lauantai 19. toukokuuta 2018

Kreikan meri, meri Kreikan - Greklands hav, havet i Grekland

Äärioikeistolainen taistelujärjestö Soldiers of Odin värvää riveihinsä uutta verta julistuksella kansallismielisyyden tärkeydestä ja monikulttuurisuuden pahuudesta. Julistuksen ohessa on seuraava kuva:

Den högerextrema kamporganisationen Soldiers of Odin vill rekrytera nya krigare. I detta syfte låter de ett brandtal om nationalism som ett viktigt andligt vapen mot den hemska mångkulturen cirkulera på webben. Brandtalet åtföljdes av bilden nedan:


"Finland behöver dig! Anslut dig till vår organisation"


Luetellaanpa, mikä kaikki tässä kuvassa on epäsuomalaista:
- Tuo lätsäkeikari on Setä Samuli, Yhdysvaltain kansallishahmo.
- Tuo lippu tuossa kotsassa ei ole Suomen lippu, vaan joko Kreikan lipun vanha tilapäisversio tai Shetlandinsaarten epävirallinen lippu. Sinisen sävy on mielestäni kreikkalaisempi, mutta ristin paikka shetlantilaisempi. Suomen lipussa se risti tosiaan on sininen valkoisella pohjalla. Siis kuinka HELVETISSÄ suomalainen PYSTYY muistamaan Suomen lipun värit väärin päin? Kuinka tällaisilla toistaitoisilla törpöillä on OTSAA esiintyä suomalaisuuden portinvartijoina?
- Järjestön nimi on yksinomaan englanninkielinen. Englanti ei edelleenkään ole virallinen kieli Suomessa.
- Odin on skandinaavinen pakanajumala, joka ei liity millään tavalla suomalaiseen perinteeseen. Suomalaisia pakanajumalia ovat esimerkiksi Tapio, Ahti ja Turisas.

Låt oss räkna upp allt som är ofinskt på den där bilden:
- Gubben med hatten är Onkel Sam, nationalfiguren för Förenta Staterna,
- Flaggan på hatten är inte Finlands, utan antingen en gammal provisorisk flagga för Grekland eller den inofficiella flaggan för Shetlandsöarna. Den blåa färgen tycker jag är mera grekisk, medan korset snarare liknar det shetländska. På finska flaggan är korset blått och bakgrunden vit. Hur i HELVETE kan en FINNE komma ihåg sina nationella färger så fel? Hur har sådana här tafatta klåpare MAGE att uppträda som finskhetens grindvaktare?
- Namnet på organisationen är uteslutande på engelska, ett språk som inte har officiell ställning i Finland.
- Oden är en hednisk gud från Skandinavien, som ingenting har att göra med finsk tradition. Det är t ex Tapio, Ahti och Turisas som är finska hedniska gudar.

perjantai 18. toukokuuta 2018

Siteerauskäytännöt persuille selitettyinä (svensk översättning behövs inte)

Persuilla on vaikeuksia ymmärtää näitä akateemisia lainauskäytäntöjä. Siksi he eivät tajua sitäkään, miksi tästä Huhtasaaren tapauksesta kohkataan. Minäpä selitän.

Sinä Puli-Arska ja ystäväsi Tenu-Reiska juotte mielellänne viinaa. Se on elämänne ainoa ilo. Siksi se on teille tärkeää.

Yhteinen viinapullo pitää jakaa tasan ja rehellisesti. Kummankaan ei pidä juoda enemmän viinaa kuin toisen. Muuten vähemmälle viinalle jäänyt suuttuu ja tappaa. Viinavarkaalle et anna armoa. Se on sinun, Puli-Arskan, ankara sääntö. Tenu-Reiskan sinulta varastama ja juoma viina on iäksi mennyt. Sinä et koskaan saa sitä juotavaksesi. Siksi haluat antaa hänelle ankaran rangaistuksen.

Nyt minun pitää selittää sinulle työ ja opiskelu. Kumpikin on hyvin ikävä asia. Työ ja opiskelu ovat tylsää ja väsyttävää touhua. Niiden aikana ei saa juoda viinaa. Vasta työpäivän tai opiskelun jälkeen saa juoda viinaa. Opiskelu kestää monta vuotta. Sitten saa todistuksen. Todistus on ikään kuin lupa juoda viinaa. Ajattele! Monta vuotta juomatta viinaa, kovaa työtä, ja vasta sitten lupa. Sinäkin varmasti osaisit pitää sellaista lupaa arvossa.

Toinen opiskelija opiskeli. Hän ei juonut viinaa. Hänen piti olla juomatta viinaa. Hän teki opiskelutyön. Sitten hän sai todistuksen. Siis luvan juoda viinaa. Pitkän työn ja ilman viinaa olemisen jälkeen. Laura ei tehnyt sellaista opiskelutyötä. Hän varasti toisen opiskelutyön, eli luvan juoda viinaa. Kuin olisi varastanut toisen viinan.

Ymmärrätkö nyt? Sinäkin suutut viinan varkaudesta. Toisen juoma viina on sinulta ikuisesti mennyt. Lauran tekemä oli yhtä paha.

(Edellisessä tietysti "viinaa" ja "viinan juontia" käytetään vertauskuvana kaikille niille mukaville asioille, joita teemme silloin kun emme ole töissä tai opiskele. Puli-Arskalle ja Tenu-Reiskalle nämä selitetään parhaiten sanomalla, että työ ja opiskelu tarkoittavat viinanjuontikieltoa.)

torstai 17. toukokuuta 2018

Äärioikeistolaisuus ei ole maanpuolustushenkeä - Högerextremister är inte försvarsvänner

Puolustusministerin paikan viekkaudella ja vääryydellä kaapannut äärioikeistolainen Jussi Niinistö ehdottaa naisia pois armeijasta säästöjen takia. Toisin sanoen motivoitunein ja innokkain osa alokkaista ei kelpaisi. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, kuinka väärin on kuvitella, että äärioikeistolaista oikeasti kiinnostaisi puolustusvoimien etu. Todellisuudessa äärioikeistolainen haluaa vain käyttää armeijaa hyväkseen omien arvojensa ja poliittisten tavoitteidensa edistämiseen. Jos hän katsoo Venäjän osavaltioksi liittymisen palvelevan näitä tavoitteita paremmin - kuten monet Hommafoorumilla ovat katsoneet - silloin hän hylkää saman tien perinteisen maanpuolustushenkisen isänmaallisuuden.

Jussi Niinistö, högerextremisten som tillskansat sig posten som försvarsminister, föreslår att slopa kvinnlig armétjänst för att "göra besparingar". Sålunda skulle de mest motiverade och entusiastiska rekryterna utestängas. Det här är ett paradexempel på hur fel det är att föreställa sig att en högerextremist i verkligheten alls skulle intressera sig för försvarsmaktens bästa. Egentligen vill han bara utnyttja armén för att främja sina egna värderingar och politiska målsättningar. Om han anser att det är bättre att ansluta sig till Ryssland som delstat för att tjäna dessa mål - som många på diskussionsforumet Homma ansett - så förkastar han traditionell försvarsvänlig fosterländskhet meddetsamma. 

Mitä maahanmuuttokriitikoille pitäisi tehdä - Vad borde man göra med invandringskritikerna då?

Minuahan syytellään aina, että muka haluaisin teloituttaa kaikki maahanmuuttokriitikot. Ei suinkaan. Kyllä minä kannatan laillisempaa menoa. Lukekaapa tästä.

Jag beskylls alltid för att jag kantänka vill slakta ned alla invandringskritiker. Nähä. Jag är för legalism. Läs här.

Maahanmuuttokriitikot ovat, kuten on ilmennyt, järkiään maan- ja valtiopetoksellista porukkaa, joka haaveilee esimerkiksi Suomen alistamisesta Venäjän osavaltioksi. Kun Venäjän uhka kasvaa herkeämättä, perusteet maan julistamiselle puolustustilaan ja internointileirien avaamiselle ovat olemassa. Maahanmuuttokriitikot tulisi siis sulkea turvasäilöön samalla perusteella kuin kommunistit sotien aikaan.

Som det visat sig är invandringskritikerna fosterlandsförrädare, som bl a drömmer om att göra Finland till ett ryskt lydrike. När det ryska hotet hela tiden blir mera överhängande, blir det aktuellt att förklara försvarstillstånd och upprätta interneringsläger. Invandringskritikerna borde sålunda skyddshäktas på likadana grunder som kommunisterna under krigsåren.

Minkäänlaista epäinhimillistä kohtelua en tietenkään kannata. Mielestäni maahanmuuttokriitikoiden tulisi käydä pakkotöissä, mutta normaalien työaikojen puitteissa, ja heille tulisi maksaa siitä kohtuullista palkkaa. Palkalla he saisivat vaikka tilata netin kautta kirkkoslaavin oppikirjoja, raakaa viinaa tai ilotytön taikka puppelipojan lohduttamaan. Ruoka tulisi talon puolesta, ja se olisi asiallisen ravitsevaa suurkeittiöruokaa.

Jag skulle naturligtvis inte vilja se någon omänsklig behandling av invandringskritikerna. Enligt min mening borde de uträtta tvångsarbete, men därvid borde de hålla sig strikt till lagliga arbetstider och betalas skälig lön. Lönen skulle de kunna slösa på vad som intresserar dem: beställa på nätet läroböcker i kyrkslaviska, starksprit eller t o m en (kvinnlig eller manlig) prostituerad för att trösta dem. Mat skulle de äta på matsalen, och det skulle vara lagom näringsrik storköksmat.

Avainkohta tulee tässä. Työn pitäisi olla hyödytöntä ja tarpeetonta ajanhukkaa. Esimerkiksi pehmolelukasan loputon siirtäminen yhdestä nurkasta toiseen ja sitten taas seuraavaan olisi yksi mahdollinen "työtehtävä". Pehmolelut valitsin esimerkkinä sellaisista siirreltävistä, jotka eivät todennäköisesti rasita internoituja eivätkä aiheuta heille merkittäviä terveysriskejä. Esimerkiksi ratakiskot, metallikuulat ja eläinten ulosteet voisivat olla huomattavasti vahingollisempia eivätkä missään tapauksessa tulisi kysymykseen.

Nyckelpoängen kommer här. Tvångsarbetet borde bestå av onyttiga uppdrag. Ett exempel kunde vara en hög teddybjörnar som de internerade ska bära från en vrå till en annan, och tillbaka. Jag valde teddybjörnar för att framhäva, att arbetet varken ska vålla de internerade alltför mycket ansträngning eller innebära hälsorisker för dem. Järnvägsskenor, metallkulor och djuravföring skulle vara betydligt skadligare, för att nämna ett par varnande exempel. De skulle sålunda under inga omständigheter komma på fråga.

Jos internoidut alkavat kapinoida työpakkoaan vastaan, se tulee tietyin ehdoin sallia. Ilmiselvä mellakointi vartijoiden tulee keskeyttää, mutta ilman tarpeetonta väkivaltaa. Sitä vastoin jos joku internoitu heittäytyy lakkoilemaan, tämän tulee olla yksiselitteisesti sallittua, eikä asianomaiselta pidä riistää palkkaa eikä ateriointioikeutta. Ajatus on jota kuinkin tämä: tee työtä tai ole tekemättä, se on aivan yhdentekevää, sinä olet yhdentekevä.

Om de internerade börjar göra uppror mot sitt arbetstvång, bör detta i viss mån tolereras. Handlar det om rena kravaller, bör väktarna ingripa, men utan onödigt våld. Om däremot en av de internerade går i strejk, bör detta vara entydigt tillåtet, och vederbörande bör inte heller vare sig fråntas lön eller kost. Idén lyder så här: arbeta eller låt bli att arbeta, det är irrelevant, du är irrelevant.

Filosofinen perusidea tämän takana on, että liittyessään fanaattisia valmisfraaseja aivottomasti toistelevaan lahkoon hommalaiset ovat oleellisilta osin luopuneet yksilöllisyydestään ja siihen liittyen myös ihmisarvostaan. Heitä ei voi pitää moraalisina olentoina, joilla olisi järki, omatunto ja koossapysyvä, luotettava etiikka. Siksi myöskään heidän (henkilökohtaista ja yksilöllistä) ammattitaitoaankaan ei pidä enää ottaa vakavasti.

Filosofin bakom det här är, att hommaiterna, när de anslutit sig till en sekt som år efter år bara upprepar samma fanatiska floskler, i allt väsentligt gett avkall på sin individualitet och därmed också på sitt människovärde. De kan inte längre ses som moraliska varelser med förstånd, samvete och en någorlunda sammanhängande, pålitlig etik. Därför kan inte heller deras (personliga och individuella) yrkeskunskaper längre tas på allvar.

keskiviikko 16. toukokuuta 2018

Sininen tulevaisuus kohti menneisyyttä - Blå framtid på väg till det förflutna

Timo Soinin ministerinpestinsä turvaksi kyhäämä pikapuolue Sininen tulevaisuus on hyvää vauhtia matkalla menneisyyteen. Tänään puolue esitteli suurella hössötyksellä uuden logon ja määritteli poliittisen profiilinsa: uudistusmielinen konservatiivipuolue. Siis mitään poliittista linjaa ei ole, paitsi "anna meille heti äänesi ja mielellään myös kaikki rahasi saamatta mitään vastinetta". Jotain puhetta pienestä valtiosta myös oli, eli siis palvelujen heikentämistä ja laittomuuden lisäämistä on luvassa.

Snabbpartiet Blå framtid som Timo Soini i all hast pusslade ihop för att rädda sin portfölj som utrikesminister är på väg till det förflutna. I dag presenterade partiet med stor pompa sin nya logotyp och definierade sin politiska profil: reformvänlig konservatism. Någon politisk linje har partiet alltså inte, förutom "rösta på oss och ge oss helst också alla dina pengar, som du inte ska få något för". Det var också något snack om "mindre stat", dvs sämre service och mera laglöshet.

Uusi merkki siitä, että äärioikeisto Puolassa tulee Putinin linjoille - Ett nytt tecken på att extremhögern i Polen håller på att putiniseras

Nationalistinen äärioikeisto Puolassa ei ole ollut tunnettu venäläismielisyydestään, mutta Gazeta.pl tietää raportoida, että lähinnä Suomen Vastarintaliikettä vastaava Obóz Narodowo-Radykalny ("Kansallisradikaali leiri") on ottanut kantaa Assadin hallituksen puolesta. Iskulauseissaan ONR on esittänyt tämän "valehtelevien valtavirtamedioiden vastustamisena". Tämä puhetapa tarkoittaa - on meilläkin tarkoittanut - että Venäjän propagandamedioita pidetään luotettavampina.

Den nationalistiska extremhögern i Polen har aldrig varit känd för ryssvänlighet, men Gazeta.pl rapporterar, att Obóz Narodowo-Radykalny ("Det nationalradikala lägret"), som närmast motsvarar Finska Motståndsrörelsen här hemma, har tagit ställning för Assads regim i Syrien. I sina slagord har ONR framställt detta som motstånd mot "lögnaktiga mainstreammedier". Den här diskursen ger vid handen - precis som hos oss - att man litar mera på ryska propagandaspråkrör. 


"Media ei huijaa meitä! Tuemme Assadin Syyriaa! Puolalaiset Assadin puolesta" - "Medierna ska inte föra oss bakom ljuset! Vi stöder Assads Syrien! Polackerna för Assad"

maanantai 14. toukokuuta 2018

Laura Huhtasaari on vain jäävuoren huippu - Laura Huhtasaari är bara toppen av isberget

Laura Huhtasaaren gradu on sinänsä nolo juttu, mutta Huhtasaari sentään plagioi sellaista gradua, jossa oli tieteellisesti jotain ituakin. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos on kuitenkin niittänyt laakereiden sijasta lähinnä ohdakkeita hyväksymällä graduja, jotka perustuvat täysin maagiseen maailmankuvaan ja joiden aiheena on esimerkiksi saatananpalvonnan uhka lapsille - kirjoittajat esittävät saatanan tietysti konkreettisesti olemassaolevana olentona (siis eivät erilaisiin synteihin viettelevänä ihmisen huonompana luontona) ja tarjoavat lääkkeeksi tietysti fundamentalistista uskonnollisuutta.

Laura Huhtasaaris plagierade magisteravhandling var i och för sig en genant historia, men åtminstone plagierade hon en vetenskapligt seriös och hållbar avhandling. Den pedagogiska institutionen på Jyväskylä universitet har dock under åren rönt tistlar i stället för lagrar genom att godkänna prograduarbeten som är baserade på en rent magisk världsbild och som t ex handlar om djävulsdyrkan och dess skadlighet för barn: graduskribenterna framställer djävulen inte som en sämre natur inom människan som förför oss till synder, utan som en konkret existerande varelse, och erbjuder givetvis fundamentalistisk religiositet som läkedom.

Herää totisesti kysymys, voiko Jyväskylän yliopistoa ollenkaan ottaa vakavasti tieteellisenä laitoksena, kun siellä kelpuutetaan ilmeisesti opinnäytetyöksi ei vain plagiaatteja, vaan pimeimmältä keskiajalta kotoisin olevia sepustuksia, joilla ei ole yhtikäs mitään tekemista minkään tieteellisyyden kanssa. Ateistien ei kannata nyt tulla selittämään yhtään mitään teologiasta, koska teologisessa tiedekunnassa on aivan asialliset tieteellisyyskriteerit, ja monet teologisen tiedekunnan väitöskirjat edustavat vankkaa aatehistoriallista tai kielitieteellistä tutkimusta oman paradigmansa puitteissa. Nuo jyväskyläläiset kasvatustiedegradut perustuvat suunnilleen katulähetyslipareiden tasoiseen teologiaan.

Man känner sig minsann frestad att fråga, om Jyväskylä universitet alls kan tas på allvar som vetenskaplig institution, om det inte bara är rena plagiat som godkänns som lärdomsprov, utan också rent medeltida skriverier, som inte har någonting som helst med vetenskaplighet att göra. Och jag vill inte höra det vanliga ateistsnacket om teologi, för teologiska fakulteten iakttar helt sakliga och skapliga kriterier för vetenskaplighet. Många teologiska avhandlingar representerar robust idéhistorisk eller filologisk forskning inom sitt eget paradigm. Men de där pedagogiska pekoralen från Jyväskylä utgår från en teologi direkt från de religiösa småskrifter som sprids av allehanda gatumissionärer. 

Totean tapani mukaan, että lapsellinen kuvitelma suomen kielen soveltumisesta tiede- ja sivistyskieleksi taisi taas kerran osoittautua pelkäksi lapselliseksi kuvitelmaksi. Eiköhän ainakin Jyväskylän yliopiston kannattaisi panna suosiolla pillit pussiin?

Som jag brukar, konstaterar jag att den barnsliga föreställningen om finskan som ett vetenskaps- och kulturspråk igen avslöjades vara bara en barnslig föreställning. Åtminstone är det dags för Jyväskylä universitet att slå igen.

sunnuntai 13. toukokuuta 2018

Perussuomalaisille mieleinen versio rikoslaista (vanha parodia)

MURHA:

1 §. Murhalla tarkoitetaan sellaista tekoa, jossa maahanmuuttaja tai hyysäri surmaa perussuomalaisen tai maahanmuuttokriitikon.

2 §. Murhasta rangaistakoon kuolemalla. Ennen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa kidutettakoon syyllistä kaikilla niillä tavoilla, joita perussuomalaisten puoluevaltuusto tai paikallisosasto ehdottaa. Jos syyllinen menehtyy kidutuksiin, erillistä kuolemanrangaistusta ei tarvitse panna täytäntöön.

3 §. Jos perussuomalainen tai maahanmuuttokriitikko surmaa maahanmuuttajan tai hyysärin, myönnettäköön hänelle loppuiäksi 10 kertaa perustoimeentulotuen suuruinen kansalaispalkka ja kannettakoon häntä kultaiseen kunniahaarniskaan puettuna kaupungin tai maalaiskunnan keskustaajaman läpi erityisessä kultakoristeisessa kantotuolissa. Taajaman asukkailla on tällöin velvollisuus kokoontua kunniareitin varsille ylistämään häntä. Koska hän on heteromies, harjoittakoon hän iltaisin ensi yön oikeutta kaupungin kaikkien 16 vuotta täyttäneiden naimattomien naisten kanssa.

RAISKAUS:

1 §. Raiskaus on, kun tummaihoinen mies katsoo valkoihoista naista himoiten tai tekee sukupuolisiksi luokiteltavia tekoja hänen kanssaan.

2 §. Raiskauksesta rangaistakoon poistamalla viipale kerrallaan syyllisen sukuelimet (viipaleiden paksuudesta määrätään asetuksella) ja antamalla hänen menehtyä verenvuotoon. Tällöin kaikilla taajaman asukkailla on velvollisuus olla läsnä ja pilkata syyllistä.

3 §. Hyysäri ei voi syyllistyä raiskaukseen, koska hyysäri ei voi olla mies.

4 §. Maahanmuuttokriitikko tai perussuomalainen ei voi syyllistyä raiskaukseen, koska hän on valkoinen suomea äidinkielenään puhuva heteromies eikä mikään sukupuolinen teko, jonka hän tekee, voi olla väärin.

PAHOINPITELY

1 §. Pahoinpitely on, kun maahanmuuttaja, neekeri, muslimi tai hyysäri sanoo vastaan maahanmuuttokriitikolle tai perussuomalaiselle, katsoo häntä uhkaavasti tai tekee häneen kohdistuvan ruumiillisen haittateon, joka ei johda kuolemaan.

2 §. Pahoinpitelyyn syyllistynyttä rangaistakoon niin, että seitsemän lihaksikasta ja ruumiinvoimiltaan koetellusti vahvaa miestä hakkaa häntä nyrkeillään, kunnes hän menehtyy. Syyllinen tulee tällöin sitoa kiinni niin, että hän ei voi puolustautua.

3 §. Kaikki ruumiilliset haittateot, joita maahanmuuttokriitikko tai perussuomalainen kohdistaa hyysäriin, maahanmuuttajaan, neekeriin tai muslimiin, ovat oikeudenmukaista taistelua isänmaan puolesta ja ne tulee palkita asianmukaisesti. Jos ne johtavat hyysärin tai maahanmuuttajan tilapäiseen vammautumiseen, kuljetettakoon sankaria 1 päivän verran kantotuolissa taajaman läpi sillä tavalla kuin luvun "Murhasta" 3 §:ssä on määrätty, nauttikoon hän ao. luvussa määriteltyä kansalaispalkkaa 1 vuoden ajan ja ensi yön oikeutta kunniapäivänsä illan ajan. Jos ne aiheuttavat vähintään 20 % invaliditeetin tai pysyvän kosmeettisen haitan, nauttikoon sankari kunniakantotuolista ja ensi yön oikeudesta 5 päivää ja myönnettäköön hänelle kansalaispalkka 10 vuoden ajaksi. Jos hyysäri tai maahanmuuttaja menehtyy vammoihinsa, annettakoon sankarille kaikki luvussa "Murhasta", 3 §, määritellyt kunnianosoitukset ja etuoikeudet täysimääräisinä.

KUNNIANLOUKKAUS

1 §. Kaikki, mitä hyysäri tai maahanmuuttaja sanoo perussuomalaisesta tai maahanmuuttokriitikosta, on lähtökohtaisesti kunnianloukkaus.

2 §. Kunnianloukkaukseen syyllistynyttä rangaistakoon kivesten irti vetämisellä tai, naisen ollessa kyseessä, perussuomalaisten paikallisosaston suorittamalla tahdonvastaiseen sukupuoliyhdyntään alistamisella. Jos nainen on riittävän nuori ja houkutteleva, otettakoon hänet perussuomalaisten paikallisosaston sukupuolisia tarpeita pakolla tyydyttämään 5 vuodeksi paikallisosaston oman harkinnan mukaan.

3 §. Kaikki, mitä perussuomalainen tai maahanmuuttokriitikko sanoo hyysäristä tai maahanmuuttajasta, olkoon lähtökohtaisesti Jumalan totuus asianomaisesta.

4 §. Joka tämän Jumalan totuuden kyseenalaistaa, häntä rangaistakoon kuin kunnianloukkaukseen syyllistynyttä.