tiistai 7. huhtikuuta 2020

Putinin pippelin persun peppua piristävä peräruiske - Sannfinnen vill ha uppfriskande lavemang från Ryssland

Perussuomalainen kansanedustaja Jukka Mäkynen on sikäli arvostettava kaveri, että hänellä on oikea ammatti rakennusmiehenä. Tapaamani rakennusmiehet ovat olleet poikkeuksetta mukavia ihmisiä, joten tämä ei ole ironiaa: perussuomalaisessakin tämä ammatinvalinta on kiitosta ja kehua ansaitseva piirre. Aivan yhtä sympaattista ei ole, että Mäkysellä on myös pahoinpitelytuomio, ja hänen mielipiteensä itänaapuristamme ovat vielä vähemmän omiaan herättämään myötämieltä, sillä hän on Twitterissä kiertävän kuvakaappauksen mukaan (varaus: en ole voinut selvittää kuvakaappauksen autenttisuutta) sanonut:

Den sannfinske riksdagsledamoten Jukka Mäkynen förtjänar åtminstone den uppskattning som tillkommer en genuin yrkesman, ty det är vad han som byggnadsarbetare är. De byggnadsarbetare jag råkat har utan undantag varit rätt trevliga människor, så det här är ingen ironi: även hos en sannfinne är det här yrkesvalet sålunda ett lovvärt drag. Lika sympatiskt är det inte att han också är en dömd våldsverkare, och hans åsikter om vårt östra grannland väcker ännu mindre välvilja, ty enligt en skärmdump som cirkulerar på Twitter (och vars autenticitet jag inte har kunnat bestyrka, ett förbehåll som läsaren bör beakta) har han sagt:

"Lantbrukarna får inget utbyte av EU, det är raka motsatsen. Många inhemska företag befinner sig i svag position när EU tvingar dem till lågpriskonkurrens. Finländarna har knappast dragit någon nytta av EU. Finland skulle klara sig mycket bättre utan unionen. Låt oss medge geografiska och politiska fakta: handel med Ryssland skulle i den nuvarande försvagade ekonomiska situationen verka som ett uppfriskande lavemang för ekonomin. Men när EU säger nej, kan man ingenting göra!" - Jukka Mäkynen, riksdagsman, Sf

"Venäjän kauppa toimisi maamme hiipuvassa taloustilanteessa valtiontaloutta PIRISTÄVÄNÄ PERÄRUISKEENA". Siis PIRISTÄVÄNÄ PERÄRUISKEENA. Minua moititaan aina siitä, että käytän liikaa homoseksuaaliseen alistumiseen viittaavia sanamuotoja kuvatessani persujen suhdetta Venäjään. Mutta minkäs teet, kun tämäkin tarjoiltiin ihan hopealautasella. On vaikea välttää mielikuvaa Putinista, joka tunnetusti väkevänä ja potenttina, rintakarvojaan mielellään esittelevänä miehisenä miehenä antaa henkilökohtaisella ruiskullaan persuille piristävän poliittisen peräruiskeen.

"Handel med Ryssland skulle i vårt lands försvagade ekonomiska situation fungera som ett UPPFRISKANDE LAVEMANG för ekonomin". Jag upprepar: ett UPPFRISKANDE LAVEMANG, alltså en uppfriskande ändtarmssköljning. Jag beskylls alltid för att alltför ofta skildra sannfinnarnas förhållande till Ryssland med metaforer baserade på homosexuell underkastelse, men vad kan man göra, när även den här metaforen serverades på silvertallrik? Det är svårt att inte komma att tänka på Putin, som - den starke och potente karlakarl han är och så gärna han visar sitt ymniga manliga brösthår för hela världen - med sin egen högst personliga spruta ger sannfinnarna ett uppfriskande politiskt lavemang.

Lieventävänä asianhaarana on tietysti syytä muistaa, että alkusointu on ainakin kalevalaisista ajoista saakka ollut keskeinen osa suomen kielen runousoppia, joten kerrankos tällaisia lipsautuksia sattuu itse kullekin. Mutta itse asia on vakava: perussuomalainen haluaa Suomen taloudelliseen, ja sitä tietä poliittiseen, riippuvuussuhteeseen fasistisesta Venäjästä. Tämä merkitsee strategista suuntautumista Venäjän etuun, aivan samalla tavalla kuin taistolaiset olivat strategisesti suuntautuneet Neuvostoliiton etuun eikä heillä ollut mielikuvaa sellaisesta Suomen edusta, joka eroaisi Neuvostoliiton edusta.

På finska har uttrycket allitteration (piristävä peräruiske), och allitterationen har spelat en viktig roll i finsk poetik sedan Kalevalas tider, vilket innebär att uttrycket kan förklaras som en naturlig felsägning. Men i övrigt är det här dödligt allvar. Sannfinnen vill se Finland i ett ekonomiskt, och därigenom även politiskt, beroendeförhållande till det fascistiska Ryssland. Det här innebär en strategisk orientering baserad på Rysslands intresse, precis som ungstalinisterna på sjuttiotalet bara iakttog Sovjetunions intresse och hade ingen föreställning om ett separat finländskt intresse.

Perussuomalaiset ovat siis Kremlin poliittisia sotilaita Suomen kamaralla, ja sellaisina heitä kaikki isänmaalliset kansalaiset kohdelkoot.

Sannfinnarna är sålunda Kremls politiska soldater på finländsk mark, och jag uppmanar alla fosterländska medborgare att bemöta dem som sådana.