lauantai 14. huhtikuuta 2018

Kristillisen fundamentalismin uhka - Kristen fundamentalism som hot

"Kristen tro leds inte av en gemensam världslig ledare. Detta gör de kristna mottagliga för villfarelser. Därför kommer Nordens Kungarike att representera de kristna från och med den 9 april 2018. Nordens Kungarike varnar de kristna, att det villfarna konspirationsfolket sedan århundraden tillbaka vilselett dem. Nu ska det bli slut med detta."

"Islamin uhasta" jaksetaan varoitella. Mutta se, mistä ei puhuta, on fundamentalistikristittyjen jatkuva radikalisoituminen maassamme. Tästä esimerkkinä toimii oheinen kuvakaappaus.

Man orkar nog snacka så mycket skit om "hotet från islam". Vad man inte talar om är hur fundamentalistiska kristna hela tiden radikaliseras i vårt land. Se skärmdumpen ovan.

Fundamentalistikristityt ovat monissa maissa Afrikasta Yhdysvaltoihin tehneet terroritekoja ja murhia sekä pyrkineet kaventamaan niiden ihmisoikeuksia, jotka elävät fundamentalistikristittyjen mielestä väärällä tavalla. Jos edes elävät: kuten tunnettua, minä en viinaan koske muista päihteistä puhumattakaan, enkä vakisuhteeseen ja naimisiin päästyäni ole ollut kiinnostunut vieraista vosuista; sitä vastoin eräs fundiskrisutaustainen tuttavani, joka suhtautui minuun kaveruutemme aikana aina nöyristelevän mielistelevästi ja jolle maistuivat päihteet puhumattakaan seksistä hyvin epämääräisten pimujen kanssa (hänellä oli yhteen aikaan hasikseenmenevä tyttöystävä, ja hän käytteli tytön kanssa yhdessä aineita, koska pillu), riensi kertomaan minusta paskajuttuja kavereilleen heti kun juurilleen palattuaan liittyi äärioikeiston jeesustelusiipeen.

Fundamentalistiska kristna har i många länder från Afrika till Förenta staterna begått terrordåd och mord och lagt sig vinn om att kringskära mänskliga rättigheter för de som enligt fundamentalisterna lever på fel sätt. Om de ens gör det: som bekant rör jag varken sprit eller knark, och sedan jag hittat min fru har jag inte varit särskilt intresserad av främmande kvinnor. Däremot kunde jag här nämna en bekant med fundamentalistisk-kristlig bakgrund, som under vår tid som kompisar alltid förhöll sig till mig på ett servilt och inställsamt sätt. På den tiden gillade han både rusmedel och sex med mycket skumma bruttor (vid en tid sällskapade han med en haschrökande tjej, och han brukade måla väggarna gröna tillsammans med flickan, eftersom det var nödvändigt om han ville ligga med henne). Men när han återfann sina rötter och anslöt sig till extremhögerns jesusfalang, skyndade han sig att berätta skithistorier om mig för sina nya vänner.

Kyseisen herran käytös oli minkä tahansa moraalijärjestelmän, myös kristillisen, perusteella suurin piirtein niin tuomittavaa kuin olla voi. Mutta koska hänen henkilökohtainen jeesuksensa (kirjoitan sen tahallani pienellä) ilmeisesti opetti, että vääräuskoisia ja kerettiläisiä tulee kohdella kuin paskaa, hän teki kuten hänen jeesuksensa vaati eli puukotti selkään.

Gentlemannen ifråga uppförde sig på ett sätt som i vilket som helst moralsystem var så fel som möjligt. Men hans personliga jesus (jag skriver avsiktligt med en liten bokstav) lärde honom uppenbarligen att bemöta otrogna och kättare som skit, så han gjorde som hans jesus krävde, dvs. gav mig en dolkstöt i ryggen.

Kun ystäviä ja tuttavia voidaan pettää tällä tavalla, on selvää, että petturuus koskee yhtä lailla yhteiskuntaamme ja isänmaatamme. Venäjä on Putinin johdolla stilisoinut itseään juuri autoritaarisuudeksi rappeutuneen kristillisyyden tukijaksi, joten tämä porukka kärkkyy ilmeisestikin satraapin virkaa sitten kun Suomesta tehdään Venäjän osavaltio.

När vänner och bekanta kan förrådas så här, är det klart att förräderiet likaså gäller vårt samhälle och fosterland. Ryssland har under Putin anammat rollen som stöttepelare för en förfallen, auktoritär form av kristlighet, så det här gänget vill säkert bli någon sorts ståthållare när Ryssland en gång ockuperar vårt land och annekterar det till sin federation. 

Muistutanpa vielä siitä, että käsite "kulttuurimarxismi" tuli suomalaiseen keskusteluun vasta Breivikin tehtyä tekosensa. Ja sen toi tänne nimenomaan kristillinen äärioikeisto. Selvemmin ei voisi antaa tukeaa lapsia ja nuoria omakätisesti murhanneelle terroristille kuin lainaamalla häneltä käsite, joka on tarkoitettu koko länsimaisen liberaalin oikeusvaltion demonisointiin. Siitä huolimatta täällä ollaan eniten huolissaan kiihkoislamilaisesta terrorismista, jota tähän asti on Suomessa ilmentänyt vain uskonnolliseksi tekeytyneen pikkurikollisen reppanan tekemä puukotusmurha. Sen tyyppiset amokjuoksut kuuluvat valitettavasti mitä suurimmassa määrin suomalaiseen kulttuuriin, joskin motiivit ovat yleensä toiset.

Jag vill ännu påminna om att begreppet "kulturmarxism" började användas i finsk diskussion först efter Breiviks terrordåd. Och det infördes av ingen annan än den kristliga extremhögern. Klarare kunde man inte uttrycka sitt stöd för en terrorist som mördar barn och ungdomar än genom att överta ett begrepp med vilket han demoniserat hela den västerländska liberala rättsstaten. Ändå gör man ett stort nummer av islamistisk terrorism, som i Finland hittills endast kommit till uttryck i ett knivmord begånget av en småkriminell ynkling som fått för sig att spela religiös. Den sortens amoklopp hör tyvärr också hemma i vår nedärvda finska kultur, låt vara att de oftast begås av andra motiv.

Rankemmissa kristillisissä lahkoissa, joiden ote on anti-intellektualistinen ja jäsenkunta pitkälti alaluokkaa, viihtyvät juuri samanlaiset tyypit kuin se Turun muslimipuukottaja: katurikolliset, jotka välillä ovat "tekevinään parannuksen". Käytännössä samat retkut kiertävät katurikollis- ja narkkarijengistä herätyskokoukseen, eikä rikollisen elämän ja uskonnollisen vaiheen välillä enää taida olla selkeää eroa.

I mera extrema kristliga sekter, där atmosfären är antiintellektuell och medlemskåren rekryteras bland underklassen, är det precis liknande typer som den muslimske knivhuggaren från Åbo: gatubrottslingar som ibland intalar sig att de håller på med religiös botgörelse. I praktiken är det alltid samma bovar och uslingar som cirkulerar mellan ligist- och knarkargänget å ena sidan och väckelsemötet å andra sidan, och någon tydlig skillnad mellan kriminellt liv och förbigående religiositet förefaller inte längre existera.

Uskoontulon yhteiskunnallinen funktio oli ennen vanhaan mahdollistaa rikollisille, alkoholisteille ja narkomaaneille jonkinlainen keskiluokkaistuminen tai valtavirtayhteiskuntaan kiinni pääseminen. Nykyään se ei onnistu pelkästään uskoon tulemalla, koska yhteiskunta asettaa kaikenlaisia vaatimuksia (esimerkiksi koulutusvaatimuksia), jotka estävät alaluokan sosiaalisen nousun. Toisin sanoen "usko" on lähinnä psykologinen kainalosauva, johon nojautumalla rikollinen voi kokea olevansa koulutettua keskiluokkaa parempi ihminen. Se keskiluokkahan edustaa (muka) kaikkia niitä syntejä, joita uskonnollinen äärioikeisto on paheksuvinaan (mutta harrastaa todennäköisesti enemmän, ks. esimerkkiä ylempää). "Te olette ehkä koulutettuja ja kirjanoppineita, mutta minulla on jeesuksen siunaus ja siksi olen parempi ihminen ja minulla on oikeus päättää teidän ja lastenne elämästä ja kuolemasta." Näin se logiikka menee.

Förr i världen kunde kriminella, alkoholister och narkomaner genom religiös omvändelse lämna bakom sig sitt syndiga liv och få någon sorts grepp om medelklassliv eller komma in i samhällets huvudfåra. I dag räcker omvändelsen inte till, eftersom samhället ställer allehanda krav (t ex utbildningskrav) som förebygger social uppstigning för underklassen. "Tron" är sålunda främst en psykologisk krycka, som brottslingen kan stötta sig på och känna sig bättre än medelklassen. Medelklassen representerar (kantänka) alla de synder som den religiösa extremhögern intalar sig att den ogillar (men i praktiken oftare ägnar sig åt, se exemplet ovan). "Ni må vara utbildade och boklärda, men jag har jesu välsignelse och är sålunda en bättre människa, och jag får därför bestämma om ert och era barns liv och död." Så här går logiken.

Tästä ei ole pitkä matka kristilliseen terrorismiin kaikkia "syntisen" keskiluokan edustajia vastaan. Ja kuten oma esimerkkini osoittaa, viha ja terrori suuntautuu todennäköisesti juuri sellaisia keskiluokan edustajia vastaan, jotka pystyvät noudattamaan heidän julistamiaan moraalisääntöjä erityisemmin ponnistelematta. Kentän ulkopuolella ei voi tehdä maalia eikä jeesuksen ryhtiliikkeen ulkopuolella saa olla raitis eikä siveä.

Det är inte en lång väg till kristlig terrorism riktad mot alla "syndiga" medelklassmänniskor. Och som mitt eget exempel bevisar riktar sig hatet och terrorn mot de medelklassmänniskor som klarar av att beakta de av de "kristliga" förkunnade moralreglerna utan att särskilt anstränga sig. Utanför spelfältet kan man inte skjuta mål, och utanför de rättfärdigas sekt får man inte vara vare sig nykter eller sedlig.

sunnuntai 8. huhtikuuta 2018

Münsterin kaahailija persuainesta - Bildåren i Münster kunde ha varit en sannfinne

Münsterissä Pohjois-Saksassa autokaahari törmäsi baarin terassiin. Rytäkässä sai surmansa kolme ihmistä mukaan lukien kaahari itse. Persut ja muut retkut alkoivat välittömästi riemuita siitä, kuinka tässäkin oli kyse kiihkoislamista ja maahanmuutosta.

I Münster, norra Tyskland, kolliderade en bildåre med ett trottoarkafé. Kollisionen kostade tre människoliv, en av dem var själva fartdåren. Sannfinnar och andra slynglar började genast jubla över hur det här också berodde på islamism och invandring.

Nyttemmin tiedetään, että kaahari oli syntynyt Sauerlandissa ja etunimeltään Jens. Hänellä oli ollut mielenterveysongelmia sekä yhteyksiä äärioikeistoon, mutta teolle ei ollut osoitettavissa suoraa äärioikeistolaista motiivia. Myös pikkurikoksia hän oli tehtaillut.

I dag vet vi att fartdåren var född i Sauerland och hette Jens med förnamn. Han hade lidit av psykiska problem och hade även någon sorts kontakter till extremhögern, men något direkt högerextremt motiv kunde inte påvisas. Han hade också begått en del småbrott.

Toisin sanoen hän oli sitä nukkavierua marginaaliporukkaa, jolla ei ole kovin vahvoja aatteellisia motiiveja, mutta joka on pettynyt ja katkeroitunut elämään ja joka on helposti villittävissä huonosti artikuloituun protestiin. Esimerkiksi autolla tehtävään itsemurhaiskuun.

Han representerade alltså sjabbig marginal av den sorten som saknar starka ideella motiv men som p g a sin allmänna livsbesvikelse och förbittring lätt kan uppviglas till en dåligt artikulerad protest, som t ex ett självmordsattentat med bil.

Samaa sakkia vilisee suomalaisen äärioikeiston liepeillä ja persuissa. Siksi on aivan oikeutettua syyllistää persuja tästä teosta. Jos tämä olisi tapahtunut Suomessa, tekijä olisi ollut persu, tai persuja lähellä.

Det är precis samma sorts typer det vimlar av kring extremhögern och sannfinnarna. Därför är det moraliskt alldeles berättigat att skuldbelägga sannfinnarna för det här dådet. Hade det här skett i Finland så hade gärningsmännen varit en sannfinne eller dem närstående.