sunnuntai 24. helmikuuta 2019

Halla-ahon huoli sivistystasosta - Halla-aho oroad över bildningsnivån i Finland

Jussi Halla-aho, Suomen sivistysvihamielisimmän ja karkeimman puolueen puheenjohtaja, on ilmaissut huolensa sivistystason laskusta Suomessa.

Jussi Halla-aho, ordförande för Finlands mest vulgära och utbildningsfientliga politiska parti, har yttrat oro över att bildningsnivån sjunker i Finland.

Muita uutisia: Perkele on antanut Helvetin kirjeenvaihtajallemme eksklusiivisen haastattelun. Perkele pahoittelee maallistumisen lisääntymistä ja kristinuskon heikkenemistä Suomessa.

Andra nyheter: Djävulen har gett vår korrespondent i Helvetet en exklusiv intervju. Djävulen beklagar den ökande sekulariseringen och den kristna trons försvagning i Finland.