lauantai 24. elokuuta 2019

Taas yksi venäläismielinen persu - En rysksinnad sannfinne till

Kalajoen persuissa toimii muuan ilmeisesti 90-luvun alun lamassa omaisuutensa menettänyt katkera herra. Hän on vuosien varrella ollut niin persujen kuin omankin listansa kunnallisvaaliehdokkaana, joten ei välttämättä ole täysin oikeudenmukaista pitää häntä edustavana esimerkkinä perussuomalaisten Venäjää koskevasta ajattelusta. Näillä varauksilla otan kuitenkin hänen tapauksensa esiin.

I sannfinnarna i Kalajoki verkar en förbittrad herre, som antagligen förlorat hela sin egendom i recessionen i början av nittiotalet. Under åren har han kandiderat i kommunalval både på sin egen lista och på sannfinnarnas, så det är kanske inte helt rättvist att se honom som ett representativt exempel på hur sannfinnarna i allmänhet förhåller sig till Ryssland. Med det förbehållet vill jag dock ta upp hans fall.

Yhteen blogiinsa - ilmeisesti hänellä on useita erillisiä blogisivuja täällä Bloggerissa - hän on sisällyttänyt kirjoituksen, jonka otsikko tosin on "valitus EU:n komissiolle", mutta joka alkaa sanoilla "arvoisa Venäjän presidentti Vladimir Putin" ja joka sisältää myös Venäjän Suomen-suurlähetystön sähköpostiosoitteen merkiksi siitä, että viesti tosiaan on lähetetty sinne.

En av hans bloggsidor - han har tydligen flera här på Blogger - innehåller en drapa som visserligen rubricerats som ett "överklagande till EU-kommissionen", men som inleds med orden "Värdige president av Ryssland Vladimir Putin" och som dessutom innehåller e-postadressen till ryska ambassaden i Helsingfors för att bevisa att han verkligen skrivit ett dylikt meddelande dit.

En yhtään yritäkään kiistää asianomaisen herran oikeutta katkeruuteensa, vaikka hän tuntuu käyneen jo kohta kolmekymmentä vuotta yhden miehen sotaa tietämättä itsekään selvästi, ketä vastaan. Mutta sitä pidän merkillisenä, että hän pitää Vladimir Putinia ja Venäjän valtiota sellaisena tahona, jolta hän Suomen yhteiskunnan mielestään huonosti kohtelemana yrittäjänä voi hakea apua.

Jag vill inte säga att hans bitterhet inte är berättigad, låt vara att man får intrycket att han snart i trettio år fört ett enmanskrig mot en föga väldefinierad fiende. Men jag tycker det är rätt märkligt att han ser Vladimir Putin och ryska staten som en aktör som han i egenskap av en företagare som enligt sin egen åsikt behandlats illa i det finska samhället kan anlita och vädja om hjälp.

Tämä oli tässä, ja oliko muuta? - Så här mycket om det här, och var det något annat?

Olli Kotro (lisätietoja tästä) on toistellut somessa sitä äärioikeiston iskulausetta, että Pohjois-Amerikan intiaanit ja Australian alkuasukkaat eivät puolustaneet maataan maahantunkeutujia vastaan, ja katsokaa kuinka kävi. Tämä on yksi vanhimpia kliseitä rasistien fraasisanakirjassa. On aika, että joku kertoo, mikä tässä vanhassa "viisaudessa" on vikana.

Olli Kotro (mer information här) har upprepat på sociala medier den gamla högerextrema floskeln att nordamerikanska indianer och australiska urinvånare inte försvarade sitt land mot inkräktarna, med välkända följder. Det här är en av de äldsta klichéerna i den rasistiska parlören. Det är dags att förklara varför det är fel.


Creen kieltä Kanadasta - ett exempel på det i Kanada talade creespråket (lähde - källa - source


Ensinnäkin, Pohjois-Amerikan intiaanit (Australian alkuasukkaista en tiedä) tietysti kävivät ankaria sotia esimerkiksi Yhdysvaltain ratsuväkeä vastaan eivätkä suinkaan antautuneet taistelutta. Tämän tietää jokainen kuukauden westernit poikasena katsonut. Mutta se ei nyt ole pääasia.

Till att börja med bör vi givetvis komma ihåg att de nordamerikanska indianerna (om de australiska urinvånare vet jag inte tillräckligt mycket) faktiskt förde blodiga krig t ex mot det amerikanska kavalleriet - de kapitulerade ingalunda utan kamp. Det här vet vem som helst som sett på vildavästernfilmer. Men det är inte det som nu är huvudsaken.

Navajon kieltä - Exempel på språket navajo. Lähde - källa - source: Wikipedia


Niin Pohjois-Amerikassa kuin Australiassakin paikalliset asukkaat olivat jakautuneita lukemattomiin etnisiin ryhmiin. Esimerkiksi käytännössä saman kielen murteita puhuvat ryhmät saattoivat olla poliittisesti ja etnisesti erillään, jopa vihollisia. Irokeesien tunnettu kielisukulaisuuteen perustuva heimoliitto oli hyvin harvinaislaatuinen ilmiö. Tällaisilla eväillä on vaikea organisoida laajamittaista vastarintaa, vaikka kaikki heimot vastustaisivatkin tunkeilijoita.

Både i Nordamerika och i Australien var urinvånarna splittrade i otaliga etniska grupper. Stammar som i praktiken talade dialekter av samma språk kunde vara politiskt och etniskt separata, t o m fientligt inställda till varandra. Det välkända irokesiska förbundet för stammar med liknande språk var en mycket egenartad företeelse. När situationen var sådan var det svårt att organisera omfattande motstånd, hur mycket alla stammar än var emot inkräktarna.

Sitä vastoin eurooppalaiset maahantulijat olivat sekä poliittisesti että sotilaallisesti järjestäytyneitä. Valtio- ja kaupunkilaitos olivat heidän tärkein tuontitavaransa Uudelle mantereelle, ehkä tärkeämpi kuin tuliluikut ja kulkutaudit.

Däremot var de europeiska intränglingarna både politiskt och militärt välorganiserade. Statliga strukturer och stadsförvaltningar var de viktigaste importvarorna från Europa till Amerika, kanske viktigare än studsare och farsoter.

Nykyiset maahanmuuttajat sitä vastoin ovat sekä etnisesti että kulttuuriltaan kirjava joukko, joka on saapumassa poliittisesti hyvin järjestäytyneeseen valtioon. Toisin sanoen he muistuttavat enemmän niitä hajanaisia intiaaniheimoja. Meidän valtiomme taas on samanlainen tehokas organisaatio kuin se jonka maahantulijat pystyttivät intiaanien maille.

Dagens invandrare är däremot en både etniskt och kulturellt brokig skara, som vill bosätta sig i vår politiskt välorganiserade stat. Det är sålunda de som liknar indianstammarna. Vår stat är däremot en effektiv organisation som mera påminner om den stat inkräktarna inrättade på indiansk mark.

tiistai 20. elokuuta 2019

Keskiviikkona mielenosoitukseen fasistista Venäjän diktaattoria vastaan! På onsdag gäller det att demonstrera mot Rysslands fascistiske diktator!

Muistutan, että keskiviikkona useampi kuin yksi ryhmä osoittaa mieltään fasistisen Venäjän diktaattori Putinia vastaan. Jos olette Helsingissä, osallistukaa. Diktaattori Putin haluaa pahuudessaan tuhota maailman. Ei anneta sen tapahtua.

Jag vill påminna er om att det är fler än en grupp som på onsdag ska demonstrera emot det fascistiska Ryssland diktator Putin. Om ni befinner er i Helsingfors, anslut er till demonstrationerna. Diktator Putin vill i sin ondska förinta världen. Vi får inte tillåta det.

maanantai 19. elokuuta 2019

Kuinka skeptisyys rappeutui - Hur skepticismen förföll

Jo joskus 90-luvulla minulla oli tapana luonnehtia Skepsis ry:tä ennen kaikkea joukoksi oikeistolaisia insinööriluonteita, joiden pääasiallinen intressi oli vihreiden mollaaminen ja joille tieteellisen skeptisyyden edistäminen oli vasta toissijainen tavoite. Se oli toki hiukkasen ilkeää ja asiatonta, sillä ainakin 80-luvulla vihreitä oli syytäkin hieman näpäyttää asiasta: liikkeeseen oli pesiytynyt kelpo lailla jos jonkinlaista kusellaparantajaa ja puoskaria, joiden paikka tänään olisi MV-lehden tai Magneettimedian avustajina.

Redan på 90-talet brukade jag karaktärisera Skepsis rf (den finska motsvarigheten till Föreningen Vetenskap och Folkbildning i Sverige) som ett gäng högersinnade ingenjörer som mest koncentrerade sig på att smutskasta de gröna och för vilka det bara var en sekundär målsättning att främja vetenskaplig skepticism. Det var naturligtvis lite för elakt och osakligt av mig, ty åtminstone på åttiotalet fanns det anledning nog att kritisera de gröna: rörelsen hade välkomnat en rad kvacksalvare och charlataner av precis den sort som i dag helst skulle skriva i MV-Lehti eller Magneettimedia.

Näyttää kuitenkin siltä, että silloinen ilkeilyni on nyt osoittanut oikeutetuksi ainakin jossain määrin, sillä ainakin yksi Skeptikko-lehden vakioavustaja, joka tunnetaan myös televisiotoimittajana ja somesuunsoittajana, on ryhtynyt täysillä puolustamaan erästä "hyvinvointikurssi"-maakaria, joka on joutunut viime aikoina julkisen arvostelun kohteeksi puoskaroinnista epäiltynä. Skeptikkoliikkeen ymmärtääkseni tärkeimpiä tavoitteita on nimenomaan terveydelle vaarallisen "vaihtoehtoisen" lääkinnän paneminen kuriin, joten tässä skeptikoksi esittäytyvä mies toimii tasan tarkkaan liikkeen väitettyjen pyrkimysten vastaisesti. Eikä hän ole ainoa kaltaisensa ns. skeptikkopiireissä.

Det förefaller dock att mina gamla elakheter varit mera träffande än ens jag kunde föreställa mig, ty åtminstone en av de ständiga skribenterna i Skepsis' tidskrift Skeptikko ("Skeptikern"), också känd som tevejournalist och bråkstake på sociala medier, har helt ägnat sig åt att försvara en person som livnär sig på att sälja kurser i "välmående" och som blivit föremål för offentlig kritik och misstänkt för kvacksalveri. Vad jag förstått är det en av de viktigaste målsättningarna för skeptikerrörelsen att tygla den hälsovådliga "alternativa" medicinen, vilket innebär att den här självutnämnde "skeptikern" diametralt motarbetar rörelsens påstådda strävanden. Och han är inte ensam om detta i de s k skeptikerkretsarna.

Motiivit moiselle touhulle ovat siinä mielessä oikeistolaiset, että asianomainen vetoaa hyvinvointikurssittajaa puolustaessaan itse kunkin vapauteen tulla toimeen harjoittamallaan elinkeinolla, eli yrittää pitäisi saada ilman rajoituksia. Kun häntä somessa arvosteltiin asian tiimoilta, hän puolusteli, että hänen mielestään ao. yrittäjän asiakkaiden subjektiivinen tunne parantumisesta riitti todisteeksi siitä, että "hyvinvointikurssi" todella toimii. Kuka tahansa oikea skeptikko nauraisi tälle argumentille pilkallisesti.

Motiveringen bakom detta är såtillvida högerideologisk, att vederbörande i sitt försvar av välmåendekurserna åberopar sig på var och ens frihet att livnära sig på ens egen självutvalda näring. När han själv kritiserades för detta på sociala medier, framhöll han att kunderna subjektivt kände sig botade, och att denna känsla räckte till som bevis för att "välmåendekursen" verkligen fungerar. Vilken som helst genuin skeptiker skulle hånskratta åt detta argument.

Tieteellinen skeptisyys joutuu tässä asiassa ristiriitaan sekä rajoittamattoman elinkeino- että rajoittamattoman sananvapauden kanssa. Epämääräisiä lääkitsijöitä ja puoskareita on yleensä pyritty pitämään kurissa valtiollisin keinoin, kuten tarkastusvirastoja perustamalla, säännösjärjestelmiä muotoilemalla ja lakeja säätämällä. Mainonnassakaan ei saa luvata ihan kuuta taivaalta. Vapaan markkinatalouden ehdoton kannattaja suhtautuu tietysti epäillen tällaiseen, ja hänen odottaisi esittävän valtiollisten kontrollijärjestelmän sijasta esimerkiksi alan itsesääntelyä.

Vetenskaplig skepticism kommer här i konflikt både med obegränsad närings- och oinskränkt yttrandefrihet. Kvacksalvare och charlataner har man vanligen försökt tygla med hjälp av statliga medel, som genom att grunda kontrollmyndigheter, utforma regelverk och stifta lagar. Reklamer får inte heller utlova omöjliga saker. En kompromisslös anhängare av fri marknadsekonomi förhåller sig givetvis skeptiskt (!) till dylikt, och man skulle väl vänta sig att han hellre skulle se självreglering inom branschen än någon statlig tillsyn.

Tässä en siis ota millään tavalla kantaa siihen, toimiiko itsesääntely. Sanon vain, millä tavalla libertaristisen talousvapauden ja tieteellisen skeptisyyden voisi sovitella yhteen edes kohtuullisen uskottavalla tavalla. Puheena ollut keskustelija ei kuitenkaan edes yrittänyt sitä, vaan ryhtyi talousoikeistolaisen aatteensa nimissä puolustelemaan hyvinvointikuurikauppiasta. Voi siis sanoa, että hän toimi ideologisista syistä skeptisyyden tavoitteita vastaan.

Märk väl att jag här inte vill ta någon ställning till om dylik självreglering skulle fungera. Jag vill endast konstatera att det här vore ett någorlunda trovärdigt sätt att anpassa till varandra ekonomisk frihet och vetenskaplig skepticism. Diskussionsdeltagaren ifråga försökte sig dock inte ens på sådan kompromiss, utan började i sin frimarknadsideologis namn ta välmåendecharlatanen i försvar. Man kan sålunda påstå att han av ideologiska skäl motarbetade skepticismens målsättningar.

Ei Skepsis ry toki vieläkään ole kokonaan tällaisten tyyppien ohjauksessa. Esimerkiksi Vesa Linja-ahon kirjoitukset järjestön jäsenlehdessä ovat hyvinkin arvostettavia. Lisäksi tietysti ne oikeistolaiset insinööritkin olivat silloin pari-kolme vuosikymmentä sitten vilpittömiä skeptisyyden kannattajia.

Jag vill inte säga att Skepsis rf redan helt befinner sig i händerna på liknande karaktärer. Jag hyser t ex stor uppskattning för Vesa Linja-aho och rekommenderar hans artiklar i tidskriften Skeptikko. Och jag antar att också de ovannämnda "högersinnade ingenjörerna" för ett par århundraden sedan var uppriktiga anhängare av skepticismen.

Pidän todennäköisenä sitäkin, että heidän "insinöörioikeistolaisuutensa" oli vasta toissijainen ilmiö, ts. että he politisoituivat oikealle tai vihreitä vastaan vasta sen jälkeen kun olivat omaksuneet luonnontieteilijän skeptisen maailmankuvan. Nykyisessä poliittisessa ilmastossa tämä insinöörioikeistolaisuus kuitenkin on tehnyt heistä vastaanottavaisia tieteenvastaiselle hömpälle, kun se markkinoidaan heille oikein.

Enligt min åsikt är det helt tänkbart att den här "ingenjörshögern" är en sekundär företeelse, dvs att killarna ifråga politiserades högerut eller tog ställning mot de gröna först när de redan anammat den naturvetenskaplig-skeptiska världsbilden. I dagens politiska klimat har ingenjörshögern dock blivit mottaglig för antivetenskapligt skräp, bara det marknadsförs på rätt sätt.

Esimerkiksi rasistista tai vaikka ilmastodenialistista propagandaa levitetään vetoamalla jonkinlaiseen "miehiseen tunteilemattomuuteen". Rasistiset valheet ja ilmastodenialismin sisäistää se, joka pitää omaa itseään "tunteilemattomana rationalistina" ja propagandaa totuutena, jota "tunteilijat" eivät voi myöntää. Samalla mekanismilla menee mikä tahansa muukin hömppä.

Rasistisk eller t ex klimatförnekande propaganda marknadsförs genom att framställa det som den "manliga och osentimentala sanningen". Rasistiska lögner och klimatförnekelse går bäst hem hos den som anser sig själv vara en "rationalist som inte ger efter för känslor", varvid propagandan blir en "sanning som de sentimentala inte kan medge". Den här mekanismen fungerar alldeles fint när det gäller att sälja vidskepelse.

Olemme siis hyvää vauhtia joutumassa tilanteeseen, jossa rationalismin ja skeptisyyden kannattajayhdistys on siirtymässä levittämään irrationaalista höpönpöppöä.  Tämä muistuttaa toki eräiden muidenkin järjestöjen kohtaloa totuudenjälkeisellä ajallamme. Aivan vastaavalla tavallahan perussuomalaiset esiintyvät "isänmaallisina" ja "kansallisen kulttuurin puolustajina", mutta todellisuudessa toimivat Venäjän käskyläisinä ja ovat tuhonneet Suomesta kansallisen kulttuurin.

Vi håller sålunda på att drivas till en situation där föreningen för rationalism och skepticism håller på att förvandlas till en förening för spridande av irrationell smörja och gallimatias. Inte för att den är ensam om detta i vår era av post-sanning: det är ju på ett liknande sätt sannfinnarna framställer sig själva som "fosterlandsvänner" och "den nationella kulturens försvarare", medan de i verkligheten fungerar som springpojkar åt Ryssland och har utrotat nationell kultur i Finland.

Toinen hyvä esimerkki ovat kommunistit (siis se porukka, joka kutsuu itse itseään kommunisteiksi - käytän sanaa sen perus-, en propagandamerkityksessä). Heikäläiset paskat nakkaavat jopa siitä sosialismista, jota väittävät ajavansa, koska "rauha" on tärkeämpi, ja "rauha" tarkoittaa sitä mitä se Neuvostoliitonkin aikaan tarkoitti kommunistisessa propagandassa, eli itänaapurin mielistelyä. Nykypäivänä tämä tarkoittaa Venäjän ryöstökapitalistis-fasistisen hirmuvallan mielistelyä, sosialismin, kommunismin tai marxilaisuuden kanssa sillä ei pitäisi olla mitään tekemistä.

Ett annat exempel är kommunisterna (alltså de som kallar sig själva kommunister - jag använder ordet i dess egentliga, inte propagandistiska mening). De ger katten i den socialism de påstår sig främja, eftersom "freden" är viktigare, och som alla vet står "fred" för vad den också på sovjettiden stod för i kommunistisk propaganda, alltså att man fjäskar för vår östra granne. I dag innebär detta att man fjäskar för Rysslands rovkapitalistisk-nazistiska skräckvälde - med socialism, kommunism och marxism borde det inte ha någonting att göra.

Ja jos joku kysyy: kyllä Suomessa saa minun puolestani ajaa vaikka sosialistiseen talousjärjestelmään siirtymistä, jos sitä ajaa demokraattisin keinoin ja jos on selkeä ohjelma siitä, miten siihen sosialismiin sitten siirrytään. Aivan kuten Suomessa saa minun puolestani ajaa kansallista kulttuuria ja isänmaallisuutta. Mutta siitä en oikein pidä, että "kansalliseen kulttuuriin" vetoamista käytetään tekosyynä väkivaltaisen rasismin levittämiselle ja "isänmaallisuudella" tarkoitetaan haaveita siitä, että Venäjä miehittäisi Suomen.

Och om någon är nyfiken: visst får man i Finland vara för socialistiskt statsskick, om man främjar detta mål med strikt demokratiska metoder och om man har ett klart program om hur man övergår till den där socialismen. På ett liknande sätt är det helt okej och lajbans och lattjo att främja nationell kultur och fosterländskhet. Vad jag däremot inte gillar är att man snackar en massa om "nationell kultur" och sprider våldsam rasism, eller om man med "fosterländskhet" avser drömmar om en rysk ockupation av Finland.

Itse asiassa arvostaisin kommunisteja huomattavasti enemmän, jos he myöntäisivät avoimesti politiikkansa tarkoituksena olevan Venäjän ulkopoliittisen myötäilyn ja YYA-aikakaudelle palaamisen ja lakkaisivat hämäämästä ihmisiä sosialismipuheilla. 

I själva verket skulle jag uppskatta kommunisterna betydligt mera, om de medgav att deras politik inte har annat innehåll än att göra Ryssland till lags i utrikespolitik och att återgå till VSB-eran, i stället för att slå blå dunster i våra ögon med allt svammel om socialism.

Vastaavasti persut voisivat lopettaa kansallisesta kulttuurista ja isänmaallisuudesta kaakattamisen ja myöntää rehellisesti että ovat kansainvälisellä kulttuuripuurolla aivopestyä, epäkansallista väestöä, joka haluaa Suomeen venäläisen miehityksen (Veli-Pekka Kortelainen ansaitsee tässä asiassa kiitosta rehellisyydestään, tosin hän ei taida enää olla persuissa) ja jota suomen kieli ja suomalainen kulttuuri ei kiinnosta pätkääkään (tämän asian suhteen taas Tommi Pälve osoitti rehellisyytensä). Sitten voitaisiin ainakin sanoa, että vaaleissa mitataan sen kannatus, mitä persut oikeasti haluavat. Esimerkiksi ne oikeistolaiset insinöörit varmasti haluaisivat englannista Suomeen ainoan virallisen kielen.

På ett liknande sätt kunde sannfinnarna sluta snacka strunt om nationell kultur och fosterländskhet och uppriktigt medge att de är hjärntvättade med internationell kulturgröt och allt annat än "nationella", att de vill ha rysk ockupation av Finland (Veli-Pekka Kortelainen, som visserligen inte längre är verksam i sannfinnarna, medgav det här uppriktigt) och att de inte intresserar sig för finska språket och finsk kultur ett dugg (det här var Tommi Pälve som erkände). Sen kunde man åtminstone säga att det man mäter i valen är hur många som gillar det sannfinnarna på riktigt vill ha.

Ja ne Skepsikseen soluttautuneet tyypit, jotka haluavat elinkeinon- ja sananvapauden nimissä puoskarointi- ja huijausvapauden, voisivat vastaavasti perustaa oman yhdistyksen, joka ajaisi tätä heidän kannattamaansa asiaa. Nykytilanteessa he synnyttävät samanlaisen vaikutelman kuin jos Setassa olisi oma kristillisten homovihaajien fraktio.

Och det där gänget som infiltrerat Skepsis och som vill ha fritt kvacksalveri i närings- och yttrandefrihetens namn kunde på ett motsvarande sätt starta en egen förening som främjade saken de är anhängare av. I dagens situation väcker de ett liknande intryck som en fraktion av fundamentalistiskt kristna böghatare inom Föreningen för sexuellt likaberättigande.