perjantai 5. lokakuuta 2018

Äärioikeisto inisee jo falsetissa - Extremhögern skriker redan i falsett

"Ryssland har blivit ett vapen att slå nationalistiska partier med. Men nationalistiska partiers uppsving beror inte på Ryssland. Det beror på dålig invandringspolitik, på de problem som globaliseringen medför och på den växande känsla att stater inte längre försvarar sina medborgares intressen."


Äärioikeiston erehtymätön Mestari tuntuu kakkivan housuunsa pelosta nyt kun hänen viiteryhmänsä Venäjä-yhteyksistä puhuvat muutkin kuin minä (kannattaa muistaa, että hän aikoinaan luonnehti ajatusta äärioikeiston yhteistyöstä Venäjän kanssa Panu Höglundin vainoharhaksi, joten olen ihan mestarin omastakin mielestä ollut aikaani edellä - ja kuten Stanisław Jerzy Lec sanoi, monet aikansa edelle ehtineet ovat joutuneet odottamaan sitä saapuvaksi hyvin epämukavissa pakopaikoissa). Yllä on hänen epätoivoinen yrityksensä selittää, että ei siellä mitään vanjaa ole, vaikka kuulemme jo tykkien jyskeen Juuttahalta.

Extremhögerns ofelbare Mästare förefaller skita i byxorna av skräck nu, när det inte bara är jag som talar om samarbete mellan Ryssland och hans referensgrupp (kom ihåg att han på sin tid kallade denna tanke för Panu Höglunds förföljelsemaniska vanföreställning, så det är t o m självaste Mästaren som medger att jag hunnit före min tid - och som Stanisław Jerzy Lec sagt, har många som hunnit före sin tid fått invänta den på mycket obekväma tillflyktsorter). Ovan kan vi se hans förtvivlade försök att insistera, att några ryska trupper inte syns, fast vi redan hör kanonerna vid Jutas.

Aluksi hän lässyttää huonosta maahanmuuttopolitiikasta. Joo, on totta että nykyinen maahanmuuttopolitiikka on huonoa ja loukkaa ihmisoikeuksia. Tämä johtuu siitä, että Halla-ahon oma puolue pääsi tuossa vaalikauden alussa mestaroimaan maahanmuuttopolitiikkaa. Sanalla sanoen: äänestäkää Jussi Halla-ahoa panemaan kuntoon Jussi Halla-ahon jäljiltä pilalle mennyt maahanmuuttopolitiikka? Ehkä ei sentään.

Till att börja med svamlar han någonting om dålig invandringspolitik. Visst är det sant att den nuvarande invandringspolitiken är dålig och kränker mänskliga rättigheter. Det beror på att det var Halla-ahos eget parti som i början av valperioden kom åt att mixtra med invandringspolitiken. Borde vi alltså rösta på Jussi Halla-aho för att rätta till den erbarmliga invandringspolitik som Jussi Halla-aho infört? Kanske ändå inte. 

Maahanmuuttojankkaus on tietysti poikaparalla jo niin selkärangassa, että hän luultavasti alkaisi selittää jotain liian sallivasta maahanmuuttopolitiikasta, vaikka Suomen rajoille suunnilleen ammuttaisiin pikkuvauvoja. Kuten tiedetään, Suomen maahanmuuttopolitiikka on aina ollut niin tiukkaa kuin länsimaan voi olla. Kun Halla-aho pääsi sotkemaan asioita, siitä tuli tiukan lisäksi myös oikeusvaltion vastaista, koska mitään muita kiristyksiä siihen ei juuri voitu tehdä.

Stackars killen har tjafsat om invandring så länge, att han antagligen skulle börja snacka skit om alltför fri invandring även i det inte längre så otroliga fallet att man skulle skjuta ihjäl bäbisar vid de finländska gränserna. Som vi vet har invandringspolitiken i Finland alltid varit precis så sträng som den i ett liberalt västligt land alls kan vara. När Halla-aho tilläts lägga sig i saken, blev den också oförenlig med rättsstatligheten, eftersom det inte riktigt gick att genomföra några andra åtstramningar.

Tyypillisesti Halla-ahon kulttilaisten vaatimat asiat ovat olleet osa jo voimassa olevaa politiikkaa. Useammin kuin kerran kulttilaiset ovat ehdottaneet sellaisia maahanmuuttopoliittisia linjauksia, jotka itse asiassa olisivat sallivampia kuin Suomen nykyiset menettelytavat.

Det som medlemmarna i Halla-ahos kult kräver brukar typiskt vara redan i kraft. Fler än en gång har kultmedlemmarna faktiskt föreslagit sådana invandringspolitiska linjedragningar som egentligen är mindre stränga än den nuvarande politiken.

Selitys on tietenkin se, että kultin uskovaiset uskovat mitä tahansa, mitä Halla-ahon blogista tai kultin nettikeskustelulaudoilta lukevat, mutta sanomalehtiä tai Tilastokeskusta he eivät usko. Absurdeimmatkin väitteet maahanmuutosta ja muslimeista menevät läpi, jos ne silittävät tämän porukan ennakkoluuloja myötäkarvaan. Toisin sanoen: jos Halla-aho tai joku muu kultin kellokas sanoo, että maahanmuuttajilla on esimerkiksi erioikeus raiskata ja murhata ilman rangaistusta, se menee heittämällä läpi, ja kulttilaiset alkavat sitten vaatia "lainmukaisia rangaistuksia rikoksista myös maahanmuuttajille" - lapsellisen vakuuttuneina siitä, ettei sellaisia vielä ole.

Förklaringen är att kultmedlemmarna tror vad som helst vad de läser i Halla-ahos blogg eller på kultens webbforum. Dagstidningar eller Statistikcentralen tror de inte, men de mest absurda påståenden om muslimer och invandring tas på dödligt allvar om de motsvarar kultmedlemmarnas fördomar. Alltså: Om Jussi Halla-aho eller någon annan kultkoryfé påstår att invandrare har privilegiet att ostraffat våldta och mörda, kommer kultfanatikerna inte att ifrågasätta det, utan de börjar snarast möjligt kräva "laga brottspåföljder även för invandrare" - barnsligt övertygade att dessa särskilt behöver införas.

Johdonmukainen seuraus tästä tietenkin oli se tapaus tässä hiljattain, kun persut Halkku etunenässä julistivat Suomen olevan tällä hetkellä täysin vailla rajavalvontaa ja pelkästään naapurimaiden huolehtivan siitä, ettei tänne noin vaan tulla. Tämähän on ihan oikeasti loukkaavaa mm. rajavartiolaitoksen väkeä kohtaan. 

En naturlig konsekvens av allt detta var det som skedde nyligen: sannfinnarna med Halla-aho i spetsen förkunnade att Finland för närvarande helt saknade gränsbevakning och att det bara var grannländerna som såg till att obehöriga ej ägde tillträde till Finland. Det här var faktiskt en direkt förolämpning bl a mot gränsbevakningsväsendet i landet. 

Siis: kun maassa toteutetaan sellaista rajapolitiikkaa, jota Halla-aho itse on ollut päättämässä, hän kertoo meille viattomalla naamalla, että rajamme ovat enemmän auki kuin koskaan! Kuinka monta kertaa vielä pitää toistaa, että äärioikeiston ("maahanmuuttokriitikoiden") propagandalla ei oikeasti ole mitään tekemistä sen kanssa, mikä maahanmuuton todellinen tilanne on? 

Alltså: Finland har infört en gränsbevakningspolitik som Halla-aho själv varit med och beslutat om, men högstdensamme Halla-aho förklarar för oss med oskyldig min att våra gränser är mera öppna än någonsin! Hur många gånger måste jag upprepa, att extremhögerns ("invandringskritikernas") propaganda inte står i något sammanhang med det verkliga invandringstillståndet i landet?

Käsitystä maahanmuuttopolitiikan epäonnistumisesta on todistettavasti ollut propagoimassa Venäjä. Esimerkiksi Saksassa paikalliseen venäläisvähemmistöön (oikeastaan paikalliseen "inkeriläisvähemmistöön" eli venäjänsaksalaisiin paluumuuttajiin) kuuluvat, saksan kieltä vain rajoitetusti osaavat henkilöt ovat osoittaneet mieltä sellaisten alaikäisiin kohdistuneiden raiskausten johdosta, jotka ovat osoittautuneet valhetarinoiksi. Venäläisiksi valheiksi. Samantyyppisellä valheella MV-lehti pelasti persut uhkaavalta vaalitappiolta juuri sopivasti viime eduskuntavaaleissa.

Föreställningen om att invandringspolitiken misslyckats har bevisligen spritts av Ryssland. I Tyskland har till exempel representanter för den lokala ryska minoriteten (egentligen för den lokala "ingermanländska", alltså före detta rysslandstyska, befolkningsgruppen) anordnat demonstrationer mot utlänningar som våldtar barn - men de våldtäkter som dessa demonstrationer motiverats med har visat sig vara påhittade. Alltså: lögn och förbannad dikt, och ryssarna förstår sig ju på att skriva dikter. 

"Globalisaation tuomia ongelmia" arvostelemassa on jo toistakymmentä vuotta ollut se vasemmistolainen nuoriso, jota Halla-aho luonnehti "kiviä heitteleviksi vasemmistohuligaaneiksi" ja josta hän aikoinaan kirjoitti blogissaan seuraavan lauseen: "Mitä kala tekee? Ui. Miten kalan uiminen lopetetaan? Pannaan kala päiviltä. Mitä vasemmistohuligaani tekee? Heittää kiviä. Miten vasemmistohuligaanin kivenheitto lopetetaan?"

De "problem som globaliseringen medfört" har sedan över tio år tillbaka kritiserats av precis den unga vänster som Halla-aho på sin tid karaktäriserade som "stenkastande vänsterhuliganer" och om vilken han i sin blogg skrev följande: "Vad gör en fisk? Fisken simmar. Hur får man fisken att sluta simma? Man tar fisken av daga. Vad gör en vänsterhuligan? Vänsterhuliganen kastar stenar. Hur får man vänsterhuliganen att sluta kasta stenar?" 

Toisin sanoen silloin kun globalisaatio oli vasta lähtökuopissa, Halla-aho kehotti (implisiittisesti) tappamaan sen vastustajia ja kriitikoita. Nyt kun se on saanut hänenkin siunauksellaan vapaasti riehua vuosikaudet, hän on näkevinään siinä ongelmia. Ei pitäisi Halla-ahon heitellä kiviä kun kerran hän asuu lasitalossa, heh heh.

Alltså på de idylliska tider då globaliseringen ännu inte riktigt kommit i gång, uppmanade Halla-aho (implicit) sina läsare att ta av daga dess kritiker och motståndare. Nu har globaliseringen med hans goda minne grasserat i åratal, och plötsligt får han för sig att den medför problem. Halla-aho borde minsann inte kasta stenar när han bor i glashuset själv, haha. 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentit on suljettu. Jos ajattelit kirjoittaa tänne jotain paskaa, niin tiedoksesi: siitä ei tule mitään nyt eikä koskaan.

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.