torstai 25. huhtikuuta 2019

Kantasuomalaiset naiset kiihkomuslimeina - Kvinnor från stambefolkningen som islamistiska fanatiker

Nyt sitten Suomesta on paljastunut fundamentalistinen kiihkoislamistiverkosto. Mutta tietenkin sitä ovat pyörittäneet salafismiin hurahtaneet kantasuomalaiset naiset. Ai kun vielä olisi antifeministi, niin saisi revitellä nuorten suomalaisnaisten fasistisella pahuudella. Mutta se kertoo taas kerran, että Suomen terrorismiriski ovat ennen kaikkea ääriaatteisiin hurahtavat kotimaiset valkonaamat. Sekä äärioikeistolaiset että kiihkoislamistit.

Nu har det uppdagats ett fundamentalistiskt islamistiskt nätverk, men naturligtvis är det kvinnor av rent inhemsk bakgrund som hållit nätverket i gång. Vad synd att jag inte längre är rikets främste antifeminist, det skulle vara så härligt att skriva en massa elakheter om finska kvinnors fascistiska ondska. Men åter visar det här att den största terrorismrisken i Finland utgörs av inhemska ljushyade som fastnar i det extremistiska träsket, oberoende av om det är högerextremistisk eller islamfundamentalistisk sörja i träsket. 

Taannoisten uutisten mukaan muuten ainakin Hollannissa on parikin aiemmin äärioikeistolaista setämiestä kääntynyt islamiin. Minun täytyy sanoa, että en ole asiasta erityisen hämmästynyt. Tyypillisten maahanmuuttajakriitikoiden islam-kammon taustalla on aina epämääräinen ihailu sellaisia stereotyyppisiä "kovia muslimimiehiä" kohtaan, jotka jumalansa innoittamina lyövät ja parjaavat naisia ja homoja. Maahanmuuttajakriitikoiden julistus on aina ollut sillä tavalla sisäisesti epäjohdonmukaista, että he halveksuvat naisia ja homoja, ja sitten kuitenkin paheksuvat muslimeja siitä, että nämä kuulemma halveksuvat naisia ja homoja.

Nyligen hette det i nyheterna att ett par gubbar i Nederländerna som tidigare innehaft höga poster i det lokala högerextrema partiet hade konverterat till islam. Jag måste säga att jag definitivt inte är förvånad. En typisk invandrarkritiker fejkar islamofobi, men innerst inne har han alltid beundrat stereotypiska "tuffa muslimska män", som besjälade av sin guds ord misshandlar och föraktar kvinnor och bögar. Invandrarkritikernas förkunnelse har alltid lidit av den sortens brist på logik att de föraktar kvinnor och bögar och samtidigt ondgör sig över muslimer som lär förakta kvinnor och bögar.

Maahanmuuttokriitikon käsitys muslimeista on, että näillä on takapajuinen ja taantumuksellinen jumala, joka antaa heille luvan vihata, raiskata ja tappaa - rajattomasti ja hillittömästi. Koska tällainen asiaintila olisi maahanmuuttokriitikon mielestä pohjimmiltaan ihanteellinen ja tavoiteltava hänen omalla kohdallaan, maahanmuuttokriitikolla on hyvin lyhyt matka kiihkoislamistiksi kääntymiseen.

Invandrarkritikerns uppfattning av muslimerna - alla muslimer utan undantag - är att dessa har en bakåtsträvande och reaktionär gud som tillåter dem att hata, våldta och mörda vem som helst och när som helst. Men innerst inne är detta bara vad invandrarkritikern drömmer om för sig själv. Sålunda är det ett mycket kort steg en fanatiskt muslimhatande invandrarkritiker tar när han omhuldar en lika fanatisk variant av den islamska tron.

Mitä tulee naisten motiiveihin hurahtaa ISIS-henkiseen islamin tulkintaan, netissä hillui takavuosina eräs ilmeisesti sukupuolielimiään mieshenkilöiden tarpeisiin ammattimaisesti vuokraillut naiseläjä, joka ensin julistautui vihreäksi, sitten muslimiksi ja sitten maahanmuuttovastaiseksi (voi olla että muistan väärin järjestyksen). Hän nyt oli ääriesimerkki, mutta tunnetusti seksuaaliset hairahdukset (usein hyvinkin viattomat ja anteeksiannettavat) toimivat vahvana kannustimena seota kiihkouskonnollisuuteen, kristilliseen tai islamilaiseen.

Vad sedan gäller kvinnors motiv att entusiasmera sig över ISIS-vänlig islamtolkning, kommer jag ihåg en kvinnlig person som gjorde stort nummer av sig själv på webben här i Finland: hon hade tydligen hyrt ut sina könsorgan till män för att tillfredsställa desammas sexuella behov, och hon kallade sig till en början grön, sedan muslim och till slut invandringsfientlig (det kan hända att det inte gick i den här ordningsföljden). Hon var naturligtvis ett extremt exempel, men det är välbekant att sexuella felsteg (också rätt oskyldiga och ofarliga sådana) ofta fungerar som starka incitament (om det här är ordet) till fanatisk religiös omvändelse, varvid religionen kan vara kristendom eller islam.

Suomessa on vahva maltillisen, intellektuaalisenkin kristillisyyden perinne, ja sen piiriin kuuluivat myös isovanhempani. Mutta täällä on myös se erityinen hihhuliuskovaisuus, pitkälti jenkeistä maahantuotu, jonka piiriin hakeutuu yleensä entisiä rikollisia ja karkeimman sortin synnintekijöitä. 

I Finland finns det en tradition av moderat, även intellektuell kristlighet, som bl a mina morföräldrar stod för. Men samtidigt har vi en till stor del från USA importerad fanatisk religiositet, som drar till sig f d kriminella och grova syndare.

Usein tällaisten käännynnäisten käsitys kristillisyydestä ennen kääntymystä on, että se on kaiken kivan kieltämistä, ja siksi he julistavat halveksuntaansa kristinuskoa kohtaan juomalla, narkkaamalla ja naimalla. Sitten tietyssä vaiheessa heillä jokin naksahtaa ja he alkavat juuri sellaisiksi kaiken kivan kieltäjiksi. Sellainenkaan ei ole epätavallista, että sama henkilö heiluu edestakaisin seksi- ja viinapitoisen elämäntavan ja jumalisuuden välillä: maanantaina narkkaamisesta ja nussimisesta morkkiksen saatuaan hän raahautuu tiistain herätyskokoukseen, mistä sitten onkin hyvä jatkaa keskiviikon biseksuaalisiin heroiiniorgioihin. En edes vaivaudu mainitsemaan niitä esimerkkejä, joita julkisuudessa on tästä näkynyt.

Före sin omvändelse ser dylika konvertiter i kristen religion ingenting annat än ett totalt förbud av allt som är gott i livet, och följaktligen förkunnar de sitt förakt för religionen genom att supa, knarka och knulla. Vid något skede ändrar de plötsligt åsikt och blir precis sådana totalförbjudare. Det är inte heller ovanligt att precis samma person vacklar mellan ett liv i sus och dus, sex och sprit å ena sidan och gudfruktighet å andra sidan: när han väl lider av moralisk baksmälla efter knarkandet och knullandet på måndag besöker han ett väckelsemöte på tisdag, varefter han är på rätt humör för onsdagens bisexuella heroinorgier. Jag vill inte ens särskilt nämna de exempel på detta som vi på sistone sett i offentligheten.

Kristillinen lahkoalakulttuuri on kuitenkin viime vuosikymmeninä rappeutunut ja menettänyt uskottavuuttaan. Ajatellaan nyt vaikka Toimi Kankaanniemeä. Joskus 90-luvulla, kun hän istui hallituksessa kehitysyhteistyö- ja viinaministerinä, hän vaikutti ihan vilpittömästi seksuaaliasioissa omantunnonaralta henkilöltä. Nykyään Kankaanniemi on persu, joka on täysin omaksunut persujen rehevän naistenahdistelukulttuurin - "nussittuna nukkuisit sikeästi", kuten hän sanoi ihastuksensa kohteelle. Ihan vielä Toimi ei ole jäänyt kiinni jäykistyneen siittimensä kuvan lähettämisestä naisille, mutta yksi jos toinenkin puolueen toimija on jo näyttänyt hyvää esimerkkiä hänelle.

Den kristliga sektkulturen har dock under de senaste årtiondena korrumperats och förlorat en hel del av sin tidigare trovärdighet. Tänk er t ex fallet med Toimi Kankaanniemi. På nittiotalet, då han satt i regeringen som minister för u-landssamarbete och sprit, trodde vi alla att han var genuint samvetsöm i fråga om sex. Sedan dess har Kankaanniemi anslutit sig till sannfinnarna och tillägnat sig sannfinnarnas frodiga kultur av kvinnoantastande: "knullad skulle du sova djupt", sade han till kvinnan han var förtjust i. Toimi har inte ännu åkt fast för att ha skickat en bild av sin erigerad penis till kvinnor, men en och annan aktör i partiet har redan föregått med gott exempel.

Näissä olosuhteissa on ymmärrettävää, että synnintuntoon tullut ihminen, joka haluaa polttaa sen mitä ennen on palvonut, hakee vahvempia lääkkeitä. Jos hän ei enää pidä lahkokristillisyyttä uskottavana, aina on jäljellä islam, jota valtaväestön keskuudessa kummeksutaan, kammoksutaan ja pidetään laajalti kovapintaisena ja kompromissittomana elämäntapana. Tyypillinen mielikuva muslimistahan on mustapartainen patriarkka, joka pitää perheensä kovalla kädellä kurissa ja Allahin nuhteessa silloin kun ei hosu kalašnikov kourassa jihadin taistelukentällä.

Under dessa omständigheter är det rätt förståeligt att en människa som ser hela sitt liv dittills som synd och skam och vill bränna ned det hon dittills tillbett söker efter starkare medicin. Om kristen sekterism inte längre verkar trovärdig kan hon alltid välja islam som många av majoritetsbefolkningen är oroade över eller rädda för och som de anser innebära ett tufft och kompromisslöst liv. Den mest utbredda föreställningen om muslimen är ju att han är en patriark med svart skägg som med hård hand håller sin familj i tukt och Allahs förmaning om han inte just nu är ute och viftar med kalasjnikov på jihads slagfält.

sunnuntai 21. huhtikuuta 2019

Helsingin piispa on Saatana - Biskopen i Helsingfors är Djävulen.

Piispa Teemu Laajasalo haluaa rakentaa dialogia Suomen äärioikeiston valtiasjohtajan kanssa. Hän sanoo haluavansa välttää demonisointia.

Biskop Teemu Laajasalo vill ha dialog med den överste ledaren för extremhögern i Finland, eftersom det enligt hans mening är viktigt att undvika demonisering.

Selvä homma. Mies, jota piispa ei halua demonisoida, on tahdottomien raajojen lailla käyttäytyvien kannattajiensa välityksellä ajanut mediasta ulos sekä minut että muitakin häntä kritisoineita. Hän on itse demonisoinut yhteiskunnassa vähävaltaisia ja syrjittyjä ryhmiä ja myötävaikuttanut propagandallaan joukkoampumisia ja mielivaltaisia väkivallantekoja suosivan ilmapiirin syntymiseen maassamme. En edes mainitse niitä kirjoituksia, joissa hän on toivonut poliittisten vastustajien joutuvan raiskatuiksi, koska omakaan konttoni ei tunnetusti ole aivan puhdas sellaisten provokaatioiden suhteen.

Alldeles fint. Mannen, som Laajasalo inte vill demonisera, har i praktiken idkat mediecensur genom att låta sina anhängare - sina viljelösa kroppsdelar - idka påtryckning mot medierna, så att både jag och en del andra som kritiserat extremhögern har förlorat våra jobb i medierna. Han har själv demoniserat vanmäktiga och diskriminerade samhällsgrupper och bidragit till att skapa en atmosfär som gynnar skolskjutningar och annat godtyckligt våld. Jag vill inte ens nämna hans skriverier om att våldta politiska motståndare, eftersom jag ju själv har en historia av liknande antifeministiska provokationer.

Piispa Laajasalo edustaa uskontoa, jonka jumalallisena pidetty perustaja kulki pilkatuimpien ja halveksutuimpien seurassa. Samainen uskonjohtaja nosti moraaliseksi esikuvaksi samarialaisen. Mikä on samarialainen? Samarialainen on juutalaisuudelle lähisukuisen, mutta siitä eroavan uskontokunnan kannattaja.

Biskop Laajasalo representerar en religion vars grundare - som enligt dogmen är en gudomlig gestalt - föredrog de mest föraktades och vanvördades sällskap. Samme religionsledare upphöjde en samarit till moralisk förebild för judar. Vad är en samarit? Samariterna är anhängare av en religion som är närbesläktad med judendomen men distinkt.

Miettikääpä nyt, mikä on kristinuskolle lähisukuinen uskonto, johon monet kristityiksi esittäytyvät suhtautuvat kuten aikoinaan juutalaiset samarialaisiin. Hetkinen, sehän on...aivan oikein. Jos Jeesus kuljeskelisi keskuudessamme tänään, hän kertoisi vertausta laupiaasta muslimista, tai somalista. Eräät avustusjärjestöt ovat ottaneet kristillisissä maissa nimekseen "samarialaiset", koska samarialainen on kulttuurissamme avuliaisuuden ja hyväsydämisyyden vertauskuva. Mutta Jeesuksen ajan juutalaisille "samarialainen" oli sitä mitä "muslimi" meille.

Reflektera nu över frågan, vilken religion är närbesläktad med kristendomen, men bemöts av många kristna som den samaritanska trosbekännelsen av judarna på Jesu tid. Nej men det är ju... alldeles riktigt! Skulle Jesus återvända i dag, så skulle han berätta oss en liknelse om den barmhärtige muslimen, eller måhända somaliern. En del välgörenhetsorganisationer i kristna länder kallar sig "samariter", eftersom samariten i vår kultur står för barmhärtighet och hjälpsamhet. Men för judarna under Jesu tid betydde "samariten" det som "muslimen" betyder för oss. 

Mutta piispa Teemu Laajasalo ei halua vähentää aikamme samarialaisiin kohdistuvaa demonisointia. Hän haluaa käydä dialogia heidän demonisoijansa kanssa. Hän haluaa käydä dialogia niiden kanssa, jotka esiintyvät suomalaisen kulttuurin puolustajina mutta ajavat sen edustajat ulos julkisesta keskustelusta; niiden kanssa, jotka sanovat puolustavansa Suomen itsenäisyyttä mutta haluavat että Venäjä liittäisi Suomen alueisiinsa ja surmaisi sekä kotoperäiset vähemmistöt että maahanmuuttajat.

Men biskop Laajasalo vill inte göra någonting åt hur vår tids samariter demoniseras. Han vill ha dialog för den som demoniserar dem. Han vill föra dialog med dem som säger sig försvara finsk kultur men kör ut dess representanter från offentlig diskussion; med dem som säger sig försvara Finlands självständighet men som drömmer om att Ryssland annekterar Finland och dödar både de inhemska minoriteterna och invandrarna.

Kun sanon, että Helsingin piispa on Saatana tai Antikristus, tarkoitan sillä, että fasismi on oikeastaan vain perisynnin yksi muoto ja siksi, kuten Nietzsche sanoisi, etwas Menschliches, Allzumenschliches; mutta se, että kristittynä mielipidejohtajana esiintyvä mies toimii tällaisen pahuuden levittäjänä ja legitimoi sitä, on yksiselitteisesti perkeleen ja Antikristuksen työtä - hän pitää pilkkana evankeliumia ja tekee siitä pahuuden työkalun.

När jag säger att biskopen av Helsingfors stift är djävulen eller Antikrist, menar jag därmed att fascism egentligen bara är en form av arvsynden och som sådan etwas Menschliches, Allzumenschliches; men att en man som uppträder som kristen opinionsledare sprider dylik ondska och legitimerar den är entydigt av djävulen och av Antikrist: han gör sig lustig över evangeliet och missbrukar det som ett ondskans arbetsredskap.