lauantai 3. elokuuta 2019

Suuri ironia El Pason tapauksessa - Den stora ironin kring incidenten i El Paso

Yhdysvalloissa on taas ammuskeltu viattomia ohikulkijoita. Tällä kertaa se on tapahtunut Teksasin osavaltiossa, El Pasossa. Tappaja on nuori mies, joka manifestissaan julisti espanjankielisten invaasion uhkaavan osavaltiota ja syytti espanjankielisiä yrityksestä syrjäyttää alueen englanninkielinen asujaimisto. Tällaiset ajatuksethan ovat viime aikoina yleistyneet äärioikeiston retoriikassa.

I Förenta Staterna har man igen skjutit på oskyldiga förbipasserande. Den här gången har det ägt rum i El Paso, Texas. Mördaren är en ung man, som i sitt manifest förkunnade att staten hotas av en spansktalande invasion och beskyllde de spansktalande för ett försök att tränga undan de engelsktalande invånarna i staten.


Davy Crockett, kansainvälinen terroristi.
Davy Crockett, en internationell terrorist.
Davy Crockett, un terrorista internacional.
Lähde/källa: Wikipedia


On kuitenkin tavattoman ironista, että tällaisia syrjäytyspuheita kuulee juuri Teksasin suunnalta. Teksasin osavaltio on nimittäin syntynyt siitä, että valkoiset yhdysvaltalaiset tulivat pohjoisesta asumaan Meksikon alueelle, nousivat siellä kapinaan ja kävivät sodan kenraali Antonio López de Santa Annan joukkoja vastaan. Vakiintuneempien asuttajien lisäksi sotaan osallistui kaikenlaisia ulkopuolisia seikkailijoita, jotka etsivät jännitystä elämäänsä.


Antonio López de Santa Anna, joka puolusti isänmaataan Meksikoa terroristi Crockettia vastaan.
Antonio López de Santa Anna, som försvarade sitt Mexiko mot terroristen Crockett.
Antonio López de Santa Anna, que luchaba por su patria, México, contra el terrorista Crockett.


Det är dock ytterst ironiskt att sådant här löst prat om främmande invasion hörs från Texas av alla ställen. Hela staten har faktiskt kommit till så att vita jänkare kom norrifrån för att bosätta sig på mexikanskt territorium, gjorde uppror och utkämpade ett krig mot general Antonio López de Santa Annas trupper. Förutom långvariga invånare var det allehanda äventyrslystna inkräktare som deltog i kriget.

Katsotaanpa tätä asiaa Meksikon ja Santa Annan näkökulmasta. Sieltä päin juttu taitaa mennä jokseenkin sillä tavalla, että maahantunkeutujat villitsivät lojaalisuudeltaan muutenkin epäilyttävää väestöä kapinaan ja valtiopetokseen. Davy Crockett, jota nykyteksasilaiset juhlivat sankarimarttyyrina, taas näyttäytyy tästä näkökulmasta kansainvälisenä terroristina, joka Santa Annan miehillä oli oikeus surmata.

Låt oss se den här historien ur mexikansk synvinkel, ur Santa Annas synvinkel. Då blir det ungefär så att intränglingar uppviglade en befolkning vars lojalitet redan var oklar till uppror och förräderi. Davy Crockett, som man i Texas uppfattar som hjälte och martyr, blir däremot en internationell terrorist som Santa Annas män var helt berättigade att döda.

Jos "väkivaltainen Antifa" olisi olemassa, tukisin sitä. - Om det fanns ett verkligt "våldsamt Antifa", skulle jag stöda det.

Väite, että jokin "väkivaltainen Antifa" olisi olemassa ja oikeuttaisi olemassaolollaan yli kymmenen vuotta jatkuneen natsiterrorin, on valitettavasti valetta. Jos sellainen olisi olemassa, minullakin olisi varmaan vielä puheoikeus, koska väkivaltainen Antifa olisi pelottavuudellaan estänyt vaientamiseni. 

Påståendet att det finns något "våldsamt Antifa" som genom sin blotta existens berättigar den nazistiska terror som pågått sedan ett drygt årtionde är tyvärr en lögn. Skulle någonting sådant finnas till så skulle jag inte ha förlorat min yttrandefrihet eftersom medierna, rädda för det hemska Antifa, inte hade vågat tysta ned mig.


tiistai 30. heinäkuuta 2019

Keir Gilesin kymmenen sääntöä Venäjään suhtautumisesta - Keir Giles' tio principer om hur man ska förhålla sig till Ryssland

1) Älä sano "eivät ne niin voi tehdä, siinä ei ole mitään järkeä". Kyllä ne voivat, ja siinä on Venäjän kannalta järkeä.

1) Säg inte att "de inte kan göra det, eftersom det inte är förnuftigt". Det kan de, och det är förnuftigt ur rysk synvinkel.

2) Venäjän ymmärtäminen ei ole sama asia kuin Venäjän tekojen hyväksyminen ja selitysten keksiminen niille.

2) Att förstå Ryssland är inte samma sak som att acceptera och bortförklara det som Ryssland gör.

3) Älä hae yksinkertaisia vastauksia. Syyt siihen, mitä Venäjä tekee, voivat olla monenlaisia ja keskenään ristiriitaisia.

3) Sök inte efter enkla svar. Skälen till vad Ryssland gör kan vara mångahanda och även motsäga sig själva.

4) Älä usko Venäjän bluffeihin ja harhautuksiin. Venäjä uhkailee, mielistelee ja uhriutuu, mutta se on pelkkää hämäystä. Kysy mieluummin missä se varsinainen pihvi on.

4) Låt dig inte vilseledas av Ryssland bluffar och finter. Ibland kommer Ryssland med hotelser, ibland gör det ett inställsamt, lismande intryck, ibland iklär sig ryssarna offerrollen, men det är bara en täckmantel. Fråga hellre var den egentliga biffen ligger.

5) Venäjä ei ole yhden miehen varassa. Ne ikävät asiat, joita Venäjä tekee, palautuvat pitkiin perinteisiin ja noudattavat kauan paikallaan olleita kehityslinjoja.

5) Ryssland är inte en enda man. De tråkiga saker Ryssland håller på med beror på långa traditioner och utvecklingslinjer.

6) Älä pane liikaa toiveita siihen, että Venäjä muuttuu. Itse asiassa Venäjän normi on se, että naapureihin hyökätään ja omia kansalaisia kyörätään kuolemaan, ja historiallisessa vertailussa Venäjä on juuri nyt melko liberaalissa vaiheessa.

6) Gör dig inte alltför mycket förhoppningar om förändringar i Ryssland. Det normala i Ryssland är att man invaderar grannländer och deporterar egna medborgare till dödsläger. I historisk jämförelse befinner sig Ryssland just nu i ett ganska liberalt skede.

7) Älä oleta, että Venäjä noudattaisi Venäjän ulkopuolisen tahon keksimiä normeja ja standardeja.

7) Lita inte på att Ryssland iakttar normer och standarder som aktörer utanför Ryssland kommit överens om.

8) Älä kuvittele, että Venäjän parempaan luontoon tai omaantuntoon voisi vedota. Venäjän näkökulmasta kaikki yhteistyö ja reiluus on joko ulkomaiden soluttautumisyritys tai heikkouden merkki, jota Venäjän tulee käyttää hyväkseen.

8) Inbilla dig inte att man kan åberopa sig på Rysslands bättre natur och samvete. Ur rysk synvinkel är allt samarbete och allehanda eftergifter i rättvisans namn bara ett utländskt försök till infiltration eller ett tecken på svaghet, och svaghet bör Ryssland alltid utnyttja.

9) Älä kuvittele, että Venäjän kanssa päästäisiin aina kompromisseihin yhteisen edun nimissä. On täysin mahdollista, että Venäjän etu on kaikilta osin ristiriidassa meidän etumme kanssa eikä sovittelun varaa ole. 

9) Inbilla dig inte att man alltid kan nå en kompromiss med Ryssland i det gemensamma intressets namn. Det är helt tänkbart att det ryska intresset står i oförsonlig konflikt med vårt intresse och att det inte finns utrymme för kompromisser.

10) Älä kuvittele, että Venäjän kanssa voidaan elää rauhassa. Venäjä näkee sodan - ainakin kylmän sodan - länttä vastaan normaalitilana. 

10) Inbilla dig inte att man kan leva i fred med Ryssland. För Ryssland är kriget - åtminstone ett kallt krig - mot västerlandet det normala tillståndet.