perjantai 28. heinäkuuta 2017

Autohurjastelija tappoi Helsingissä - Bilgalning dödade i Helsingfors

Enemmän tai vähemmän tärähtänyt keski-ikäinen äijä ajoi ihmisten päälle Helsingissä. Uhreja tuli puolisen tusinaa, yksi pääsi hengestään ja loput joutuivat paikattaviksi. Äärioikeistomme innostui jo vesi kielellä mässäilemään sillä, että kuski aivan varmasti oli ulkomaalainen. Mutta mitenkäs kävi? Osoittautui, että tyyppi oli kotoperäinen kahjo, ja kaiken lisäksi äärioikeistolaisen Rajat kiinni -someryhmän jäsen.

En mer eller mindre sinnesrubbad medelålders gubbe körde över folk i Helsingfors. Det blev ungefär ett halvdussin offer, ett av dem fick sätta livet till och resten hamnade på sjukhuset. Vår extremhöger blev redan superentusiastisk över möjligheten att det kunde röra sig om en invandrare. Men hur artade det sig sen? Det visade sig att bilgalningen var av inhemsk ras, och till råga på allt var han också medlem i den högerextrema Facebookgruppen "Stäng gränserna".Surullisen kuuluisa ex-poliitikko Džeimppa Hirvisaari riensi tietysti kyselemään poliisilta, onko varmasti kyseessä kantasuomalainen eikä "neekeri".

Den ökände ex-politikern Dzjejmpan Hirvisaari skyndade sig att fråga polisen, om det säkert var en representant för majoritetsbefolkningen, inte en "neger".torstai 27. heinäkuuta 2017

Suomen turvallisuuspoliittiset vaihtoehdot - De säkerhetspolitiska alternativ Finland kan välja emellan

1) Nato-jäsenyys (Nato voi tässä tarkoittaa Naton tilalle astuvaa yhteiseurooppalaista turvallisuusjärjestelyä, jos USA Trumpin johdolla vetäytyy Euroopasta). Mielestäni se takaa parhaiten Suomen pysymisen siedettävän tasoisena länsimaisena demokratiana.

1) Nato-medlemskapet. (Ordet "Nato" avser här även det sameuropeiska säkerhetsarrangemang som eventuellt ersätter Nato, om USA under Trumps ledning drar sig tillbaka från Europa.) Enligt min mening är det här det bästa alternativet, om vi vill behålla en någorlunda dräglig västerländsk demokrati i Finland.

2) Ns. itsenäinen puolustus. Jotta se olisi uskottava, sen täytyy olla niin totaalisella tasolla, että koko maa militarisoidaan esimerkiksi kommunistisen Albanian tyyliin. Se olisi luultavasti lokoisaan vapaaseen eloon tottuneiden ihmisten mielestä niin vastenmielinen rajoittaessaan pyhän minä-minä-minän oikeuksia, että se voitaisiin toteuttaa ainoastaan diktatuurin puitteissa.


2) S k självständigt försvar. För att göra det trovärdigt måste det befinna sig på så total nivå att hela landet i praktiken militariseras som på sin tid kommunistiska Albanien. Detta skulle dock kringskära det heliga jag-jag-jagets rättigheter så mycket att våra samtida, som vant sig vid ett fritt och lätt liv, inte skulle gå med på det, åtminstone inte om de själva kunde bestämma. Någon sorts diktatur skulle sålunda vara nödvändig.


3) Ns. yya-linja (joka toki voitaisiin naamioida kakkoskohdan mukaiseksi "itsenäiseksi puolustukseksi"). Se merkitsisi vahvistuvaa ulkopoliittista riippuvuutta Venäjästä ja useimpien demokraattisten oikeuksien ja periaatteiden murenemista Venäjää mielisteltäessä ja sen aikeita ja haluja ennakoitaessa. Ajan pitkään tämä tietenkin johtaisi Suomen sulautumiseen osaksi Venäjän federaatiota.

3) Det såkallade vsb-alternativet (som dock kunde kamoufleras som "självständigt försvar" enligt paragraf två ovan). Detta skulle innebära tilltagande utrikespolitiskt Rysslandsberoende. Makthavarna skulle i sin policy och sina beslut försöka antecipera Rysslands avsikter och önskemål, och under dessa omständigheter skulle de flesta demokratiska rättigheter och principer murkna och multna bort. På lång sikt skulle Finland givetvis gå upp i ryska federationen. 

tiistai 25. heinäkuuta 2017

Matti Rossista ja kommunistien russofiliasta - Om Matti Rossi och kommunistisk russofili

Matti Rossi, leppymättömän kommunistin maineessa ollut laulurunoilija, unkarilaisen runoilijan KGB:lle narauttanut ilmiantaja ja latinalaisamerikkalaisen kirjallisuuden kääntäjä, kuoli hiljattain. Nyt en jaksa hirveän syvälle paneutua Rossin henkilöön, mutta totean pari asiaa: ymmärrän että joku alkaa kommunistiksi esim. kapinoidakseen autoritaarista oikeistolaista isukkia vastaan ja hyväksynkin sen tiettyyn rajaan asti, mutta sitä en hyväksy, että kommunisti jatkaa Venäjän juoksupoikana vielä Neuvostoliiton romahdettua.

Matti Rossi, den oförsonliga kommunisten, visdiktaren och översättaren av latinamerikansk litteratur även känd för att ha angivit en ungersk poet till KGB, dog nyligen. Nu orkar jag inte fördjupa mig alltför mycket i Rossis person, men ett par saker konstaterar jag: jag förstår att man blir kommunist för att t ex göra uppror mot sin auktoritäre högervridne far, jag accepterar det t o m, åtminstone i viss mån, men att en kommunist envisas med att agera springpojke åt Ryssland även efter Sovjetunionens fall, det accepterar jag definitivt inte.

Nyt kun Rossin ilmiantokirje on tullut julki, täytyy ihmetellä sen raivoisaa ja hysteeristä sävyä. Tuntuu siltä kuin Rossi olisi loukkaantunut unkarilaisen pikkunokkeluudesta henkilökohtaisesti. Itse asiassa minulla on sellainen kutina, että Rossin kommunismiin hurahtamisen taustalla oli jokin jonninjoutava, mutta asianomaiselle itselleen tärkeä omakohtainen trauma ("se Kelju-Kake joka astui varpailleni kun olin 5-vuotias, kyllä häntä kaduttaa sitten kun neuvostoarmeija tulee ja ampuu hänelle dum-dum-kuulan vatsaan").

Brevet med vilket Rossi angav den ungerska diktaren har nyligen offentliggjorts, och det är skrivet med sådant hysteriskt raseri att man måste förvåna sig. Det förefaller som Rossi känt sig personligen kränkt av ungrarens småkvicka släng. Jag har faktiskt det intrycket att Rossi på sin tid blivit kommunist p g a någon traumatisk personlig upplevelse som för alla andra framstår som bagatell ("den där elake Emil som trädde mig på tårna när jag var fem år gammal, han får minsann ångra sig när sovjetarmén kommer och skjuter honom en dumdumkula i magen").

Kuten kommunistipuolueen nettisivuilta hiljattain sai lukea, Suomen kommunistit ovat pysytelleet aika uskollisesti Venäjän tukena. Jokin aika sitten pidetyssä "kalotin kommunistien" tapaamisessa oli läsnä delegaatio Donetskin valetasavallan kommunistisesta puolueesta, ja Ukrainan laillisesta hallituksesta puhuttiin silmää räpäyttämättä fasistisena. Herää toki myös kysymys, mitä tekemistä Donetskin kommunisteilla on pohjoiskalotin kanssa. Itä-Ukraina ei nyt ole napapiirillä päinkään.

Som vi nyligen fick läsa på finska kommunistiska partiets webbsidor, stöder finska kommunister fortfarande lojalt den ryska saken. För en kort tid sen anordnades ett möte för Nordkalottens kommunister, där en delegation från kommunistiska partiet i fejkrepubliken Donetsk var närvarande, och den lagliga regeringen i Ukrainska omtalades som fascistisk som om det vore den självklaraste saken i världen. Man känner sig nog också föranledd att fråga, vad Donetskkommunisterna har för ärende till Nordkalotten. Östra Ukraina ligger ju ingenstans nära Polcirkeln.

Itse asiassa sitäkin sietää kysyä, miten vakavasti Donetskin valetasavallan kommunistit voi ottaa edes kommunisteina. Donetskissa on joitakin muka erillisiä ja riippumattomia poliittisia puolueita, mm. juuri nämä kommunistit, mutta mitä ilmeisimmin kyse on sellaisista näennäispuolueista, joita esimerkiksi neuvostoimperiumin aikaisissa alusmaissa toimi - eikä vain siellä: Kiinassa on yhä muodollisesti olemassa esimerkiksi Guomindang-puolueen, Kiinan perinteisen nationalistipuolueen, kommunistien kanssa liittoutunut haara. (Itä-Saksassa oli jopa "edistysmielisten entisten natsien" puolue NDPD; todennäköisesti totuudenmukaisen vitsin mukaan kommunistipuolueessa, anteeksi, "sosialistisessa yhtenäisyyspuolueessa", oli enemmän entisiä natseja kuin NDPD:ssä konsanaan.)


NDPD:n puoluetoimisto. Julkisivussa vaaditaan vapautta Erika Thürmerille, viisitoistavuotiaalle aktivistille, joka joutui vuonna 1950 pidätetyksi lännessa. NDPDs partibyrå. På fasaden krävs det frihet för Erika Thürmer, femtonårig aktivist som år 1950 arresterades i Väst. Kuvalähde/bildkälla/Bildquelle: wikipedia.de/Bundesarchiv


Det är faktiskt mödan värt att ställa frågan, om kommunisterna i fejkrepubliken alls kan tas på allvar ens som kommunister. I Donetsk lär det finnas en del kantänka separata och oberoende politiska partier, bl a de här kommunisterna, men det är uppenbart att det bara handlar om skenpartier av den sort som var vanliga i Sovjetunionens kommunistiska lydriken - och inte bara där: i Kina existerar det fortfarande en med kommunisterna allierad gren av det anrika nationalistpartiet Guomindang. (I Östtyskland fanns de t o m ett parti för "framstegsvänliga" före detta nazister, NDPD; enligt ett skämt, som antagligen låg mycket nära sanningen, hyste kommunistpartiet, pardon, "socialistiska enhetspartiet", fler före detta nazister än NDPD någonsin.)


Sun Yat-sen (Sun Zhongshang), Kiinan demokraattisen vallankumousliikkeen perustaja ja kansallissankari. Sekä kommunistit, Taiwanin guomingdang-puolue että mannerkiinalainen guomingdang-puolue pitävät itseään sankarin perinnön oikeina jatkajina. Sun Yat-sen (Sun Zhongshan), som grundade den demokratiska revolutionsrörelsen i Kina och som kineserna ser som en nationalhjälte. Både kommunisterna, det taiwanska guomingdang-partiet och det kontinentalkinesiska guomingdangpartiet anser sig vara de rätta arvingarna till hjälten. Kuva/bild: wikipedia.org.


Ukrainassa - kuten aika yleisesti tiedetään - kommunistipuolueet on lailla kielletty, mitä sekä suomalaiset että donetskilaiset kommunistit pitävät todisteena maan fasistisuudesta. Kuitenkin Ukrainassa on äärivasemmistolaisia järjestöjä, jotka eivät kutsu itseään kommunisteiksi. Jos kommunistimme ovat pääasialliselta identiteetiltään sitä mitä tietosanakirja tarkoittaa kommunistilla, eli marxilaisia vallankumouksellisia sosialisteja, miksi he eivät hakeudu yhteistyöhön ukrainalaisten Venäjästä riippumattomien äärimarxilaissosialistien kanssa, vaan menevät Donetskin "tasavallan" ilmiselvien putinististen yhteistoimintamiesten halpaan? Siksikö, että "kommunismi" ei heillekään enää tarkoita muuta kuin Putinin asian kritiikitöntä ajamista?

I Ukraina är - som allom bekant - kommunistiska partier förbjudna, vilket både finska och donetskiska kommunister ser som ett bevis på att landet är fascistiskt. Det finns dock vänsterextrema organisationer i Ukraina som inte kallar sig kommunistiska. Om våra kommunister till sin huvudsakliga identitet är vad en encyklopediartikel menar med kommunist, dvs marxistiska revolutionära socialister, varför söker de då inte samarbetspartners bland de ukrainska extremmarxister som inte lyder under rysk överhöghet utan låter sig luras av uppenbara putinistiska kollaboratörer i Donetsk-"republiken"? Beror det månne på att "kommunism" inte betyder något annat än kritiklös putinism ens för dem?

Jouduin hiljattain Facebookissa napit vastakkain parinkin nykykommunistin kanssa, ja minun täytyy sanoa, että en osannut erottaa heitä millään oleellisella tavalla äärioikeistolaisista putinisteista. 

Nyligen kom jag ihop mig med ett par av våra kommunistiskt sinnade samtida, och ärligt talat skilde sig intrycket inte på något relevant sätt från högerextrema putinister.

Sekä kommunistit että äärioikeistolaiset ovat sitä mieltä, että äärioikeisto ei ole koskaan vainonnut minua ja että olen hullu, jos päinvastaista väitän. Äärioikeistolaisethan tunnetusti kiistävät äärioikeiston olemassaolonkin; kommunistille taas minä olen äärioikeistolainen, eikä ole uskottavaa, että äärioikeistolaiset vainoaisivat äärioikeistolaista.

Både högerextremister och kommunister anser att jag aldrig förföljts av extremhögern och att jag är en galning om jag hävdar det motsatta. Högerextremisterna själva insisterar ju att det inte finns någon extremhöger; för kommunisterna är jag en högerextremist, och för dem är det inte trovärdigt att högerextremister förföljer en högerextremist.

Sekä kommunisteille että äärioikeistolaisille Putin on - jollei sankari, niin ainakin hyödyllinen pragmaattinen liittolainen. Kommunistien mielestä amerikkalainen kapitalismi on vähän niin kuin mafia, mutta venäläinen totalitarismi pelkkä pikkurikollinen, puotinaruvaras, johon huomio suunnataan jotta isot rosvot pääsisivät kuin koirat veräjästä. Äärioikeistossa taas on niitä, jotka ensin pitävät Hommalla pitkän puheenvuoron siitä, kuinka Venäjä periaatteessa tietenkin on vihollinen, mutta jatkavat julistamalla Putinin olevan käytännössä valkoisen rodun viimeinen turva muslimien ja neekereiden maailmanvalloitusta vastaan.

Både kommunister och högerextremister ser i Putin om inte en hjälte så åtminstone en nyttig pragmatisk allierad. Kommunisterna tycker att amerikansk kapitalism är som maffian men rysk totalitarism bara en väskryckande småtjyv som ägnas uppmärksamhet för att de stora bovarna ska komma undan. Högerextremister däremot brukar hålla på sitt webbforum ett långt anförande om hur Ryssland i princip givetvis är en fiende men fortsätter med att prisa Putin som i praktiken den vita rasens sista försvarare mot världserövringslystna muslimer och negrer.

Sekä kommunistit että äärioikeisto uskovat yhä enemmän tarinoihin juutalaisesta salaliitosta, joilla ei Suomessa ole koskaan ollut kovin vahvaa perinteistä jalansijaa edes äärioikeistossa. Venäjä on levittänyt antisemitismiä ohjelmallisesti tsaarin ajoista asti, joten juutalaisvastaisuuden vahvistumista Suomessa voidaan pitää merkkinä Venäjän vaikutuksen vahvistumisesta. (Toki se on myös merkki siitä, kuinka suodattamatta suomalaisen äärioikeiston aatteet tulevat Yhdysvalloista netin kautta. Mutta nyt on jo herätty tietoisuuteen siitä, kuinka riippuvainen amerikkalainenkin äärioikeisto on Venäjästä.)

Det finns allt fler kommunister och högerextremister som tror på legenden om den judiska konspirationen - men antisemitiska konspirationsteorier har inte särskilt långa anor i Finland, inte ens inom extremhögern. Ryssland har programmatiskt spritt antisemitism sedan tsartiden, vilket innebär att starkare judefientlighet i Finland indikerar starkare rysk infiltration. (Visst är det också ett tecken på hur ofiltrerade högerextrema idéer nu strömmar in från Amerika via internet. Men redan nu har man insett hur beroende även den amerikanska extremhögern är av Ryssland.) 

Sekä kommunisteille että merkittävälle osalle äärioikeistoa Yhdysvallat on vihollinen, mutta sekä kommunistit että äärioikeisto pitävät Trumpista - kommunistit siksi, että Hillary Clinton oli heille "sota-Hillary" ja Trump on isolationistina ja Putinin ystävänä "rauhan mies". "Rauha" tarkoittaa tietysti heidän sanavarastossaan Venäjän tahdolle alistumista, mitäpä muutakaan.

Både för kommunisterna och för en betydlig del av extremhögern är Förenta Staterna en fiende, men båda grupperna gillar också Trump - kommunisterna därför att Hillary Clinton för dem var "krigiska Hillary" medan Trump som isolationist och Putinvän var en "fredens man". "Fred" betyder i deras ordförråd underkastelse under Ryssland, som man vet.


Saa kommunismia minun puolestani (toki lain puitteissa) ajaa, kuten olen muussa yhteydessä jo todennutkin - kansa ratkaisee äänestyskopissa, paljonko kannatusta kommunismilla on. Mutta kommunismin kuuluisi sitten olla oikeaa kommunismia eli radikaalia marxilaista sosialismia. Putin ei edusta radikaalia marxilaista sosialismia, eikä Venäjän etujen puolustaminen ole radikaalia marxilaista sosialismia. Sellainen kommunisti, jolle Venäjän edut ovat tärkeämpiä kuin Suomen muuttaminen sosialistiseksi ihantolaksi, ei ole oikea kommunisti. Sen uskallan sanoa, vaikka en ole itse kommunisti enkä varsinainen kommunismin asiantuntija, enkä ole lukenut Marxin Pääomasta juuri muuta kuin, heh, Solženitsynin arvostelun siitä.

Som jag i ett annat sammanhang konstaterat, är det helt okej att främja kommunism, såvitt man gör det inom lagens ramar - folket får sen avgöra vid valurnorna, vad det anser om kommunism. Men den kommunism man främjar borde sen också vara genuin kommunism, dvs radikal marxistisk socialism. Putin representerar inte någon radikal marxistisk socialism, och det är inte radikal marxistisk socialism att försvara ryska intressen. Den kommunist för vilken det är viktigare att gå Putins ärenden än sträva till att förvandla Finland till en socialistisk utopi är ingen riktig kommunist. Så mycket vågar jag säga, trots att jag varken är kommunist eller expert på kommunism - jag har inte läst Das Kapital av Marx, jag har bara läst Solzjenitsyns kommentar, så att säga.

En pidä suomalaisia kommunisteja niin tyhminä, etteivät ainakin jotkut heistä kykenisi huomaamaan, kuinka fasistinen Venäjä on ja kuinka Putin käyttää heitä hyväkseen. Mutta ne heistä, jotka eivät pysty toistamaan itselleen "mutku USA" riittävän monta kertaa vaientaakseen omantuntonsa kolkutukset, ovat luultavasti liian peloissaan. Iso kysymys on, kuka heitä on uhkaillut ja millä.

Jag tror inte att alla finska kommunister är för dumma för att inse att Ryssland är en fascistisk stat och att Putin utnyttjar dem till sina maktpolitiska ändamål. Men de som inte kan upprepa för sig själva "men USA då" tillräckligt många gånger för att tysta ned sitt samvete är förmodligen för rädda. Den stora frågan är, vem som hotat dem och vad det varit för hotelser. 

Я ТЕБЯ В ФИНЛЯНДИЮ НЕ ПРИГЛАСИЛ, УБИЙЦА!

Вовка! Я тебя к нам не пригласил, собака, фашист, убийца. Ты никому не нужен. Ни Финляндии, ни русскому народу.

maanantai 24. heinäkuuta 2017

Käytännön "isänmaallisuutta" - "Fosterländskhet" i praktiken


VDV tarkoittaa Venäjän laskuvarjoerikoisjoukkoja, Vozdušno-desantnye vojska - aivan niin, kyse on samoista "desanteista", joiden nimellä on niin synkkä kaiku sota-aikojemme historiassa. OMON-joukot taas ovat sisäministeriön erikoisjoukkoja, Otrjad mobil'nyj osobogo naznačenija

Petri Partanen: "Blir [Pekka] Haavisto vår näste president så får vi hoppas att vi snabbt får de ryska VDV- och OMON-trupperna till Helsingfors!"

VDV står för Rysslands speciella fallskärmsstyrkor, Vozdusjno-desantnye vojska - ordet "desant", som har så dyster klang i finsk krigshistoria, är av samma ursprung. OMON-styrkorna är inrikesministeriets specialstyrkor, Otrjad mobil'nyj osobogo naznatjenija.


sunnuntai 23. heinäkuuta 2017

Suomelle oma kaani - Egen khan för Finland

Kuvalähde/Bildkälla: Perussuomalaiset/SannfinländarnaKuvassa ei ole Tšingis-kaani, vaan Riku Nevanpää, perussuomalainen poliitikko, joka kunnostautui hiljattain vaatimalla "puhdistuksia" lehdistössä. Hän kuulemma tavoittelee perussuomalaisten presidenttiehdokkuutta. Täten annamme hänelle oikeuden käyttää arvonimeä Riku-kaani. Lupaan hänelle ääneni, jos hän sitoutuu vaalit voittaessaan julistautumaan Suomen kaaniksi.

PS: Olin väärässä. Hän ei haluakaan presidentiksi, vaan Satakunnan perussuomalaisten johtoon. No, kyllä sielläkin varmaan kaania kaivataan.

Bilden visar inte Djingis-khan, utan Riku Nevanpää, en sannfinländsk politiker, som nyligen utmärkte sig med att kräva "utrensningar" inom tidningspressen. Härmed förlänar vi honom titeln Riku-khan. Han lär vilja bli presidentkandidat för Sannfinnarna. Jag kommer säkert att rösta på honom, om han å sin sida lovar att vid eventuell valseger khanförklara sig.

PS: Jag misstog mig. Han vill inte ännu bli president, han vill bara leda sannfinnarna i Satakunda. Men jag antar att även deras image skulle bli bättre av att ledas av en riktig khan.