keskiviikko 4. lokakuuta 2017

Petteri Orpo putinistinatsien kynsissä - När Petteri Orpo höjde rösten mot putinazisterna

Valtiovarainministeri Petteri Orpo on joutunut netin roskaväen ahdistelemaksi - itse asiassa hyökkäys kohdistui hänen vaimoonsa, joka on jonkinmoinen juristi. Sakinhivuttajat esittivät väitteen, että rouva Orpo oli ammattinsa kautta jossakin tekemisissä pakolaisten auttamisen kanssa, ja tämähän tietenkin on vaihtoehtoisen oikeiston uskonnossa kuolemansynti.

Finansminister Petteri Orpo har blivit ansatt av webbpöbeln - för att vara exakt så riktade sig angreppet mot hans hustru, som är någon sorts jurist. Lynchningsmobben påstod att fru Orpo genom sitt yrke hade någonting att göra med flyktinghjälp, vilket ju är en dödssynd i den alternativa högerns religion.

Orpo teki heti kättelyssä sen alkeisvirheen, johon kenenkään vaihtoehtoisen oikeiston hyökkäyksen kohteeksi joutuneen ei ikinä pitäisi syyllistyä. Hän alkoi nimittäin selitellä, että syytteet ovat virheellisiä ja että hänen vaimonsa ei takuulla koskaan missään ole auttanut ensimmäistäkään pakolaismummua edes kadun yli (no hyvä, minä panen vähän omiani, mutta tässä hengessä Orpo puhui). Täysin riippumatta siitä, mitä mieltä minä tai Orpo olemme maahanmuutosta, tämä oli väärä puolustus.

Orpo begick i första början det elementära fel som ingen människa borde tillåta sig när hon blir föremål för den alternativa högerns webbterror. Han började nämligen bortförklara sig: han påstod att beskyllningarna var felaktiga och att hans fru alldeles säkert aldrig hade ens hjälpt en enda gammal flyktingtant över gatan (okej, formuleringen är min egen, men det var i den här andan Orpo talade). Oberoende av vad vare sig jag eller Orpo anser om invandring var det här ett felaktigt försvar.

Tällaisella puolustautumisella nimittäin Orpo myöntää netin lynkkaajasakille moraalisen vallan itsensä yli. Se, mitä hänen olisi pitänyt tehdä, olisi ollut vastata, että hänen vaimonsa ammattiasiat eivät todellakaan kuulu millekään netin anonyymille roskaväelle eikä hänen tarvitse pyydellä yhtään mitään anteeksi öykkäreiltä, jotka sanovat olevansa isänmaallisia ja nostavat samalla Kremlin maksamaa toimeentulotukea, ja jos öykkärit yrittävät isotella, hänellä suurena herrana on rahkeet ja röyhkeys heitättää heidät tyrmään ja lyödä rautoihin. Valitettavasti tällaiset hyökkäykset tulevat uhreille aina täydellisinä yllätyksinä, ja syytökset tuntuvat aina yhtä absurdeilta. Siksi ensimmäinen tapa reagoida niihin on selittely, ikään kuin vastapuoli olisi vilpittömästi erehtynyt.


Med det här försvaret låter Orpo nämligen lynchningsmobben inbilla sig att den har moralisk makt över honom. I stället borde han ha sagt att det faktiskt inte angår den anonyma webbpöbeln ett dugg vad hans fruga tjänar sitt levebröd på, och att han inte har någon anledning att ursäkta sig inför råskinn som kallar sig fosterländska men lever på Kremlpengar, och, om råskinnen blir för fräcka för sitt eget bästa, att han som stor herre kan låta slå dem i bojor och låsa in dem. Dessvärre kommer sådana här angrepp alltid som överraskning för offret, och beskyllningarna förefaller alltid lika absurda. Därför är den första reaktionen på dem att bortförklara sig, som om motparten bara hade begått ett uppriktigt misstag.

Orpon ongelma tietysti on myös Kokoomuksen perinteinen positio suomalaisessa politiikassa. Kokoomuksen rooli on aina ollut esittää juuri ja juuri riittävän uskottavaa kansallismielistä ja autoritaarista oikeistoa, jotta se on saanut äänet kerättyä liberaalin liikemiesoikeiston kannattamien asioiden ajamiseen. Olen aina ennenkin sanonut, että tämä on ollut suomalaisen demokratian ja yhteiskuntarauhan kannalta Kokoomuksen parasta poliittista osaamista. Samoin olen sanonut, että se osaaminen saattaa olla nyt vanhentunutta tavaraa, koska se kypäräpappioikeisto on nyttemmin omaksunut vasemmistolta epäilevän suhtautumisen juuri bisnesliberaalia oikeistoa kohtaan.

Ett av Orpos problem är givetvis att han är samlingspartist. Samlingspartiets roll i finsk politik har alltid gått ut på att framstå som tillräckligt nationalistisk och auktoritär för att samla röster till att främja saker som det är den liberala affärshögern som gillar. Jag har alltid sagt att det här har varit Samlingspartiets bästa politiska know how och att Samlingspartiet därigenom bidragit en massa till att upprätthålla demokratin och samhällsfriden i Finland. Likaså har jag alltid sagt att detta know how nu håller på att föräldras, eftersom den auktoritära högern nu - kanhända p g a vänsterinfluenser! - blivit misstänksam mot affärshögern.

Erityisesti Ben Zyskowicz on tämän taktiikan virtuoosi. Zyskowicz on poliitikkotallinsa kautta vaivihkaa kouluttanut Kokoomukselle nuoria maahanmuuttajataustaisia naispoliitikkoja, ja se, että maltillisen oikeiston riveissä on nuoria maahanmuuttajataustaisia naispoliitikkoja, ei todellakaan ole kaikilta osin huono asia. Samalla Zyskowicz on kuitenkin päästänyt julkisuudessa juuri niin tarkasti harkittuja brutaalioikeistolaisia äännähdyksiä, että ne ovat saaneet vasemmiston raivostumaan - ja antaneet Benille oikeistolaista uskottavuutta autoritaarisen brutaalioikeiston silmissä. Itse asiassa yksi syistä, miksi vasemmistoa on niin vaikeaa ottaa vakavasti, on sen kykenemättömyys tajuta, miten Zyskowicz vedättää sitä. Vasemmiston kuuluisi vastata hänen trollauksiinsa vain toteamalla, että Benillä on taas tuo aika kuukaudesta, mutta olisiko hänellä oikeaakin asiaa?

Det är särskilt Ben Zyskowicz som visat sig behärska den här taktiken med virtuositet. Zyskowicz har genom sitt eget politikerteam i all stillhet utbildat en rad unga kvinnliga politiker med invandrarbakgrund för Samlingspartiet, vilket definitivt inte är någonting att ogilla. Samtidigt har Zyskowicz offentligt yttrat sig i precis sådana välkalkulerade högerbrutalistiska ordalag som alltid framkallat förutsägbart rasande reaktioner på vänsterhållet - och därigenom bidragit till Bens trovärdighet som pålitlig representant för det auktoritärt högersinnade väljarsegmentet. En av orsakerna varför man har så svårt att ta vänstern på allvar är att vänstern alltid låter sig provoceras av Zyskowicz utan att inse att det är precis vad han vill. I stället borde vänstern ta hans trollande med jämnmod: jasså Ben, du verkar igen lida av din vanliga politiska menstruation, men har du månne också någonting relevant att säga?

Kun vaihtoehtoinen oikeisto hyökkää kokoomuspoliitikkoa vastaan, puolueen perinteetkin vaativat, että poliitikko katsoo näiden hyökkääjien edustavan hänen omaa vaalikarjaansa, jota hänen täytyy rauhoitella: sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto. Mutta juuri tässä hän erehtyykin. Vaihtoehtoista oikeistoa nimittäin ei turhaan kutsuta vaihtoehtoiseksi. Se on vaihtoehto lainkuuliaiselle ja demokraattisia periaatteita noudattavalle nynnyoikeistolle. Se on vaihtoehto Petteri Orpon kaltaiselle poliitikolle itselleen.

När den alternativa högern angriper en samlingspartistisk politiker, inbillar sig politikern, inte minst p g a partiets traditioner, att denna lynchningsmobb utgör en del av hans potentiella väljare och att det sålunda ligger i hans intresse att försöka lugna den och ställa sig in hos den. Men det är precis här han misstar sig. Det är inte förgäves man kallar alternativa högern så. Det är ett alternativ till den moderna, laglydiga högern som iakttar demokratiska principer. Det är ett alternativ till en politiker som Petteri Orpo.

Kannattaa muistaa taas kerran, miten minulle itselleni kävi silloin kun kirjoittelin kolumneja, joissa ymmärtelin eräitä oikeistolaisiksi ja jopa äärioikeistolaisiksi katsottuja yhden asian porukoita. Eräs vanhan koulukunnan isänmaallisuusmies jopa kehui Huhtiniemen joukkohaudasta kirjoittamaani juttua, jossa kehotin sekä punaisten että valkoisten perillisiä olemaan käyttämättä hautaa poliittisena lyömäaseena. Mutta annas olla kun vaihtoehtoinen oikeisto sai rivinsä kokoon kirkkoslaavia pomiloivan pomonsa jyhkeän, leveähartiaisen ja kookkaan hahmon taakse. Silloin käytännöllisesti katsoen kokonaisen poliittisen puolueen voimavarat mobilisoitiin vaientamaan yhtä melko epäpoliittista miestä.

Det är värt mödan att komma ihåg, hur det gick för mig när jag skrev webbkolumner där jag visade förståelse för vissa ensaksrörelser som av gammalt ansetts vara högerextrema. En patriot av gamla skolan gillade t o m en drapa som jag skrev om massgravarna i Huhtiniemi: texten gick ut på att uppmana både de vitas och de rödas arvingar att inte utnyttja gravarna som politiskt tillhygge. Men när alternativa högern samlat sina led bakom sin kyrkslaviskpladdrande mästares breda axlar, blev det helt andra tongångar. Då mobiliserades i praktiken ett helt politiskt partis resurser till att tysta ned en enda relativt opolitisk människa.

Ja syy siihen, miksi häiriköinti kohdistettiin juuri minuun (vasemmistolaiset kirjoittajat ja bloggaajat saivat siihen aikaan, kymmenen vuotta sitten, olla pitkälti rauhassa) oli oikeastaan sama kuin syy siihen, että nyt hyökätään Petteri Orpoa vastaan. "Vaihtoehtoinen oikeisto" ei salli muita vaihtoehtoja. Ei varsinkaan sitä, että kukaan ajaisi sen kannattamia asioita perustuslain ja laillisen menon puitteissa, koska se nimenomaan pyrkii olemaan vaihtoehto ei vain maltilliselle oikeistolle, vaan lailliselle ja sivistyneelle menolle ylipäätään.

Att denna klappjakt riktade sig mot mig av alla människor (vänstersinnade skribenter och bloggare fick på den tiden, för tie år sen, vara ifred) berodde egentligen på samma orsak som angreppen på Petteri Orpo idag: "alternativa högern" tillåter inga andra alternativ. Allra minst det alternativet att någon annan skulle föra de saker den säger sig förespråka och därvid iaktta grundlagen och lagliga former. Ty alternativa högern vill framom allt utgöra ett alternativ inte bara till den moderata högern utan till legalism och civiliserat liv i allmänhet.

Tätähän havainnollistaa mainiosti karjalatakaisin.blogspot.com-blogin kohtalo. Kyseinen blogi alkoi yrityksenä tuoda järkeä ja malttia Karjalan palautuksesta käytävään keskusteluun, ja tämä tapahtui muun muassa laatimalla yksityiskohtainen ja realistinen suunnitelma siitä, miten Karjalan voisi saada takaisin Suomelle kaikkien sidosryhmien - myös nykyisten asukkaiden - oikeuksia kunnioittaen. Käytännössä blogi joutui raivokkaimpien kareliaanien silmätikuksi ja sitä syytettiin jopa kommunismista. Blogin kirjoittajat joutuivat - epäilemättä uhkailujen ja hyökkäilyjen pelossa - suojautumaan nimimerkkien taakse, samalla kun raivokareliaanit kirjoittivat avoimesti ja röyhkeästi omalla nimellä.

Det här blir åskådligare när man reflekterar över hur det gick med bloggen karjalatakaisin.blogspot.com. Bloggen uppstod som ett försök att göra diskussionen kring Karelenfrågan förnuftigare och mera sansad, och detta skedde bland annat genom att utarbeta en realistisk och detaljerad plan på hur Karelen kunde återbördas till Finland utan att kränka någons rättigheter, inklusive de nuvarande innevånarna. I praktiken blev bloggen utmålad som kommunistisk (!) av de mest extrema nykarelianerna. Bloggskribenterna såg sig tvungna att gömma sig bakom anonymitet, medan Karelenextremisterna skrev öppet och fräckt med eget namn.

Miksi? Siksi, että raivokareliaaneja ei todellisuudessa vähääkään kiinnosta Karjalan palautus. Se, mikä heitä kiinnostaa, on Karjalan asian väärinkäyttäminen koko demokraattisen oikeusvaltion (jota he tietenkin kutsuvat "kommunismiksi") mustaamiseen. Se, että Karjalan kysymys nousisi valtavirtaan - puhumattakaan siitä, että Karjala oikeasti saataisiin takaisin - olisi viimeinen asia, minkä he haluaisivat tapahtuvan. Hehän menettäisivät siinä propagandavetonaulansa.

Varför? Därför att Karelenextremisterna inte är på riktigt intresserade av Karelens återbördande. Vad de är intresserade av är att missbruka Karelensaken till att svartmåla hela den demokratiska rättsstaten (för dem "kommunismen"). Det sista de vill är att Karelenfrågan blir diskutabel i huvudfåran, eller att Karelen verkligen återställs till Finland. De skulle ju förlora sitt propagandistiska dragplåster.

Nykyisin toki Karjalan palautus on lakannut kiinnostamasta aikaisempia raivokareliaaneja edes vetonaulana. Sen sijaan he haluavat yhdessä muun vaihtoehtoisen oikeiston kanssa palauttaa Suomen Venäjän osaksi. Siinähän päästäisiin edes Karjalan kanssa samaan valtioon.

I dag har visserligen de tidigare Karelenextremisterna för det mesta slutat intressera sig för Karelen. I stället vill de tillsammans med resten av alternativa högern returnera Finland till Ryssland. Då skulle vi åtminstone bli ett med Karelen.