keskiviikko 11. maaliskuuta 2020

Kokoomuksen liikahdus Venäjän suuntaan - Hur Samlingspartiet började röra sig i Rysslandvänlig riktning

Katsokaapa tätä ruutukaappausta:

Kolla den här skärmdumpen:


Tero Immonen: "Hallå, Dagens Byråkrat. Det var en intressant statistik det där om en miljon i en enda stad [det är inte klart vad det här handlar om, och det är inte heller poängen]. Kan du ge en länk till informationskällan, tack. Jag skulle gärna läsa mer om temat."
Dagens Byråkrat: "Den här kalkylen har förekommit i ryska medier. Jag känner inte till en källa som jag kunde länka till här. [...]"
Poängen är alltså att den Samlingspartiet närstående sajten Päivän Byrokraatti ("Dagens Byråkrat") förlitar sig på rysk desinformation när den sår invandrarhat.


Siitä ilmenee, että Kokoomuksen "klassisia liberaaleja" lähellä oleva nettilehti "Päivän Byrokraatti" ilmoittaa käyttävänsä lähteenä "venäläisiä medioita". 

Det framgår att den Samlingspartiets "klassiska liberaler" närstående webbtidningen "Päivän Byrokraatti" ("Dagens Byråkrat") medger att den använder "ryska medier" som källor.

Sinänsä Päivän Byrokraatin kehittyminen kohti venäläismielisyyttä ei ole mikään suuri uutinen, koska tämä nettilehti on tähänkin asti noudattanut tarkasti MV:n kaarta. Aloitettiin nokkelalla ja osuvallakin satiirilla vanhan Pahkasian hengessä ja sitten siirryttiin yksiselitteisesti äärioikeistolaiseen propagandaan, jossa "byrokratiaksi" saatettiin laskea kansalaisten oikeuksien toteutumiseksi luodut ratkaisut. Saman radan seuraava etappi on Venäjän propagandan ottaminen todesta.

I och för sig är det ingen stor nyhet att Dagens Byråkrat utvecklar sig i putinistisk riktning, eftersom den här webbtidningen även hittills följt samma kurva som Ilja Janitskins rasistiska och putinvänliga webbsajt MV. Man inledde verksamheten med fiffig och träffande satir som fick en att tänka på den legendariska finska humorblaskan Pahkasika ("Vårtsvinet"), men därefter övergick man till entydigt högerextrem propaganda, där det framställdes som "byråkrati" att myndigheter i sitt arbete tog hänsyn till medborgarens rättigheter. Nästa station på samma bana är att framställa rysk propaganda som sanning.

Minun täytyy sanoa, että olen ollut hyvin tyytyväinen Kokoomuksen Verkkouutiset-verkkolehden Venäjä-raportointiin, vaikka olenkin puolueen kanssa monesta asiasta eri linjoilla. Mutta tämä Päivän Byrokraatin Twitter-kirjoitus valitettavasti on omiaan osoittamaan, että Venäjänkin kanssa ollaan eräissä kokoomuspiireissä valmiita tekemään yhteistyötä ja Venäjänkin propagandaa kuuntelemaan, jos sillä saa lyötyä toista mieltä olevia omanmaalaisia.

Jag måste säga, att jag i allmänhet har varit mycket nöjd med Rysslandbevakningen i Samlingspartiets webbtidning Verkkouutiset, trots att jag i många saker är oenig med partiet. Men tyvärr visar Twitterinlägget ovan att en del samlingspartister är villiga att kollaborera med Ryssland och sprida propaganda från Ryssland för att därigenom bekämpa oliktänkare i det egna landet. 

Ja tämä on jo täysin rinnastettavissa taistolaisuuteen. Ei taistolaisuudessa ollut vikana se, että kannatettiin kommunismia, sillä kyllä demokraattisessa maassa saa kannattaa erilaisia talousjärjestelmiä ja myös toteuttaa sellaisia, jos kansa sitä haluaa ja jos perustuslaki pidetään voimassa, niin että kansalla on niin halutessaan myös oikeus luopua niistä aiemmin haluamistaan erilaisista talousjärjestelmistä. (En tässä ota kantaa siihen sinänsä tärkeään kysymykseen, onko kommunismi kommunismia jos sen voi perua, se on ihan toinen keskustelu.) Vikana oli se, että kommunismi haluttiin toteuttaa vieraan vallan pistimien avulla ilman kansan enemmistön tukea.

Och det här kan redan jämställas med sjuttiotalsstalinismen. Det som var fel med taistoiterna var inte att de ville ha kommunism. I ett demokratiskt land kan man vara anhängare av allehanda ekonomiska system och även införa sådana, om folket det vill - och om man därvid behåller grundlagen i kraft, så att folket, när det så vill, också kan skrota det nya ekonomiska system det nyligen infört. (Jag tar inte ställning till den i och för sig viktiga frågan, om kommunismen alls är kommunism om man kan upphäva den, det är en helt annan diskussion.) Det som var fel var, att man ville införa kommunismen med en främmande makts militära stöd utan att ens tillfråga folkmajoriteten.

Aivan vastaavasti merkittävä osa oikeistoamme, myös osa Kokoomusta, on nähnyt Unkarissa sellaisen tulevaisuuden, josta se pitää, ja haluaa toteuttaa sen Suomessa Venäjän pistimien avulla. Se, että minut on suljettu kokonaan suomenkielisestä valtajulkisuudesta, oli vain esimakua siitä, mikä on tulossa. Median olisi kannattanut olla solidaarinen silloin, kun meikäläinen joutui maalitetuksi.

På helt samma sätt har en stor del av vår höger, inklusive många samlingspartister, i Ungern sett en framtid den gillar och vill förverkliga denna vision med ryskt militärt stöd om det så gäller. Att jag helt uteslöts från finska mainstreammedier var bara en försmak av det som komma skall. Medierna borde ha solidariserat sig med mig när jag blev föremål för en koordinerad hatkampanj.