lauantai 28. syyskuuta 2019

Jussi Halla-ahon propagandaesiintyminen RT-kanavalla täyttää pian 10 vuotta - Jussi Halla-ahos propagandauppträdande på RT fyller snart tio år

Joulukuussa tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun Jussi Halla-aho esiintyi Russia Todayllä, Venäjän englanninkielisellä propagandakanavalla, julistamassa Helsingin olevan palavien maahanmuuttajagettojen ympäröimä. 

I december blir det hela tio år sedan Jussi Halla-aho uppträdde på Russia Today, Rysslands engelskspråkiga propagandakanal, och förkunnade att Helsingfors omgavs av brinnande invandrargetton.

Palavia maahanmuuttajagettoja ei edelleenkään ole näköpiirissä. Sitä vastoin on sujuvaa suomea puhuvia maahanmuuttajataustaisia kansalaisia, jotka toimivat ammateissa tai peräti yrittäjinä. Toisin sanoen Jussi Halla-ahon julistus venäläisellä propagandakanavalla on ollut epätotta eli teknillistä termiä käyttääksemme valhetta.

Några brinnande invandrargetton har vi inte ännu sett en skymt av. Däremot finns det massor av medborgare med invandrarbakgrund som talar flytande finska och yrkesarbetar eller är verksamma som företagare. Sålunda har Jussi Halla-ahos förkunnelse på en rysk propagandakanal bestått av osanningar eller, för att använda den tekniska termen, lögn.

Jussi Halla-aho väitti hiljattain, että hänen puolueensa on ainoa johdonmukaisesti Venäjä-kriittinen puolue. No, voisin kaivaa esille sen Veli-Pekka "Turjalainen" Kortelaisen kirjoituksen hänen persuvuosiltaan, noin vuoden 2012 tienoilta (sittemmin hän toki meni kafkamais-orwellilaisesti nimettyyn Itsenäisyyspuolueeseen muiden Putinin satraapeiksi mielivien tavoin), jossa hän kaipailee Venäjää miehittämään Suomen. Tuollaiset mielipiteet eivät siihenkään aikaan olleet mitenkään harvinaisia Homma-foorumilla, jota voitaneen pitää nykypersujen politiikassa edustaman postmodernin äärioikeistolaisuuden varsinaisena ajatuspajana.

Jussi Halla-aho påstod nyligen att hans parti är det enda i finsk politik som förhåller sig konsekvent kritiskt till Ryssland. Nu kunde jag faktiskt än en gång leta rätt på det där diskussionsinlägget av Veli-Pekka Kortelainen, med författarnamnet Turjalainen, ungefär från år 2012, då han ännu verkade inom sannfinnarna (sedan dess har han gått över till Självständighetspartiet, ett parti som - precis som det framgår ur namnet - lockar till sig alla som vill bli satraper åt Putin): i inlägget uttryckte han sin önskan att Ryssland skulle invadera och ockupera Finland. Dylika åsikter var och är inte ens särskilt sällsporda på det högerextrema diskussionsforumet Homma, som länge framstod som den egentliga tankesmedjan i Finland för den postmoderna extremhöger som sedan dess tagit över sannfinnarna.

Hänen mukaansa nimittäin EU - yhteisö, joka on antanut suomen kielelle tasaveroisen aseman muiden kielten kanssa ja tuonut Suomeen joukoittain ulkomaalaisia opiskelijoita perehtymään suomen kieleen - uhkaa tuhota suomalaisen kulttuurin. Sitä vastoin Venäjä, joka vainoaa vähemmistökieliään, saisi hänen mielestään miehittää Suomen, jotta suomalainen kulttuuri pelastuisi. Sikäli kuin tiedän, nämä mielipiteet eivät saaneet persuja antamaan hänelle potkuja, vaan hän siirtyi pois puolueesta pikemminkin henkilökohtaisen aatekehityksensä lainmukaisuuksia noudattaen.

Enligt honom utgör nämligen Europeiska unionen - som faktiskt gett finska språket jämställd status med de övriga europeiska nationalspråken och som dessutom lockat till Finland massor av utländska studerande för att förkovra sig i finska språket - ett hot mot finsk kultur. I stället skulle han vilja se Finland ockuperat av Ryssland - ett rike som är väl- och ökänt för att förfölja sina språkminoriteter - eftersom detta enligt honom skulle rädda den finska kulturen. Vad jag vet gav sannfinnarna inte honom sparken p g a dessa åsikter: hans partibyte inspirerades av hans personliga ideologiska utveckling. 

Eli siis Jussi Halla-ahon väite peräsuolinkaisista ainoana johdonmukaisen Venäjä-kriittisenä puolueena on taas kerran valhe, ja tässä vaiheessa saa kai sanoa, että ainoa mikä Halla-ahossa ja hänen puolueessaan on johdonmukaista, on johdonmukaisen härski ja kylmäverinen valehtelu.

När Jussi Halla-aho påstår att sannfinnarna är det enda parti som konsekvent kritiserar Ryssland, är det än en gång en lögn, och vid det här laget är det väl tillåtet att säga, att det enda som är konsekvent i Halla-aho och hans parti är att båda konsekvent ljuger så det skriker om det.