sunnuntai 31. maaliskuuta 2019

Pitäisikö eurooppalaisen äärioikeiston ja Venäjän yhteyksistä huolestua? - Borde man känna sig oroad över Rysslands kontakter med den europeiska extremhögern?

Kuten arvata saattaa, kaikki suomalaiset mepit olivat huolissaan Venäjän ja äärioikeiston yhteyksistä, paitsi - Jussi Halla-aho.

Det bör inte komma som en överraskning för någon att alla finländska EU-ledamöter var oroade över extremhögerns förbindelser till Ryssland - med undantag av Jussi Halla-aho.

Toki Halla-aho itse äärioikeiston edustajana tietää, ettei niissä yhteyksissä hänen näkökulmastaan ole huolenaihetta. Yhteydet ovat kunnossa ja toimivat hyvin.

Men som representant för extremhögern vet Halla-aho att det inte är någonting fel på sagda förbindelser ur hans synvinkel. Förbindelserna är väl etablerade och fungerar smidigt.

- Внимание! Испытываем систему коммуникаций. Говорит Москва. Слышно? 
- Добрый вечер Москва. Говорит Юсси Халла-ахо. Слышу вас громко и ясно.

- Attention! We are testing communications. Moscow speaking. Do you read me?
- Good evening, Moscow. This is Jussi Halla-aho speaking. I hear you loud and clear.