tiistai 12. joulukuuta 2017

Suomalaisen kämyskenen taksonomia - En taxonomisk översikt över den finska extremhögern

Netissä kiertää seuraavanlainen taksonominen katsaus suomalaiseen äärioikeistoon. Koska olisi tekijänoikeusnäkökulmasta sopimatonta ja moraalitonta siteerata suoraan toisten työtä, tämä on oma muokkaukseni, jossa kommentoin alkuperäistä tekstiä.

Följande översikt över den finska extremhögern är baserad på ett dokument som cirkulerar på webben. Det vore förkastligt både ur copyrightsynvinkel och av moraliska skäl att direkt citera någon annans arbete, varför jag här mest bara kommenterar den ursprungliga texten.

Ensimmäisenä ryhmänä taksonomiataulukko mainitsee SANANVAPAUTTAJAT. Tämä on se porukka, joka "sananvapauden" nimessä puolustelee äärioikeistolaisten oikeutta harjoittaa propagandaa. Oma kokemukseni tietysti on, että sitä ei kiinnosta äärioikeistolaisten uhreiksi ja sen painostuksen kohteeksi joutuneiden sananvapaus pätkääkään. Tämän porukan juuret ovat pitkälti siinä nörttikulttuurissa, jonka edustajat kansoittavat kaikenlaisia tietoverkkovapaudesta kaakattavia puljuja. 

Den första gruppen i den taxonomiska tabellen är FRIHETSIVRARNA. Dessa tar extremhögern i försvar i "yttrandefrihetens" namn; min erfarenhet är att de är alldeles ointresserade av att på ett motsvarande sätt försvara de som blivit offer för extremhögerns hotelser, påtryckning och klappjakt. Det här gänget har uppstått ur den nördkultur vars representanter också befolkar allehanda nätfrihetsorganisationer. 

Aatteellisena perusteluna toimii oikeistoliberalismi ja libertarismi, mutta käytäntö osoittaa, että siitä on tuossa porukassa avoin ovi aitoon fasismiin, varsinkin siksi, että libertarismi suhtautuu yleensä hyvin vihamielisesti edustukselliseen demokratiaan ja parlamentarismiin (aikoinaanhan suomalaisten libertaristien sivuilla linkki eduskuntaan oli merkitty sanoilla "Mordorin linna"). Tästä ryhmästä tietysti löytyvät myös ne jankkaajat, jotka jonkin mutkikkaan muka älyllisen analyysin perusteella väittävät äärioikeistoa äärivasemmistoksi, mustaa valkoiseksi ja Hitleriä stalinistiksi.

Frihetsivrarna utgår ideologiskt från högerliberalism och libertarianism, men praktiken visar att dörren därifrån till äkta fascism står vidöppen för det där gänget, inte minst därför att libertarianerna vanligen förhåller sig ytterst fientligt till representativ demokrati och parlamentarism - förr i världen hade ju de finska libertarianerna på sina webbsidor en länk till riksdagens sajt under rubriken "Mordorslottet". Det är i den här gruppen man vanligen hittar de skitpratare som på grund av någon komplicerad kvasiintellektuell analys påstår att extremhögern är extremvänster, svart är vitt och Hitler var stalinist.

Libertarismi on valtionvastaista, ja valtionvastaisuuteen kuuluu oleellisesti se, että vain valtion tai julkisen esivallan mielletään uhkaavan sananvapautta ja henkilökohtaisia oikeuksia. Siksi esimerkiksi EFFIn piiristä on kuulunut jo vuosikymmen sitten sellaisia möläytyksiä, että netin lynkkaajasakkien toiminta olisi jotenkin hyvää tai toivottavaa vetäessään "päättäjät" vastuuseen päätöksistään. Oma kokemukseni on, että häiriköinti ei todellakaan suuntaudu oikeisiin vallanpitäjiin. Sitä vastoin tavalliselle kansalaiselle se voi käytännössä merkitä (kuten minun tapauksessani) potkuja töistä ja sitä seuraavaa tosiasiallista elinkeinon harjoittamiskieltoa.

Libertarianismen är en statsfientlig ideologi, och statsfientlighet innebär att det bara är statsmakten eller den offentliga överheten som anses hota uttrycksfriheten eller personliga fri- och rättigheter i allmänhet. Därför har en del aktivister t ex i föreningen Electronic Frontier Finland redan för ett årtionde sedan förkunnat, att lynchmobbarna på webben på något sätt står för demokrati genom att "ställa beslutsfattare till svars". Min erfarenhet är att dessa klappjakter aldrig riktar sig mot verkliga makthavare. Däremot kan de för en vanlig medborgare (som för mig) i praktiken innebära att man både sparkas ur jobbet och beläggs med vad som de facto är ett näringsförbud.

Seuraava erillinen ryhmä tai tendenssi saa alkuperäisessä asiakirjassa nimen ITSENÄISYYSSOTURIT. Tämä on sitä väkeä, joka yrittää edelleen pitää kiinni perinteisestä isänmaallisuudesta sotamuisteloineen, ja tällä porukalla on alkuperäisen asiakirjan mukaan vaikeuksia suhtautua modernimman äärioikeiston flirttiin Putinin kanssa. Fasismia hyvitellään lähinnä leimaamalla kaikki fasismia vastustavat kommunistisen valehistoriankirjoituksen aivopesemiksi uhreiksi, ja oman kokemukseni mukaan tämä porukka ei pidä stalinisteina niinkään oikeita tunnustautuneita kommunisteja kuin niitä, jotka vastustavat laillisuus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta sekä natsismia että kommunismia. Ruotsin kielen vastaisuus on alkuperäisenkin asiakirjan mukaan hyvin oleellinen osa tämän porukan ideologiaa.

Därefter kommer den grupp eller tendens som i det ursprungliga dokumentet karaktäriserades som SJÄLVSTÄNDIGHETSKRIGARE. Det här gänget försöker ännu hålla fast vid traditionell fosterländskhet som t ex krigsminnen, och enligt originaldokumentet har dessa krigare svårast att försonas med den yngre generationen, som flörtar med Putin. Självständighetskrigarna förhåller sig överslätande till fascism genom att utmåla alla som ogillar den som offer hjärntvättade av kommunistiska pseudohistoriker, och min erfarenhet ger vid handen att det inte så mycket är de uttalade kommunisterna den här gruppen kallar för stalinister. Nähä, "kommunister" är alla de som utifrån ett laglighets- och mänskorättsperspektiv motsätter sig både nazism och kommunism.

Itsenäisyyssoturit ovat omasta mielestäni väistyvä laji äärioikeistoa: esimerkiksi Hommafoorumilla suoranainen oma lajityyppinsä viestejä on vanhanaikaisesta venäläisvastaisuudesta irtisanoutuminen, tietenkin pragmaattisiin järkiperusteisiin vedoten. Törkeästä kielenkäytöstään tunnettu James Džeimppa Hirvisaari esimerkiksi julistautui Hommalla Venäjän ystäväksi suorastaan uskomattoman asiallisin sanankääntein.

Det är min uppfattning att självständighetskrigarna håller på att förtvina och vittra bort i dagens extremhöger. På det högerextremistiska diskussionsforumet Homma är det så vanligt med före detta självständighetskrigare som avsäger sig sin tidigare Rysslandfientlighet att deras avböner redan utgör sin egen genre. James Dzjejmpan Hirvisaari, känd för sitt undermåliga, barbariska språkbruk, förkunnade sin nya ryssvänlighet på Homma i otroligt sakliga ordalag.

Sen jälkeen arvon taksonomit puhuvat GEOPOLIITIKOISTA. Geopolitiikka, kuten tiedämme, on se iskusana, jolla Venäjän orjat ilmoittavat kenen joukoissa seisovat, aivan kuten Neuvostoliiton juoksupojat olivat kommunismin kannattajia. Kuten alkuperäisessä asiakirjassakin mainitaan, geopoliitikot edustavat 70-luvulta nykypäivään aikamatkustanutta senaikaista valtavirtaideologiaa, ja on varsin luonnollista, että tämä porukka on löytänyt tiensä Paavo Väyrysen puolueen tukijoukkoihin. Luonnollisesti Johan Bäckman on geopoliitikoista ensimmäinen ja suurin.

Följande grupp som våra taxonomer nämner är GEOPOLITIKERNA. Geopolitik är som vi vet den schibbolet Rysslands trälar i dag identifierar sig med, precis som Sovjetunionens springpojkar var anhängare av kommunismen. Som originaldokumentet också påpekar, representerar geopolitikerna mainstreamideologin från sjuttiotalet, och det är mycket naturligt att dessa tidsresenärer anslutit sig till Paavo Väyrynens stödtrupper. Naturligtvis är Johan Bäckman den förste och störste av geopolitikerna.

Geopoliitikot ovat omasta mielestään usein vasemmistolaisia tai keskustalaisia, kuten alkuperäisessäkin tekstissä tähdennetään, mutta koska geopoliitikkojen keskeisiä painotuksia on EU:n vastustaminen, he ovat myös vahvasti nationalistisia. Geopoliitikoista on suora tie Donetskin-Luhanskin pelletasavaltojen puolesta taisteleviin rikollisjoukkoihin; samoin tämä porukka uskoo usein täysin sekopäisiin salaliittoteorioihin antisemitismistä liskoihmisiin. Tuntuu yllättävältäkin, että juuri Väyrynen on kelpuuttanut puolueensa "asiantuntijoihin" ainakin yhden David Icke -tason salaliittohörhön.

Geopolitikerna ser sig ofta som vänstermänniskor eller anser sig representera centern, som även originaltexten framhåller; men på grund av den EU-fientlighet som är en viktig aspekt av deras politik är de även mycket nationalistiska. Geopolitiskt sinnade kan även tillåta sig att bli aktiva i de kriminella gäng som strider emot Ukraina och för fejkrepublikerna Donetsk och Luhansk; likaså tror många av dem på heltokiga konspirationsteorier från antisemitism till reptilmänniskor. Överraskande nog har Väyrynen i sitt parti välkomnat åtminstone en sammansvärjningstroende på nivå med David Icke som "expertmedlem".


Nyt on sitten päästy NUIVIIN eli halla-aholaisiin "maahanmuuttokriitikoihin". Alkuperäisen asiakirjan mukaan tämä porukka on ennen muuta maahanmuuttovastainen ja samalla vihaa "vihervasemmistolaisiksi" luonnehtimaansa enemmän tai vähemmän fiktiivistä vastapuolta: kuten oma kokemukseni osoittaa, "vihervasemmistolaisiksi" leimataan aivan kaikki, jotka eivät jaa tämän ryhmän pakkomielteitä. Toisaalta tämä porukka on mahdollista nähdä kaikkien muiden ryhmien sekasortoisena kokoelmana, joka pystyy pysymään koossa vain vasemmistovihansa ja maahanmuuttopakkomielteensä avulla - alkuperäinenkin asiakirja toteaa, että tämä ryhmä voi olla sisäisesti eri mieltä monistakin maahanmuuttoon suoraan liittymättömistä asioista.

Nu har vi kommit ända till de MOTVILLIGA (nuivat, som de kallar sig på finska - motvilliga mot invandrare, betyder det), dvs halla-ahoitiska "invandringskritiker". Enligt originaldokumentet är denna fraktion framom allt invandringsfientlig samtidigt som den hatar den "vänstergröna", mer eller mindre fiktiva motståndaren: som min egen erfarenhet ger vid handen blir alla de som inte delar tvångsföreställningarna inom denna grupp utmålade som "vänstergröna". Å andra sidan kan denna grupp tolkas som ett brokigt sammelsurium representanter för alla andra grupper, som bara hålls ihop av hatet mot vänstern och tvångsföreställningen om invandring - som också originaldokumentet konstaterar finns det stora meningsskiljaktigheter inom gruppen om många saker som inte har någonting att göra med invandring.

Se, mitä alkuperäinen asiakirja ei maininnut, on tämän ryhmän luonne Halla-ahon henkilökulttina, jossa on aika ajoin esiintynyt ilmeisiä homoseksuaalisia piirteitä, kun palvojat ovat muna pystyssä osanneet vastata mestarin ihailtavuuden syitä tiedustelleille reporttereille vain, että se nyt on niin iiiihana. Asiakirja on myös kovin optimistinen vihjaillessaan, että tämän porukan sisäiset ristiriidat tulisivat näkyviin nyt kun smurffit ja natsipersut ovat eriytyneet puolueiksi. Niin paljon kuin ristiriitoja varmasti onkin, palvojien yhteinen homoseksuaalinen himo mestariin on pystynyt ennenkin siloittelemaan ne näkymättömiin.

Vad det ursprungliga dokumentet inte påpekade var hur mycket den här fraktionen handlar om att tillbe Halla-aho som en kultledare. Ibland har kulten antagit homosexuella drag, när tillbedjarna, tillfrågade vad Halla-ahos storhet egentligen består i, bara kunnat svara att han helt enkelt är så sköööön. Dokumentet är också överoptimistiskt, eftersom det ger vid handen att kultmedlemmarnas inre stridigheter nu träder fram när smurfpartiet och nazistpersuna gått skilda vägar. Så mycket det än finns inre oenigheter har tillbedjarnas gemensamma sexuella begär för Mästaren även tidigare slätat över dem.Nyt ovat vuorossa ne, joita alkuperäinen taksonomia kutsuu SARASTAJIKSI. Tässä on kyse äärioikeiston intellektuellista osasta, ja "Sarastajat"-nimi viittaa tietysti Sarastus-nettilehteen. Alkuperäinen teksti korostaa, että tässäkin porukassa osa vain flirttailee fasismin kanssa toisten ollessa jo syvällä pimeällä puolella. Tälle porukalle on ominaista erilaisten seremonioiden ja riittien pohtiminen sekä fasismin teoreetikoiden rikkiviisas kommentoiminen. Myös miehisyyden syvin olemus pohdituttaa heitä enemmän kuin moottoripyöräilevien nahkatakkihomoseksuaalien yhdistystä konsanaan. 

Sen är det dags att presentera GRYNINGENS FOLK, som de heter i originalet - namnet anspelar på webbtidningen Sarastus eller "Gryningen", där de mera intellektuella högerextremisterna publicerar den sörja och smörja de skriver. Det ursprungliga taxonomiska dokumentet framhäver, att det även i det här gänget är skillnad på de som bara flörtar med fascism och de som för länge sen gått över till mörka sidan. Den här fraktionen reflekterar djupsinnigt över allehanda ceremonier och riter och författar kloka kommentarer till fascistiska teoretiker. Likaså är de mycket intresserade av att pedantiskt definiera och omdefiniera det maskulina: den här manlighetsnojan får en nästan att tänka på en klubb för homosexuella mc-älskare i läderjackor.

Korostin edellä sanaa "fasismi", vaikka asianomaiset tietenkin itse kutsuvat itseään nationalisteiksi. Fasisti-nimike on perusteltu siksi, että nämä sällit hakevat älylliset virikkeensä yksiselitteisen fasistisilta ajattelijoilta: Julius Evola kiinnostaa enemmän kuin Giuseppe Mazzini. Äärioikeiston intellektuaalisen osan väitteet, että se edustaa jonkinlaista klassista nationalismia, voisi ottaa vakavammin, jos se ihan oikeasti paneutuisi pohtimaan esimerkiksi Mazzinin, Theobald Wolfe Tonen, Eleftherios Venizelosin tai Józef Piłsudskin kaltaisten oikeiden nationalistijohtajien ja -ajattelijoiden elämäntyötä. Kuvaavaa kyllä äärioikeistointellektuellit tuskin edes tietävät keistä puhun.

Ovan framhävde jag särskilt ordet "fascism", även om vederbörande själva kallar sig för nationalister. Att kalla dem fascister är såtillvida motiverat att de hämtar sina intellektuella stimuli hos entydigt fascistiska tänkare: Julius Evola intresserar mer än Giuseppe Mazzini. Extremhögerns intellektuella falang påstår sig gärna representera någon sorts klassisk nationalism, något man kunde ta på större allvar om den skulle ägna en del av sin uppmärksamhet åt verkliga nationalistledares och tänkares livsgärning - här menar jag just Mazzini, Theobald Wolfe Tone, Eleftherios Venizelos eller Józef Piłsudski för att nämna några exempel. Men betecknande nog vet de högerextremistiska intellektuella knappast ens vem jag talar om.


Seuraavana vuorossa on OSASTO RK, kuten alkuperäinen asiakirja heitä kutsuu. Tämä porukka koostuu selvimmin fasististen virtausten laitamilla vellovasta pohjasakasta ja roskaväestä, jolle on luonteenomaista elämäntapaviinanjuonti ja laittomien huumeidenkin käyttö. Ammatti- ja taparikolliset ovat todennäköisesti parhaiten edustettuina tämän osaston riveissä. Osasto ei tosin ole aivan yhtenäinen, koska sen piirissä perustetaan jatkuvasti uusia yhdistyksiä ja kiljunkeittopiirejä, ja olemassaolevat yhdistykset hajoavat jatkuvasti sekä henkilö- että puistokemioiden yhteensopimattomuuteen. 

Låt oss sedan tala om FÖRBANDET "STÄNG GRÄNSERNA", som det heter i originaldokumentet. Det här "truppförbandet" består mest av det slödder av trasproletariat som åker snålskjuts på mera ideologiskt fascistiska strömmar och vars liv mest kretsar kring alkoholmissbruk och knark. De rena yrkes- och vanebrottslingar som håller på med högerextremism sällar sig helst till den här fraktionen. "Förbandet" är visserligen inte helt enhetligt uppbyggt, eftersom det hela tiden uppstår nya föreningar och finkelkoksklubbar inom det, och redan existerande föreningar tenderar att falla sönder p g a både personkemiska och mera bokstavligt kemiska problem.

Alkuperäinen asiakirja korostaa MV-lehden antaman innoituksen merkitystä tälle porukalle; parhaiten sitä voikin luonnehtia aivottomaksi massaksi, joka omalla entropiallaan velloo aina Ilja Janitskinin näyttämään suuntaan. Tämäntyyppisellä viinaa juovan alaluokan äärioikeistoaktivismilla on vankat perinteet ainakin 90-luvun arjalaisista germaaniveljeskunnista asti, mutta vasta Halla-ahon ja hommalaisuuden nousu on tehnyt siitä nykymittaisen massailmiön. Tuntuu siltä että jokainen aiemmin jokseenkin epäpoliittinen spurgu on liittynyt kiljunatsien riveihin mellastamaan.

Det ursprungliga dokumentet betonar att den rasistiskt populistiska och putinistiska webbtidningen MV-Lehti utgör en central inspirationskälla för den här fraktionen, och mycket riktigt kan den karaktäriseras som en hjärnlös massa som av sin egen entropi alltid flyter i den riktning som Ilja Janitskin, mannen bakom webbtidningen, visar för den. Dylik alkoholdoftande högerextremism har traditioner ända sedan nittiotalets "arisk-germanska brödraskap", men det är bara med Halla-ahos och hans anhängares framgångar som den blivit en massföreteelse som den idag är. Det förefaller att alla opolitiska lodisar och uteliggare anslutit sig till de här hembrännarnazisterna.

Viimeisenä alkuperäinen asiakirja mainitsee ne oikeat ja peittelemättömät NATSIT. Olen sen laatijan tai laatijoiden kanssa jokseenkin samaa mieltä, että Odinin sotilaat ovat nykyään käytännössä varsinaisten natsien eli Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen tukijaosasto. Odinin sotilaisiin kuuluu Osasto RK:n eli Rajat kiinni -väen parhaiten organisoitunut ja ruumiinvoimiltaan vahvin osa, ja Odinin sotilaiden kaltaiset ryhmät toimivat välittävänä ylimenovyöhykkeenä rikollisen äärioikeistolaisen alaluokan ja selvien natsien välillä.

Den sista gruppen det ursprungliga dokumentet nämner är de öppet NAZISTiskt sinnade. Som författaren eller författarna till originalet anser jag att Soldiers of Odin i dag i praktiken är supportrar till de egentliga nazisterna, dvs Nordiska Motståndsrörelsen. Soldiers of Odin är den fysiskt starkaste och mest välorganiserade delen av "Förbandet Stäng Gränserna" ovan, och Soldiers of Odin och liknande muskelgäng utgör en övergångszon mellan den kriminella högerextrema underklassen och uppenbara nazister.

Yhtä ryhmää jäin kuitenkin tästä listauksesta kaipailemaan, nimittäin KRISTILLISTÄ ÄÄRIOIKEISTOA. Se on näyttänyt todellisen värinsä viimeistään alkaessaan viljellä haukkumasanaa kulttuurimarxisti sen jälkeen kun Anders Behring Breivik teki murhatyönsä. Tämä on jokseenkin yksiselitteisin mahdollinen samanmielisyyden ilmaus miehelle, joka ampui kymmeniä alaikäisiä räjähtävillä ammuksilla.


En grupp saknade jag dock i den här taxonomin, nämligen den KRISTNA EXTREMHÖGERN. Den visade sina sanna färger när den började beskylla alla och allting för "kulturmarxism" efter det massmord som Anders Behring Breivik begick. Det här är ungefär det entydigaste tänkbara uttrycket av solidaritet med en man som sköt ned tiotals tonåringar med explosiva projektiler.