lauantai 16. maaliskuuta 2019

Venäjän myrkky syövyttää - Ryska giftet fräter

On ollut jo pitkään tapana väittää, että venäläisillä on syynsä olla katkeria lännelle, koska hillitön ja rajoittamaton rosvokapitalismi tuli Venäjälle kommunismin romahdettua ja tuhosi yhteiskunnasta kaiken vakauden ja ennustettavuuden. Kuitenkin olen itse rohjennut arvella, että on yhtä perusteltua väittää Venäjän kleptokratian rappeuttaneen lännen markkinatalouden ja demokratian, mistä Donald Trumpin presidenttiys on vain yksi oire. Tämä mielipide on perustunut pitkälti ihan vain näppituntumaan, mutta Atlantic Monthly -lehdessä on juuri julkaistu Franklin Foerin juttu How Kleptocracy Came to America, joka vahvistaa näppituntumani. Tämä on oma referaattini ao. jutusta, jonka taustalla on Yhdysvaltain suurlähetystössä Moskovassa CIA:n aluepäällikkönä palvelleen Richard Palmerin kokemus.

Det har länge varit vedertaget att anse, att ryssarna har anledning att vara bittra mot Väst, eftersom den sovjetiska kommunismen avlöstes av en ohejdad och okontrollerad kapitalism som gjorde samhället instabilt och oförutsägbart. För min del har jag dock vågat misstänka, att det är lika berättigat att förmoda att det är det ryska tjuvväldet som korrumperat den västliga marknadsekonomin, och att Donald Trump blivit president i Förenta Staterna är bara ett symptom på detta. Min åsikt har utgått från ren fingertoppskänsla, men tidskriften Atlantic Monthly gav nyligen ut en artikel av Franklin Foer, How Kleptocracy Came to America, som bekräftar min fingertoppskänsla. Foers artikel bygger mest på Richard Palmers insikter: Palmer tjänstgjorde som regional CIA-chef på amerikanska ambassaden i Moskva.

Yhdysvalloissa mentiin ottamaan Venäjän uusien eliittien vakuuttelu todesta, kun nämä julistivat haluavansa maahan markkinataloutta ja kansainvälisiä talousyhteyksiä. Palmer ei ollut tästä innoissaan. Hän tiesi, että KGB oli vuosikymmenien aikana oppinut hyväksikäyttämään tehokkaasti länsimaiden pankkisektorin vähiten lainkuuliaisia hämäräfirmoja, koska vakoojille piti toimittaa käyttövaroja, ja siihen tarvittiin sellaisten pankkien apua, jotka välittivät rahaa eivätkä paljon kyselleet. Neuvostoliiton romahtaessa KGB haki apua vanhoilta hämärätutuiltaan maan kansallisvarallisuuden piilottamiseen veroparatiiseihin.

När de nya ryska eliterna bedyrade att de ville ha marknadsekonomi och internationella ekonomiska förbindelser, tog amerikanerna i gemen det här på allvar, men Palmer var inte entusiastisk. Han visste att KGB under de gångna årtiondena hade lärt sig att anlita de skummaste och minst laglydiga firmorna inom den västerländska banksektorn, eftersom det gällde att förse agenterna med brukspengar, och då behövdes det banker som var villiga att överföra pengarna utan att ställa obekväma frågor. När Sovjetunionen kraschade, gömde KGB Rysslands nationella förmögenhet i skatteparadis genom att ty sig till sina gamla skumma bekanta.

USA:n poliittinen luokka rauhoitteli itseään kuvitelmalla, että tämä puhallus oli vain rikollisen marginaalin touhua. Tästäkään Palmer ei ollut samoilla linjoilla. Hänen mielestään siinä olivat asialla nimenomaan ne ex-neuvostoeliitit, joiden kanssa amerikkalaiset poliitikot halusivat tehdä yhteistyötä. Uudesta Venäjästä oli alusta lähtien kehittymässä mafiavaltio, ja KGB:stä tuli aivan oikea rikollisjärjestö (joka se toki menetelmiltään oli ollut aikaisemminkin).

Den politiska klassen i USA inbillade sig att det bara var den kriminella marginalen som låg bakom den här kuppen. Även här var Palmer av annan åsikt. Enligt honom handlade det om precis samma ex-sovjetiska eliter som amerikanska politiker ville samarbeta med. Det nya Ryssland utvecklade sig till en maffiastat från början, och om KGB redan tidigare tillämpat metoder som är typiska för kriminella organisationer, blev det nu en äkta sådan.

Palmeria huolestutti se, että venäläiset hämärämiehet tietenkin halusivat pitää ryöstösaaliinsa hallinnassaan, jolloin heillä oli luonnollinen motiivi lahjoa ja lobata vaikkapa amerikkalaisia poliitikkoja olemaan säätämättä talousrikollisuutta suitsivia lakeja. Pitkällä tähtäimellä, Palmer katsoi, tämä johtaisi USA:n talouden ja politiikan saastumiseen venäläisen kleptokratian vaikutteista. "Amerikkalainen imperialismi" jäisi toiseksi venäläiselle kriminalismille. Näyttää siltä, että hänen huolensa oli perusteltu.

Palmer var oroad över att de ryska skummisarna, som givetvis ville behålla sitt byte, hade ett naturligt intressemotiv att genom mutor och påtryckning hindra amerikanska politiker från att stifta lagar mot ekonomisk brottslighet. På lång sikt, ansåg Palmer, skulle detta leda till att amerikansk ekonomi och politik skulle korrumperas av rysk kleptokrati. "Amerikansk imperialism" skulle visa sig vara en lätt match för rysk kriminalism. Tyvärr förefaller det att hans oro var berättigad. 

USA ei kuitenkaan vaivautunut varautumaan tällaisiin uhkiin ajoissa. Jegor Gaidar, Neuvostoliiton suuri talousuudistaja, toivoi kyllä apua puhallusten estämiseen, mutta amerikkalaisten virallinen kanta oli, että pääomapako oli luonnollinen osa kapitalistista järjestelmää - ei vika, vaan ominaisuus. Ja koska mikään ei ollut rikki, mitään ei myöskään tarvinnut korjata.

USA struntade dock i att förbereda sig för dylika hot i tid. Jegor Gajdar, Sovjetunionens store ekonomiske reformist, ville ha amerikansk hjälp för att förebygga plundringen, men amerikanernas officiella ställning var att kapitalflykten utgjorde en naturlig aspekt av det kapitalistiska systemet - ingen brist, utan en egenskap. Och när ingenting var fel, behövde man inte heller rätta till något.

Ei voi sanoa, ettei asiaan olisi yritetty puuttua, mutta yritykset jäivät kovin ponnettomiksi. Palmerin antamista viesteistä huolestunut Bill Clintonin hallinto ryhtyi kyllä toimenpiteisiin - mutta presidentin virkakausi oli jo loppumassa. George W. Bushin presidenttikauden alussa tapahtui syyskuun 11. päivän terrori-isku, joka johti Patriot Actin nimellä tunnettuun paniikkilainsäädäntöön. Yksi Patriot Actin aspekteista oli terrorismin kansainvälisen rahoituksen suitsiminen, jolloin Palmerinkin huolenaiheisiin puututtiin ja hänen ehdotuksiaan säädettiin laeiksi.

Man kan inte säga att det inte hade förekommit försök att avhjälpa problemet, men försöken förblev rätt halvhjärtade. Bill Clintons regering, som med oro hade noterat Palmers farhågor, skred visserligen till åtgärder, men först när presidentens maktperiod nästan var slut. I början av George W. Bushs presidentperiod skedde terrordådet den 11 september, vilket sedan ledde till den paniklagstiftning som kallas Patriot Act. Patriot Act gick bl a ut på att tygla den internationella finansieringen bakom terrorismen, varför även Palmers insikter beaktades och hans förslag blev lag.

Yksi porsaanreikä lakiin kuitenkin jäi. Kiinteistöala nimittäin lobbasi itselleen "tilapäisen" poikkeuksen kaikista rahankulkutarkastuksista. Ja tämä selittääkin, miksi Yhdysvaltain presidenttinä istuu nyt Venäjän korruptoima kiinteistömagnaatti. Kiinteistöjen ostaminen anonyymisti peiteyhtiöiden (shell company) kautta pysyi laillisena, ainakin joissakin osavaltioissa, jotka suorastaan suosivat peiteyhtiöiden rekisteröintiä, jos saavat itse vetää oman osuutensa välistä.

Ett kryphål lämnades dock öppet. Fastighetsfirmorna lyckades genom idogt lobbyarbete införa ett moratorium mot att kontrollera kapitalöverföringarna från utlandet inom fastighetsbranschen. Och det här är den viktigaste orsaken till att det nu sitter en med ryska pengar korrumperad fastighetsmagnat på Vita huset. Att anonymt köpa fastigheter genom skalbolag förblev lagligt åtminstone i vissa delstater, som t o m favoriserar registrering av sådana bolag, om de bara kan profitera på det. 

Amerikkalaiset paikallispoliitikot eivät ainakaan ole suhtautuneet mitenkään yksiselitteisen kielteisesti venäläisten "Airiston kelmien" yrityksiin hankkia asumuksia ja luksuskämppiä rapakon takaa. Artikkeli mainitsee Michael Bloombergin toivoneen pormestariaikoinaan avoimesti, että New Yorkiin muuttaisi lisää tähtitieteellisen äveriäitä venäläispohattoja piristämään kaupungin taloutta.

Amerikanska lokalpolitiker har åtminstone inte förhållit sig alltför avvisande mot ryska skummisars försök att skaffa sig boningar och boenden av lyxigare sort i landet. Artikeln påpekar att Michael Bloomberg, när han var borgmästare, öppet hoppades att fler astronomiskt rika ryssar skulle bosätta sig i New York för att ge den lokala ekonomin mer schvung.

Tämä tervetulotoivotus on synnyttänyt Yhdysvaltain politiikkaan kummallisia epäjohdonmukaisuuksia. Esimerkiksi sellainen venäläinen pohatta kuin Oleg Deripaska, jonka epäillyt yhteydet rikollisiin piireihin ovat saaneet USA:n viranomaiset rajoittamaan hänen matkustusoikeuksiaan, omistaa parikin kymmenien miljoonien arvokiinteistöä Manhattanilla ja Washingtonissa. Deripaskan nimi on vilahdellut myös USA:n vaaleihin sekaantumista koskevissa tutkimuksissa, huomauttaa Franklin Foer.

Den här välkomsthälsningen har gett upphov till märkvärdiga motsägelser i amerikansk politik. Till exempel äger Oleg Deripaska, en rysk magnat vars kriminella förbindelser fått amerikanska myndigheter att begränsa hans fria rörlighet till och i USA, två tio miljoner värda fastigheter på Manhattan och i Washington. Deripaskas namn har också skymtat i utredningarna kring rysk inblandning i amerikanska val, påpekar Franklin Foer.

Vuonna 2016 Obaman hallinto koetti poistaa Patriot Actista kiinteistöalaa koskevan poikkeuksen - "tilapäisen" poikkeuksen, jonka tilapäisyys on kestänyt jo toista vuosikymmentä - mutta sitten presidentti vaihtui. Ajoitus oli joka tapauksessa taktisesti huono, koska se näytti vaalipolitikoinnilta, kun vastapuolueen presidenttiehdokkaana oli kuka oli.

År 2016 försökte Obamaadministrationen avskaffa det "tillfälliga" undantag i Patriot Act som gällde för fastighetsbranschen - ett undantag som redan varit i kraft i mer än tio år - men sen blev det en ny president. Under alla omständigheter var det taktiskt dåligt tajmat, ty när det var fastighetskungen Trump som kandiderade för motståndaren såg det ut som politisk klappjakt inför valet.

Trumpin firmojen kiinteistökauppojen yhteyksiä Venäjään tutki vuonna 2017 Reuters, siis se uutistoimisto. Reutersin mukaan parista tuhannesta myyntikohteesta alle sata meni venäläisille ostajille, mutta Foer lisää, että tämä on varmasti epätäydellinen kuva, koska reilu kolmasosa kaupoista tehtiin hämäräyhtiöiden kanssa, joilla saattoi olla venäläisiä yhteyksiä niilläkin.

Nyhetsbyrån Reuters har år 2017 utrett förbindelserna mellan Trumps firmor och Ryssland. Enligt Reuters har mindre än hundra försäljningsobjekt av ungefär två tusen köpts av ryssar, men Foer tillägger att det här säkert är en inkomplett bild, eftersom en rejäl tredjedel av de två tusen såldes till skumma bolag, och vi vet inte hur många av dem som hade ryska ägare.

Franklin Foerin mukaan tämä mädännäisyys on nyt leviämässä pankki- ja lakimiesmaailmaan. Yhdysvalloissa on ollut vahvaa korruptiota paikoitellen ja tiettyinä aikakausina, mutta jo "perustajaisiä", perustuslain säätäjiä ja suunnittelijoita korruption mahdollisuus huolestutti ja askarrutti erityisesti, joten maassa on myös vahvan korruptionvastaisen lainsäädännön perinne. Foer antaa ymmärtää tämän perinteen heikentyneen tavalla, joka on ennen kaikkea liittovaltiotasolla ennen näkemätöntä. Amerikkalaisen eliitin yhteiskuntavastuu on murenemassa.

Enligt Franklin Foer håller den här korruptionen nu på att bre ut sig till bankvärlden och domstolarna. I Förenta Staterna har det naturligtvis funnits en hel del korruption på sina håll och under vissa tidsperioder, men redan de s k grundarfädren, de som stiftade och planerade den amerikanska grundlagen, var särskilt oroade över korruption och måna om att förebygga den, vilket innebär att landet faktiskt har en stark tradition av korruptionsbekämpning genom lagstiftning. Foer låter förstå att denna traditionen nu särskilt på federal nivå försvagats i en aldrig förr skådad omfattning. Eliten i USA håller på att förlora sitt samhällsansvar.

Mitä tästä opimme? Ainakin sen, että - kuten olen jo pitkään sanonut - idänkauppa on vaarallinen tartunnanlähde. Idänkaupan mukana tulee korruptio, ja korruption mukana tulee rikollisuus. Idänkaupan looginen lopputulema on, että Venäjän korruptoimat kotimaiset liikemiehet alkavat soveltaa mafiamenetelmiä - esimerkiksi salamurhia - Venäjää arvostelevia tavallisia kansalaisia vastaan, koska katsovat rahansaantinsa joutuvan uhatuksi, jos Venäjää ei pelätä kritisoida. (Itse asiassa tätä kirjoittaessani ilmeni, että nuorehko naismalli, jonka oli määrä todistaa oikeudenkäynnissä Putinin poliittisen liittolaisen Berlusconin korruptiosta ja seksiorgioista, kuoli juuri radioaktiiviseen myrkkyyn, mahdollisesti KGB:n poloniumiin.)

Vad är då sensmoralen? Att handeln med Ryssland utgör en farlig smittokälla, som jag länge upprepat. Med handeln kommer korruptionen, med korruptionen brottsligheten. Det logiska resultatet av östhandeln är att inhemska affärsmän korrumperade av Ryssland börjar tillämpa ryska maffiametoder - t ex lönnmord - på vanliga medborgare som kritiserar Ryssland, eftersom de ser sin inkomstkälla hotad i ett samhälle där folk vågar göra så. (Precis när jag höll på att skriva det här, visade det sig att en relativt ung kvinnlig modell som skulle avlägga vittnesmål mot Berlusconi, en av Putins allierade i europeisk politik, just dött av radioaktivt gift, möjligtvis av det polonium som KGB så glatt använder.)

Leninin kerrotaan sanoneen, että kapitalisti on rahanhimossaan valmis myymään vihollisilleen vaikka sen köyden, johon hänet itsensä hirtetään. Valitettavasti hän oli oikeassa: kapitalismiin kuuluu aika oleellisesti sisäänrakennettu taipumus korruptoitumiseen, ellei sitä hillitä lainsäädännöllä. Kommunismi on romahtanut, mutta Tšekan ja KGB:n metodit elävät, nimenomaan se kapitalismin korruptoiminen sisäpuolelta. Eivätkä meitä tänään kavalla Venäjälle mitkään kommunistit, vaan juuri sellaiset rahanhimoiset, laeista piittaamattomat kapitalistit (Trumpista alkaen), joista Lenin puhui. He myyvät Putinille ne dum-dum-luodit, jotka eräänä päivänä porautuvat sinun lapsesi aivokoppaan.

Lenin påstås ha sagt att kapitalisten i sitt penningbegär är beredd att t o m sälja till sina fiender repet han senare kommer att hängas i. Tyvärr hade han rätt: en böjelse till korruption utgör en relativt central aspekt av kapitalismen, om den inte tyglas genom lagstiftning. Kommunismen må ha kraschat, men Tjeka- och KGB-metoderna lever och har hälsan, särskilt det där att infiltrera och korrumpera kapitalismen inifrån. Och de som i dag förråder oss till Ryssland är inte några kommunister, utan precis såna där lättmutade kapitalister av Trumps snitt som ger katten i laglydighet - samma typer som Lenin talade om. De säljer till Putin de dumdumkulor som en vacker (eller inte riktigt vacker) dag genomborrar ditt barns hjärnkammare.

perjantai 15. maaliskuuta 2019

Suomalaisilla "maahanmuuttokriitikoilla" on verta käsissään - De finska "invandringskritikerna" har blod på händerna - Finnish "critics of immigration" have blood on their hands

Suomalaiset "maahanmuuttokriitikot" ovat levitelleet liioiteltuja valhesatujaan joukkoraiskauksista Uuteen-Seelantiin asti - nämä tarinat nimittäin mainitaan motivaationa juuri kymmeniä ihmisiä uusiseelantilaisessa moskeijassa murhanneen valkonaamaterroristin manifestissa. Suomalaisilla maahanmuuttokriitikoilla on verta käsissään, Hommafoorumi on nyt kansainvälisesti merkittävä murhaanlietsontafoorumi ja suomen kieli on terrorismin ja murhaamisen kieli. Kuten itse olen saanut kokea, se, joka kirjoittaa suomeksi rasismia, terrorismia ja murhaamista vastaan, vaiennetaan ja häntä estetään vastedes julkaisemasta mitään. Mutta rasismia, terrorismia ja murhaamista saa yllin kyllin puolustella ja saarnata suomeksi. 

De finska "invandringskritikerna" har spritt sina amsagor om massvåldtäkter ända till Nya Zeeland - den ljushyade terroristen som just slaktat ned tiotals människor på en nyzeeländsk moské motiverade sitt illdåd i sitt manifest bl a genom att hänvisa till dessa amsagor. De finska invandringskritikerna har blod på händerna. Det rasistiska webbforumet Homma är nu ett internationellt inflytelserikt forum och finska språket är ett språk för rasister, terrorister och mördare. Som jag själv fått uppleva är det praktiskt taget förbjudet att uttrycka sitt ogillande av rasistisk terrorism och rasistiska mord på finska - då blir man nedtystad och får aldrig ge ut något på finska igen. Men rasism, terrorism och mord får man försvara och predika på finska så mycket man vill.

Finnish "critics of immigration" have spread their lies and exaggerations about mass rapes all the way to New Zealand - the white terrorist who butchered dozens of people at a mosque in New Zealand excused his atrocity in his manifesto among other things by referring to said lies and exaggerations. Finnish "critics of immigration" have blood on their hands. The Finnish "Homma" forum, a racist discussion venue, can now be seen as internationally influential, and the Finnish language is indeed a language for racist terrorism, murder and mayhem. As my own experience shows, it is practically prohibited to condemn racist terrorism and racist murders in Finnish - if you do it, you are silenced, and will never be published in your native language again. But racism, terrorism and murder is something you can defend and preach in Finnish as much as you want.