maanantai 1. toukokuuta 2017

Olin taas kerran oikeassa - Igen hade jag rätt

Venäjän propagandaämyri Sputnik News otsikoi juuri jutun Suomen hurrivihasta jota kuinkin niin, että "suomalaisten taistelu pakollista ruotsia vastaan avaa tien venäjän kielelle". Olen siis koko ajan ollut oikeassa. Hurriviha, pakkoruotsiurputus ja järjetön mytologia siitä, kuinka Ruotsi muka on sortanut Suomea, ovat osa Venäjän pitkäaikaista strategista suunnitelmaa alistaa Suomi valtaansa. 

Det ryska propagandaspråkröret Sputnik News rubricerade nyligen en artikel om hatet mot svenskan i Finland ungefär så här: "Finnarnas kamp mot den obligatoriska svenskan öppnar dörrarna för ryska språket". Sålunda har jag haft rätt hela tiden. Svenskhatet, skitpratet om "tvångssvenskan" och den vansinniga mytologin om hur Sverige kantänka förtryckt Finland är alla delar av Ryssland långtidsplan på att ta över Finland.

Ensin tulee Itä-Suomeen käytännössä pakkovenäjä, jolla sidotaan alueen väestö turpeeseen kuin maaorjat ja tehdään heistä taloudellisesti riippuvaisia Venäjän kaupasta (sekä laillisesta että laittomasta). Näin luodaan Suomeen taloudellisilta intresseiltään lähtökohtaisesti maanpetoksellinen osa (kanta)väestöä, joka vahvistaa maamme siteitä itään. 

Det börjar med att införa de facto obligatorisk ryska i östfinska skolor, så att befolkningen i praktiken blir livegna som inte kan söka jobb utanför provinsen. De blir ekonomiskt beroende av östhandeln, både den lagliga och den illegala. På det här sättet uppstår en (infödd) befolkningsdel med landsförrädiska ekonomiska intressen, vilket innebär starkare förbindelser österut.

Tätä seuraa poliittinen riippuvuus Venäjästä. Kuten YYA-ajat kokeneet muistavat, se ei ole kivaa. Toki YYA-henkeen kasvaneen sukupolven edustajana tiedän, että silloin kun se on normaalia, sitä ei kyseenalaisteta - kun ajat vapautuivat, oli vuosikymmenten homma vapautua henkisesti siitä neuvostoystävyyden yliminästä. Mutta nyt kun olemme siitä vapautuneet, paluu samaan tilanteeseen olisi henkisesti mahdotonta.

En naturlig följd av detta är politiskt beroende av Ryssland. Alla som kommer ihåg vsb-tiden, vet att det inte är kul. Som representant för den generation som vuxit upp på vsb-tiden vet jag dock att det som känns normalt inte kommer att ifrågasättas - när det blev friare tider tog det tiotals år att helt frigöra sig från sovjetvänlighetens överjag. Men när vi nu en gång frigjort oss, vore det psykiskt omöjligt att återgå till samma situation. 

Poliittinen riippuvuus Neuvostoliitosta ei sitä paitsi ollut sama asia kuin vastaava riippuvuus Venäjästä tänään olisi. Huomattava osa suomalaisista näki vasemmiston etujensa ajajana, ja Neuvostoliiton tehtävä siinä kuviossa oli toimia paperitiikerinä, jolla poliittista vastustajaa peloteltiin. Nykyään tilanne on toinen. Vaikka Venäjä tukeekin jossain määrin myös vasemmistolaisia ääriryhmiä, sen vahvin tuki tuntuu suuntautuvan taantumukselliselle oikeistotaholle, jonka iskusanoja ovat esimerkiksi homojen ja maahanmuuttajien oikeuksien vastustaminen. 

Att vara politiskt beroende av Sovjet var dessutom inte samma sak som ett liknande beroende av Ryssland i dag skulle vara. En stor del av finländarna såg vänstern som sin advokat i samhället, och i den konstellationen spelade Sovjet rollen av en papperstiger att skrämma den politiska motståndaren med. I dagens läge är allt annorlunda. Ryssland bistår visserligen i viss mån även vänstersinnade extremister, men dess starkaste stöd förefaller gå till den reaktionära högern, som koncentrerar sig på att beröva homosexuella och invandrare deras rättigheter. 

Toisin sanoen uusi YYA-aika merkitsisi vasemmistonkin ajamien hyvien asioiden vaarantumista, orjuutta Venäjän tukemien taantumuksellisten patriarkkojen varjossa. Nykyisellä äärioikeistolla on tukenaan kokonainen verkosto varakkaita liikemiehiä - avoimen fasistista Vastarintaliikettä tukeva Kärkkäinen on vain jäävuoren huippu - jotka ovat sekä taloudellisten etujensa että kulttuuristen ennakkoluulojensa osalta vasemmiston ja vapaamielisten kaupunkilaisten täydellinen vastakohta. Venäjän ylivalta Suomessa merkitsisi tällaisten miesten ylivaltaa. Vasemmistolaisten on syytä miettiä moneen kertaan, tätäkö he haluavat.


En ny vsb-period skulle sålunda äventyra precis de goda saker som vänstern vill främja - det skulle vara ett slaveri under reaktionära patriarker. Dagens extremhöger stöds av ett helt nätverk förmögna affärsmän - Kärkkäinen, som står bakom den öppet fascistiska Motståndsrörelsen, är bara toppen på isberget - som både i sina ekonomiska intressen och kulturella fördomar är den diametrala motsatsen till vänstern och stadsliberalerna. Rysk överhöghet i Finland skulle betyda att sådana här män skulle inneha högsta makten i Finland. Vänstern bör fråga sig, om det är det de vill ha.