lauantai 26. elokuuta 2017

Miten hommalaiset vastustavat Frankfurtin koulukuntaa - Hur hommaiterna bekämpar frankfurtska skolan

Kuten kaikki varmasti muistavat, äärioikeisto leimaa nykyään länsimaisen demokratian ja kansalaisvapaudet "kulttuurimarxismiksi", jonka on luonut Frankfurtin koulukunta. Tämä ajatus on peräisin massamurhaaja Anders Behring Breivikiltä, joka on nykyäärioikeiston suuri esikuva. Äärioikeisto on valmis surmaamaan vaikka sinun lapsesi "kulttuurimarxisteina", jos he eivät henkensä pitimiksi viipymättä liity äärioikeiston riveihin.

Som alla säkert minns brukar extremhögern nuförtiden utmåla västerländsk demokrati och medborgerliga fri- och rättigheter som "kulturmarxism", skapad av Frankfurtskolan. Den här idén härstammar från massmördaren Anders Behring Breivik, extremhögerns stora förebild. Om det så gäller är extremhögern beredd att döda t ex dina barn som "kulturmarxister", om de inte är kloka nog att bli högerextremister själva. 

Vasemmalla ei tällä hetkellä juuri ole saman tason murhanhimoisia hulluja (esimerkiksi Kai Murros siirtyi vasemmistolaisista vallankumoushaaveista äärioikeistoon), olkoonkin että tämä ei välttämättä pidä pian enää paikkaansa. Facebookissa olen törmännyt useampaan kuin yhteen vanhan koulukunnan kommunistiin, joiden käytännön näkemykset maailman tilanteesta eivät mitenkään eronneet hommalaisnatsien käsityksistä siitä, kuka on tällä planeetalla hyvis ja kuka pahis. 

Inom vänstern finns det inte riktigt några liknande mordlystna galenpannor (pamflettförfattaren Kai Murros övergick t ex från vänsterfärgade revolutionsgriller till extremhögern), men det här kommer kanske inom kort att förändras. Jag har t ex på Facebook råkat fler än en kommunist av gamla skolan, och deras uppfattningar om vem som är hjälten eller boven i världspolitiken skilde sig inte alls från de hommaitiska nynazisternas.

"Vastakkaisten ääripäiden" teoria ei yleisesti pidä paikkaansa, koska sen nojalla leimataan natsien "vastakkaiseksi ääripääksi" kaikki lainkuuliaiset ihmiset, jotka vastustavat heidän terroriaan - mutta ilmeisesti se oikea vastakkainen ääripää eli militantit kommunistit on nyt nousemassa, luultavasti osana Venäjän suunnitelmaa ottaa vasemmisto haltuun.

Kålsuparteorin brukar i allmänhet inte hålla vatten, ty den missbrukas alltför ofta till att utmåla alla de laglydiga människor som motsätter sig nazistterrorn som "lika goda kålsupare". Men den verkliga motsatta ändan av extremism, dvs de militanta kommunisterna, håller tydligen på att bli starkare och synligare, kanske som en följd av Rysslands strävan att ta över vänstern.

Tässä operaatiossa varmasti Bäckmankin näyttelee tärkeää roolia. Vielä muutama vuosi sitten hän julisti Venäjä-mielisyyttään nimenomaan vasemmistolaisesta viitekehyksestä, taisipa vielä koettaa puolustella taistolaisia, jotka hänen mukaansa olivat luoneet Suomeen aikoinaan paljon hienoa kulttuuria. (Jotkut loivatkin, mutta taistolaistenkin kulttuurituotanto noudattaa sitä sääntöä, että 99 prosenttia ihan mistä vaan on paskaa.) Mutta mikään ei käänny niin nopeasti kuin Bäckmanin takki, jos poliittinen välttämättömyys vaatii.

I den här operationen kommer säkert även Johan Bäckman att spela en viktig roll. För ett par år sen förkunnade han sin rysksinnade övertygelse utifrån en vänstersinnad referensram. Jag vill minnas att han t ex tog sjuttitalsstalinisterna i försvar, eftersom dessa enligt honom hade skapat en massa fin kultur i Finland. (En del gjorde det, men i allmänhet utgör den taistoitiska kulturproduktionen ingen avvikelse från den regel som postulerar att nittinie procent av vad som helst i allmänhet är skit.) Men ingen vänder kappan så snappt som Bäckman, om politisk nödvändighet så kräver.

Joskus ennen vanhaan, silloin kun Neuvostoliitto ja Natsi-Saksa tappelivat keskenään toisen maailmansodan itärintamalla, siinä väitteessä saattoi olla näennäisesti jotain perääkin, että kommunismi on ainoa tehokas tapa vastustaa fasismia. Nyt sitä vastoin kommunistit ja fasistit ovat käytännössä samaa porukkaa, joka taistelee länsimaisia liberaaleja arvoja vastaan ja Venäjän diktatuurin maailmanylivallan puolesta. Toki kommunistit määrittelevät vihollisensa "fasisteiksi" ja fasistit "kommunisteiksi", mutta tämä on pelkkää perinneretoriikkaa. Nykyisin ehdottomasti tehottomin ja typerin tapa vastustaa minkään valtakunnan fasismia on liittyä kommunisteihin.

Förr i världen, när Sovjet och Hitlertyskland bekämpade varandra på östfronten, lät det kanske t o m trovärdigt att kommunismen var det enda effektiva sättet att bekämpa fascismen. I dag är kommunisterna och fascisterna i praktiken ett och samma gäng som vill utrota all västerländsk liberalism och som hellre vill se Rysslands diktatur som världshegemon. Visst kallar kommunister sina fiender för "fascister" och fascister de sina för "kommunister", men det här är ren traditionsretorik. Vill man i dag bekämpa någon sorts fascism kan man knappast göra det på ett dummare och mindre effektivt sätt än genom att bli kommunist.

Puhutaan sitten vielä Frankfurtin koulukunnasta ja sen suhteesta äärioikeistoon. Mutta mikähän porukka se koulukunta oli? Kourallinen marxilaislähtöisiä filosofeja ja sosiologeja, joiden ammattitaitoisuus oli nähtävissä ainakin siinä, että he näkivät natsismin vaaran hyvissä ajoin etukäteen. Frankfurtin koulukunnan löpinät ovat juuri niin tylsiä, puisevia ja ikävystyttäviä kuin saksaksi kirjoitettu filosofia yleensäkin, ja jos heikäläisillä jokin kulttuuripoliittinen linja on havaittavissa, se on yllättävänkin konservatiivinen: paheksutaan sitä, kuinka kapitalismi raaistaa ja vulgarisoi kulttuurin kaupallistamalla sen. Itse asiassa huomattava osa äärioikeiston kulttuurikonservatismista on valtavirtaistunutta ja hapantunutta frankfurtilaisuutta. 

Men låt oss ännu diskutera Frankfurtskolan och dess förhållande till högerextremisterna. Men vad var den där skolan egentligen? Det var en handfull marxistiskt inspirerade filosofer och sociologer som var såtillvida yrkeskunniga att de i god tid på förhand insåg hur farlig nazismen var. Frankfurtfilosofernas skriverier var precis lika tråkiga som tysk filosofi i allmänhet, och om de alls har någon kulturpolitisk linje så är den överraskande konservativ: de ondgör sig över hur kapitalismen kommersialiserar, brutaliserar och vulgäriserar kulturen. En stor del av den kulturkonservatism som extremhögern omhuldar är faktiskt samma kulturkonservatism Frankfurtskolan representerar, låt vara i en urvattnad form.

Äärioikeiston omat kulttuurimieltymykset ovat sitä kaikkein latteinta massakulttuuria, joko englanninkielistä tai huonolle suomelle käännettyä. Tämän näkee siitäkin, että se hyväksyy englannin kielen ja paheksuu ruotsia, vaikka merkittävä osa suomalaisesta korkeakulttuurisesta kirjallisuudesta on kirjoitettu juuri ruotsiksi. Samalla äärioikeisto kuitenkin haukkuu Frankfurtin koulukunnalta lainatuilla iskulauseilla ja ajatuskuluilla massakulttuuria - ja syyttää sen olevan Frankfurtin koulukunnan salainen suunnitelma länsimaisen kulttuurin tuhoamiseksi (!).

Högerextremisterna själva har ingenting till övers för någon kultur, med undantag av den ynkligaste masskultur som antingen bara existerar på engelska eller i erbarmlig översättning till finska. Detta syns även i att den finska extremhögern helhjärtat accepterar engelskans överhöghet och ogillar svenska språket, trots att en stor del av finländsk högkulturell skönlitteratur avfattats på svenska. Samtidigt ondgör sig extremhögern med slagord och resonemang de knyckt från Frankfurtskolan över masskulturen - och framställer den som Frankfurtskolans hemliga plan på att tillintetgöra den västerländska kulturen (!).

Frankfurtin koulukuntaan kuului tietysti muutama juutalainen, kuten suunnilleen jokaiseen kansakoulua pitemmälle koulutettuun porukkaan saksalaisia siihen aikaan. Tämän takia Frankfurtin koulukunta saadaan näppärästi liitettyä mukaan kaikkiin teorioihin juutalaisesta salaliitosta, jotka ovat Hommalla yleistyneet sitä mukaa kun Venäjän propagandistien ote suomalaisen äärioikeiston kekomielestä on vahvistunut.

Det ingick givetvis ett par judar i frankfurtska skolan - på den tiden var det svårt att få ihop ett gäng tyskar med högre utbildning än folkskolan utan att en eller flere judar var med. Därför går det lätt som en plätt att få frankfurtska skolan med i varenda konspirationsteori om den judiska sammansvärjningen. Dessa har blivit allt vanligare på det högerextrema webbforumet Homma medan ryska propagandister fått ett stadigare grepp om den finska extremhögerns kollektiva medvetande.

Mutta mitäs siitä. Katsotaanpa, miltä näyttää hompanssien ohjelma "Frankfurtin koulukunnan" vastustamiseksi:

Men strunt i det. Låt oss se hur hommaiterna vill bekämpa "frankfurtska skolan". En av dem har utarbetat ett helt manifest:

1) Rasismin käsitteen laajenemisen kyseenalaistaminen. Roturealismi ja ihmislajin diversiteetin puolustaminen. Overtonin ikkunan määrätietoinen siirtäminen oikeammalle. Somekampanjat ja puolustuskassat mielipidevainotuille.

1) Att ifrågasätta generaliseringen av rasismbegreppet. Att försvara rasrealismen och den mänskliga diversiteten. Att målmedvetet förflytta Overtons fönster högerut. Att anordna kampanjer på sociala medier och samla pengar för att försvara de som utsätts för klappjakt p g a sina åsikter.

Oletan, että "rasismin käsitteen laajenemisella" ei tarkoita rasismin käsitteen laajentamista "valkoisten heteromiesten sortoon", joka on Hommalla tavallinen iskulause. Mitä sitten tulee somekampanjoihin, niitähän hompanssit tunnetusti ovat soveltaneet jo vuosikymmenen. Oletan myös, että puolustuskassat mielipidevainotuille eivät koske minua eivätkä muitakaan Homman terrorikampanjan kohteeksi joutuneita, jotka ovat saaneet potkut mediasta äärioikeiston painostuksesta.

Jag antar att det där svamlet om att motarbeta all generalisering av rasismbegreppet inte handlar om att ifrågasätta den teori om "rasism mot vita heterosexuella män" som är så gångbar på Hommaforumet. Vad sen gäller kampanjer på sociala medier har hommaiterna varit avundsvärt skickliga på dem sedan tie år tillbaka. Jag antar också att det varken är mig eller någon annan medierna under högerextrem påtryckning gett sparken hommaiterna tänker på när de talar om att dela ut pengar till klappjaktsoffer. 

2) Traditioista kiinnipitäminen.

2) Att hålla fast vid traditioner.

Olisi mielenkiintoista tietää, mitä hompanssit oikeastaan tarkoittavat traditioilla, mutta on hyvin kuvaavaa, että tätä tavoitetta ei tässä avata eikä määritellä. Kuten tunnettua, heitä ei kiinnosta suomalainen korkeakulttuuri, eivät suomenkieliset kaunokirjalliset perinteet (koska suomenkielinen kirjallisuus on kommunismin pilaamaa), ei toki Suomen vanhempi kulttuurikieli eli ruotsi (koska pakkoruotsi on, no, pakkoruotsi)..."Traditio" on hompanssille pelkkä tyhjä sana.

Det skulle vara intressant att veta vad hommaiterna egentligen menar med traditioner, men det är betecknande att begreppet varken diskuteras eller definieras. Som bekant ger de katten i finsk högkultur, i finska litterära traditioner (finsk skönlitteratur är hur som helst kommunistiskt infiltrerad) och i Finlands äldre kulturspråk svenskan (eftersom tvångssvenskan är, nåja, tvångssvenska...). "Tradition" är ett ord som lyder ihåligt i hommaitiskt språkbruk.

Tämä johtuu tietysti siitäkin, että hompanssit eivät ole keskenäänkään yksimielisiä siitä, mitä traditio tarkoittaa tai mikä sitä arvostettavaa suomalaisuutta on. Eräskin hommalainen puuskahti jossain maanpuolustustahtoa (tai siinä porukassa pikemminkin maanpuolustustahdottomuutta) käsitelleessä Homman väittelyssä, että Suomessa ei ole muuta hyvää kuin tangolaulajat. Tangokulttuuri ei ole Suomessa sen vanhempaa kuin rokkikulttuuri, mutta ilmeisesti se sitten on "traditiota".

Det här beror givetvis också på att hommaiterna själva inte är eniga om vad tradition betyder eller vad som inkluderas i och uppskattas som "finskhet". I en diskussion kring försvarsviljan (i det gänget handlade det snarare om försvarsoviljan) utbrast en hommait att tangoartisterna var det enda han kunde uppskatta i finsk kultur. Tango kom till Finland ungefär samtidigt med rockkulturen, men kanske är det ändå "tradition". 

3) Seksuaalikasvatus alkaa perheessä, jossa vanhempien välinen vuorovaikutus ja kunnioitus antaa lapsille mallin kestävän avioliiton rakentamiseen. Terve luontosuhde ja ymmärrys siitä mistä vauvat ja eläinvauvat tulevat auttaa lapsia sivuuttamaan koulun homotuksen ja gender-propagandan.

3) Sexualuppfostran börjar i familjen, där växelverkan och ömsesidig uppskattning föräldrarna emellan ger barnen en modell att bygga ett varaktigt äktenskap på. Ett sunt förhållande till naturen och en insikt i var bäbisar och djurbäbisar kommer ifrån hjälper barnen att förbigå bög- och genuspropagandan i skolan.

Huomaa, kuinka konservatiivisuus ja taantumuksellisuus on muuttanut sisältöään. Vielä minun nuoruudessani heteroseksuaalisen yhdynnän kuvaaminen kansalaistaidon oppikirjassa oli sitä kauheaa lasten turmelemista ja kommunismia.

Konservatism och reaktion är minsann inte vad de brukat vara. När jag var ung var det hemsk barnskändning och kommunism att detaljerat beskriva heterosexuella samlag i läroboken i medborgarfärdighet.

Itsehän en käynyt mitään homotuskoulua, vaan ensimmäinen tieto homoseksuaalisuuden olemassaolosta tavoitti minut lääkärikirjan kautta - saman lääkärikirjan, josta luin myös heteroseksuaalisuudesta ja lisääntymisestä. Kirja suhtautui asiaan täysin asenteettomasti, se sisälsi ainoastaan homoseksuaalisuuden määritelmän. Olin seitsenvuotias luonnontieteisiin hurahtanut pikku rillipää, ja kuittasin asian ajattelemalla, että "ai, tuollaisiakin sitten on".

Jag för min del besökte aldrig någon bögpropagandaskola - att det fanns någonting sådant som homosexualitet läste jag i en läkarbok, samma läkarbok som också informerade mig om heterosexualitet och fortplantning. Boken förhöll sig till homosexualitet helt sakligt och utan att vare sig fördöma eller idealisera, det enda den innehöll var homosexualitetens definition. Jag var en sju år gammal naturvetenskapsentusiast med glasögon och kunde bara konstatera: jasså, så det finns sådana också.

Mitä sitten tulee "vanhempien väliseen vuorovaikutukseen ja kunnioitukseen", perussuomalaisissa ja äärioikeistolaisissa piireissä avioliiton ulkopuolisissa suhteissa siitetty lehtolapsi on Jussi Halla-ahon ja Simon Elon seksiskandaalien myötä alkanut näyttää lähes pääsylipun veroiselta vaatimukselta. Puhu siinä sitten avioliiton pyhyydestä.

Vad sen gäller "växelverkan och ömsesidig uppskattning föräldrarna emellan", har det börjat se ut som om ett utomäktenskapligt barn nuförtiden vore en nödvändig inträdesbiljett i de sannfinska och högerextrema kretsarna, sedan både Jussi Halla-aho och Simon Elo blivit kända och ökända för sådana sexäventyr. Snacka om det heliga äktenskapliga sakramentet.


Ja ei, en todellakaan ole puolustelemassa vihreiden uuden puheenjohtajan Touko Aallon avioliiton ulkopuolisia touhuja. Ne antavat miehestä huonon kuvan, myös poliitikkona. Mutta on tekopyhyyttä paheksua Aaltoa samalla kun palvotaan suunnilleen jumalana Halla-ahon kaltaista haaremipaššaa. Aalto ei sentään (tietääkseni) ole mennyt panemaan alulle au-lasta.


Och nää, jag vill verkligen inte ta Touko Aalto, De Grönas nye ordförande, i försvar när han nu åkt fast för vänsterprassel. Killen gör ett dåligt intryck, även som politiker. Men det är skenheligt att ogilla Aalto om man avgudar en haremspascha som Halla-aho. Aalto har åtminstone inte (vad jag vet) gått och avlat ett utomäktenskapligt barn.

Aalto on myös aika nuori ja sellaisena ilmeisesti vielä vakiintumiskyvytön mies, joka taisi mennä naimisiin vahingossa, joten hänelle tuon kohelluksen voi tavallaan vielä antaa anteeksi, vaikka se kieliikin poliittiselle johtajalle sopimattomasta päättämättömyydestä laajemmassakin mielessä. Halla-aho taas on naistenlehtien auliilla avulla rakentanut itsestään kuvaa henkistyneenä miehenä, jonka elämän täyttävät älylliset keskustelut rakkaan vaimon kanssa. Tämän kanssa ei oikein sovi yhteen se, että hän on vuosikausia pitänyt kokoomusnuorta jalkavaimonaan.

Touko Aalto är en relativt ung man och sålunda relativt ostadig av sig, och han förefaller ha gift sig för hastigt. Därför kan man egentligen förlåta honom hans kärleksäventyr, låt vara att de vittnar om en obeslutsam personlighet som kanske inte duger till politiker. Halla-aho har däremot, vänligen stödd av tanttidningarna, byggt upp en image som en intellektuell man vars liv präglas av lärda diskussioner med hans älskade fru. Det här är inte riktigt förenligt med att sedan flere år tillbaka ha en tjej från samlingspartiets ungdomsavdelning som konkubin. 


Tietystikään tämä Halla-ahon moraalittomuus ei millään tavalla vaikuta hänen kannattajiensa vakaumuksiin. He ovat jo kauan sitten siirtyneet niin moraalin kuin kommunikaationkin tuolle puolen: heille äärioikeistolaisen tekemät moraalittomuudet nyt vain ovat parempia.

Naturligtvis kommer Halla-ahos omoraliska beteende inte att på något sätt påverka anhängarnas övertygelser. De befinner sig sedan länge bortom all moral och kommunikation: för dem är det som deras ledare gör definitionen för det moraliska.

4) Osallistuminen koulun toimintaan ja hyvän yhteistyösuhteen luominen opettajan kanssa. Koulun tulee tukea perheiden kasvatustehtävää eikä toisinpäin ja kunnioittaa niiden arvoja, joten herätysliikkeeseen tai traditionaaliseen kirkkokuntaan kuulumalla saa jonkinlaisen immuniteetin myös kohtaan 3) 

4) Att delta i skolans verksamhet och att skapa ett gott samarbetsförhållande med läraren. Skolan bör stöda familjen i uppfostran, inte omvänt, och respektera familjens värderingar, vilket innebär att man också får någon sorts immunitet mot 3) om man är medlem i en väckelserörelse eller ett traditionellt kyrkosamfund.


Olen aistivinani tiettyä epärehellisyyttä siinä, että uskonnolliseen yhteisöön liitytään vain jotta saataisiin erioikeus syrjiä homoja, ei minkään vilpittömän Jumala-uskon takia. Kun äärioikeisto julistaa islamin olevan sovittamattomassa ristiriidassa homouden kanssa, eikö heikäläisten kannattaisi alkaa muslimeiksi? Ai niin, muslimien homofobia on sitä huonoa ja pahaa homofobiaa. Äärioikeiston homofobia nyt on vaan parempaa.

Det låter inte helt ärligt att ansluta sig till ett religiöst samfund bara i hoppet om privilegiet att diskriminera mot homosexuella i st f någon uppriktig Gudstro. När extremhögern hela tiden förkunnar att islam står i oförsonlig konflikt med homosexualitet, borde inte högerextremister bli muslimer? Åjavisst, islamsk homofobi är dålig och ond homofobi. Högerextrem homofobi är bättre homofobi. 

Tämä herätysliikkeiden ja "traditionaalisten kirkkokuntien" ihannointi tuntuu hieman hämmentävältä, kun muistetaan, että hommalainen rasismi ja fasismi ovat huomattavasti lähempänä Amerikasta ohjattuja vapaakirkkoja sekä viidesläisyyttä, joka on amerikkalaislähtöinen ja epätraditionaalinen sekin, kuin kansankirkkomme valtavirtaa tai sen isointa herätysliikettä, körttiläisyyttä. Tai kenties "traditionaalinen" kirkkokunta tarkoittaa Hommalla juuri jotain toisen maailmansodan jälkeen Suomeen angloamerikkalaisesta maailmasta rantautunutta vapaakirkkoa. Hommalaisethan eivät taaskaan tiedä suomalaisista traditioista mitään.

Att så här idealisera väckelserörelser och "traditionella kyrkosamfund" känns något förvånande, när man kommer ihåg att hommaitisk rasism och fascism står mycket närmare amerikanskstyrda frikyrkor och den s k femte väckelsen, även den amerikanskt inspirerad och föga traditionell, än den lutherska kyrkans huvudfåra eller dess största väckelserörelse, pietismen. Eller kanske det är precis någon angloamerikansk frikyrka som först efter andra världskriget etablerat sig i Finland hommaiterna avser med "traditionellt kyrkosamfund". Hommaiterna visar härigenom en gång till hur lite de vet om några "finska traditioner".

5) Haittamaahanmuuton vastustaminen ja oman heimoidentiteetin säilyttäminen diasporamentaliteetilla ja suomalaisen kulttuurin aktiivisella harjoittamisella ks. kohdat 2) ja 7)

5) Bekämpning av skadlig invandring och bevarandet av egen stamidentitet genom diasporamentalitet och genom att aktivt praktisera finsk kultur, se 2) och 7)

Taas kerran "suomalainen kulttuuri" käsitteenä jätetään avaamatta ja määrittelemättä. Muuten hompanssi joutuisikin myöntämään, että suuri osa hänen milloin marxilaisuutena, milloin siveettömyytenä paheksumistaan asioista on juurtunut aika syvälle suomalaiseen kulttuuriin - puhumattakaan nyt siitä, että siitä on aina väännetty ja väännetään edelleenkin kättä, mikä on "suomalaisuutta" ja mikä ei. Itse asiassa hommalaisten tosiasiallinen tavoite on juuri sen keskustelun lopettaminen ja asiantuntevampien keskustelijoiden ajaminen pois julkisuudesta, jotta he itse saisivat määritellä suomalaisuuden.

En gång till talas det om "finsk kultur" utan att gå närmare in på vad begreppet egentligen betyder. Annars skulle ju hommaiten vara tvungen att medge, att en stor del av vad han anser vara marxism eller osedlighet utgör en djupt inrotad del av finsk kultur, för att nu inte nämna det faktumet att finskheten som begrepp och dess innebörd alltid har varit ett kärt debattämne i det här landet. I själva verket har hommaiternas verkliga målsättning varit att tysta ned precis den debatten och få ensamrätt på att definiera finskheten.

"Heimoidentiteetistä" puhuminen herättää tietysti hauskoja mielikuvia pelkkiin peniskoteloihin pukeutuneista sotureista, jotka tanssivat lehmänkallototeemipaalun ympäri kraalissaan. Bongorumpu vielä jyskyttämään niin a vot.

Att tala om "stamidentitet" väcker givetvis roliga föreställningar om krigare iklädda inget annat än penisfodral, som i sin kraal dansar kring en totempål som det sitter en koskalle på. Med en bongotrumma blir tablån perfekt.

6) Korkki kiinni, bongi roskikseen.

6) Sluta supa och röka braj.

Ottaen huomioon, että hommalaiset ovat vuosikaudet tehneet pilkkaa omasta viinanjuonnin ja huumeidenkäytön vastaisesta julistuksestani, tämä vaatimus kuulostaa melko tekopyhältä. Mutta kaipa heitä suututti minun kirjoituksissani se, että esitin päihteettömyyden osana vapautta, sitä kamalaa Frankfurtin koulukunnan juttua. He kaipailevat takaisin sellaiseen maailmaan, jossa raittiusvaatimukset olivat ase vanhoillisen äijästön sosiaalisessa kontrolliarsenaalissa (eikä kyseinen äijästö tietenkään itse noudattanut omia raittiusvaatimuksiaan: ich weiss, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser, kuten Heinrich Heine sanoi).

Med tanke på att hommaiterna redan i ett årtionde gjort sig lustiga över min kampanj mot sprit och knark låter det här kravet rätt skenheligt. Men jag antar att det de ondgjorde sig över var att jag framställde knarkfriheten som frihet, och frihet är ju någonting hemskt som frankfurtska skolan hittat på. De vill ha tillbaka den värld där nykterhetskraven var ett av vapnen i konservativa gubbars arsenal av sociala kontrollmedel (och gubbarna själva gav ju fan i sina egna nykterhetskrav: ich weiss, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser, som Heinrich Heine sa).

On helvetin rasittavaa, että menneen maailman juoksuhautoihin jämähtäneet tekotaiteilijatyypit puolustavat sitä viinaansa ja huumettaan jonain vapauden (esimerkiksi seksuaalisen tai taiteellisen vapauden) välttämättömänä edellytyksenä, mutta vielä rasittavampaa, että nämä natsit kaipaavat niitä juoksuhautoja takaisin. Ja vielä enemmän potuttaa, että kaikki, jotka saarnaavat raittiuden puolesta puhtaasti kansanterveysperustein, saavat sontaa niskaansa näiltä kalkkiksilta. Siis molemmilta ryhmiltä.

Det är jävla jobbigt att pseudokonstnärer som sitter fast i gångna tiders skyttegravar försvarar sitt brännvin och knark som en förutsättning för (sexuell eller konstnärlig) frihet, men det är ännu jobbigare med nazister som vill ha skyttegravarna tillbaka. Och ännu taskigare är det att alla som förkunnar nykterhet av rena folkhälsoskäl utsätts för pajkastning av både de ena och de andra fossilerna. 

7) Kirkkoon joka sunnuntai ja miksei muulloinkin. PK-seudun ulkopuolella luterilaisetkin kirkot ovat hyviä, eikä niihin ole pakko maksaa veroa osallistuakseen toimintaan. Hyvää Kristuksen kirkastumisen sunnuntaita kaikille!  :)

7) Gå i kyrka varje söndag, varför inte även under veckan. Utanför huvudstadsnejden är även lutherska kyrkor okej, och det är inte nödvändigt att betala kyrkskatt för att delta i verksamheten. Välsignad Kristi förklarings söndag till alla! :)

Tämä on kieltämättä yllättävän positiivinen asenne kirkkoon, kun muistamme, miten hirveänä monikulttuuristajainstituutiona evankelisluterilaista kirkkoa rasistipiireissä yleensä pidetään. Mutta "toimintaan osallistuminen" tarkoittanee sellaista organisoitunutta rasistista ja fasistista solutusta, jolla äärioikeisto on onnistunut mädättämään useita muitakin yhteiskunnan osa-alueita ja instituutioita.

Det här är en överraskande positiv inställning till kyrkan, med tanke på hur mycket vår evangelisk-lutherska kyrka med sitt budskap om multikulturell tolerans i allmänhet ogillas i rasistkretsarna. Men att "delta i verksamheten" bör väl tolkas som rasistisk och fascistisk infiltration av den sort som extremhögern tidigare idkat mot en del andra institutioner och samhällsområden och lyckats korrumpera dem.

8) Demlatuomareiden toiminnan vastustaminen painostamalla kansanedustajia kansan oikeustajua vastaavaan lainsäädäntöön, oikeuspöytäkirjojen kopioiden tilaaminen ja vääryyksien julkistaminen.

8) Bekämpning av vänsteranstuckna domares verksamhet genom att idka påtryckning mot riksdagsledamöter för att få lagstiftningen att bättre motsvara folkets rättskänsla, genom att beställa kopior av rättegångsprotokoll och avslöja orättvisor.

Tämä taas kuulostaa siltä, että tavoite on oikeuslaitoksen itsenäisyyden murtaminen. Fasistit (ja kommunistit) ovat tässä suhteessa aina kaltaisiaan. Natsi-Saksassa julistettiin, että tuomioiden tulisi vastata "tervettä kansanvaistoa", ja Neuvostoliitossa taas suurten näytösoikeudenkäyntien yhteydessä "spontaanit" "kansan" mielenosoitukset vaativat kaduilla kovaäänisesti kuolemantuomioita. Se, mitä Hommalla ehdotetaan, olisi juuri tämäntyyppistä totalitaarisista valtioista tuttua painostusta.

Det här tyder på att målet är att slå hål i rättsväsendets autonomi. Fascister (och kommunister) är i den här bemärkelsen sig alltid lika. I Nazityskland förkunnades det att domarna borde motsvara "sund folklig instinkt", och i Sovjetunionen krävde "folkets" "spontana" demonstrationer på gatan dödsstraff under de stora skenrättegångarna. Det man föreslår på Hommaforumet är precis den sorts påtryckning vi känner igen från totalitära stater. 

9) Pyrkimys taloudelliseen itsenäisyyteen ja omavaraisuuteen.

9) Att sträva till ekonomisk självständighet och självförsörjning.

Ihan mielenkiintoinen idea, mutta käytännön sisältöähän tälle iskulauseelle ei taaskaan tarjota - mikä johtunee siitä, että tämä on todellisuudessa nykyihmiselle mahdoton hyväksyä: kaikki ne elämän mukavuudet, joihin olemme tottuneet, ovat täysin riippuvaisia globaalitalouden tuotannosta. Toki, jos hompanssit oikeasti ostavat jostain itselleen valtavasti metsää ja viljelymaata ja alkavat elää siellä väinämöiskolhoosina, niin mikäs siinä. Mutta eiköhän tämäkin autarkiauho jää tyhjäksi sanahelinäksi, aivan kuten plörinät "suomalaisen kulttuurin" tukemisesta, josta hompanssit tietävät presiis yhtä vähän kuin omavaraisuudesta.

Det här är en helt intressant idé, men igen blir det ingen information om vad slagordet i praktiken innebär - vilket antagligen beror på att tanken i verkligheten är omöjlig att acceptera för den samtida människan. Alla de livets bekvämligheter vi är vana vid är beroende av global ekonomi och produktion. Men visst är det fritt fram för hommaiterna att köpa en massa skog och odlingsmark någonstans och starta egen kolchoz i Väinämöinens namn. Jag antar dock att dessa drömmar om autarki aldrig kommer att gå i uppfyllelse, för hommaiterna vet precis lika lite om självförsörjning som om finsk kultur.

10) TV:n heittäminen SER-jätteeseen, valtamedian lehtitilausten lopettaminen, mediakriittisyys ja lähteiden tarkastaminen, vaihtoehtomedian tukeminen.

10) Släng teven i elavfall, sluta prenumerera på mainstreamtidningar. Var mediekritiska och källkritiska, stöd alternativa medier.

Media- ja lähdekriittisyys ovat sinänsä hyviä ideoita, mutta kuten tiedämme, niitä ei Homma-piireissä kohdisteta vaihtoehtomediaan. Tämänkin julistuksen kirjoittaja taitaa olla sitä mieltä, että parasta mediakritiikkiä on olla kritisoimatta MV-lehteä ja sen juttuja syövän parantamisesta sitruunamehulla ja leivinjauheella, vai ruokasoodaako se oli.

Det är helt förnuftigt att vara medie- och källkritisk, men som vi vet läses inte alternativa medier med lika kritiska ögon i Hommakretsarna. Även personen bakom det här manifestet förefaller anse att den bästa mediekritiken går ut på att inte kritisera MV-Lehti och dess artiklar om att bota cancer med citronsaft och bakpulver, eller var det matsoda.


11) Sitoutuminen ja naimisissa pysyminen. Rakkaus on verbi joka kuvaa jatkuvaa rakkaudellista toimintaa puolisoa kohtaan, tunne on seuraus tästä.

11) Engagera er i ert äktenskap och förbli gifta. Kärlek är ett verb som beskriver kontinuerlig kärleksfull aktivitet gentemot gemålen, känslan är bara en följd av detta.

Siis eteenpäin Jussi Halla-ahon ja Simon Elon viitoittamalla tiellä! Eiku...

Alltså: framåt på den av Jussi Halla-aho och Simon Elo utstakade vägen! Nää, jag menar...

Vakavasti puhuen, tämä on vain yksi tyypillinen äärioikeiston propagandatrooppi. Vastapuolen leimaaminen seksuaalisesti hillittömäksi, puolisonpettäjäksi ym. on niin nähtyä äärioikeistopiireissä ja läpinäkyvää projektiota, kun tiedämme, että äärioikeisto on jo oman luonteensa vuoksi täynnä persoonallisuushäiriöisiä, tasapainottomia tai arvaamattomia tyyppejä, jotka eivät kykene ylläpitämään vakaata ja uskollista suhdetta.

Allvarligare talat är det här bara en typisk högerextrem propagandatrop till. Att brännmärka motståndaren som sexuellt utsvävande, otrogen i äktenskapet osv är inte bara ett urgammalt trick, utan också ett uppenbart exempel på psykologisk projektion: av naturliga skäl befolkas själva extremhögern av personlighetsstörda, obalanserade och otillräkneliga figurer som inte klarar av att upprätthålla ett stadigt, trofast förhållande.

Mutta huomatkaapa, mikä yksi on joukosta poissa. Aseellinen maanpuolustus ja sen tukeminen. Koska aseellinen maanpuolustus kohdistuisi ikävästi Venäjään, tuohon äärioikeiston henkiseen isänmaahan.

Men märk väl vad som inte finns med: väpnat försvar av fosterlandet och stödet till det. Väpnat försvar av Finland skulle nämligen på ett obekvämt sätt rikta sig mot Ryssland, extremhögerns andliga fädernesland.

maanantai 21. elokuuta 2017

Suojeluskuntien uudelleenperustamisesta - Borde vi återuppväcka skyddskårerna?

Turun puukotus on kiihdyttänyt mieliä monella taholla. Tässä on tyypillinen maahanmuuttokriitikon työnäyte:

Knivhuggningen i Åbo har upprört sinnen här och var. Nedan ser vi hur en invandringskritiker gör det han bäst kan:


"Nu behövs det ett vedergällningsslag. Det bör riktas mot invandrarkvinnor och -barn. Man kunde t ex döda hundra stycken av dem. Skyddkårsorganisationen måste återupplivas. Finns det frivilliga eller ska jag göra det själv? Kontaktinfo [...] Kari Tapio "Mad Dog" Rostén"Perussuomalaiset nuoretkin ovat ehdottaneet suojeluskuntien uudelleenperustamista. Toisin kuin useimmat kommentoijat, minä en pidä tätä yksinomaan huonona ideana. Siihen pitää vain sisällyttää eräs tietty reunaehto: rikollisilta pitää kieltää järjestön jäsenyys. Sillä tavalla saadaan aikaan taatusti persuton ja muutenkin luotettavan kansalaiskuntoinen suojeluskuntajärjestö.

De sannfinska satungarna har också föreslagit det där att återuppväcka skyddskårerna. Jag tycker att idén inte är så dålig och förkastlig som de flesta andra anser. Det behövs bara ett extra villkor: har någon brottsregister så bör han vägras medlemskap i organisationen. På det här viset går det att bygga upp en skyddskårsorganisation där alla medlemmar är pålitliga och medborgerligt ansvarskännande, dvs en organisation utan en enda sannfinsk medlem.


Suojeluskuntia elvyttämään pyrkinyt Kari on myös kova Putinin kannattaja, kuten tästä verkkokommentista ilmenee. Ennen vanhaan suojeluskunnat oli suunnattu Venäjän uhkaa vastaan. - Högstdensamme Kari, som ovan vill återuppliva skyddskårerna, är även en anhängare av Putins Ryssland. Här ovan fantiserar han om en av Gud (och Putin?) stödd revolution i Finland som leder till flere tusen dödsdomar. Förr i världen var skyddskårsorganisationen riktad mot ryska hotet, men det var då det.