maanantai 11. tammikuuta 2016

Uhkakertomus aseena - Hotnarrativet som vapen

Meikäläistä huomattavasti paremmin aiheeseen perehtynyt psykologisen sodankäynnin asiantuntija huomautti tässä juuri, että Venäjän ja kotirasistiemme propagandakeinot muistuttavat liiankin paljon toisiaan. 

Ensimmäiseksi luodaan uhkanarratiivi, eli suuri kehyskertomus, joka luo vaikutelman uhasta sinne, missä todellisuudessa ei uhkaa ole. Kaduilla ei Suomessa vallitse anarkia, ja väkivaltarikollisuus on minun nuoruuteni jälkeen vähentynyt merkittävästi - itse asiassa väkivaltatilastojen perusteella olisi täysin mahdollista väittää, että maahanmuutto vähentää väkivaltarikoksia, mutta tunnetustihan samantyyppisten kriteerien mukaan jäätelön syönti lisää hukkumisriskiä.

Vastaavasti Ukrainassa ei todellisuudessa ollut minkäänlaista "fasistista uhkaa" paikallista venäläisväestöä eikä sen kulttuurisia tai kielellisiä oikeuksia vastaan. Venäjällä on jo käytännön taloudellisista syistä vahva asema maassa, ja ankaratkaan kielilait eivät todellisuudessa kykene järkyttämään sitä.

Jotta uhkanarratiivi saadaan vaikuttamaan uskottavalta, uutisia valikoidaan, väritetään ja tarvittaessa keksitään omasta päästä niin että ne vahvistavat kertomusta. Tästä on yllin kyllin esimerkkejä sekä suomalaisten maahanmuuttokriitikoiden propagandassa että venäläisissä kauhujutuissa "ukrainalaisista fasisteista". Näille ei ole löytynyt mitään muuta todistetta kuin venäläisten propagandistien oma tulkinta, jonka mukaan esimerkiksi ukrainan kielen opettaminen venäjänkielisille lapsille on itsessään jonkinlainen kulttuurinen kansanmurha. Pelkäävätkö he kenties, että lapset kokevat ukrainan kielen ja ukrainankielisen kulttuurin houkuttelevampina?

Kun uhkanarratiivi on tarpeeksi uskottava, voidaan perustella väkivalta, joka ei ole missään suhteessa alkuperäiseen uhkaan. Ukrainassa venäjän kieltä koskeneet poliittiset ristiriidat eivät johtaneet missään sellaiseen laajamittaiseen kaaokseen ja väkivaltaan kuin Venäjän sijaissotilaiden hyökkäys Itä-Ukrainaan. Vastaavasti Suomessa ei todellisuudessa ole mitään sellaista maahanmuuttajajengien uhkaa, jota pitäisi vapaaehtoisilla katupartioilla vastustaa, ja vaikka olisikin, moninkertaisista rikollisista koostuvat, eetokseltaan avoimen rasistiset ja "suvakkeja" (= käytännössä kaikkia lainkuuliaisia kansalaisia) nettisivuillaan tappamisella ja lahtaamisella uhkailevat rosvojoukot ovat selvästi suurempi uhka yhteiskuntarauhalle.

En bekant till mig som vet mycket mera om psykologisk krigföring än jag påpekade nyligen de grundläggande likheterna mellan de propagandametoder som tillämpas av den ryska desinformationsapparaten och de som våra egna rasister använder. 

Allra först skapas ett hotnarrativ, en ramberättelse som går ut på att inbilla oss att det finns ett hot var inget i verkligheten föreligger. På Finlands gator råder inte anarki, och det har skett en avsevärd minskning i våldsbrott sedan mina ungdomsår - i själva verket kunde man faktiskt av statistikerna sluta sig till att ökad invandring leder till minskad brottslighet, men som bekant kan man enligt liknande kriterier postulera att det är större risk att drunkna om man äter mera glass.

På ett liknande sätt fanns det inte något "ryskt hot" mot den lokala ryska befolkningen och dess kulturella och språkliga rättigheter. Ryska språket har redan av praktiska ekonomiska skäl en stark ställning i landet, och inte ens mycket stränga språklagar kan ändra på detta.

För att göra hotnarrativet trovärdigt kan nyheter handplockas, förvrängas och påhittas så att de förstärker ramberättelsen. Det här finns det gott om exempel på både i finska invandringskritikers propaganda och i ryska skräckhistorier om "ukrainska fascister". De sistnämnda finns det inga bevis för utanför ryska propagandisters egen tolkning, enligt vilken det är ett kulturellt folkmord att alls undervisa rysktalande barn i ukrainska. Är de månne rädda för att barnen uppfattar ukrainska språket och kulturen som mera attraktiva??

När ett tillräckligt trovärdigt hotnarrativ uppbyggts, kan man motivera våld i en grad som inte står i någon proportion med det ursprungliga hotet. I Ukraina har politiska konflikter kring ryska språkets ställning aldrig lett till ett sådant omfattande kaos och våld som Rysslands ställföreträdande soldaters invasion i östra Ukraina nu gett upphov till. På ett motsvarande sätt råder i Finland inte något sådant hot av invandrargäng som det behövs frivilliga gatupatruller att bekämpa. Och även om dylika patruller behövdes, skulle det inte falla någon vettig människa in att rekrytera gatugarden av den sorten som vi nu har: det handlar faktiskt om gamla fängelsekunder med öppet rasistiska attityder och målsättningar, som dessutom hela tiden dödshotar de "politiskt korrekta" (dvs i praktiken vem som helst som är någorlunda laglydig) på sina webbsidor. Det är självklart att sådana här ligor utgör ett större hot mot samhällsfriden än tilltänkta "invandrargäng". 

Pikauutiset - Snabbnyheter

Poliittiset nuoriso- ja opiskelijajärjestöt ovat antaneet tukensa MV-lehteä vastaan suunnatulle boikotille, koska "valheilla rahastamisen on loputtava". Ainoana joukosta poissa ovat Perussuomalaiset Nuoret, ilmeisesti siksi, että he kannattavat valheilla rahastamista, ainakin jos rahastamassa on moneen kertaan tuomittu rikollinen ja jos valheet ovat sisällöltään rasistisia ja fasistisia. Vaikka sekä nuoremmista että vanhemmista perussuomalaisista moni esiintyy suurena Israelin ystävänä, antisemitistinen propaganda, jota vihasivustot tulvivat, ei tunnu heikäläisiä hetkauttavan.

Erityinen yllätys ei ole sekään, että persunuoret ovat myös julistaneet kannattavansa katupartioita. Kun tässä vielä hiljattain pohdin, millaisella porukalla Venäjä väistämättä käynnistää vapaustaisteluksi naamioidun sotansa Suomea vastaan, niin nyt siihen on tullut vastaus: noista katupartioihin kokoontuvista väkivaltarikollisistahan sen sijaisarmeijan saa näppärästi; ja onhan Johan Bäckmankin tosiaan jo antanut tukensa heille.

Bäckmanin yhdessä parin venäläisen apumiehen kanssa ohjastama "euraasialainen kansanrintama" (kuten varmaankin muistatte, Euraasia tarkoittaa sitä ideaa että Venäjä vangitsee orjikseen mahdollisimman suuren määrän eurooppalaisia maita) on muuten jo alkanut jakaa omia häpeämerkkejä... siis kunniamerkkejä Itä-Ukrainan raiskaamiseen osallistuneille suomalaisille vapaaehtoisille. Prenikat on kuulemma tehty Mannerheim-ristin mallin mukaan. Kaipa persunuoriakin innostaa mahdollisuus päästä kantamaan tällaista mitalia - apinathan tunnetusti tykkäävät kiiltävistä esineistä.

De politiska ungdoms- och studentorganisationerna i Finland har förklarat sig stå bakom bojkotten mot den rasistiska hetssajten MV-lehti, eftersom man "inte bör få slå mynt på lögner". Den enda organisation som inte gillar bojkotten är givetvis de sannfinska unga. Tydligen tycker de att det är okej och lajbans att slå mynt på lögner, åtminstone om man är dömd brottsling och om ens lögner är av rasistiskt och fascistiskt innehåll. Många sannfinnar, både unga och äldre, kallar sig gärna för vän till Israel, men den antisemitiska propaganda som hatsajter som MV-lehti är välförsedda med förefaller inte störa dem.

Det är inte heller någon överraskning att de sannfinska unga tagit parti för de högerextrema gatupatrullerna. Nyligen undrade jag hur Ryssland i praktiken kommer att starta ett ställföreträdande krig mot Finland - det är ju inte så lätt att få ihop en skara trovärdiga "frihetspartisaner" med finska som modersmål. Det tyckte jag då, men nu vet jag bättre: det är ju de där våldsverkarna som samlas till gatupatruller som kommer att utgöra kärntruppen till den rysksinnade "befrielsearmén", och Johan Bäckman, de rysksinnades ledare i Finland, har ju också förkunnat att han stöder gatupatrullerna.

Den "eurasiska folkfront" som Bäckman tillsammans med ett par ryska assistenter leder (ni kommer säkert ihåg att den "eurasiska idéen" går ut på att Ryssland förslavar så många europeiska länder som möjligt) har förresten redan börjat utdela egna utmärkelsetecken till de finska frivilliga som varit med om att skända östra Ukraina. Medaljerna lär vara modellerade på Mannerheimkorset. Antagligen är även de sannfinska unga mycket intresserade av att hänga på sig en av dessa medaljer. Markattor brukar ju gilla glänsande prylar.

sunnuntai 10. tammikuuta 2016

Uudenvuoden propagandaoffensiivi - Propagandaoffensiven kring nyåret

Uudenvuoden tiimoilta on uutisiin levinnyt tietoja maahanmuuttajien suunnitelluista laajoista raiskausiskuista julkisilla paikoilla. Nyt vain alkaa näyttää yhä ilmeisemmältä, että kyseessä oli äärioikeiston propagandaoffensiivi. Tehokkaan organisaationsa ansiosta äärioikeisto on onnistunut ujuttamaan omia tulkintojaan tapahtuneesta uutisvirtaan. Ja hyvin oleellista on, että äärioikeistolla on poliisissa miehensä levittämässä sen propagandaa.

Tällaiset moraalipaniikit lopahtavat aina jälkeenpäin ja osoittautuvat liioitelluiksi. Todennäköisesti niin käy nytkin. Jos kyseessä on ollut suunniteltu temppu, taustalla on sellainen taho, jonka etuihin kuuluu saada lietsottua vihaa maahanmuuttajia kohtaan ja kannatusta äärioikeistolle - eivät turvapaikanhakijat, joiden intressissä ei todellakaan ole pilata mainettaan.

Mehän jo tiedämme, mikä taho on. Se on tuossa itärajan takana. 

Kring nyåret har det hetat i nyheterna att invandrarna planerat genomfört sexuellt massofredande på offentliga platser. Nu börjar det dock verka allt uppenbarare att det är frågan om en högerextrem propagandaoffensiv. Genom sin effektiva organisation har extremhögern lyckats infiltrera nyhetsströmmen med sina egna tolkningar av det skedda. Och det är mycket relevant att extremhögern har sin man inom polisen som distribuerar propaganda.

Såna här vågor av moralpanik brukar alltid efteråt avklinga och visa sig vara överdrivna. Sannolikt går det så även nu. Om det här har varit planerat, har planerna utarbetats av en sådan part i vars intresse det ligger att uppvigla till hat mot invandrare och få folk att stöda extremhögern. Det ligger inte i de asylsökandes intresse att förstöra sitt rykte.

Vi vet ju vilken part jag menar. Den som ligger bortom vår östra gräns.