maanantai 4. joulukuuta 2017

Kyllä Venäjä salamurhaa - Visst lönnmördar Ryssland

Kun turvallisuuskomitean asiantuntijaverkoston raportti Venäjän uhasta hiljattain vuoti julkisuuteen, sekä media että poliitikot kauhistelivat ääneen sitä, että asiasta ylipäätään uskallettiin virallisessa asiakirjassa puhua. Toimittaja Timo Haapala johti sotajoukot julkiseen lynkkaukseen, ja esimerkiksi Paavo Lipponen luonnehti komiteaa epämääräiseksi demokratian ulkopuolella toimivaksi porukaksi. En edes vaivaudu kertomaan, millä tavalla vanha pasifisti Erkki Tuomioja tällä kertaa munasi itsensä.

När rapporten som säkerhetskommitténs expertnätverk nyligen utfärdat om ryska hotet läckte till offentligheten, var både medierna och politikerna djupt förfärade över att saken alls kunde beröras i ett officiellt dokument. Tevejournalisten Timo Haapala ledde lynchmobben, och f d socialdemokratiske politikern Paavo Lipponen karaktäriserade kommittén som ett suspekt gäng undantaget demokratisk kontroll. Jag vill inte ens närmare beskriva hur den gamle pacifisten Erkki Tuomioja den här gången gjorde bort sig.

Erityisen paljon kommentaattoreita tuntui potuttavan se, että raportissa uumoiltiin Venäjän voivan käyttää salamurhia yhtenä keinona painostaa Suomea. Se on kuulemma Ilkka Remes -henkistä pelottelua ja fantasiointia. Valitettavasti tosiasia on kuitenkin, että minäkin tunnen henkilökohtaisesti suomalaisen homoseksuaaliaktivistin (naispuolisen), jonka venäjää puhuvat huligaanit täällä Suomessa hakkasivat sairaalakuntoon. Taustalla oli se, että hänellä oli yhteyksiä Venäjän homoseksuaalipiireihin, joilla tietysti on kova oikeustaistelu käynnissä Putinin sortotoimia vastaan.

De som kommenterade det skedda föreföll mest irriterade över att rapporten befarade att Ryssland kunde idka politisk påtryckning mot Finland genom lönnmord. Det lär vara ett fantasifoster som påminner om thrillerförfattaren Ilkka Remes' romaner. Dessvärre är det ett faktum att även jag känner en finländsk homosexuell aktivist (en kvinna) som misshandlades av rysktalande huliganer här i Finland så att hon hamnade på sjukhuset. Detta berodde på att hon hade kontakter till homosexuella i Ryssland som naturligtvis för närvarande kämpar för sina rättigheter, kringskurna av Putins förtryckarregim.

Pahoinpitelystä ei ole pitkä matka salamurhiin. Venäjä on täynnä äärimmäisen raakoja pyssymiehiä ja ammattirikollisia, jotka tekevät mielellään yhteistyötä Putinin kanssa, ja lisäksi täällä meillä kotimaassa riittää tuota rikollista ja puolirikollista alaluokkaa, joka on imeytynyt putinistien riveihin. Toisin sanoen salamurhaajaksi innokasta ainesta on riittämiin. Lisäksi äärioikeistolaisen hylkiöaineksen tekemät salamurhat voidaan helposti saada näyttämään tavallisilta epäpoliittisilta pahoinpitelyiltä, jotka nyt vain sattuvat johtamaan uhrin kuolemaan. 

Misshandel ligger inte långt från lönnmord. I Ryssland vimlar det av ytterst brutala skjutgalningar och yrkeskriminella, som gärna samarbetar med Putin; och här i Finland råder det inte heller någon brist på kriminell och halvkriminell underklass som sällat sig till putinistskaran. Det finns alltså gott om kandidater till lönnmördare. Och är det den högerextrema pöbeln som begår dådet är det lätt att bortförklara brottet som ett vanligt opolitiskt misshandel som av en slump hade dödlig utgång. 

Itse asiassa tämä on perussyy siihen, että äärioikeiston tekemiä murhia esim. Saksassa on systemaattisesti vähätelty ja aliarvioitu. Äärioikeistoa ei voi, eikä oikein koskaan ole voinut, selkeästi erottaa yhteiskunnan marginaaleihin joutuneesta pohjasakasta ja ryysyköyhälistöstä. Äärioikeistolaisuus sinänsä on ennen kaikkea roskaväen voimaantumisfantasia: juopot rikolliset uskottelevat itselleen, että keskiluokka koostuu kommunisteista, ja että he itse ovat jonkinlainen syrjäytetty isänmaallinen aatelissääty, joka olisi yhteiskunnassa määräämässä asioista, jos nämä kommunistit eivät olisi kaapanneet valtaa.

Det här är ju grundorsaken till att de mord som högerextremister begått t ex i Tyskland systematiskt bagatelliserats och underskattats. Det har aldrig varit särskilt stor skillnad på extremhögern å ena sidan och marginaliserat pack och trasproletariat å andra sidan. Högerextremismen i och för sig är en tröstfantasi för pöbeln: alkoholiserade småbrottslingar intalar sig att medelklassen alltsammans är kommunister och att de själva är någon sorts avsatt fosterländsk adel som skulle styra och ställa i samhället om inte de ovannämnda kommunisterna hade tillskansat sig makten.

Tahdonpa tässä heittäytyä populistiksi minäkin. Valtaeliitin ei Suomessa tarvitse pelätä minkäänlaisia salamurhia, koska sillä kuitenkin on ympärillään aika vahva turvallisuusaparaatti. Ne, jotka joutuvat pelkäämään uhkailua, väkivaltaa ja murhaa, ovat meitä tavallisia ihmisiä, jotka mielipiteiden, äidinkielen tai vaikkapa homoaktivismin takia on leimattu äärioikeiston, eli Venäjän, vihollisiksi ja joiden murhaamista äärioikeisto, eli Venäjä, pitää etuoikeutenaan.

Här vill jag tillåta mig en smula populism. Den makthavande eliten i Finland behöver inte vara rädd för lönnmördare, eftersom den omges av en rätt stark säkerhetsapparat. De som får frukta hotelser, våld och mord är vi, vanliga människor, som p g a åsikter, modersmålet eller t ex bögaktivism utmålats som fiender till extremhögern, dvs Ryssland, och som extremhögern, dvs Ryssland, anser sig ha privilegiet att mörda.

Kuten itsekin olen saanut kokea, Venäjä näkee yllättävän paljon vaivaa suomalaisen julkisen keskustelun yksityiskohtaiseksi ohjaamiseksi. Yksittäinen bloggaajakin, joka ei mahdu valmiisiin poliittisiin kategorioihin, voidaan äärioikeistolaisten nettilynkkausjoukkojen avulla (jotka ovat täysin Venäjän talutusnuorassa) nitistää. Toisin sanoen niiden salamurhienkaan uhreiksi eivät joudu eliitin jäsenet, jotka keskittyvät ylläpitämään vanhoja poliittisia jakoja ja ennakkoluuloja. Niiden uhreiksi joutuvat tavalliset ihmiset, jotka sanovat näistä ennakkoluuloista poikkeavia asioita.

Som mina egna erfarenheter visar bemödar sig Ryssland en hel del om att manipulera offentlig diskussion i Finland. En individuell bloggskribent som inte ryms i de färdiga politiska kategorierna kan med tillhjälp av ryskkontrollerade gäng av webblynchare tystas ned. Eliten, som koncentrerar sig på att upprätthålla föråldrade politiska skiljelinjer och fördomar, hotas inte av lönnmord. De som är hotade är vanliga människor som säger saker som inte motsvarar dessa fördomar.

Esimerkiksi sellainen tavallinen ihminen, joka ennen ketään muuta sanoi, että äärioikeisto on kompuksessa Venäjän kanssa.

Till exempel en sådan vanlig människa som tidigare än någon annan sade högt att extremhögern står i maskopi med Ryssland.