tiistai 22. toukokuuta 2018

Simon Elo ja perhe - Simon Elo och familjen

Smurffipuolueen poliitikko Simon Elo vaatii vastustamaan "kaupunkien fillarikommunismia", joka kuulemma uhkaa perheitä. Hänen luulisi tietävän: hänen perheeseensähän kuuluu vaimon ja lapsien lisäksi konkubiini ja tämän kanssa saatu lapsi.

Simon Elo, som representerar smurfpartiet, uppviglar till motstånd mot "cykelkommunism i städerna", en ideologi som enligt honom utgör ett hot för traditionella familjer. Han vet vad han talar om: hans egen familj omfattar ju förutom äkta maka och barn en konkubin och ett utomäktenskapligt barn.

Sanoin tässä hiljattain että ennen vanhaan konservatiivit paheksuivat narkkaavia hevilettejä, nykyään konservatiivit ovat narkkaavia hevilettejä jotka jatkaavat narkkaamista heviletti päässä ja samalla syyttelevät kaikkia muita narkkaaviksi hevileteiksi. Tästä erinomaisia esimerkkejä ovat moniavioinen Simon Elo ydinperheen puolustajana ja yhtä lailla moniavioinen Jussi Halla-aho muslimien moniavioisuuden paheksujana.

Nyligen sa jag att konservativa förr i världen brukade ogilla knarkare med heavyrockhår, medan de i dag är knarkare med heavyrockhår som fortsätter att knarka och låter bli att klippa håret medan de beskyller alla andra för att vara knarkare med heavyrockhår. Paradexempel på det här utgör den polygame Simon Elo som kärnfamiljens beskyddare och den lika fullt polygame Jussi Halla-aho som kritiserar muslimskt månggifte.

Tietenkään suomalaiset mediat eivät ota puheeksi tällaisia ristiriitoja persujen ja smurffien julistuksessa. Ehkäpä siksi, että toimittajat ovat itse myötämielisiä äärioikeistolle, ehkäpä siksi, että pelkäävät äärioikeiston nettiajojahteja, ehkäpä siksi, että mediaa johtavat, äärioikeistoa liehittelevät Hugenberg-hahmot voivat antaa heille potkut.

Naturligtvis påtalar finska medier aldrig dylika motsägelser i sannfinsk eller smurfisk förkunnelse. Kanske det beror på att murvlarna inte har så mycket emot extremhögern, kanske på att de är rädda för högerextrem klappjakt, kanske på att de Hugenbergar som styr medierna och ställer sig in hos extremhögern kan ge dem sparken.

Sillehän pitäisi voida nauraa, että jalkavaimoille lapsia siittävät sällit paheksuvat jonkun toisen moniavioisuutta. Mutta ei naureta, koska totalitarismi on juuri sitä, ettei uskalleta nauraa naurettavalle. 

Man borde ju kunna skratta åt att killar som har utomäktenskapliga barn med konkubiner ogillar någon annans månggifte. Men man skrattar inte, för totalitarism innebär precis att man inte vågar skratta åt det löjliga.

maanantai 21. toukokuuta 2018

Associates eli... - Associates eller...

Katsokaapa tätä:

Kolla det här:


"Obs! Soldiers of Odin organisationen [sic] har infört en ny medlemskapsnivå, som möjliggör det även för dig att delta med [sic] i vår nationellt sinnade verksamhet. Medlemskapsnivån heter Associates, eller kumpaner [sic]. Genom Associate systemet [sic] försöker vi utvidga vår nationellt sinnade verksamhet till varje kommun och stad i Finland. Läs mer på vår sajt."Siinä siis tarjotaan Soldiers of Odin -järjestön ehdokas- tai kannattajajäsenille uutta jäsentasoa: associates eli kumppanit. Siis sointuvalla "suomen" kielen sanalla associates. Selityksenä perässä "kumppanit". Eikä tavuviivojakaan osata panna oikeaan paikkaan.

Där erbjuder Soldiers of Odin-organisationen sina aspirerande medlemmar eller medlemskandidater en ny medlemskapsnivå: associates eller kumpaner. "Associates" på ack så klangfull finska, "kumpaner" som förklaring. Och bindestreck kan de inte använda heller.

Kotimaisen yhdistyselämän piiristä löytyisi varmasti parempiakin sanoja kuin associate, esimerkiksi tukijäsen, tukija, ulkojäsen, avustajajäsen, liitännäisjäsen... Ei kai tällaisilla termeillä ole laillisesti lukkoonlyötyä merkitystä, eli sieltä voi valita termin ihan sen mukaan mistä tykkää; mutta pojat ovat niin täydellisesti suomenkielisen yhdistysperinteen ulkopuolella, että ainoa mitä heille tulee mieleen, on englanninkielinen sana. Ja nämä eivät ainoastaan sano olevansa "suomalaisen kulttuurin puolustajia", vaan myös pyrkivät väkivallalla ja uhkauksilla ajamaan suomalaisuudesta jotain tietävätkin ulos julkisesta keskustelusta.

I inhemskt föreningsliv används det säkert bättre ord än associate, - jag kunde tänka mig tukijäsen (stödmedlem), tukija (stödperson), ulkojäsen (extern medlem), avustajajäsen (assisterande medlem), liitännäisjäsen (associerad medlem)... Sådana här ord har knappast någon lagstadgad och fastställd betydelse, så man får välja den term man gillar bäst; men de här grabbarna har ingen aning om finsk föreningstradition och det enda ord de kan tänka sig är engelska. Och sen påstår sig dessa anglomaner inte bara "kämpa för finsk kultur", utan lägger sig manken till att genom våld och hotelser utesluta ur offentlig debatt alla de som verkligen förstår sig på finska traditioner.

sunnuntai 20. toukokuuta 2018

Ainoa järjellinen juttu Gazasta, jonka olen lukenut - Den enda förnuftiga artikel om Gaza som jag läst

Ainoa järjellinen juttu Gazan tilanteesta, jonka olen lukenut, on ilmestynyt Tablet Magazinen nettisivustolla, ja sen on kirjoittanut Yair Rosenberg. Tässä ovat sen kolmetoista pointtia numerojärjestyksessä.

Den enda någorlunda förnuftiga artikel jag läst om situationen i Gaza har utkommit på Tablet Magazines webbsidor och har författats av Yair Rosenberg. Här är de tretton nyckelpunkter artikeln räknar upp.

1) Protesteissa ei ollut kyse Trumpin lähetystöpäätöksestä, vaan viikoittaisista mielenosoituksista, jotka olivat olleet käynnissä maaliskuusta asti. Toki Trumpin päätöstä hyödynnettiin julkisuuden hankkimiseen. Rosenberg huomauttaa raportoinnin Trump-keskeisyyden hävittäneen näkyvistä kaksi epämukavaa tosiasiaa: sen, että Gazan siviilien kurja tilanne on kadonnut maailman tutkalta, ja sen, että monet palestiinalaiset oikeasti haluavat lakkauttaa Israelin valtion.

1) Protesterna handlade inte om Trumps beslut om att flytta på amerikanska ambassaden, utan upprepade demonstrationer som pågått varje vecka sedan mars. Visserligen utnyttjades beslutet till att skaffa demonstrationerna synlighet i medierna. Rosenberg konstaterar att den betoning som nyhetsbevakningen lagt på Trump har gjort två viktiga saker osynliga: att civilbefolkningens elände i Gaza å ena sidan försvunnit från medierna, och å andra sidan, att det verkligen finns många palestinier som vill bli av med staten Israel överhuvudtaget.

2) Gazan saarto on ankarampi kuin Israelin turvallisuus minkään järjen mukaan vaatii, ja siihen liittyy byrokraattista mielivaltaisuutta. Palestiinalaisilta Fulbright-stipendiaateilta saatetaan kieltää USA:han matkustaminen, ja toisaalta palestiinalaiset maanviljelijät eivät voi suunnitella tulevaisuuttaan, koska eivät tiedä mikä satokasvi milläkin viikolla on Israelissa tuontikiellossa.

2) Gazablockaden är strängare än Israels säkerhet skäligt förutsätter och innebär dessutom byråkratiskt samtycke. Palestinska Fulbrightstipendiater kan vägras utresetillstånd, och palestinska jordbrukare kan inte planera sin framtid, eftersom de inte kan veta vilka matvaror som nästa vecka ska vara under importförbud i Israel.

3)  Hamas on oikeasti äärijärjestö, joka harrastaa niin terrorismia, petturiksi leimattujen teloitusta ilman oikeudenkäyntiä, naisten vapauden rajoittamista kuin muutakin vastenmielistä, ja siihen on syynsä, että Hamasia kohdellaan terroristikoplana.

3) Hamas är en verklig extremistorganisation, som ägnar sig både åt terrorism, utomrättsliga avrättningar av påstådda förrädare, kringskärning av kvinnors rättigheter och annat vämjeligt, och det är inte utan skäl Hamas behandlas som terroristliga.

4) Israelin kauppasaarto on aiheuttanut kurjistumista ja toivottomuutta Gazassa. Hamasin kyvyttömyys ja haluttomuus hallita asiallisesti on aiheuttanut kurjistumista ja toivottomuutta Gazassa.

4) Den israeliska handelsblockaden har vållat elände och hopplöshet i Gaza. Hamas' okunnighet och ovilja att förvalta området på ett sakligt sätt har vållat elände och hopplöshet i Gaza.

5) Suuri osa protestoijista Gazassa oli aseettomia ja rauhanomaisia.

5) En stor del av de protesterande i Gaza var obeväpnade och fredliga.

6) Hamas yllytti mielenosoittajia uhmaamaan Israelin sotilaita ja (ennalta-arvattavasti) saamaan kuulanreiät rintaansa.

6) Hamas uppviglade demonstranterna att provocera de israeliska soldaterna och (förutsägbart nog) ådra sig dödlig beskjutning.

7) Mielenosoittajien joukossa oli myös Hamasin aktiivijäseniä ja aseistautuneita.

7) Det fanns också beväpnade Hamasaktivister bland demonstranterna.

8) Gazalaiset eivät voi äänestää Hamasia pois vallasta, koska Hamas ei ole sallinut vapaita vaaleja vuoden 2006 jälkeen. Gazalaiset ovat joskus uskaltaneet protestoida Hamasin hallintoa vastaan, jolloin on tullut luotia nahkaan. (Näistä protesteista vain ei ole kovin äänekkäästi raportoitu, koska Palestiinan ystävien näkökulmasta ne ovat nolo juttu ja koska Israelin ystävien näkökulmasta ne rikkovat heidän suosikkinarratiivinsa palestiinalaisista yhdenmukaisiksi aivopestyinä Hamas-fanaatikkoina.) Mielen osoittaminen Israelia vastaan on Hamasin hyväksymä purkautumiskanava turhautumiselle, joka todellisuudessa kohdistuu myös Hamasiin. Jos Hamas sallisi vapaat vaalit, Hamas äänestettäisiin käpälämäkeen.

8) Gazabefolkningen kan inte välja bort Hamas, eftersom Hamas sedan sitt makttillträde år 2006 inte tillåtit fria val. Gazabor har ibland vågat protestera mot Hamasregimen - och blivit nedskjutna. (Dessa protester har dock inte fått särskilt stor offentlighet: för Palestinavänner är de någonting genant, och Israelvänner är inte heller så glada åt att se sitt favoritnarrativ om enhetligt hjärntvättade, fanatiska palestinier ifrågasättas så här.) Demonstrationer mot Israel är ett av Hamas godkänt sätt att avreagera en mera allmän frustration, som också riktar sig mot Hamas. Skulle fria val äga rum i Gaza, så skulle det bli abrupt slut med Hamasväldet.

9) Hamas on tietoisesti pyrkinyt lisäämään kaaosta ja kurjuutta Gazan alueella mm. yllyttämällä mielenosoittajat tuikkaamaan useita kertoja tuleen raja-aseman, jonka kautta suurin osa avustusrekoista tulee.

9) Hamas har medvetet bidragit till kaoset och eländet i Gaza bl a genom att upprepade gånger tutta eld på en gränsstation genom vilken humanitär hjälp för det mesta når området.

10) Suurin osa siitä, mitä sosiaalisissa medioissa jaetaan, ei ole totta, vaan jommankumman osapuolen usein hyvinkin karkeaa propagandaa. Sen sijaan että jakelet viraalivideoita ja muuta vastaavaa kamaa, joka silittää myötäkarvaan omia ennakkoluulojasi, kannattaa olla mediakriittisempi ja tarkistaa riippumattomista, arvovaltaisista lähteistä, onko jutussa perää. 

10) Största delen av vad som cirkulerar i sociala medier är inte sanning, utan grov propaganda någon av parterna producerat. I stället för att ge ytterligare spridning åt virala videoklipp och liknande material som stryker dina egna fördomar medhårs är det klokare att vara mera mediekritisk och verifiera i oberoende, respekterade källor om historien har verklighetsbakgrund.

11) Gazan ongelmiin on kyllä esitetty konstruktiivisia sovitteluratkaisuja, jotka ottaisivat molempien puolten edut huomioon, mutta ne eivät saa huomiota sosiaalisissa medioissa, joissa jompikumpi puoli on aina sankari tai uhri ja vastapuoli roisto.

11) Det har framförts konstruktiva kompromisslösningar för Gazas problem som skulle ta i beaktande intressena på båda sidorna, men sådana lösningar förbigås i sociala medier, där ena sidan alltid är hjälte eller offer och den andra sidan alltid är skurken.

12) Israelin taktiikka ja menettelytavat tulisi voida alistaa puolueettomalle tutkinnalle, mutta YK:n Israelin-tuomitsemisautomaatilla ei ole sellaiseen kykyä eikä arvovaltaa. Yair Rosenberg katsoo kuitenkin, että USA, Kanada ja Eurooppa kykenisivät yhdessä luomaan riittävän luotettavan tutkintaelimen.

12) Israels taktik och metoder borde kunna underkastas oberoende utredning, men Förenta Nationerna har för länge sedan degraderats till en automat som gång på gång fördömer Israel och som sålunda inte har vare sig kapacitet eller prestige att organisera en sådan utredning. Yair Rosenberg anser dock att USA, Kanada och Europa tillsammans vore kapabla att skapa ett tillräckligt pålitligt granskningsorgan. 

13) Tästä ei kuitenkaan käytännössä ole sanottavaa toivoa, koska koko keskustelun ovat ottaneet haltuunsa fanaatikot, joiden mielestä joko Israel on Jumalan edustaja maan päällä ja sellaisena määritelmällisesti viaton, tai Israel on ihmissyöjähirviö, joka tappaa palestiinalaisia lapsia huvikseen.

13) I praktiken finns det knappast något hopp om att så skulle ske, eftersom hela diskussionen numera behärskas av fanatiker, för vilka Israel antingen är Guds representant på jorden och som sådan definitionsenligt oskyldigt, eller ett människoätande monster som slaktar ned palestinska barn för skojs skull.

Lopuksi totean, että meillä Suomessa osattiin joskus ennen vanhaan olla ottamatta liian intohimoisesti kantaa tähän Lähi-idän asiaan. Ajateltiin että meidän tehtävämme on toimia lääkäreinä, ei tuomareina. Suomalaiset olivat silloin läsnä Lähi-idässä rauhanturvaajina. Nyt jopa Lähi-idän riita on globalisaation vuoksi politisoitunut Suomessakin, ja itse kultakin odotetaan vankkaa kantaa jomman kumman osapuolen puolesta. 

Till slut vill jag konstatera, att jag saknar de tider då vi här i Finland kunde förhålla oss lugnt och lidelselöst till den gordiska knut som Mellanöstern alltid varit. På den tiden ansåg vi att det var vår uppgift att uppträda som läkare, inte som domare. Då var finländare närvarande i Mellanöstern som fredsbevarare. I dag har globaliseringen framskridit så långt att t o m Mellanösternkonflikten politiserats även i Finland, och alla förväntas välja sida.

Itse olen aina ollut sitä mieltä, että puolen valitseminen tässä perheriidassa on suunnilleen typerintä, mitä ulkopuolinen voi tehdä. Mutta kuten tiedätte, tällaisen kannan ottaminen johtaa nyky-Suomessa lokakampanjaan, potkuihin medioista ja siteerauskieltoon.

Att välja sida i den här familjefejden har enligt min åsikt alltid varit det dummaste en utomstående kan göra. Men som ni vet är det precis genom ett sådant här ställningstagande man i dagens läge både får sparken från de finska medierna och blir omöjlig att vare sig anställas av eller citeras i dem.

Silloin ennen vanhaan kun juttuni vielä kelpasivat julkaistaviksi, sanoin jotain sellaista kuin että Suomi ei voi mennä sen enempää Israelin kuin Palestiinankaan puolelle sen enempää kuin Suomen omat intressit sallivat. Tämä peruspatrioottinen latteus osoittautui tehokkaimmaksi kuviteltavissa olevaksi tavaksi provosoida molempia konfliktin osapuoliin samaistuvia aktivistiporukoita. Suomessa siis poliittisesti etumerkitön isänmaallisuus on radikaali aate, jolla saa sekä fasistin että kommunistin leiman ja päätyy sensuroiduksi. Miettikääpä sitä.

Förr i världen, då mina skriverier ännu dög till utgivning, sade jag någonting i den stilen att Finland varken kan stöda Israel eller Palestina utöver det som Finlands egna intressen tillåter. Den här patriotiska plattityden visade sig vara det effektivaste tänkbara sättet att provocera bägge aktivistgäng som identifierar sig med den ena eller andra sidan. Fosterländskhet utan politiska förtecken är i Finland sålunda en radikal idé, och genom att omfatta den blir man utmålad både som fascist och som kommunist och censureras i medierna. Det borde ge er en tankeställare.