tiistai 19. maaliskuuta 2019

Jotta lapsesikin saisivat juoda viinaa - Så att även dina barn får dricka sprit

Ennen vanhaan poliittiset liikkeet vetosivat lapsiin vastustaessaan viinaa, esimerkiksi kieltolakikansanäänestyksen yhteydessä: koulun historiankirjassa oli senaikainen juliste, jossa nuori äiti katselee vauvaansa, ja tekstinä on: "Sinun tähtesi äänestän kieltolain puolesta." Valitettavasti julistetta ei tunnu löytyvän netistä.

Förr i världen brukade politiska rörelser hänvisa till barnens välmående när de bekämpade alkohol, t ex före folkomröstningen om förbudslagen. Från vår skolbok i historia kommer jag ihåg ett propagandaplakat som visade en ung mor som ser på sitt barn, och bildtexten lyder: "Det är för din skull jag röstar för förbudslagen." Dessvärre hittar jag inte en kopia av plakatet någonstans på webben.

"Att rösta på sannfinländarna är att rösta för våra barns framtid."
Nykyään asiat ovat toisin. Esimerkiksi ylläolevasta kuvan ja sanan yhdistelmästä on vaikea saada aikaiseksi muuta tulkintaa kuin että siinä halutaan lapsillemmekin oikeus juoda viinaksia.


I dag är det annorlunda. Den kombination av bild och ord som vi ser ovan kan svårligen tolkas på något annat sätt än att även våra barn bör få dricka sprit.

PS: Ei toki pitäisi olla liian ilkeä. Kyllä minä pystyn kuvittelemaan, että monet perussuomalaisten aktiivit ja kannattajat (ei välttämättä kuvan mies, josta en tiedä enempää) ovat viinanviljelynsä vuoksi epäonnistuneita vanhempia ja kokevat siitä huonoa omaatuntoa, jota sitten kokevat lääkitä tuudittautumalla kuvitelmaan, että heidän tukemansa puolue oikeasti välittää "lastemme tulevaisuudesta". Toisaalta siihen huonoon omaantuntoon on vaikea uskoa silloin kun törmää Facebook-sivuihin, joilla asianomaiset persut oikein mässäillen kerskuvat omalla viinanjuonnillaan ja humalallaan.

PS: Man borde kanske inte vara för elak. Visst kan jag föreställa mig att många sannfinska lokalpolitiker eller anhängare av partiet (jag avser inte mannen på bilden, för jag vet ingenting närmare om honom personligen) är alkoholiserade och har misslyckats som föräldrar, vilket får dem att känna samvetskval som de sedan försöker läka genom att vagga sig in i tanken att partiet de stöder på riktigt bryr sig om "våra barns framtid". Å andra sidan är det svårt att tro på samvetskvalen när man stöter på Facebooksidor där sannfinnarna ifråga stolt skryter med hur mycket de dricker sprit och hur berusade de är.