lauantai 17. maaliskuuta 2018

Venäjän sekaantuminen Saksan vaaleihin - Rysk inblandning i Tysklands val

Hiljattain on ilmestynyt raportti Venäjän sekaantumisesta Saksan vaaleihin ja Saksan venäläismyönteisistä voimista. Tässä tulisi hieman referaattia. Raportin tekijöihin kuuluvat niinkin kovat nimet kuin Peter Pomerantsev ja Anne Applebaum, joten mistään joutavasta lärpykästä ei ole kyse.

Nyligen kom det ut en redogörelse för rysk inblandning i Tysklands val, inklusive en beskrivning av de ryskvänliga krafterna i Tyskland. Det här är en översikt över rapporten ifråga. Peter Pomerantsev och Anne Applebaum har varit med om att skriva den, och det är två mycket välkända och uppskattade namn, det kan ni vara säkra på.


Peter Pomerantsev, venäläistaustainen brittijournalisti, joka on käsitellyt Venäjän propagandaviestimiä teoksessaan Mikään ei ole totta ja kaikki on mahdollista. Peter Pomerantsev, brittisk journalist med ryska rötter, som skrivit om ryska propagandamedier i sin bok Ingenting är sant och allt är möjligt. Kuvalähde/Bildkälla: Wikipedia


Venäjän propaganda on suunnattu periaatteessa kolmelle kohderyhmälle: 1) alt right -äärioikeistolle, 2) pasifistiselle vasemmistolle ja 3) Venäjältä muuttaneille. Tämä pätee niin Saksaan kuin muihinkin länsimaihin. Äärioikeistoon vaikutetaan ennen muuta levittelemällä mm. bottiverkkojen avulla liioiteltuja tai valehdeltuja tarinoita raiskaavista muslimeista, vasemmistoon löpinöillä "rauhasta" ja mm. ukrainalaisten fasistien uhasta, ja saksanvenäläisiin sekoituksella raiskaajamuslimitarinoita ja venäläisnationalistista propagandaa lännen rappiosta (homoseksuaalisuudesta, epämiehekkyydestä ym.). Huomattava osa saksanvenäläisiä äänestääkin äärioikeistolaista AfD-puoluetta - ne, jotka eivät äänestä, ovat taipuvaisia poliittiseen passivoitumiseen.

Den ryska propagandan riktas i princip till tre målgrupper: 1) den "alternativa" extremhögern, 2) den pacifistiska vänstern och 3) invandrarna från Ryssland. Det här gäller både Tyskland och västländerna i allmänhet. Extremhögern påverkas främst genom att t ex genom botnät kolportera överdrivna eller förljugna historier om muslimer som våldtar, vänstern genom svammel om "fred" och t ex om det fascistiska hotet i Ukraina, och tysklandsryssarna med en blandning av historier om muslimska våldtäktsmän och rysknationalistisk propaganda om det korrumperade (homosexuella, omanliga osv) västerlandet. En betydande del tysklandsryssar röstar faktiskt på det högerextrema partiet AfD, och de som inte gör det tenderar till politisk passivitet.

Raportin mukaan AfD ei tiettävästi ole suorissa rahoituskytkyissä Venäjään. Sitä vastoin yksittäisiä aihetodisteita Venäjän vaikutuksesta puolueeseen on lueteltavissa aika runsaasti.

Enligt redogörelsen finansieras AfD veterligen inte direkt av Ryssland. Däremot finns det gott om enstaka bevis på att partiet står under rysk påverkan.

HELMIKUUSSA 2017 puolueen silloinen puheenjohtaja Frauke Petry vieraili Moskovassa neuvottelemassa yhteistyöstä. Vähän sen jälkeen toinen puolueen silmäätekevä, Jörg Urban, piti poliittisen puhetilaisuuden, "isänmaallisen salongin", julistaakseen Venäjä-sanktioiden olevan haitaksi Saksin osavaltiolle. Myös AfD:n nuorisojärjestö solmi suhteet Venäjän valtapuolueen nuoriin.

I FEBRUARI 2017 besökte partiets dåvarande ordförande Frauke Petry Moskva för att förhandla om samarbete. Strax därefter höll en annan partikoryfé, Jörg Urban, ett politiskt evenemang, en s k "fosterländsk salong", varvid han förkunnade att sanktionerna mot Ryssland inte motsvarade delstaten Sachsens intressen. Även AfDs ungdomsorganisation knöt relationer med en motsvarande underavdelning inom Rysslands makthavande parti.


Frauke Petry. Kuvalähde/bildkälla/Quelle: Wikipedia.de


ALEXANDER GAULAND, joka syrjäytti Petryn puheenjohtajuudesta, on puolestaan korostanut Venäjän historiallista oikeutta Krimiin ja vaatinut paluuta Otto von Bismarckin aikaiseen Venäjää myötäilleeseen ulkopolitiikkaan.

ALEXANDER GAULAND, som avlöste Petry som ordförande, har å sin sida framhävt Rysslands historiska anspråk på Krim och krävt en återgång till den Rysslandvänliga utrikespolitik som Otto von Bismarck på sin tid blev känd för.


Alexander Gauland. Kuvalähde/bildkälla/Quelle: Wikipedia.de


MARCUS PRETZELL, Frauke Petryn aviomies, taas osallistui vuonna 2016 Krimillä pidettyyn konferenssiin. Matkakulut maksoi Kremliä lähellä oleva järjestö Jaltan talousfoorumi.

MARCUS PRETZELL, Frauke Petrys make, har dessutom deltagit i en konferens i Krim år 2016. Resan finansierades av Ekonomiska forumet för Jalta, en Kreml närstående organisation.

ALEKSANDR MALOFEJEV, venäläinen oligarkki, joka rahoittaa "pienten vihreiden miesten" tappajaryhmiä ja joka on EU:n boikottilistalla, on läheisissä yhteyksissä Gaulandiin ja antaa ymmärtää pitävänsä tätä Saksan tulevana Führerinä.

ALEKSANDR MALOFEJEV, en rysk oligark som finansierar "små gröna mäns" mördarskaror och som placerats på EUs bojkottlista, står i nära kontakt med Gauland och låter förstå att han ser denne som framtida Führer för Tyskland.

ALEKSANDR JUŠTŠENKO (ei sukua Viktorille), venäläinen parlamentaarikko, osallistui huhtikuussa 2017 AfD:n organisoimaan Venäjän-sanktioiden vastaiseen kokoukseen Saksin Freibergissä. Paikalla oli eurooppalaisen äärioikeiston (hapan)kerma: Itävallan FPÖ, Tšekin Svoboda a přímá demokracie ("Vapaus ja suora demokratia"), Belgian Vlaams Belang ja Italian Lega Nord, AfD:tä edusti itse Gauland. Läsnä oli myös Manuel Ochsenreiter, Zuerst-lehden päätoimittaja ja ilmeisesti Saksan vaikutusvaltaisin äärioikeistolainen journalisti.

ALEKSANDR JUSJTJENKO (inte släkt med Viktor), en rysk parlamentariker, var i april 2017 närvarande på ett protestmöte organiserat av AfD i Freiberg (Sachsen) för att kritisera sanktionerna mot Ryssland. Europeisk extremhöger var också representerad: FPÖ från Österrike, Svoboda a přímá demokracie ("Frihet och direkt demokrati") från Tjeckien, Vlaams Belang från Belgien och Lega Nord från Italien. Dessutom märktes bland mötesdeltagarna Manuel Ochsenreiter, chefredaktör för tidskriften Zuerst och förmodligen den mest inflytelserike högerextreme journalisten i Tyskland.


Manuel Ochsenreiter. Zuerst-aikakauslehden lisäksi hän on toimittanut myös Deutsche Militärzeitschriftiä, sotilasaikakauslehteä, joka oli suunnattu sotaveteraaneille ja DDR:n kansanarmeijan veteraaneille (!). Saksan viranomaiset ovat määritelleet lehden äärioikeistolaiseksi.

Manuel Ochsenreiter. Förutom tidskriften Zuerst har han även redigerat Deutsche Militärzeitschrift, riktad till krigsveteraner och veteraner från DDR-folkarmén (!). Tyska myndigheter anser tidskriften vara högerextrem.


Kuvalähde/bildkälla: Wikipedia.de.


ELOKUUSSA 2017 AfD piti Magdeburgissa Venäjä-aiheisen konferenssin. Tilaisuuden tarkoituksena oli ennen kaikkea vastustaa Venäjään suunnattuja sanktioita, mutta käytännössä siitä tuli propagandatilaisuus, jossa saarnattiin USA:n pahuudesta, homoudesta ja muusta siveettömyydestä. Paikalla oli Die Russlanddeutschen Konservativen -järjestö, joka on ilmeisesti AfD:tä lähellä oleva pulju tarkoituksenaan mobilisoida kannatusta puolueelle Venäjältä muuttaneiden saksalaistaustaisten - Saksan "inkeriläisten" - keskuudessa.

I AUGUSTI 2017 höll AfD en konferens om ryska teman i Magdeburg. Det var meningen att främst ifrågasätta sanktionerna mot Ryssland, men i praktiken blev det ett propagandaevenemang som beskyllde USA för ondska, homosexualitet och annan oanständighet. Sina representanter sände bl a organisationen Die Russlanddeutschen Konservativen, en AfD närstående förening som startats för att tilltala etniskt tyska invandrare från Ryssland (jfr ingermanländarna i Finland).

Saksan äärioikeistolaiset viestimet ovat läheisissä yhteyksissä Venäjään. Manuel Ochsenreiter on matkaillut niin Krimillä kuin Vuoristo-Karabahissa, ja hän on myös pahamaineisen Aleksandr Duginin kamu.

De högerextrema medierna i Tyskland står i maskopi med Ryssland. Manuel Ochsenreiter har turistat både i Krim och i Nagorno-Karabach, och han är även såta vänner med den illa beryktade Aleksandr Dugin.

Tärkeä venäläismielinen toimija on kuukausittain ilmestyvä Compact-aikakauslehti. Se toimii läheisessä yhteistyössä venäläisjohtoisen, Pariisissa ja New Yorkissa haaraosastoja ylläpitävän Demokratia- ja yhteistyöinstituutin kanssa. Kyseessä on ajatuspaja, joka pyrkii arvostelemaan ihmisoikeuksien toteutumista länsimaissa, ts. luomaan propagandameemejä, jotka soveltuvat myös vasemmistolaisten ja liberaaliporvarien levitettäviksi. Compact-lehti on nationalistinen ja korostaa kansallisvaltioiden tärkeyttä - yhteistyössä venäläisen instituutin kanssa se järjestää "suvereenisuustapahtumia" venäläiskontrolloidun "kansallismielisyyden" propagoimiseksi. Tapahtumiin on osallistunut PEGIDA- ja AfD-johtajia Gaulandia myöten, ja myös venäjänkielisiä maahanmuuttajia on houkuteltu Compactin oman televisiokanavan avulla.

En viktig ryskvänlig aktör är även den månatligen utkommande tidskriften Compact. Den för ett nära samarbete med Institutet för demokrati och samarbete, en ryskstyrd tankesmedja med filialer i Paris och New York. Tankesmedjan kritiserar bristande mänskliga rättigheter i västländerna och försöker därigenom skapa propagandamem som även vänstervridna eller liberalt borgerliga nätanvändare kan vidarebefordra. Compact är en nationalistisk tidskrift som försvarar nationalstaterna - i samspråk med det ryska institutet arrangerar den "suveränitetsevenemang" för att propagera ryskstyrd "nationalism". PEGIDA- och AfD-ledare, inklusive Gauland, har varit med om dessa evenemang, och Compact har egen tevekanal som också använts till att locka rysktalande invandrare.

AfD:n äänenkannattajana toimii Junge Freiheit, viikkolehti, joka ilmeisesti pyrkii tekemään äärioikeistolaisuudesta sisäsiistimpää toimimalla sen ja konservatiivisuuden rajamailla. Lehden linja on kauttaaltaan ollut venäläismielinen ainakin Krimin kysymyksen osalta, ja se on toiminut meemitehtaana sosiaalisissa medioissa toimiville äärioikeistolaisille (joista tietysti suuri osa kuuluu Kremlin bottiverkkoihin).

Pressorganet för AfD är veckotidningen Junge Freiheit, som uppenbarligen försöker göra högerextremismen mera rumsren genom att balansera på gränsen mellan den och konservatismen. Tidningen har i Krimfrågan haft en konsekvent ryskvänlig linje, och den har också agerat memfabrik åt högerextremister verksamma på sociala medier (många av dessa högerextremister ingår givetvis i de botnät som styrs av Kreml).

KREMLIN OMA MEDIA, siis venäläiset ja venäjänkieliset viestimet sekä RT:n tyyppiset ulkomaille suunnatut propagandaämyrit, on selvästi kallellaan AfD:n suuntaan. Mitään hyvää ei löydetä mistään saksalaisesta puolueesta eikä instituutiosta - lukuun ottamatta AfD:tä, joka esitetään maahanmuuttokriittisenä ja siksi vainon kohteeksi joutuneena valtavirtapuolueena. Esimerkiksi Frauke Petryn asemaa ravistelleista skandaaleista ja puolueen sisäisistä riidoista ei ole puhuttu sanallakaan, ei liioin kerrottu tarkemmin puolueen äärioikeistolaisista piirteistä, joista osa voisi inhottaa venäläistäkin yleisöä.

KREMLS EGNA MEDIER, dvs Kremls ryska och ryskspråkiga medier samt sådana propagandaspråkrör riktade till utlandet som RT, har tydlig slagsida till AfDs fördel. De ser ingenting gott eller lovvärt i något tyskt parti eller i någon tysk institution, med undantag av AfD, framställt som ett huvudfårans parti som på grund av sin invandringskritiska inställning blivit föremål för klappjakt. Skandalerna kring Frauke Petry och de inre stridigheterna i partiet har förbigåtts i tystnad, och partiets entydigt högerextrema drag har inte heller skildrats, kanske därför att de i viss mån kunde väcka anstöt även hos den ryska publiken.

Vaalikampanjoja sosiaalisessa mediassa säätävät Kremlin bottiverkot ovat meille jo ennestään tuttua huttua. Esimerkiksi Twitterissä bottitilit naamioituvat aluksi tavallisiksi spämmiroboteiksi ja lähettävät kaupallista tai pornografista sisältöä - tästä esimerkkeinä ne Twitterin tissihirviöt, jotka ovat vähän väliä änkeämässä kaveriksi. Mutta kun vaalit lähestyvät, nämä bottitilit aktivoituvat Venäjälle mieleisten meemien kylväjinä.

Kremlstyrda botnät som genom sociala medier påverkar valkampanjer är givetvis ingenting nytt för us. På Twitter maskerar sig botkontona i början som vanliga spamrobotar som sprider kommersiellt eller pornografiskt innehåll - ett exempel är de vänskapssökande Twitterflickorna med monsterbröst. Men när val närmar sig aktiverar sig dessa botkonton som källor av Rysslandvänliga mem.

Venäjän ohjailemissa saksankielisissä viestimissä kerrotaan tietysti niitä tavanomaisia propagandajuttuja siitä, kuinka maahanmuuttajat (eivät tietenkään venäläiset maahanmuuttajat, koska heillä on suojaväri) raiskaavat. Lisäksi niissä väitetään AfD:n joutuneen vaalipetoksen uhriksi, koska fasistithan ovat aina vaalipetoksen uhreja, elleivät voita vaaleja.

I de ryskstyrda tyskspråkiga medierna berättas givetvis de vanliga amsagorna om hur invandrare våldtar (med undantag av ryska invandrare, de har ju den där skyddsfärgen). Dessutom påstår de att AfD blivit offer för valfusk - som vi vet är fascister alltid offer för valfusk, om de inte segrar.

VASEMMISTON suhde Venäjään on monimutkaisempi. Vasemmistolaisiksi laskettavat ryhmät ajavat monia Venäjän vastustamia asioita. Venäjää kritisoivat mm. feministit, ympäristönsuojelijat ja ihmisoikeusväki. 

VÄNSTERNS förhållande till Ryssland är mera komplicerat. Många grupper som tillräknas vänstern står för saker som Ryssland bekämpar. Ryssland kritiseras bl a av feminister, miljöskyddare och mänskorättsfolk.

VENÄLÄISMIELINEN VASEMMISTO sitä vastoin löytyy sieltä, missä puhutaan paljon rauhasta ja anti-imperialismista. Vasemmisto on Saksassa jo maan historian takia taipuvainen näkemään Venäjän - käyttääkseni omaa poliittisesti epäkorrektia termiäni - "kunnianeekerinä", siis länsi-imperialismin sortamana (Venäjän omaan imperialismiin tämä porukka ei kiinnitä huomiota). Myös avoimesti marxilaiset vasemmistolaiset ja DDR:n haikailijat suhtautuvat Venäjään myönteisesti ja myötäillen.

DEN RYSKSINNADE VÄNSTERN gömmer sig bakom fredssnacket och antiimperialismen. Vänstern i Tyskland är redan av historiska skäl villig att se Ryssland - för att använda min egen politiskt inkorrekta term - som en "hedersneger", alltså som ett offer för västlig imperialism (Rysslands egen imperialism struntar det här gänget i). Också öppet marxistiska vänstermänniskor och DDR-nostalgiker stryker Ryssland gärna medhårs. 

VENÄLÄISMIELISEN VASEMMISTON PUOLUE on Die Linke, eli Itä-Saksan valtapuolueen, Sosialistisen yhtenäisyyspuolueen (SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands), perinteiden jatkaja. Puolueen johtajat ovat yleiseurooppalaisten paineiden vuoksi joutuneet tuomitsemaan Krimin miehityksen, mutta puolueessa vaikuttaa runsaasti toimijoita, jotka pysyttelevät Kremlin linjoilla.

DEN RYSKSINNADE VÄNSTERN samlas främst till partiet Die Linke, som utgör fortsättningen till makthavarpartiet i gamla Östtyskland, Socialistiska Enhetspartiet (SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands). Partiledarna har p g a det allmäneuropeiska trycket sett sig tvungna att fördöma ockupationen av Krim, men partiet hyser fortfarande många Kremltrogna aktörer.

Näistä esimerkkeinä raportti mainitsee sellaiset Venäjällä matkailleet puolueen poliitikot kuin Andreas Maurer (Krimin-kävijä, pitää itseään venäläis-saksalaisena), Martin Dolzer (saksankielisellä RT:llä ja Sputnikilla kysytty kommentaattori), Andrej Hunko (Bundestagin jäsen ja samoin tavallinen kommentaattori Venäjän saksankielisissä medioissa) ja Wolfgang Gehrcke (matkustellut yhdessä Hunkon kanssa Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla).

Som exempel nämner rapporten sådana i partiet verksamma Rysslandbesökare som Andreas Maurer (har turistat i Krim, ser sig själv som tysk-rysk), Martin Dolzer (efterfrågad kommentator på tyska RT och Sputnik), Andrej Hunko (medlem av tyska parlamentet Förbundsdagen och likaså en vanlig kommentator på Rysslands tyskspråkiga medier) och Wolfgang Gehrcke (besökt ryskockuperade områden i Ukraina tillsammans med Hunko).

Die Linken ulkopuolella vasemmistolaisten suhde Venäjään on ristiriitainen. Venäjän vipuvarsi vasemmistoon on lähinnä siinä, että a) "rauha" ymmärretään vasemmistossa laajalti liennytykseksi Venäjän suuntaan, mikä tekee monista halukkaita kuuntelemaan Venäjän propagandaa ja b) monet äärivasemmistolaiset ryhmät näkevät Venäjän vallankumouksen osana omaa perinnettään, mikä puolestaan synnyttää taipumuksen ihannoida Venäjää yleensä, ei vain Venäjän vasemmistotraditiota.

Vänstern utanför Die Linke har ett motsägelsefullt förhållande till Ryssland. Det ryska inflytandet på vänstern beror främst på två skäl: a) ordet "fred" betyder för alltför många vänstermänniskor undfallenhet gentemot Ryssland, vilket gör dem villiga att lyssna till rysk propaganda och b) många vänsterextrema kotterier uppfattar den ryska revolutionen som en del av sin egen tradition, vilket sedan ger upphov till en böjelse att inte bara idealisera den ryska vänstertraditionen utan Ryssland i och för sig.

Raportin mukaan osa Saksan antifasistisista ryhmistä myös uskoo Venäjän satuihin Ukrainan fasistisuudesta. Toisaalta suuri enemmistö antifasistisina itseään pitävistä saksalaisvasemmistolaisista on tuominnut yksiselitteisesti Venäjän ulkopolitiikan.

Enligt rapporten tror också en del antifascistiska grupper på ryska amsagor om Ukraina som en fascistisk stat. Å andra sidan har den stora majoriteten självutnämnda vänsterantifascister i Tyskland entydigt fördömt Rysslands utrikespolitik.

Perinteikäsniminen "Punainen apu" eli Rote Hilfe antaa oikeusapua lain kanssa kahnaukseen joutuneille vasemmistoaktivisteille. Tai tämä on yhdistyksen virallinen tehtävä. Raportin laatijoiden mukaan Rote Hilfe on kuitenkin nyttemmin kerännyt rahaa Venäjän sotaponnistuksille Ukrainassa, tietenkin "antifasismia" tekosyynä käyttäen. 

Den traditionstroget uppkallade organisationen "Röda hjälpen", Rote Hilfe, erbjuder rättshjälp åt vänsteraktivister som kommit i konflikt med lagen. Eller det är vad föreningen officiellt håller på med. Enligt rapporten har Rote Hilfe dock på sistone samlat pengar för att finansiera Rysslands krigsansträngningar i Ukraina, givetvis med "antifascism" som svepskäl.

Rainer Rothfuss on "rauhan"-aktivisti, joka organisoi "rauhan"-matkoja Venäjälle. Käytännössä matkat suuntautuvat Krimille, ja matkoilla tavataan Venäjän valtapuolueen toimihenkilöitä sekä - varsinaista rauhantoimintaa - Putinin lempimoottoripyöräjengin, "Yön susien", jäseniä.

Rainer Rothfuss är en "freds"-aktivist, som organiserar "freds"-resor till Ryssland. I praktiken är det Krim som besöks, och på resorna möter man det ryska ledarpartiets funktionärer och - det låter som riktigt fredsfrämjande! - medlemmar av Putins favorithojgäng "Nattvargarna".
Yön sudet - rauhanmarssilla? Nattvargarna - på fredsmarsch? Kuvalähde/Bildkälla: Wikipedia.

Varsinaisia omia vaihtoehtomedioita äärivasemmistolla ei Saksassa ole lukuun ottamatta fanzine-tyyppisiä uutiskirjeitä. Suurelta osin radikaaleinkin vasemmisto hakee tietonsa ihan tavallisista valtavirran sanomalehdistä. Tämän takia vasemmiston merkitys Putinin juoksupoikana on vähäisempi kuin äärioikeiston, ellei ole kyse aivan hörhötason katuradikaaliryhmittymistä, joita Saksassa kyllä riittää.

Egna alternativa medier har extremvänstern i Tyskland inte, med undantag av nyhetsbrev i fanzinestil. De flesta vänsterradikaler inhämtar sin information om världen från helt vanliga tidningar. Därför spelar vänstern en mindre roll som springpojke åt Putin än extremhögern, med undantag av helt stolliga grupper av radikala gatuaktivister, som det givetvis inte råder någon brist på.

Mutta nyt tulee puhe kolmannesta avainryhmästä: SAKSAN VENÄJÄNKIELISISTÄ.

Sen är det dags att ta upp en tredje nyckelgrupp: DE RYSKTALANDE I TYSKLAND.

Saksassa asuu raportin mukaan pari kolme miljoonaa venäjänkielistä. Osa on tavanomaisia pakolaisia, siirtolaisia, asiantuntijatehtävissä toimivia intellektuelleja jne., mutta suuri massa on oikeastaan venäjänsaksalaisia, jotka ovat paluulain puitteissa saaneet asettua asumaan Saksaan. He ovat siis saksalainen vastine inkeriläisille.

Enligt rapporten bor det två-tre miljoner rysktalande i Tyskland. En del är vanliga flyktingar, invandrare, intellektuella med jobb som experter osv., men den stora massan är rysslandstyskar som inom ramen av en särskild lag om återflyttning tillåtits bosätta sig i Tyskland. De utgör sålunda en tysk motsvarighet till ingermanländarna.

Venäjänsaksalaisten maahanmuutto tapahtui syistä, joita voi pitää pohjimmaiselta innoitukseltaan rasistisina, koska heidät nähtiin ihmismateriaalina, ei ihmisinä: toivottuna vastapainona maan turkkilais- ja muulle tummaihoiselle ja "epäsaksalaiselle" maahanmuuttajaväestölle. Tyypillinen venäjänsaksalainen ei enää osannut saksaa, ainakaan äidinkielenään. Monia yhdisti Saksaan enää vain saksalaisittain kalskahtava sukunimi. Saksan valtio antoi heille kuitenkin sellaisen signaalin, että he (venäläistyneinä ja neuvostovenäläisine tapoineen) edustivat jonkinlaista oikeaa saksalaisuutta, joka Saksasta oli kadonnut. 

Den rysslandstyska invandringen berodde på vad man i sista hand kan kalla rasism, eftersom de sågs som människomaterial, inte som människor: som en önskvärd motvikt till den turkiska eller överhuvudtaget mörkhyade och "otyska" invandrarbefolkningen. En typisk rysslandstysk talade inte längre tyska, åtminstone inte som modersmål. Mångas enda förbindelse till Tyskland var deras tyskklingande efternamn. Tyska staten signalerade dem dock att de - med ryskt modersmål och sovjetiserade seder - representerade någon sorts urtyskhet som försvunnit i Tyskland. 


Feridun Zaimoglu, turkkilaistaustainen saksalainen kirjailija. Feridun Zaimoglu, tysk författare med turkiska rötter. Kuvalähde/bildkälla: Wikipedia.de


Yksi seuraus tästä oli, että venäjänsaksalaisia ei yritettykään mitenkään sopeuttaa eikä kotouttaa - heidän ajateltiin pelkän saksalaisen sukunimen ja vaalean ihon voimalla taikaiskusta muuttuvan saksalaisiksi. Siinä kävi kuitenkin niin, että venäjänsaksalaisten gettoutumisongelmasta tuli paljon pahempi kuin mikään muslimien tai turkkilaisten gettoutumisongelma (kaikki saksalaista kulttuuria tuntevat tietävät, että Saksassa on ollut jo vuosikymmenet valtakulttuuriin kotoutuneita turkkilaistaustaisia kirjailijoita, näyttelijöitä ja journalisteja).

En följd var att det staten inte på något sätt försökte integrera rysslandstyskarna - man inbillade sig att efternamnet och den ljusa huden var nog för att magiskt förvandla dem till tyskar. Det som skedde var dock att det rysslandstyska ghettoiseringsproblemet blev etter värre än det turkiska eller muslimska (alla som känner tysk kultur vet att det sedan årtionden tillbaka finns välintegrerade författare, skådespelare och journalister med turkisk bakgrund i Tyskland). Renan Demirkan, Suomessakin jo kahdeksankymmenluvulla kuuluisa näyttelijä televisiosarja Reporterin ansiosta. Renan Demirkan, en välkänd skådespelerska även i Finland redan på åttiotalet, tack vare teveserien Reporter. Kuvalähde/bildkälla: Wikipedia.de


Nykyään Saksan venäjänsaksalaiset toki osaavat saksaa, mutta ovat yhä hyvin venäjänkielisiä ja venäläisiä kulttuuriltaan. Monet seuraavat ainoastaan tai voittopuolisesti venäjänkielisiä medioita. AdF on ainoa puolue, joka pyrkii puhuttelemaan tätä porukkaa sen omalla kielellä - sekä valtio että muut puolueet ovat lyöneet laimin venäjänkielisen tiedottamisen. Tulos on arvattava: Saksan venäjänkieliset getot ovat poliittisesti passivoituneita, mutta ne, jotka äänestävät, äänestävät etupäässä AdF:ää.

I dag behärskar rysslandstyskarna i Tyskland visserligen tyska, men är fortfarande mycket rysktalande och kulturellt ryska. Många följer endast eller för det mesta ryskspråkiga medier. AdF är det enda parti som försöker tilltala de här människorna på deras eget språk - både staten och de andra politiska partierna har försummat ryskspråkig information. Resultatet är självklart på förhand: de rysktalande gettona i Tyskland är politiskt passiverade, men de som röstar, röstar främst på AdF.


Koska venäjänsaksalaiset äärioikeistolaiset osaavat venäjää paremmin kuin saksaa mutta yrittävät samalla esiintyä oikean saksalaisuuden portinvartijoina, netistäkin voi löytää varsin surkuhupaisia esimerkkejä heille suunnatusta AdF-propagandasta. Ehdottomasti tragikoomisimmasta päästä on mielenosoitusplakaatti, jossa lukee venäjäksi "Kotiseutuni pysyy saksalaisena". 

Rysslandstyska högerextremister behärskar bättre ryska än tyska men försöker samtidigt uppträda som "riktiga tyskar". Detta leder till att en del av den AdF-propaganda som riktas till dem är på ett deprimerande sätt skrattretande. Ett av de mest tragikomiska exempel man hittar på nätet är ett plakat med texten "Min hembygd förblir tysk" - på ryska.

Maahanmuuttokriitikot julistavat aina, että epämääräiset "mokuttajat" "maahantuovat" porukkaa, joka sitten tunkee kertomaan kantaväestölle, miten sen pitäisi omassa maassaan olla. Hiukkasen ilkeästi heittäisin, että he ovat oikeassa - näiden venäjänsaksalaisten suhteen. Pari vuosikymmentä sitten saksalaiset oikeistopoliitikot (maltilliset oikeistolaiset, Merkelin puolue) tosiaan maahantoivat Saksaan kolme miljoonaa ihmistä, jotka nyt pitävät itseään parempina saksalaisina ja tietävät kantaväestöä paremmin, mitä näiden rauhaan kuuluu. 

Invandringskritiker brukar alltid beskylla mer eller mindre oklart definierade "mångkulturvänner" för att "importera" folk som sen ger stambefolkningen order om hur den borde bete sig i sitt eget land. Lite elak som jag är medger jag att invandringskritikerna hade rätt - om de här rysslandstyskarna. För ett par årtionden sen importerade tyska högerpolitiker (moderata sådana, från Merkels parti) tre miljoner människor till Tyskland, och nu anser sig dessa importerade att de är bättre tyskar och vet allt bättre än stambefolkningen.

Sinänsähän en tietysti venäjänsaksalaisiakaan lähtisi demonisoimaan. He ovat olleet syrjitty, takamaille väkisin ajettu ryhmä Neuvostoliitossa ja oppineet pitämään kaikkea puhetta kansojen tasa-arvoisuudesta ja ystävyydestä pelkkänä propagandana. Saksalaisen kulttuurin syvällisemmistä piirteistä venäjänsaksalaiset eivät saksantaidottomina tietenkään paljoa voineet tietää. Sitä vastoin on selvää, että heidät syyllistettiin Natsi-Saksan pahoista teoista ja että monet uhmakkuuttaan samaistuivat siihen viholliskuvaan natseista, jota neuvostopropaganda levitti. Tämähän on tuttu psykologinen mekanismi: ollaan nyt sitten natseja ja ylpeitä siitä, kun kerran koko ajan sellaisiksi haukkuvat.

Inte för att jag vill demonisera rysslandstyskarna heller. I Sovjetunionen har de fått lida av diskriminering och marginalisering och lärt sig uppfatta allt snack om folkens likaberättigande och vänskap som ren propaganda. De hade föga aning om tyska språket och den tyska kulturens djupsinnigare aspekter. Däremot är det klart att de skuldbelades för de nazistiska illgärningarna och att många av dem av ren trots identifierade sig med den fiendebild av nazister som sovjetpropagandan kolporterade. Det här är ju en välbekant psykologisk mekanism: låt oss då vara nazister och stolta över det, om vi hela tiden kallas så.

Venäjänsaksalainen tausta on seuraavilla toimijoilla:

Följande aktörer har rysslandstysk bakgrund:

Saksan liittotasavallan parlamentin (Bundestag) molemmat Neuvostoliitossa syntyneet jäsenet Waldemar Herdt ja Anton Friesen edustavat AfD:tä. Herdt on aiemmin kuulunut "Raamattu-uskovien kristittyjen puolueeseen" (Partei Bibeltreuer Christen), joka oli pieni, nyttemmin toimintansa lakkauttanut fundamentalistikristittyjen puolue.

Bägge sovjetfödda ledamöterna på Förbundsdagen, Waldemar Herdt och Anton Friesen, representerar AfD. Herdt har tidigare varit medlem i "Partiet för Bibeltrogna Kristna" (Partei Bibeltreuer Christen), ett numera nedlagt litet parti för fundamentalistiska kristna.

IT-SPESIALISTI EUGEN SCHMIDT on ollut organisoimassa AfD:n ja venäjänsaksalaisten lähentymistä. Hänen teemojaan ovat lännen moraalinen rappio ja pakolaisvastaisuus ja hän on usein esiintynyt Venäjän propagandatuuttien puhuvana päänä.

DATORSPECIALISTEN EUGEN SCHMIDT har varit med om att organisera närmandet mellan AfD och rysslandstyskarna. Hans favoritteman är det moraliska förfallet i Väst och flyktingfientligheten, och han har ofta uppträtt som propagandaröst i ryskstyrda medier.

WALDEMAR BIRKLE on AfD:n paikallispoliitikko Pforzheimista, läheltä Ranskan rajaa: paikallinen venäjänkielisten getto äänestää häntä ennätyslukemin.

WALDEMAR BIRKLE är lokalpolitiker åt AfD från Pforzheim nära franska gränsen: ryska gettot där röstar på honom med rekordnummer.

VADIM DERKSEN on AfD:n äänimagneetti Regensburgissa. Hänen tiedetään olevan läheisesti yhteydessä äärioikeistolaiseen ns. identitääriliikkeeseen.

VADIM DERKSEN är AfDs röstmagnet i Regensburg. Han är känd för sina nära förbindelser till den högerextrema s k identitära rörelsen.

DIE EINHEIT on pieni puolue, joka on nimenomaisesti perustettu venäjänsaksalaisia edustamaan jo ennen AfD:n nousua. Sen ohjelma on jokseenkin sama kuin AfD:n ja samantyyppisten protestipuolueiden: kovempia rangaistuksia pedofiileille, maahanmuuttolait tiukemmiksi, mitä näitä nyt on. Nykyään se on käytännössä AfD:n haaraosasto.

DIE EINHEIT är ett litet parti som före AfDs uppgång särskilt grundats för att representera rysslandstyskarna. Dess program liknar AfDs och protestpartiers i allmänhet: hårdare straff för pedofiler, strängare invandringslagar och vad det nu finns för favoritteman. I dag utgör det i praktiken en filial till AfD.

DIMITRI REMPEL on Die Einheitin puheenjohtaja ja tiiviissä kytköksissä Venäjään. Hän on mm. julistanut Venäjän propagandaradiossa, että sadat tuhannet Saksaan muuttaneet venäjänsaksalaiset ovat halukkaita siirtymään Krimille - kaipa toimimaan Venäjälle uskollisena asuttaja-aineksena. On kuitenkin vaikea uskoa, että Saksan lihapatojen ääreen päässeet oikeasti haluaisivat muuttaa köyhtyvään ja rappeutuvaan, kauppaboikottien kurjistamaan itään.

DIMITRI REMPEL är ordförande för Die Einheit och har nära förbindelser till Ryssland. Han har bl a förkunnat på rysk propagandaradio att hundratusentals rysslandstyskar bosatta i Tyskland är villiga att flytta till Krim - antagligen i egenskap av rysksinnade nybyggare. Det är dock svårt att tro att folk som redan bor i det rika Tyskland vore särskilt entusiastiska över att bosätta sig i ett fattigt och förfallet Öst kringskuret av alla bojkotter och sanktioner. 

Suurin osa venäjänsaksalaisille tai Saksan venäjänkielisille suunnatusta mediatarjonnasta on putinistista ja länsivastaista. Varsinaisia mediajättejä ovat RT ja Sputnik. Poikkeuksena mainitaan RTVD-kanava, yksityinen berliiniläinen kanava, joka toimii yhteistyössä mm. Deutsche Wellen ja Radio Free Europe/Radio Libertyn kanssa. RTVD on kuitenkin saatavissa vain osana maksullista kanavapakettia, joten se tavoittaa kohdeyleisön huonommin kuin nuo Venäjän propagandatuutit. Myös Zero Hedge -uutissivusto, joka on tunnettu venäläismielisenä salaliittoteoriasaittina, on venäjänsaksalaisten suosiossa.

Största delen av de medier som riktar sig till de rysktalande i Tyskland, inklusive rysslandstyskarna, har putinistisk eller västfientlig inriktning. De verkliga mediegiganterna är RT och Sputnik. Ett undantag är RTVD, en privat tevekanal i Berlin, som samarbetar bl a med Deutsche Welle och Radio Free Europe/Radio Liberty. RTVD är dock endast tillgänglig via en paket betalkanaler, vilket innebär att den inte når en så stor del av målgruppen som den ryska propagandan. En webbsajt som åtnjuter stor popularitet bland rysslandstyskar är Zero Hedge, en nyhetssajt känd för sina putinistiska konspirationsteorier.

SOSIAALISEN MEDIAN MANIPULOINTI on tietysti myös keskeisellä sijalla venäjänsaksalaisten poliittisessa ohjaamisessa. Somessa toimii ryhmiä, joiden tarkoitus nimen perusteella voi olla auttaa venäjänsaksalaisia löytämään töitä, tapaamaan uusia ystäviä tai kotoutumaan yhteiskuntaan, mutta jotka keskittyvät lähinnä kauhistelemaan länsimaiden rappiota, haukkumaan Merkeliä ja levittelemään samoja pelottelujuttuja kauheista raiskaajamuslimeista. Näissä ryhmissä AdF värvää aktiivisesti, enkä pidä epäuskottavana, että myös Venäjän tiedustelupalvelut ovat mukana tätä taikinaa vaivaamassa.


MANIPULERINGEN AV SOCIALA MEDIER spelar givetvis också en central roll i den politiska styrningen av det rysslandstyska opinionsklimatet. Det finns grupper i sociala medier som påstår sig vara inriktade på att hjälpa rysslandstyskar hitta jobb eller nya vänner eller integrera sig i samhället i allmänhet, men som mest himlar sig över förfallet i Väst, skäller ut Merkel och berättar gamla skräckhistorier om hemska muslimer som våldtar. AdF idkar aktivt rekryteringsarbete i dessa grupper, och det skulle inte förvåna mig om det visade sig att även ryska underrättelsetjänster är med om att knåda degen.