perjantai 23. kesäkuuta 2017

Miksi äärioikeiston kanssa ei keskustella - Varför det inte lönar sig att föra "diskussioner" med extremhögern

Äärioikeiston käymän "keskustelun" tavoitteena on pelkästään väsyttää vastapuoli jankkaamalla käsitteiden määrittelemisestä (metakeskustelu) silloin kun kyseessä ei ole käännytysyritys tai yritys hankkia "doksaa" tai "kompromaattia" eli henkilökohtaiseen mustamaalaamiseen, ns. luonnemurhaan (character assassination) käytettävää taustatietoa vastapuolen edustajan yksityiselämästä. Koska äärioikeiston tavoitteena on koko demokraattisen oikeusvaltion murtaminen, minkäänlainen kompromissi äärioikeiston kanssa ei tule kyseeseen. Siksi "keskustelun" käyminen äärioikeistolaisten kanssa on lähtökohtaisesti turhaa. Ja on aivan aiheellista kohdella "keskustelun" kävijöitä ja vaatijoita maanpettureina ja yhteistoimintamiehinä, joiden tarkoituksena on valtavirtaistaa perusoikeuksiamme uhkaavan ääriaineksen ideoita.

Genom att föra "diskussion" med motståndaren försöker extremhögern endast trötta ut honom med onödiga finesser kring de rätta begreppsdefinitionerna (metadiskussion), om det inte handlar om omvändelseförsök eller försök att fiska efter "doxa" eller "kompromat", dvs bakgrundinfo om motståndarens privatliv som senare kommer att utnyttjas till personlig svartmålning, s k karaktärsmord (character assassination). Extremhögern eftersträvar att göra slut på rättsstaten som sådan, vilket innebär att någon kompromiss med extremhögern inte kommer på fråga. Sålunda är det bortkastat att alls föra några diskussioner med extremhögern. Och de som hela tiden tjatar om hur vi borde gå med på att föra "diskussion" med extremhögern är fosterlandsförrädare och kollaboratörer, som vill föra in i huvudfåran extremistiska idéer spridda av element som hotar våra mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Tiedämme hyvin kuka niitä ääriaineksia tukee.

Vi vet mycket väl vem som står bakom sagda extrema element.torstai 22. kesäkuuta 2017

Alt-right osoittautunut pedofiliarenkaaksi - Alt right visat sig vara en pedofil ring

Amerikkalaisen alt right -äärioikeiston keskuudessa kuohuu: on osoittautunut, että merkittävä osa liikkeen johtajista on homoseksuaalisia pedofiilejä, jotka käyttävät liikkeeseen hakeutuvia nuoria poikia homoseksuaalisesti hyväkseen. Tämä ei tietysti ole mikään uutinen: on jo pitkään ollut selvää, että äärioikeiston yksi keskeinen rooli on toimia oman homoseksuaalisuutensa kiistävien neurootikkojen seksiklubina. 

Den amerikanska alt right-ytterhögern upplever en period av tumult: det har visat sig att en betydande del av ledarna för denna rörelse är pedofila homosexuella, som utnyttjar unga killar som dras till rörelsen. Det här är givetvis ingen nyhet: det har redan länge varit klart att extremhögern bland annat fungerar som sexklubb åt neurotiker som inte kan acceptera sin egen homosexualitet.

Totean lopuksi vain, että profeettananne olin taas oikeilla jäljillä.

Jag konstaterar bara att jag som er profet igen visste allting på förhand. (Länken är tyvärr bara på finska.)

sunnuntai 18. kesäkuuta 2017

Touko Aalto - huono uutinen Touko Aalto - dåliga nyheter

Touko Aalto on ilmoittautunut dialoginhaluiseksi persuja kohtaan. Tästä minun ei tarvitse kirjoittaa uudestaan, koska olen jo pari vuotta sitten sanonut kaiken tarvittavan.

Touko Aalto har förklarat sig villig att föra dialog med sannfinnarna. Det här behöver jag inte skriva något nytt om, eftersom jag redan för ett par år sen sagt allt man kan säga om det.