keskiviikko 24. lokakuuta 2018

Toimittajan pilkkominen ei riittävä syy keskeyttää asevientiä - Styckningsmordet på journalisten inte tillräckligt skäl för att stoppa vapenexport till Saudiarabien

Alkaa jo näyttää aika taputellulta, että saudiarabialaistoimittaja joutui murhatuksi ja hengiltä silvotuksi konsulaatissa, mutta puolustusministerin paikalle tunkeutunut äärioikeistolainen sanoo, ettei se ole riittävä syy lopettaa aseiden myyntiä Saudi-Arabiaan. No ei kai, kun ao. äärioikeistolaisen oman viiteryhmän mielestä äärioikeistosta kyttyrää tykkäävien journalistien kappaleiksi leikkaaminen olisi ihan helvetin hyvä idea.

Det börjar se allt klarare ut att den saudiarabiske journalisten mördades och styckades ihjäl på konsulatet, men den högerextremist som påstår sig vara vår försvarsminister säger att det inte är en tillräcklig anledning för att stoppa vapenförsäljningen till Saudi-Arabien. Det är det visst inte, när hans egen högerextrema referensgrupp anser att det är en jäkla fin idé att skära i stycken alla journalister som ogillar extremhögern.

"SAAMELAISILLE LISÄÄ KIELIOIKEUKSIA? JEESUS KRISTUS KUINKA HIRVEÄÄ!" - "MERA SPRÅKLIGA RÄTTIGHETER FÖR SAMER? JESUS KRISTUS VAD HEMSKT!"

Muudan (eikös olekin mukava muoto tuo "muudan") Twitter-tuttavuus luki avoimesti uusnatsien kanssa flirttailevan persunuorukaisen Olli Immosen kirjan kansallismielisyydestä ja laati siitä twiittisarjamuotoisen tiivistelmän. Kaikesta päätellen kirja oli suurimmaksi osaksi puisevaa propagandan toistelua muslimeista, jos kohta Olli-poju myös kertoi asiasta tietämättömälle kannattajakunnalleen, keitä olivat Elias Lönnrot, Aleksis Kivi ja Zachris (hänen kielenkäytössään varmaankin Sakari) Topelius. Me mokuttajat, jotka olimme valveilla äidinkielen ja historian oppitunneilla, tiedämme sen jo, puhumattakaan tietysti siitä, että esimerkiksi minä olen kasvanut vanhanaikaisessa kulttuurikodissa, jossa kaikkien kolmen teokset olivat hyllyssä ja niitä myös luettiin, maailman luonnollisimpana asiana.


Tämän kannen muistan varhaislapsuudestani, kun luin isovanhempien vanhoja Topeliuksen "Lukemisia lapsille". Det här är en omslagsbild jag minns från min tidigaste barndom då jag läste mormors och mormors gamla "Läsning för barn" i finsk översättning. Lähde/källa: Antikvariaatti Menecin nettisivut/antikvariatet Menecs webbsidor, menec.fi


En Twitterbekant läste igenom boken Olli Immonen - en ung sannfinsk politiker som öppet flörtar med nynazister - skrivit om nationalism. Av allt att döma handlade boken till största delen om att upprepa urtråkiga internationella propagandaklichéer om muslimer, låt vara att Olli också berättade för sina läsare om Elias Lönnrot, Alexis Kivi och Zachris Topelius, vars namn de antagligen inte på förhand var förtrogna med. Vi hemska mångkulturmakare, som faktiskt följde med undervisningen på modersmåls- och historietimmarna, vet det ju redan. Jag är som bekant uppvuxen i ett gammaldags kulturhem där man inte bara visste vem dessa herrar var, utan också läste deras böcker, som en naturlig sak.


Toisin kuin minun lapsuudessani, nykyään penskoille ei ilmeisestikään enää opeteta äidinkielen tunnilla, että "saame" ei ole yksi ainoa kieli, vaan useampia. Tässä näkyvät suomen yläpuolella eli oikeassa paikassaan kolme maassamme puhuttua saamen kieltä: POHJOISSAAME, jota kolme neljännestä kielensä säilyttäneistä saamelaisista puhuu (myös muissa Pohjoismaissa), INARINSAAME, joka on maailman ainoa vain Suomessa puhuttu kieli ja jota monien nykypäivän suomenkielisten suomalaistenkin esi-isät puhuivat, sekä KOLTANSAAME, joka on tavallaan saamelaisten "karjala", koska koltat ovat ortodokseja ja heidän kielessään on runsaasti venäläisiä lainasanoja.

När jag var liten lärde vi oss på finskatimmarna att "samiskan" inte är ett enda språk, utan flera. Tydligen gör man det inte längre. Här syns över finskan, alltså på rätt plats, de tre samiska språk som talas i vårt land: NORDSAMISKAN, som talas av tre fjärdedelar av de samer som behållit sitt språk (även i det övriga Norden), ENARESAMISKAN, som är det enda språket i världen som talas bara i Finland och som förfäderna till många av dagens finsktalande hade till modersmål, och SKOLTSAMISKAN, som är för samer vad karelskan är för finnar, eftersom skoltsamerna av gammalt är ortodoxa, inte lutheraner, vilket förklarar de många ryska lånorden i deras språk.

Lähde/källa: Samediggi.fi


Mutta kun kirja etenee siihen kauheaan "pakkoruotsiin" asti, Olli antaa selityksen sille, mikä hänen mielestään on niin kamalaa: hänen mielestään ruotsin kielen tasa-arvoinen perustuslaillinen asema suomen kanssa (hänen kielellään tietysti "erityisasema") voi johtaa siihen, että muutkin vähemmistöt alkavat vaatia samanlaisia kielioikeuksia.

Men när boken mot slutet tar upp den där hemska "tvångssvenskan", förklarar Olli vad som är så förskräckligt: enligt honom kan det där som står i grundlagen om enahanda grunder (eller som han kallar det, "svenska språkets särställning") leda till att också andra minoriteter börjar ställa krav på likadana språkrättigheter.


Arkista nelikielisyyttä sveitsiläisellä metsätyömaalla. Vardaglig fyrspråkighet i Schweiz: den här skylten upplyser att skogsavverkning pågår. Lähde/källa: Wikipedia. 


Tästä voisi ihan oikeasti tehdä sellaisen meemikuvan, jossa Olli Immosen kasvojen ympärillä ovat sanat: SAAMEN KIELILLE PAREMPI ASEMA? JEESUS KRISTUS KUINKA HIRVEÄÄ!

Jag känner mig frestad att börja sprida ett bildmem som visar Olli Immonens ansikte och orden: HÖGRE STATUS FÖR SAMISKA SPRÅK? JESUS KRISTUS, HEMSKA TANKE!


Serbiaan kuuluva Vojvodinan autonominen alue on varsin monikielinen. Nämä kyltit ilmoittavat serbiksi, unkariksi, slovakiksi ja pannonianruteeniksi, että kyseessä on Novi Sadin pormestarin kanslia.

Det autonoma området Vojvodina i Serbien är rätt mångspråkigt. Dessa skyltar upplyser på serbiska, ungerska, slovakiska och pannonisk rutenska, att det här är borgmästarkansliet i staden Novi Sad.

Lähde/källa: Wikipedia.


Muuten, Sveitsissä, joka EU:hun kuulumattomana on monien äärioikeistolaisten höyrypäidemme ihannevaltio, neljällä kielellä on virallinen asema: saksalla (kaksi kolmannesta maan asukkaista), ranskalla (suurin osa jäljelle jäävästä kolmanneksesta), italialla (suunnilleen yhtä suuri prosenttimäärä kuin ruotsilla Suomessa) ja retoromanialla (alle prosentti; oikeastaan joukko murteita, joilla on omat kirjakielensä - yhtäläisyys saamen kieleen on ilmeinen). JEESUS KRISTUS KUINKA HIRVEÄÄ! Paitsi että Sveitsi on tästä JEESUS KRISTUS KUINKA HIRVEÄstä monikielisyydestä huolimatta menestynyt ymmärtääkseni aika hyvin. Tai ehkei sittenkään siitä huolimatta...
Förresten vill jag påpeka att Schweiz, som inte är medlemsstat i EU och som sålunda idealiseras av många högerextrema kukhuvud i vårt land, har fyra officiella språk på riksnivå: tyska (två tredjedelar av invånarna), franska (större delen av den tredje tredjedelen), italienska (ungefär lika många procent som talar svenska i Finland) och rätoromanska (färre än ett procent - egentligen har de olika rätoromanska dialekterna olika skriftspråk, så likheten med samiskan är uppenbar). JESUS KRISTUS VAD HEMSKT! Visserligen har Schweiz klarat sig rätt bra trots denna JESUS KRISTUS SÅ HEMSKA mångspråkighet. Eller kanske inte trots den...

tiistai 23. lokakuuta 2018

Sitä ei kutsuta kunniamurhaksi, koska... - Varför det inte kallas för hedersmord

Asia Times kertoo, että viime viikolla Saitaman piirikunnassa Japanissa (alue on Tokion naapurissa) nuorukainen surmasi isovanhempansa. Syy oli, että hänen tarkoituksensa oli kostaa koulukiusaajalle, ja ensin piti armeliaasti murhata perheenjäsenet, jotta he eivät joutuisi kestämään sitä häpeää, että oma poika on murhaaja.

Enligt Asia Times mördade en ung kille sina mor- eller farföräldrar i Saitamadistriktet i Japan, nära Tokyo. Motivet var att han ville hämnas på en skolmobbare, men dessförinnan var det nödvändigt att begå eutanasi på familjemedlemmarna: det skulle nämligen ha varit etter värre att bära resten av livet på skammen att vara nära släkting till en mördare.

Tätä ei tietenkään kutsuta kunniamurhaksi, koska Japani tekee niin hienoa elektroniikkaa, että japanilaisilla on Hommalle kirjoittavien insinöörien mielestä oikeus kunniakulttuuriinsa. Lisäksi japanilaistytöiltä saa pillua.

Det här kallas inte för hedersmord, eftersom Japan tillverkar så fin elektronik att ingenjörerna som skriver på det högerextrema diskussionsforumet Homma anser japanerna ha rätt till sin hederskultur. Dessutom är det tillåtet att knulla japanska flickor.

Dorie Miller, musta laivakokki, joka Pearl Harborissa tarttui it-konekivääriin ja alkoi tulittaa hommalaisten arvostaman "hyvän kunniakulttuurin" edustajien sotalentokoneita. Hän pelasti myös useiden haavoittuneiden hengen. Dorie Miller, en svart skeppskock, som i Pearl Harbor sköt på den av hommaiterna upskattade "goda hederskulturens" stridsflygplan med en luftvärnskulspruta. Han räddade även livet för många sårade. 

maanantai 22. lokakuuta 2018

Mitä voimme oppia maahanmuuttokritiikistä Costa Ricassa - Vad vi kan lära oss av invandringskritiken i Costa Rica

(suomenkielinen osuus poistettu/den finska versionen avlägsnad)(suomenkielinen osuus poistettu/den finska versionen avlägsnad)
Den första inkarnationen av den argentinska militärjuntan: Emilio Massera, Jorge Videla och Orlando Agosti. Lähde/källa/fuente: Wikipedia, 


Den nicaraguanska sandinistledaren Daniel Ortega (som även vår vänster på sin tid pysslade om) har börjat mörda sitt folk i stor skala. Därför har en betydande del av befolkningen sökt sin tillflykt i grannlandet. Grannlandet heter Costa Rica och har varit en stabil demokrati även under den tid då populism, militärjuntor och populistiska militärjuntor grasserade i Latinamerika.
Juan Domingo Perón, den populistiske militärledaren för Argentina, tar en kopp kaffe. Perón samarbetade med den argentinska fackrörelsen, och den populistiska massrörelse som stödde honom inbegrep både höger- och vänstermänniskor. Videlas junta tog över makten främst för att verka som motvikt till peronisterna, och den vänstergerilla som bekämpade den, de s k montoneros, såg sig ursprungligen som peronistisk, men kom att närma sig kommunismen p g a de allmänna politiska motsättningar som karaktäriserade tiden.

Lähde/källa/fuente: Wikipedia

(suomenkielinen osuus poistettu/den finska versionen avlägsnad)
(suomenkielinen osuus poistettu/den finska versionen avlägsnad)

Daniel Ortega, Nicaraguas president. Den av Ortega ledda sandinistiska rörelsen samarbetade i viss mån med sovjetblocket och tog emot influenser från det hållet, men representerade även den allmänna vänsterpopulistiska traditionen i Sydamerika och tog sitt namn av gerillaledaren Augusto Sandino, en jänkarfientlig populist som mördades på trettiotalet.

Lähde/källa/fuente: Wikipedia


Nu har costaricaner börjat gå på demonstrationsmarscher för att uttrycka sitt ogillande av denna invandring. Där förkunnar man invandringsfientlighet i precis samma ordalag som hos oss, inte minst genom att påstå att nykomlingarna kantänka är kulturellt främmande. Ur vår synvinkel låter det naturligtvis skrattretande: två latinamerikanska spansktalande länder som är belägna nästintill varandra - hur kan någon inbilla sig att de vore kulturellt särskilt olika? 


(suomenkielinen osuus poistettu/den finska versionen avlägsnad)

Omar Torrijos, den populistiske militärledaren för Panama, möter fattiga lantbrukare. Torrijos regerade sitt land som diktator, men försökte genomföra reformer som kan betecknas som vänstersinnade. Främst på agendan var givetvis en landreform, som varit en pressande fråga i många latinamerikanska länder p g a de feodala förhållandena.

Lähde/källa/fuente: Wikipedia


(suomenkielinen osuus poistettu/den finska versionen avlägsnad)

Om den invandringsfientliga retorik som cirkulerar på nätet i hela världen och förgiftar den politiska diskussionen lite varstans står i så uppenbar konflikt med den verkliga situationen i landet i Costa Rica att det är självklart även för ett barn - kunde det vara att den retoriken inte heller håller sträck eller har någon relevans för invandringssituationen i Finland? Kunde det vara så att det är skitsnack, att det är en rökridå? Kunde det förhålla sig så att inhemska invandringsforskare förstår sig bättre än utländska propagandasmedjor på verkligheten i Finland?

(suomenkielinen osuus poistettu/den finska versionen avlägsnad)

Jag antar att invandring också innebär samhälleliga problem. Men kunde det vara så att internationellt distribuerade slagord inte hjälper lösa några invandringsproblem i Finland?