maanantai 21. toukokuuta 2018

Associates eli... - Associates eller...

Katsokaapa tätä:

Kolla det här:


"Obs! Soldiers of Odin organisationen [sic] har infört en ny medlemskapsnivå, som möjliggör det även för dig att delta med [sic] i vår nationellt sinnade verksamhet. Medlemskapsnivån heter Associates, eller kumpaner [sic]. Genom Associate systemet [sic] försöker vi utvidga vår nationellt sinnade verksamhet till varje kommun och stad i Finland. Läs mer på vår sajt."Siinä siis tarjotaan Soldiers of Odin -järjestön ehdokas- tai kannattajajäsenille uutta jäsentasoa: associates eli kumppanit. Siis sointuvalla "suomen" kielen sanalla associates. Selityksenä perässä "kumppanit". Eikä tavuviivojakaan osata panna oikeaan paikkaan.

Där erbjuder Soldiers of Odin-organisationen sina aspirerande medlemmar eller medlemskandidater en ny medlemskapsnivå: associates eller kumpaner. "Associates" på ack så klangfull finska, "kumpaner" som förklaring. Och bindestreck kan de inte använda heller.

Kotimaisen yhdistyselämän piiristä löytyisi varmasti parempiakin sanoja kuin associate, esimerkiksi tukijäsen, tukija, ulkojäsen, avustajajäsen, liitännäisjäsen... Ei kai tällaisilla termeillä ole laillisesti lukkoonlyötyä merkitystä, eli sieltä voi valita termin ihan sen mukaan mistä tykkää; mutta pojat ovat niin täydellisesti suomenkielisen yhdistysperinteen ulkopuolella, että ainoa mitä heille tulee mieleen, on englanninkielinen sana. Ja nämä eivät ainoastaan sano olevansa "suomalaisen kulttuurin puolustajia", vaan myös pyrkivät väkivallalla ja uhkauksilla ajamaan suomalaisuudesta jotain tietävätkin ulos julkisesta keskustelusta.

I inhemskt föreningsliv används det säkert bättre ord än associate, - jag kunde tänka mig tukijäsen (stödmedlem), tukija (stödperson), ulkojäsen (extern medlem), avustajajäsen (assisterande medlem), liitännäisjäsen (associerad medlem)... Sådana här ord har knappast någon lagstadgad och fastställd betydelse, så man får välja den term man gillar bäst; men de här grabbarna har ingen aning om finsk föreningstradition och det enda ord de kan tänka sig är engelska. Och sen påstår sig dessa anglomaner inte bara "kämpa för finsk kultur", utan lägger sig manken till att genom våld och hotelser utesluta ur offentlig debatt alla de som verkligen förstår sig på finska traditioner.

sunnuntai 20. toukokuuta 2018

Ainoa järjellinen juttu Gazasta, jonka olen lukenut - Den enda förnuftiga artikel om Gaza som jag läst

Ainoa järjellinen juttu Gazan tilanteesta, jonka olen lukenut, on ilmestynyt Tablet Magazinen nettisivustolla, ja sen on kirjoittanut Yair Rosenberg. Tässä ovat sen kolmetoista pointtia numerojärjestyksessä.

Den enda någorlunda förnuftiga artikel jag läst om situationen i Gaza har utkommit på Tablet Magazines webbsidor och har författats av Yair Rosenberg. Här är de tretton nyckelpunkter artikeln räknar upp.

1) Protesteissa ei ollut kyse Trumpin lähetystöpäätöksestä, vaan viikoittaisista mielenosoituksista, jotka olivat olleet käynnissä maaliskuusta asti. Toki Trumpin päätöstä hyödynnettiin julkisuuden hankkimiseen. Rosenberg huomauttaa raportoinnin Trump-keskeisyyden hävittäneen näkyvistä kaksi epämukavaa tosiasiaa: sen, että Gazan siviilien kurja tilanne on kadonnut maailman tutkalta, ja sen, että monet palestiinalaiset oikeasti haluavat lakkauttaa Israelin valtion.

1) Protesterna handlade inte om Trumps beslut om att flytta på amerikanska ambassaden, utan upprepade demonstrationer som pågått varje vecka sedan mars. Visserligen utnyttjades beslutet till att skaffa demonstrationerna synlighet i medierna. Rosenberg konstaterar att den betoning som nyhetsbevakningen lagt på Trump har gjort två viktiga saker osynliga: att civilbefolkningens elände i Gaza å ena sidan försvunnit från medierna, och å andra sidan, att det verkligen finns många palestinier som vill bli av med staten Israel överhuvudtaget.

2) Gazan saarto on ankarampi kuin Israelin turvallisuus minkään järjen mukaan vaatii, ja siihen liittyy byrokraattista mielivaltaisuutta. Palestiinalaisilta Fulbright-stipendiaateilta saatetaan kieltää USA:han matkustaminen, ja toisaalta palestiinalaiset maanviljelijät eivät voi suunnitella tulevaisuuttaan, koska eivät tiedä mikä satokasvi milläkin viikolla on Israelissa tuontikiellossa.

2) Gazablockaden är strängare än Israels säkerhet skäligt förutsätter och innebär dessutom byråkratiskt samtycke. Palestinska Fulbrightstipendiater kan vägras utresetillstånd, och palestinska jordbrukare kan inte planera sin framtid, eftersom de inte kan veta vilka matvaror som nästa vecka ska vara under importförbud i Israel.

3)  Hamas on oikeasti äärijärjestö, joka harrastaa niin terrorismia, petturiksi leimattujen teloitusta ilman oikeudenkäyntiä, naisten vapauden rajoittamista kuin muutakin vastenmielistä, ja siihen on syynsä, että Hamasia kohdellaan terroristikoplana.

3) Hamas är en verklig extremistorganisation, som ägnar sig både åt terrorism, utomrättsliga avrättningar av påstådda förrädare, kringskärning av kvinnors rättigheter och annat vämjeligt, och det är inte utan skäl Hamas behandlas som terroristliga.

4) Israelin kauppasaarto on aiheuttanut kurjistumista ja toivottomuutta Gazassa. Hamasin kyvyttömyys ja haluttomuus hallita asiallisesti on aiheuttanut kurjistumista ja toivottomuutta Gazassa.

4) Den israeliska handelsblockaden har vållat elände och hopplöshet i Gaza. Hamas' okunnighet och ovilja att förvalta området på ett sakligt sätt har vållat elände och hopplöshet i Gaza.

5) Suuri osa protestoijista Gazassa oli aseettomia ja rauhanomaisia.

5) En stor del av de protesterande i Gaza var obeväpnade och fredliga.

6) Hamas yllytti mielenosoittajia uhmaamaan Israelin sotilaita ja (ennalta-arvattavasti) saamaan kuulanreiät rintaansa.

6) Hamas uppviglade demonstranterna att provocera de israeliska soldaterna och (förutsägbart nog) ådra sig dödlig beskjutning.

7) Mielenosoittajien joukossa oli myös Hamasin aktiivijäseniä ja aseistautuneita.

7) Det fanns också beväpnade Hamasaktivister bland demonstranterna.

8) Gazalaiset eivät voi äänestää Hamasia pois vallasta, koska Hamas ei ole sallinut vapaita vaaleja vuoden 2006 jälkeen. Gazalaiset ovat joskus uskaltaneet protestoida Hamasin hallintoa vastaan, jolloin on tullut luotia nahkaan. (Näistä protesteista vain ei ole kovin äänekkäästi raportoitu, koska Palestiinan ystävien näkökulmasta ne ovat nolo juttu ja koska Israelin ystävien näkökulmasta ne rikkovat heidän suosikkinarratiivinsa palestiinalaisista yhdenmukaisiksi aivopestyinä Hamas-fanaatikkoina.) Mielen osoittaminen Israelia vastaan on Hamasin hyväksymä purkautumiskanava turhautumiselle, joka todellisuudessa kohdistuu myös Hamasiin. Jos Hamas sallisi vapaat vaalit, Hamas äänestettäisiin käpälämäkeen.

8) Gazabefolkningen kan inte välja bort Hamas, eftersom Hamas sedan sitt makttillträde år 2006 inte tillåtit fria val. Gazabor har ibland vågat protestera mot Hamasregimen - och blivit nedskjutna. (Dessa protester har dock inte fått särskilt stor offentlighet: för Palestinavänner är de någonting genant, och Israelvänner är inte heller så glada åt att se sitt favoritnarrativ om enhetligt hjärntvättade, fanatiska palestinier ifrågasättas så här.) Demonstrationer mot Israel är ett av Hamas godkänt sätt att avreagera en mera allmän frustration, som också riktar sig mot Hamas. Skulle fria val äga rum i Gaza, så skulle det bli abrupt slut med Hamasväldet.

9) Hamas on tietoisesti pyrkinyt lisäämään kaaosta ja kurjuutta Gazan alueella mm. yllyttämällä mielenosoittajat tuikkaamaan useita kertoja tuleen raja-aseman, jonka kautta suurin osa avustusrekoista tulee.

9) Hamas har medvetet bidragit till kaoset och eländet i Gaza bl a genom att upprepade gånger tutta eld på en gränsstation genom vilken humanitär hjälp för det mesta når området.

10) Suurin osa siitä, mitä sosiaalisissa medioissa jaetaan, ei ole totta, vaan jommankumman osapuolen usein hyvinkin karkeaa propagandaa. Sen sijaan että jakelet viraalivideoita ja muuta vastaavaa kamaa, joka silittää myötäkarvaan omia ennakkoluulojasi, kannattaa olla mediakriittisempi ja tarkistaa riippumattomista, arvovaltaisista lähteistä, onko jutussa perää. 

10) Största delen av vad som cirkulerar i sociala medier är inte sanning, utan grov propaganda någon av parterna producerat. I stället för att ge ytterligare spridning åt virala videoklipp och liknande material som stryker dina egna fördomar medhårs är det klokare att vara mera mediekritisk och verifiera i oberoende, respekterade källor om historien har verklighetsbakgrund.

11) Gazan ongelmiin on kyllä esitetty konstruktiivisia sovitteluratkaisuja, jotka ottaisivat molempien puolten edut huomioon, mutta ne eivät saa huomiota sosiaalisissa medioissa, joissa jompikumpi puoli on aina sankari tai uhri ja vastapuoli roisto.

11) Det har framförts konstruktiva kompromisslösningar för Gazas problem som skulle ta i beaktande intressena på båda sidorna, men sådana lösningar förbigås i sociala medier, där ena sidan alltid är hjälte eller offer och den andra sidan alltid är skurken.

12) Israelin taktiikka ja menettelytavat tulisi voida alistaa puolueettomalle tutkinnalle, mutta YK:n Israelin-tuomitsemisautomaatilla ei ole sellaiseen kykyä eikä arvovaltaa. Yair Rosenberg katsoo kuitenkin, että USA, Kanada ja Eurooppa kykenisivät yhdessä luomaan riittävän luotettavan tutkintaelimen.

12) Israels taktik och metoder borde kunna underkastas oberoende utredning, men Förenta Nationerna har för länge sedan degraderats till en automat som gång på gång fördömer Israel och som sålunda inte har vare sig kapacitet eller prestige att organisera en sådan utredning. Yair Rosenberg anser dock att USA, Kanada och Europa tillsammans vore kapabla att skapa ett tillräckligt pålitligt granskningsorgan. 

13) Tästä ei kuitenkaan käytännössä ole sanottavaa toivoa, koska koko keskustelun ovat ottaneet haltuunsa fanaatikot, joiden mielestä joko Israel on Jumalan edustaja maan päällä ja sellaisena määritelmällisesti viaton, tai Israel on ihmissyöjähirviö, joka tappaa palestiinalaisia lapsia huvikseen.

13) I praktiken finns det knappast något hopp om att så skulle ske, eftersom hela diskussionen numera behärskas av fanatiker, för vilka Israel antingen är Guds representant på jorden och som sådan definitionsenligt oskyldigt, eller ett människoätande monster som slaktar ned palestinska barn för skojs skull.

Lopuksi totean, että meillä Suomessa osattiin joskus ennen vanhaan olla ottamatta liian intohimoisesti kantaa tähän Lähi-idän asiaan. Ajateltiin että meidän tehtävämme on toimia lääkäreinä, ei tuomareina. Suomalaiset olivat silloin läsnä Lähi-idässä rauhanturvaajina. Nyt jopa Lähi-idän riita on globalisaation vuoksi politisoitunut Suomessakin, ja itse kultakin odotetaan vankkaa kantaa jomman kumman osapuolen puolesta. 

Till slut vill jag konstatera, att jag saknar de tider då vi här i Finland kunde förhålla oss lugnt och lidelselöst till den gordiska knut som Mellanöstern alltid varit. På den tiden ansåg vi att det var vår uppgift att uppträda som läkare, inte som domare. Då var finländare närvarande i Mellanöstern som fredsbevarare. I dag har globaliseringen framskridit så långt att t o m Mellanösternkonflikten politiserats även i Finland, och alla förväntas välja sida.

Itse olen aina ollut sitä mieltä, että puolen valitseminen tässä perheriidassa on suunnilleen typerintä, mitä ulkopuolinen voi tehdä. Mutta kuten tiedätte, tällaisen kannan ottaminen johtaa nyky-Suomessa lokakampanjaan, potkuun medioista ja siteerauskieltoon.

Att välja sida i den här familjefejden har enligt min åsikt alltid varit det dummaste en utomstående kan göra. Men som ni vet är det precis genom ett sådant här ställningstagande man i dagens läge både får sparken från de finska medierna och blir omöjlig att vare sig anställas av eller citeras i dem.

Silloin ennen vanhaan kun juttuni vielä kelpasivat julkaistaviksi, sanoin jotain sellaista kuin että Suomi ei voi mennä sen enempää Israelin kuin Palestiinankaan puolelle sen enempää kuin Suomen omat intressit sallivat. Tämä peruspatrioottinen latteus osoittautui tehokkaimmaksi kuviteltavissa olevaksi tavaksi provosoida molempia konfliktin osapuoliin samaistuvia aktivistiporukoita. Suomessa siis poliittisesti etumerkitön isänmaallisuus on radikaali aate, jolla saa sekä fasistin että kommunistin leiman ja päätyy sensuroiduksi. Miettikääpä sitä.

Förr i världen, då mina skriverier ännu dög till utgivning, sade jag någonting i den stilen att Finland varken kan stöda Israel eller Palestina utöver det som Finlands egna intressen tillåter. Den här patriotiska plattityden visade sig vara det effektivaste tänkbara sättet att provocera bägge aktivistgäng som identifierar sig med den ena eller andra sidan. Fosterländskhet utan politiska förtecken är i Finland sålunda en radikal idé, och genom att omfatta den blir man utmålad både som fascist och som kommunist och censureras i medierna. Det borde ge er en tankeställare.

lauantai 19. toukokuuta 2018

Kreikan meri, meri Kreikan - Greklands hav, havet i Grekland

Äärioikeistolainen taistelujärjestö Soldiers of Odin värvää riveihinsä uutta verta julistuksella kansallismielisyyden tärkeydestä ja monikulttuurisuuden pahuudesta. Julistuksen ohessa on seuraava kuva:

Den högerextrema kamporganisationen Soldiers of Odin vill rekrytera nya krigare. I detta syfte låter de ett brandtal om nationalism som ett viktigt andligt vapen mot den hemska mångkulturen cirkulera på webben. Brandtalet åtföljdes av bilden nedan:


"Finland behöver dig! Anslut dig till vår organisation"


Luetellaanpa, mikä kaikki tässä kuvassa on epäsuomalaista:
- Tuo lätsäkeikari on Setä Samuli, Yhdysvaltain kansallishahmo.
- Tuo lippu tuossa kotsassa ei ole Suomen lippu, vaan joko Kreikan lipun vanha tilapäisversio tai Shetlandinsaarten epävirallinen lippu. Sinisen sävy on mielestäni kreikkalaisempi, mutta ristin paikka shetlantilaisempi. Suomen lipussa se risti tosiaan on sininen valkoisella pohjalla. Siis kuinka HELVETISSÄ suomalainen PYSTYY muistamaan Suomen lipun värit väärin päin? Kuinka tällaisilla toistaitoisilla törpöillä on OTSAA esiintyä suomalaisuuden portinvartijoina?
- Järjestön nimi on yksinomaan englanninkielinen. Englanti ei edelleenkään ole virallinen kieli Suomessa.
- Odin on skandinaavinen pakanajumala, joka ei liity millään tavalla suomalaiseen perinteeseen. Suomalaisia pakanajumalia ovat esimerkiksi Tapio, Ahti ja Turisas.

Låt oss räkna upp allt som är ofinskt på den där bilden:
- Gubben med hatten är Onkel Sam, nationalfiguren för Förenta Staterna,
- Flaggan på hatten är inte Finlands, utan antingen en gammal provisorisk flagga för Grekland eller den inofficiella flaggan för Shetlandsöarna. Den blåa färgen tycker jag är mera grekisk, medan korset snarare liknar det shetländska. På finska flaggan är korset blått och bakgrunden vit. Hur i HELVETE kan en FINNE komma ihåg sina nationella färger så fel? Hur har sådana här tafatta klåpare MAGE att uppträda som finskhetens grindvaktare?
- Namnet på organisationen är uteslutande på engelska, ett språk som inte har officiell ställning i Finland.
- Oden är en hednisk gud från Skandinavien, som ingenting har att göra med finsk tradition. Det är t ex Tapio, Ahti och Turisas som är finska hedniska gudar.

perjantai 18. toukokuuta 2018

Siteerauskäytännöt persuille selitettyinä (svensk översättning behövs inte)

Persuilla on vaikeuksia ymmärtää näitä akateemisia lainauskäytäntöjä. Siksi he eivät tajua sitäkään, miksi tästä Huhtasaaren tapauksesta kohkataan. Minäpä selitän.

Sinä Puli-Arska ja ystäväsi Tenu-Reiska juotte mielellänne viinaa. Se on elämänne ainoa ilo. Siksi se on teille tärkeää.

Yhteinen viinapullo pitää jakaa tasan ja rehellisesti. Kummankaan ei pidä juoda enemmän viinaa kuin toisen. Muuten vähemmälle viinalle jäänyt suuttuu ja tappaa. Viinavarkaalle et anna armoa. Se on sinun, Puli-Arskan, ankara sääntö. Tenu-Reiskan sinulta varastama ja juoma viina on iäksi mennyt. Sinä et koskaan saa sitä juotavaksesi. Siksi haluat antaa hänelle ankaran rangaistuksen.

Nyt minun pitää selittää sinulle työ ja opiskelu. Kumpikin on hyvin ikävä asia. Työ ja opiskelu ovat tylsää ja väsyttävää touhua. Niiden aikana ei saa juoda viinaa. Vasta työpäivän tai opiskelun jälkeen saa juoda viinaa. Opiskelu kestää monta vuotta. Sitten saa todistuksen. Todistus on ikään kuin lupa juoda viinaa. Ajattele! Monta vuotta juomatta viinaa, kovaa työtä, ja vasta sitten lupa. Sinäkin varmasti osaisit pitää sellaista lupaa arvossa.

Toinen opiskelija opiskeli. Hän ei juonut viinaa. Hänen piti olla juomatta viinaa. Hän teki opiskelutyön. Sitten hän sai todistuksen. Siis luvan juoda viinaa. Pitkän työn ja ilman viinaa olemisen jälkeen. Laura ei tehnyt sellaista opiskelutyötä. Hän varasti toisen opiskelutyön, eli luvan juoda viinaa. Kuin olisi varastanut toisen viinan.

Ymmärrätkö nyt? Sinäkin suutut viinan varkaudesta. Toisen juoma viina on sinulta ikuisesti mennyt. Lauran tekemä oli yhtä paha.

(Edellisessä tietysti "viinaa" ja "viinan juontia" käytetään vertauskuvana kaikille niille mukaville asioille, joita teemme silloin kun emme ole töissä tai opiskele. Puli-Arskalle ja Tenu-Reiskalle nämä selitetään parhaiten sanomalla, että työ ja opiskelu tarkoittavat viinanjuontikieltoa.)

torstai 17. toukokuuta 2018

Äärioikeistolaisuus ei ole maanpuolustushenkeä - Högerextremister är inte försvarsvänner

Puolustusministerin paikan viekkaudella ja vääryydellä kaapannut äärioikeistolainen Jussi Niinistö ehdottaa naisia pois armeijasta säästöjen takia. Toisin sanoen motivoitunein ja innokkain osa alokkaista ei kelpaisi. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, kuinka väärin on kuvitella, että äärioikeistolaista oikeasti kiinnostaisi puolustusvoimien etu. Todellisuudessa äärioikeistolainen haluaa vain käyttää armeijaa hyväkseen omien arvojensa ja poliittisten tavoitteidensa edistämiseen. Jos hän katsoo Venäjän osavaltioksi liittymisen palvelevan näitä tavoitteita paremmin - kuten monet Hommafoorumilla ovat katsoneet - silloin hän hylkää saman tien perinteisen maanpuolustushenkisen isänmaallisuuden.

Jussi Niinistö, högerextremisten som tillskansat sig posten som försvarsminister, föreslår att slopa kvinnlig armétjänst för att "göra besparingar". Sålunda skulle de mest motiverade och entusiastiska rekryterna utestängas. Det här är ett paradexempel på hur fel det är att föreställa sig att en högerextremist i verkligheten alls skulle intressera sig för försvarsmaktens bästa. Egentligen vill han bara utnyttja armén för att främja sina egna värderingar och politiska målsättningar. Om han anser att det är bättre att ansluta sig till Ryssland som delstat för att tjäna dessa mål - som många på diskussionsforumet Homma ansett - så förkastar han traditionell försvarsvänlig fosterländskhet meddetsamma. 

Mitä maahanmuuttokriitikoille pitäisi tehdä - Vad borde man göra med invandringskritikerna då?

Minuahan syytellään aina, että muka haluaisin teloituttaa kaikki maahanmuuttokriitikot. Ei suinkaan. Kyllä minä kannatan laillisempaa menoa. Lukekaapa tästä.

Jag beskylls alltid för att jag kantänka vill slakta ned alla invandringskritiker. Nähä. Jag är för legalism. Läs här.

Maahanmuuttokriitikot ovat, kuten on ilmennyt, järkiään maan- ja valtiopetoksellista porukkaa, joka haaveilee esimerkiksi Suomen alistamisesta Venäjän osavaltioksi. Kun Venäjän uhka kasvaa herkeämättä, perusteet maan julistamiselle puolustustilaan ja internointileirien avaamiselle ovat olemassa. Maahanmuuttokriitikot tulisi siis sulkea turvasäilöön samalla perusteella kuin kommunistit sotien aikaan.

Som det visat sig är invandringskritikerna fosterlandsförrädare, som bl a drömmer om att göra Finland till ett ryskt lydrike. När det ryska hotet hela tiden blir mera överhängande, blir det aktuellt att förklara försvarstillstånd och upprätta interneringsläger. Invandringskritikerna borde sålunda skyddshäktas på likadana grunder som kommunisterna under krigsåren.

Minkäänlaista epäinhimillistä kohtelua en tietenkään kannata. Mielestäni maahanmuuttokriitikoiden tulisi käydä pakkotöissä, mutta normaalien työaikojen puitteissa, ja heille tulisi maksaa siitä kohtuullista palkkaa. Palkalla he saisivat vaikka tilata netin kautta kirkkoslaavin oppikirjoja, raakaa viinaa tai ilotytön taikka puppelipojan lohduttamaan. Ruoka tulisi talon puolesta, ja se olisi asiallisen ravitsevaa suurkeittiöruokaa.

Jag skulle naturligtvis inte vilja se någon omänsklig behandling av invandringskritikerna. Enligt min mening borde de uträtta tvångsarbete, men därvid borde de hålla sig strikt till lagliga arbetstider och betalas skälig lön. Lönen skulle de kunna slösa på vad som intresserar dem: beställa på nätet läroböcker i kyrkslaviska, starksprit eller t o m en (kvinnlig eller manlig) prostituerad för att trösta dem. Mat skulle de äta på matsalen, och det skulle vara lagom näringsrik storköksmat.

Avainkohta tulee tässä. Työn pitäisi olla hyödytöntä ja tarpeetonta ajanhukkaa. Esimerkiksi pehmolelukasan loputon siirtäminen yhdestä nurkasta toiseen ja sitten taas seuraavaan olisi yksi mahdollinen "työtehtävä". Pehmolelut valitsin esimerkkinä sellaisista siirreltävistä, jotka eivät todennäköisesti rasita internoituja eivätkä aiheuta heille merkittäviä terveysriskejä. Esimerkiksi ratakiskot, metallikuulat ja eläinten ulosteet voisivat olla huomattavasti vahingollisempia eivätkä missään tapauksessa tulisi kysymykseen.

Nyckelpoängen kommer här. Tvångsarbetet borde bestå av onyttiga uppdrag. Ett exempel kunde vara en hög teddybjörnar som de internerade ska bära från en vrå till en annan, och tillbaka. Jag valde teddybjörnar för att framhäva, att arbetet varken ska vålla de internerade alltför mycket ansträngning eller innebära hälsorisker för dem. Järnvägsskenor, metallkulor och djuravföring skulle vara betydligt skadligare, för att nämna ett par varnande exempel. De skulle sålunda under inga omständigheter komma på fråga.

Jos internoidut alkavat kapinoida työpakkoaan vastaan, se tulee tietyin ehdoin sallia. Ilmiselvä mellakointi vartijoiden tulee keskeyttää, mutta ilman tarpeetonta väkivaltaa. Sitä vastoin jos joku internoitu heittäytyy lakkoilemaan, tämän tulee olla yksiselitteisesti sallittua, eikä asianomaiselta pidä riistää palkkaa eikä ateriointioikeutta. Ajatus on jota kuinkin tämä: tee työtä tai ole tekemättä, se on aivan yhdentekevää, sinä olet yhdentekevä.

Om de internerade börjar göra uppror mot sitt arbetstvång, bör detta i viss mån tolereras. Handlar det om rena kravaller, bör väktarna ingripa, men utan onödigt våld. Om däremot en av de internerade går i strejk, bör detta vara entydigt tillåtet, och vederbörande bör inte heller vare sig fråntas lön eller kost. Idén lyder så här: arbeta eller låt bli att arbeta, det är irrelevant, du är irrelevant.

Filosofinen perusidea tämän takana on, että liittyessään fanaattisia valmisfraaseja aivottomasti toistelevaan lahkoon hommalaiset ovat oleellisilta osin luopuneet yksilöllisyydestään ja siihen liittyen myös ihmisarvostaan. Heitä ei voi pitää moraalisina olentoina, joilla olisi järki, omatunto ja koossapysyvä, luotettava etiikka. Siksi myöskään heidän (henkilökohtaista ja yksilöllistä) ammattitaitoaankaan ei pidä enää ottaa vakavasti.

Filosofin bakom det här är, att hommaiterna, när de anslutit sig till en sekt som år efter år bara upprepar samma fanatiska floskler, i allt väsentligt gett avkall på sin individualitet och därmed också på sitt människovärde. De kan inte längre ses som moraliska varelser med förstånd, samvete och en någorlunda sammanhängande, pålitlig etik. Därför kan inte heller deras (personliga och individuella) yrkeskunskaper längre tas på allvar.

keskiviikko 16. toukokuuta 2018

Sininen tulevaisuus kohti menneisyyttä - Blå framtid på väg till det förflutna

Timo Soinin ministerinpestinsä turvaksi kyhäämä pikapuolue Sininen tulevaisuus on hyvää vauhtia matkalla menneisyyteen. Tänään puolue esitteli suurella hössötyksellä uuden logon ja määritteli poliittisen profiilinsa: uudistusmielinen konservatiivipuolue. Siis mitään poliittista linjaa ei ole, paitsi "anna meille heti äänesi ja mielellään myös kaikki rahasi saamatta mitään vastinetta". Jotain puhetta pienestä valtiosta myös oli, eli siis palvelujen heikentämistä ja laittomuuden lisäämistä on luvassa.

Snabbpartiet Blå framtid som Timo Soini i all hast pusslade ihop för att rädda sin portfölj som utrikesminister är på väg till det förflutna. I dag presenterade partiet med stor pompa sin nya logotyp och definierade sin politiska profil: reformvänlig konservatism. Någon politisk linje har partiet alltså inte, förutom "rösta på oss och ge oss helst också alla dina pengar, som du inte ska få något för". Det var också något snack om "mindre stat", dvs sämre service och mera laglöshet.

Uusi merkki siitä, että äärioikeisto Puolassa tulee Putinin linjoille - Ett nytt tecken på att extremhögern i Polen håller på att putiniseras

Nationalistinen äärioikeisto Puolassa ei ole ollut tunnettu venäläismielisyydestään, mutta Gazeta.pl tietää raportoida, että lähinnä Suomen Vastarintaliikettä vastaava Obóz Narodowo-Radykalna ("Kansallisradikaali leiri") on ottanut kantaa Assadin hallituksen puolesta. Iskulauseissaan ONR on esittänyt tämän "valehtelevien valtavirtamedioiden vastustamisena". Tämä puhetapa tarkoittaa - on meilläkin tarkoittanut - että Venäjän propagandamedioita pidetään luotettavampina.

Den nationalistiska extremhögern i Polen har aldrig varit känd för ryssvänlighet, men Gazeta.pl rapporterar, att Obóz Narodowo-Radykalna ("Det nationalradikala lägret"), som närmast motsvarar Finska Motståndsrörelsen här hemma, har tagit ställning för Assads regim i Syrien. I sina slagord har ONR framställt detta som motstånd mot "lögnaktiga mainstreammedier". Den här diskursen ger vid handen - precis som hos oss - att man litar mera på ryska propagandaspråkrör. 


"Media ei huijaa meitä! Tuemme Assadin Syyriaa! Puolalaiset Assadin puolesta" - "Medierna ska inte föra oss bakom ljuset! Vi stöder Assads Syrien! Polackerna för Assad"

maanantai 14. toukokuuta 2018

Laura Huhtasaari on vain jäävuoren huippu - Laura Huhtasaari är bara toppen av isberget

Laura Huhtasaaren gradu on sinänsä nolo juttu, mutta Huhtasaari sentään plagioi sellaista gradua, jossa oli tieteellisesti jotain ituakin. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitos on kuitenkin niittänyt laakereiden sijasta lähinnä ohdakkeita hyväksymällä graduja, jotka perustuvat täysin maagiseen maailmankuvaan ja joiden aiheena on esimerkiksi saatananpalvonnan uhka lapsille - kirjoittajat esittävät saatanan tietysti konkreettisesti olemassaolevana olentona (siis eivät erilaisiin synteihin viettelevänä ihmisen huonompana luontona) ja tarjoavat lääkkeeksi tietysti fundamentalistista uskonnollisuutta.

Laura Huhtasaaris plagierade magisteravhandling var i och för sig en genant historia, men åtminstone plagierade hon en vetenskapligt seriös och hållbar avhandling. Den pedagogiska institutionen på Jyväskylä universitet har dock under åren rönt tistlar i stället för lagrar genom att godkänna prograduarbeten som är baserade på en rent magisk världsbild och som t ex handlar om djävulsdyrkan och dess skadlighet för barn: graduskribenterna framställer djävulen inte som en sämre natur inom människan som förför oss till synder, utan som en konkret existerande varelse, och erbjuder givetvis fundamentalistisk religiositet som läkedom.

Herää totisesti kysymys, voiko Jyväskylän yliopistoa ollenkaan ottaa vakavasti tieteellisenä laitoksena, kun siellä kelpuutetaan ilmeisesti opinnäytetyöksi ei vain plagiaatteja, vaan pimeimmältä keskiajalta kotoisin olevia sepustuksia, joilla ei ole yhtikäs mitään tekemista minkään tieteellisyyden kanssa. Ateistien ei kannata nyt tulla selittämään yhtään mitään teologiasta, koska teologisessa tiedekunnassa on aivan asialliset tieteellisyyskriteerit, ja monet teologisen tiedekunnan väitöskirjat edustavat vankkaa aatehistoriallista tai kielitieteellistä tutkimusta oman paradigmansa puitteissa. Nuo jyväskyläläiset kasvatustiedegradut perustuvat suunnilleen katulähetyslipareiden tasoiseen teologiaan.

Man känner sig minsann frestad att fråga, om Jyväskylä universitet alls kan tas på allvar som vetenskaplig institution, om det inte bara är rena plagiat som godkänns som lärdomsprov, utan också rent medeltida skriverier, som inte har någonting som helst med vetenskaplighet att göra. Och jag vill inte höra det vanliga ateistsnacket om teologi, för teologiska fakulteten iakttar helt sakliga och skapliga kriterier för vetenskaplighet. Många teologiska avhandlingar representerar robust idéhistorisk eller filologisk forskning inom sitt eget paradigm. Men de där pedagogiska pekoralen från Jyväskylä utgår från en teologi direkt från de religiösa småskrifter som sprids av allehanda gatumissionärer. 

Totean tapani mukaan, että lapsellinen kuvitelma suomen kielen soveltumisesta tiede- ja sivistyskieleksi taisi taas kerran osoittautua pelkäksi lapselliseksi kuvitelmaksi. Eiköhän ainakin Jyväskylän yliopiston kannattaisi panna suosiolla pillit pussiin?

Som jag brukar, konstaterar jag att den barnsliga föreställningen om finskan som ett vetenskaps- och kulturspråk igen avslöjades vara bara en barnslig föreställning. Åtminstone är det dags för Jyväskylä universitet att slå igen.

sunnuntai 13. toukokuuta 2018

Perussuomalaisille mieleinen versio rikoslaista (vanha parodia)

MURHA:

1 §. Murhalla tarkoitetaan sellaista tekoa, jossa maahanmuuttaja tai hyysäri surmaa perussuomalaisen tai maahanmuuttokriitikon.

2 §. Murhasta rangaistakoon kuolemalla. Ennen kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoa kidutettakoon syyllistä kaikilla niillä tavoilla, joita perussuomalaisten puoluevaltuusto tai paikallisosasto ehdottaa. Jos syyllinen menehtyy kidutuksiin, erillistä kuolemanrangaistusta ei tarvitse panna täytäntöön.

3 §. Jos perussuomalainen tai maahanmuuttokriitikko surmaa maahanmuuttajan tai hyysärin, myönnettäköön hänelle loppuiäksi 10 kertaa perustoimeentulotuen suuruinen kansalaispalkka ja kannettakoon häntä kultaiseen kunniahaarniskaan puettuna kaupungin tai maalaiskunnan keskustaajaman läpi erityisessä kultakoristeisessa kantotuolissa. Taajaman asukkailla on tällöin velvollisuus kokoontua kunniareitin varsille ylistämään häntä. Koska hän on heteromies, harjoittakoon hän iltaisin ensi yön oikeutta kaupungin kaikkien 16 vuotta täyttäneiden naimattomien naisten kanssa.

RAISKAUS:

1 §. Raiskaus on, kun tummaihoinen mies katsoo valkoihoista naista himoiten tai tekee sukupuolisiksi luokiteltavia tekoja hänen kanssaan.

2 §. Raiskauksesta rangaistakoon poistamalla viipale kerrallaan syyllisen sukuelimet (viipaleiden paksuudesta määrätään asetuksella) ja antamalla hänen menehtyä verenvuotoon. Tällöin kaikilla taajaman asukkailla on velvollisuus olla läsnä ja pilkata syyllistä.

3 §. Hyysäri ei voi syyllistyä raiskaukseen, koska hyysäri ei voi olla mies.

4 §. Maahanmuuttokriitikko tai perussuomalainen ei voi syyllistyä raiskaukseen, koska hän on valkoinen suomea äidinkielenään puhuva heteromies eikä mikään sukupuolinen teko, jonka hän tekee, voi olla väärin.

PAHOINPITELY

1 §. Pahoinpitely on, kun maahanmuuttaja, neekeri, muslimi tai hyysäri sanoo vastaan maahanmuuttokriitikolle tai perussuomalaiselle, katsoo häntä uhkaavasti tai tekee häneen kohdistuvan ruumiillisen haittateon, joka ei johda kuolemaan.

2 §. Pahoinpitelyyn syyllistynyttä rangaistakoon niin, että seitsemän lihaksikasta ja ruumiinvoimiltaan koetellusti vahvaa miestä hakkaa häntä nyrkeillään, kunnes hän menehtyy. Syyllinen tulee tällöin sitoa kiinni niin, että hän ei voi puolustautua.

3 §. Kaikki ruumiilliset haittateot, joita maahanmuuttokriitikko tai perussuomalainen kohdistaa hyysäriin, maahanmuuttajaan, neekeriin tai muslimiin, ovat oikeudenmukaista taistelua isänmaan puolesta ja ne tulee palkita asianmukaisesti. Jos ne johtavat hyysärin tai maahanmuuttajan tilapäiseen vammautumiseen, kuljetettakoon sankaria 1 päivän verran kantotuolissa taajaman läpi sillä tavalla kuin luvun "Murhasta" 3 §:ssä on määrätty, nauttikoon hän ao. luvussa määriteltyä kansalaispalkkaa 1 vuoden ajan ja ensi yön oikeutta kunniapäivänsä illan ajan. Jos ne aiheuttavat vähintään 20 % invaliditeetin tai pysyvän kosmeettisen haitan, nauttikoon sankari kunniakantotuolista ja ensi yön oikeudesta 5 päivää ja myönnettäköön hänelle kansalaispalkka 10 vuoden ajaksi. Jos hyysäri tai maahanmuuttaja menehtyy vammoihinsa, annettakoon sankarille kaikki luvussa "Murhasta", 3 §, määritellyt kunnianosoitukset ja etuoikeudet täysimääräisinä.

KUNNIANLOUKKAUS

1 §. Kaikki, mitä hyysäri tai maahanmuuttaja sanoo perussuomalaisesta tai maahanmuuttokriitikosta, on lähtökohtaisesti kunnianloukkaus.

2 §. Kunnianloukkaukseen syyllistynyttä rangaistakoon kivesten irti vetämisellä tai, naisen ollessa kyseessä, perussuomalaisten paikallisosaston suorittamalla tahdonvastaiseen sukupuoliyhdyntään alistamisella. Jos nainen on riittävän nuori ja houkutteleva, otettakoon hänet perussuomalaisten paikallisosaston sukupuolisia tarpeita pakolla tyydyttämään 5 vuodeksi paikallisosaston oman harkinnan mukaan.

3 §. Kaikki, mitä perussuomalainen tai maahanmuuttokriitikko sanoo hyysäristä tai maahanmuuttajasta, olkoon lähtökohtaisesti Jumalan totuus asianomaisesta.

4 §. Joka tämän Jumalan totuuden kyseenalaistaa, häntä rangaistakoon kuin kunnianloukkaukseen syyllistynyttä.

lauantai 12. toukokuuta 2018

"Tohtori Halla-aho ollut aika hiljaa Huhtasaaren tapauksesta" - "Dr Halla-aho har hållit märkligt tyst om fallet med Huhtasaari"

Nyt kun Laura Huhtasaari on jäänyt kiinni opinnäytteensä massiivisesta väärentämisestä, joku netissä huomautti, että "tohtori Halla-aho on ollut aika hiljaa Huhtasaaren tapauksesta". Nyt sietääkin kysyä, miksi hän on hiljaa. Vaihtoehtoja on kaksi:

Laura Huhtasaari har kört fast för att ha plagierat sitt lärdomsprov, och någon på nätet påpekade att "doktor Halla-aho hållit märkligt tyst om fallet med Huhtasaaris gradu". Nu är det skäl att fråga, varför han håller så tyst. Det finns två alternativ:

Ensimmäinen ja todennäköisempi vaihtoehto on se, että Halla-ahon oma tohtorinväitöskirja on oikealla kunniallisella työllä tehty ja arvosana rehellisesti ansaittu (eikä tätä ole sinänsä mitään syytä epäillä). Hänen itsekunnioituksensa (ja se arvostus, jota hän nauttii tahdottomien raajojensa, ts. kannattajiensa, keskuudessa) on aika lailla kiinni hänen tohtorinarvostaan. Nyt kun hänen omat kannattajansa julistavat, ettei sillä ole väliä vaikka gradu olisi kuinka väärennetty, he antavat ymmärtää, että Halla-ahon tohtorinväitöskirja ei ole heidän silmissään sen arvokkaampi. Se on tietysti nöyryyttävä viesti Halla-aholle, mutta puoluejohtajana hänen on pidettävä mölyt mahassaan.

Det första och mera sannolika alternativet utgår från att Halla-ahos egen doktorsdissertation uppstått genom ärligt arbete och att han hederligt förtjänat sitt vitsord (och det finns inget skäl att ifrågasätta detta). Hans självrespekt (och den respekt han åtnjuter bland sina viljelösa lemmar, dvs anhängare) förefaller vara beroende av hans doktorsvärde. Nu förkunnar hans egna anhängare att det inte betyder något om avhandlingen pro gradu så är hur plagierad som helst. Dvs för dem är Halla-ahos genuina doktorsavhandling inte mera värdefull än Huhtasaaris förfalskade gradu. För Halla-aho är det här förnedrande, men som partiledare kan han givetvis inte öppet medge hur det känns.

Tämä siis siinä tapauksessa, että Halla-aho ei itse ole syyllistynyt vilppiin. Siinä toisessa tapauksessa että on, hänellä on vielä suurempi syy pitää suunsa kiinni, jotta hänen oma työnsä ei joutuisi samanlaiseen syyniin. Toki juuri nyt ei ole mitään syytä epäillä häntä vilpistä.

Det här gäller alltså om Halla-aho inte själv begått någon sorts oegentligheter. I det fallet att det är något fuffens med hans avhandling, har han ännu större skäl att hålla mun för att se till att hans eget arbete inte underkastas liknande granskning. Jag vill dock särskilt framhäva att det för närvarande inte finns någon anledning till dylika misstankar.

Joka tapauksessa Halla-aholla olisi (taas kerran) peiliin katsomisen paikka. Hänen nostattamassaan ääriliikkeessä ei enää aikoihin ole ollut kyse pelkästä "maahanmuuttokritiikistä", vaan se on ennen muuta kapina koko järjestäytynyttä yhteiskuntaa ja sitä koossa pitäviä arvoja vastaan. Media on sille valehtelevaa kommunistimediaa ja yhteiskunnan arvojärjestys kommunistien väärentämä, koska väärät ihmiset menestyvät. 

Under alla omständigheter har Halla-aho (igen) skäl till självrannsakan. "Invandringskritiken" har för länge sen blivit en sekundär fråga för den extremrörelse hans uppvigling gett upphov till. Nu handlar det hela om att göra uppror mot det organiserade samhället överhuvudtaget, mot de värden som håller ihop det. Medierna är för rörelsen lögnaktiga kommunistmedier och samhällets hierarki förfalskad av kommunister eftersom det är fel personer som har framgång.

Looginen lopputulema tästä on, että yliopistotkin ovat kommunistien valhelaitoksia ja että akateeminen menestys on vain merkki asianomaisen kyvystä mielistellä kommunisteja, ei mistään oikeasta osaamisesta tai lahjakkuudesta. Toisin sanoen Halla-aho on kannattajiensa silmissä itsekin saanut akateemiset arvomerkkinsä "kommunisteilta", ja kun kannattajat pyrkivät kaatamaan koko yhteiskunnan instituutiot "kommunistisina", he pyrkivät viemään arvovallan ja merkityksen myös Halla-ahon omilta akateemisilta saavutuksilta.

Den logiska följden av allt det här är att även universiteten är kommunistiska lögnfabriker och att akademisk framgång endast vittnar om hur bra en person är på att ställa sig in hos kommunister, inte om någon genuin kompetens eller begåvning. Sålunda har även Halla-aho i sina anhängares ögon fått sin doktorsgrad av "kommunister", och när anhängarna försöker kullkasta hela samhällets institutioner som "kommunistiska", innebär det att de även vill ifrågasätta och förneka Halla-ahos egna akademiska prestationer.

keskiviikko 9. toukokuuta 2018

Poliittinen korrektius estää puhumasta tästä - Politisk korrekthet tillåter oss inte att tala öppet om det här

Ylen RUOTSINKIELINEN toimitus paljasti Laura Huhtasaaren plagiaatin todellisen laajuuden, mihin Jyväskylän SUOMENKIELINEN yliopisto ei kyennyt. Ylen RUOTSINKIELINEN toimitus osasi siis Jyväskylän SUOMENKIELISEN yliopiston tehtävät sitä itseään paremmin.

Rundradions SVENSKA redaktion avslöjade i vilken utsträckning Laura Huhtasaari gjort sig skyldig till plagiat, något som det FINSKA universitetet i Jyväskylä inte klarade av. Rundradions SVENSKA redaktion var alltså bättre än det FINSKA universitetet i Jyväskylä på vad som är universitetets uppgift.

Suomessa SUOMENKIELISET tekevät suhteessa enemmän raiskauksia kuin ruotsinkieliset.

I Finland begår de FINSKTALANDE fler våldtäkter per capita än de svensktalande. 

Yllä oleviin kahteen asiaan on tietyt syynsä, mutta poliittinen korrektius kieltää puhumasta niistä. Kaikki kielet ja kulttuurit ovat muka yhtä hyviä ja arvokkaita, ja kumbayaa.

Politisk korrekthet tillåter oss dock inte att öppet dryfta orsakerna bakom de två ovannämnda fakta. Alla språk och kulturer är kantänka lika bra och värdefulla, och kumbaya.

Moskovalaismielinen puolue syntymässä myös Puolaan? - Ett moskvavänligt parti tar form i Polen?

Tämä on referaatti Kazimierz Wóycickin artikkelista, joka on ilmestynyt puolalaisella Wiadomości.Onet.PL -sivustolla 5. maaliskuuta.

Det här är ett sammandrag av en artikel av Kazimierz Wóycicki, utkommen på den polska nyhetssajten Wiadomości.Onet.Pl den 5 mars.

Jutun aluksi kerrotaan, että Instytut Pamięci Narodowej eli Kansallinen muistoinstituutti - mm. kommunismin julmuuksia esillä pitävä historiainstituutti - on nyt uudistettavana, tai oikeastaan sen tehtävät määrittelevä laki säädetään uudestaan. Oikeistopopulistien väljä yhteenliittymä, perustajansa ja puoluejohtajansa mukaan nimensä saanut Kukiz '15, on painostanut Puolan parlamenttia huolehtimaan siitä, että uudessa laissa ei tehdä myönnytyksiä Ukrainan suuntaan. (Kukiz '15 sisältää varsin monenlaista oikeistohörhöväkeä, mm. suoran demokratian kannattajia ja libertaristeja. Poliittisen kurin puutteen vuoksi pulju on helposti venäläismielisten solutettavissa.)

Till en början konstateras det att Instytut Pamięci Narodowej eller Nationella minnesinstitutet - ett historieinstitut som bl a framhåller kommunismens grymheter - nu håller på att reformeras, eller snarast ska dess uppgifter definieras med en ny lag. Det lösliga sammelsuriet högerpopulister, som kallas Kukiz '15 efter grundaren och partiledaren, har idkat påtryckning på parlamentet för att förebygga alla eftergifter i Ukrainas riktning. (Kukiz '15 hyser mångahanda högerstollar, bl a anhängare av direkt demokrati och libertarianer. Partidisciplin finns ingen, vilket innebär att organisationen står öppen för rysksinnade infiltratörer.)

Asia on nimittäin niin, että ukrainalaiset nationalistipartisaanit murhasivat toisen maailmansodan aikana puolalaisia etnisin perustein. Kansallinen muistoinstituutti on perustettu ylläpitämään kaikkien puolalaisiin kohdistuneiden julmuuksien ja joukkomurhien muistoa, periaatteessa siis myös tämän. Puolan politiikan valtavirrassa Ukrainaa kohtaan halutaan kuitenkin olla sovinnollisia, koska hyvää suhdetta naapuriin pidetään tärkeänä maan ulkopolitiikalle, joten tälle osalle historiaa ei haluta antaa liian suurta painoa instituutin toiminnassa. Kirjoittaja näkee siis Kukizin puolueen ulostulon merkkinä siitä, että moskovalaismielinen puolue on tullut kaapista: puolue, joka perustelee moskovalaismielisiä käytännön linjanvetoja puolalaisella nationalismilla.

Det förhåller sig nämligen så att ukrainska nationalistiska partisaner under andra världskriget faktiskt mördare polska civila på etniska grunder. Nationella minnesinstitutet i Polen har tillkommit för att upprätthålla minnet efter alla grymheter och massmord mot polacker, inklusive de som begåtts av ukrainska partisaner. I den polska politikens huvudfåra vill man dock visa försonlighet mot Ukraina, eftersom man anser ett gott förhållande med grannen utgöra en viktig del av utrikespolitiken. Därför vill man inte lägga alltför stor vikt på den här aspekten av Polens historia. Artikelförfattaren ser alltså Kukizpartiets uttalande som ett exempel på att ett moskvavänligt parti avslöjat sig självt: ett parti som motiverar moskvavänliga linjedragningar med polsk nationalism.

Kun puhutaan Puolan politiikan vastakkainasetteluista, ensimmäiseksi tulee mieleen oikeiston tai Laki ja oikeus -puolueen (Prawo i Sprawiedliwość) konservatiivien vastakkainasettelu liberaalivasemmistolaisen opposition kanssa. Mutta nyt - kirjoittaja katsoo - esiin on tullut "ehkä tärkeämpi" länsimielisten ja venäläismielisten vastakkainasettelu.

Talar man om motsättningar i polsk politik är det första man kommer att tänka på höger-vänstermotsättningen mellan regeringspartiet Lag och rättvisa (Prawo i Sprawiedliwość) å ena sidan och den vänsterliberala oppositionen å andra sidan. Men nu - anser författaren - har det blivit uppenbart att det existerar en "kanske viktigare" motsättning mellan västsinnade och rysksinnade.

Kaikesta euroskeptisyydestä huolimatta Laki ja oikeus -puolueen valtavirta on länsimielinen, vasemmistoliberaali oppositio samoin. Niiden pieneen mieleenkään ei tulisi erota Natosta eikä luoda liittosuhdetta Moskovaan. Kuitenkin on tullut ilmeisemmäksi, että Puolaa yritetään kovin ponnistuksin kääntää poispäin lännestä. Tämä veisi Puolan liittoon Venäjän kanssa. Ja Venäjä tunnetusti on nykyään aktiivisesti länsivastainen. 

Trots all euroskepticism är huvudfåran i Lag och rättvisa västvänlig, vänsterliberal opposition likaså. Dessa två skulle det aldrig falla in att vare sig lämna Nato eller alliera sig med Ryssland. Ändå har det blivit allt mera uppenbart att någon lägger sig vinn om att vända Polen bort från Väst. Detta skulle leda till en allians med Ryssland, och Ryssland är som bekant aktivt västfientligt i dag.

Venäläismielinen virtaus on Puolassa uusi ilmiö sitten vuoden 1989. Puolen vuosisadan vankeus itäblokin osana teki venäläismielisestä orientaatiosta vuosikausiksi mahdottomuuden puolalaisessa politiikassa. Czas jednak robi swoje, "aika tekee kuitenkin omansa", toteaa Wóycicki: vapaudessa elämisen luksus sallii sen, että todelliset uhat unohdetaan - uhat, jotka tietenkin tulevat Kremlistä päin.

Den rysksinnade strömningen är i Polen en ny företeelse sedan år 1989. Fångenskapen i östblocket, som varade i ett halvt århundrade, gjorde ryskvänlig orientering till en omöjlighet i polsk politik. Men czas jednak robi swoje, "tiden gör dock sitt", konstaterar Wóycicki: lyxen att leva i frihet innebär att verkliga hot faller i glömska - hoten från Kreml alltså.

Seuraavaksi Wóycicki luettelee ja kommentoi tyypillisiä propagandateemoja, jotka osittain tukeutuvat todellisuuteen, mutta sekoittavat siihen puolitotuutta ja valheita.

Härefter räknar Wóycicki upp och kommenterar typiska propagandateman, som delvis stöder sig på verkligheten, men blandar in halvsanningar och lögner.

Teema 1: Euroopan unioni on hajoamassa. Tämä perustuu väitteeseen, että Eurooppa on jäämässä Saksan poliittisen eliitin tänne kutsuman pakolaisvirran alle. Akuutti pakolaiskriisi on kuitenkin ohi, ja unionimaat - myös Puola - kokevat nyt taloudellista korkeasuhdannetta. Unioni on aina ollut jollain tavalla kriisissä, mutta noussut kaikista kriiseistä vahvistuneena, katsoo Wóycicki.

Tema 1: Europeiska unionen håller på att gå i stycken. Det här utgår från påståendet att Europa håller på att översvämmas av flyktingströmmen som Tysklands politiska elit bjudit in. Den akuta flyktingkrisen är dock över och medlemsländerna i unionen, inklusive Polen, håller på att uppleva en ekonomisk högkonjunktur. Unionen har alltid upplevt kriser, men överlevt dem och blivit starkare, anser Wóycicki.

Teema 2: Länsi ei enää tarjoa Puolalle turvallisuutta, on etsittävä uusi liittolainen - Venäjä. On puolalaisia poliitikkoja, jotka haluaisivat parempia suhteita Putiniin, toteaa Wóycicki, mutta lisää, että Venäjä ei ole omiaan herättämään luottamusta: venäläisen median vihamielisyys Puolaa kohtaan on ilmeinen, ja Venäjältä kuuluu välillä suorastaan apokalyptisia ydinsotauhkauksia.

Tema 2: Väst erbjuder Polen ingen säkerhet längre, det är dags att söka sig en ny allierad - Ryssland. Det finns polska politiker som vill ha bättre förhållande med Putin, konstaterar Wóycicki, men tillägger att Ryssland inte riktigt väcker förtroende: ryska medier är påtagligt fientliga mot Polen, och från Ryssland hörs ibland direkt apokalyptiska hotelser om kärnvapenkrig.

Teema 3: Puolan jäsenyys Euroopan unionissa on eduksi vain ulkomaisille sijoittajille, jotka vievät puolalaisten työn hedelmät Sveitsin pankkiin. Todellisuudessa Puolan valtion budjetista ehkä jopa kuudesosa tulee EU:n avustuksista.

Tema 3: Polens medlemskap i Europeiska unionen nyttar endast utländska investerare som lägger beslag på allt vad polskt arbete producerar och gömmer sina vinster på schweiziska banker. I verkligheten är en sjättedel av polska statens budget betald av EU.

Teema 4: Venäjä on vahva. Todellisuudessa tiedämme Venäjän talouden olevan vain viidennes Euroopan unionin taloudesta. Mutta myös meillä Suomessa uuvuttava löpinä Venäjän taloudellisista mahdollisuuksista on osa Venäjän hybridivaikuttamista. Tiedän aika monta venäjän kielen opiskelulla työllistymismahdollisuutensa pilannutta, joita johdettiin harhaan näillä valheilla.

Tema 4: Ryssland är starkt. I verkligheten motsvarar Rysslands ekonomi bara en femtedel av EUs. Men här i Finland är vi förtrogna med det evinnerliga skitsnacket om Rysslands ekonomiska möjligheter - en del av den ryska hybridpropagandan. Jag känner flera som genom att studera ryska utbildat sig till arbetslösa och som vilseletts med de här lögnerna.

Tietenkin ukrainalaisvastaisuudella on osansa puolalaisessa venäläismielisyydessä. Tavanomaiset teemat ovat, että Ukrainaa hallitsevat Puolalle vihamieliset banderalaiset nationalistit; että Ukraina ei ole itsenäisyyteen kykenevä tai sen ansaitseva valtio (vrt. Molotovin huomautus Puolasta Versaillesin rauhansopimuksen äpärälapsena); että se ei ole taloudellisesti elinkelpoinen (vaikka pärjää paremmin kuin Venäjä).

Naturligtvis spelar antiukrainska attityder en roll i polsk putinofili. Vanliga teman är att Ukraina kantänka styrs av antipolska banderistiska nationalister; att Ukraina inte är kapabelt till självständighet eller inte förtjänar att vara självständigt (jfr Molotovs uppfattning av Polen som Versaillesfredens horunge); eller att Ukraina inte är ekonomiskt livsdugligt (fast det klarar sig bättre än Ryssland).

Venäläismieliset ajatukset ovat kirjoittajan mukaan saaneet innokkaimmat levittäjänsä ja kannattajansa ns. kansallismielisistä - "sietää vain kysyä, mikä kansallisuus heille on läheisin", irvailee Wóycicki. Nato-jäsenyys kyseenalaistetaan avoimesti, amerikkalaiset ovat hyökkääjiä ja valloittajia, Kosovo kuuluu Serbialle ja Venäjä taistelee Syyriassa islamisteja vastaan. 

Putinistiska idéer sprids enligt Wóycicki mest av s k nationalister, men raljant konstaterar han, att "man kan fråga sig, vilken nationalitet som står dem närmast". Natomedlemskapet ifrågasätts öppet, amerikaner ses som angripare och erövrare, Kosovo anses tillhöra Serbien och Ryssland påstås bekämpa islamister i Syrien.


Wóycicki lisää, että kyse ei ole kovin koossapysyvästä mielipideryppäästä, eikä ole tarkoituskaan: miksi pitäisi avoimesti myöntää, että ollaan Venäjän yhteistoimintamiehiä, jos se on Puolassa epäsuosittua? Sen sijaan pyritään pikku hiljaa nitkuttamalla ja kitkuttamalla siirtämään ns. Overtonin ikkunaa eli poliittisesti sallittujen aiheiden aluetta Venäjän suuntaan. Avoimia valheita käytetään joskus, mutta enemmän puolitotuuksia ja tosiasioiden hämärtämistä moninaisia salaliittoteorioita levittämällä.

Wóycicki tillägger att det inte rör sig om något särskilt koherent komplex av åsikter och att det inte heller är meningen: varför borde man öppet medge att man arbetar åt Ryssland, om detta skulle väcka ovilja i Polen? I stället försöker man gradvis och genom ständig upprepning flytta på Overtons fönster - gränserna för det politiskt tillåtna - i putinistisk riktning. Öppna lögner används ibland, men det är vanligare med halvsanningar och grumliga konspirationsteorier.

Oma kysymyksensä on, missä määrin venäläismielisen orientaation edustajat ovat itsenäisiä, missä määrin suoraan kytköksissä Venäjään. Osa varmastikin hämmästyisi, jos heitä epäiltäisiin venäläissympatioista. On mahdollista olla tietämättä mitä tekee, sanoo Wóycicki, mutta osa venäläisten juoksupojista on hyvin tietoisia siitä, kenen hyväksi heidän toimintansa koituu.

En särskild fråga är, i vilken utsträckning de ryskvänligt orienterade är självständiga aktörer, i vilken mån de har direkta relationer till Ryssland. En del av dem skulle visst vara förvånade om de hörde att de misstänks för Putinsympatier. Det är möjligt att vara ovetande om vad man håller på med, säger Wóycicki, men en del av Rysslands springpojkar är mycket medvetna om vem deras verksamhet gagnar.

Puolassa ei ole vielä herätty esimerkiksi systemaattisesti tutkimaan maahan kohdistuvaa venäläistä hybridisodankäyntiä. Kyberturvallisuudesta puhutaan, mutta se keskittyy lähinnä yksittäisten rikollisten hakkerien torjumiseen.

I Polen är folk inte ännu tillräckligt medvetna om det ryska hybridhotet för att t ex forska i den datakrigföring som riktar sig mot landet. Talar man om cybersäkerhet och webbhot så avser man mest individuella databovar och kriminella hackers. 

Uhkana eivät ole pienet vihreät miehet, vaan siviilit, jotka toimivat Venäjän vaikuttaja-agentteina. Kirjoittaja huomauttaa, että Puolassa on meneillään ukrainalaisvastaisia vihakampanjoja, ja maassa toimii myös kaikenlaisia epämääräisiä ajatuspajoja, jotka vaativat Puolaa "määrittelemään uudelleen geopoliittiset intressinsä" (na nowo określić swoje geopolityczne interesy). Mehän tiedämme oikein hyvin, mistä tuo iskusana "geopolitiikka" on kotoisin.

Det är inte några "små gröna män" som hotar, utan civila som agerar inflytelseagent åt Ryssland. Författaren påpekar att det pågår antiukrainska hatkampanjer i Polen, och i landet verkar också allehanda skumma tankesmedjor som förkunnar att Polen bör "definiera sina geopolitiska intressen på nytt" (na nowo określić swoje geopolityczne interesy). Vi vet alltför väl varifrån nyckelordet "geopolitik" kommer.

Eräät käyvät jopa Moskovassa morjestamassa sikäläisiä kamujaan ja valokuvauttavat itsensä Venäjän takaraivoonampumispalvelujen työntekijöiden seurassa. Ainoastaan yksi tällainen "aloitteentekijä" (inicjator) on päätynyt tutkintavankeuteen. Artikkelin kirjoittaja ei mainitse kyseistä herraa nimeltä, mutta viisas tietää vihjeestäkin: hän on Puolan Johan Bäckman eli Mateusz Piskorski.

En del av dem brukar t o m besöka kompisar i Moskva och låta sig fotograferas tillsammans med representanter för ryska "säkerhets"-tjänsten. Det är bara en sådan här "initiativtagare" (inicjator) som kommit att arresteras och fängslas. Författaren nämner inte denne gentleman vid namn, men sat sapienti: det rör sig om den polska motsvarigheten till Johan Bäckman, som heter Mateusz Piskorski.

Mateusz Piskorski on syntynyt vuonna 1977 Szczecinissä (saksaksi helpommin äännettävä Stettin) silloisen Itä-Saksan rajan tuntumassa. Hän on vuonna 2001 valmistunut valtiotieteilijäksi ja tutkinut Samoobrona-organisaation roolia Puolan politiikassa. Kyseinen maajussien järjestö (samoobrona tarkoittaa itsepuolustusta) tuli kuuluisaksi erilaisista protestitempauksista, joilla mm. häirittiin tieliikennettä; poliittisilta linjauksiltaan se oli yhdistelmä vasemmistopopulismia ja kristillistä konservatiivisuutta (niin kristillisen konservatiivista meininkiä, että eräät puolueen johtohahmot painostivat sihteerikköjään sukupuoliyhdyntään). Samalla reseptillä keittää soppaansa myös Piskorski.

Mateusz Piskorski föddes år 1977 i Szczecin (det tyska namnet på staden, Stettin, är kanske lättare att uttala) nära gränsen till det dåvarande Östtyskland. År 2001 blev han färdig statsvetare och forskade i organisationen Samoobronas roll i polsk politik. Denna bondorganisation (samoobrona betyder självförsvar) blev beryktad för allehanda protestjippon som bl a gick ut på att stoppa biltrafiken; de politiska linjedragningarna var en blandning vänsterpopulism och kristlig konservatism (så kristlig och konservativ att vissa partihöjdare övertalade sina sekreterarflickor till samlag). På samma recept kokar även Piskorski sin soppa.

Piskorski osallistui aluksi Niklot-nimisen poliittisen järjestön toimintaan - järjestön nimi viittaa erääseen tarunomaiseen slaaviheimopäällikköön, joka taisteli kristittyjä vastaan. Tämän ryhmittymän aate oli ns. zadrugalaisuus, eräänlainen panslaavilainen nationalismi, jonka oli kolmikymmenluvulla kehitellyt muuan Jan Stachniuk. Yleensä panslaavilaisuus on saanut vähänlaisesti kannatusta Puolassa, koska sitä on (syystäkin) pidetty Venäjän yrityksenä houkutella kaikki slaavit ikeeseensä. Itse sana zadruga on oikeastaan serbokroatiaa ja viittaa jonkinlaiseen alkuslaavilaiseen klaanijärjestelmään, johon on sittemmin liitetty kaikenlaisia nationalistisia ihannekuvia. 

Piskorski inledde sin politiska karriär i en organisation som hette Niklot. Namnet på organisationen syftar på en legendarisk västslavisk stamhövding som bekämpade de kristna. Organisationen Niklot omhuldade s k zadrugism, en sorts panslavisk nationalism som på trettiotalet formulerats av en viss Jan Stachniuk. För det mesta har panslavism inte tilltalat polacker, eftersom de (med goda skäl) sett den som ett ryskt försök att locka alla slaver till sig och tvinga dem till underkastelse. Själva ordet zadruga härstammar från serbokroatiskan och avser någon sorts urslaviskt klansystem som senare kommit att idealiseras av nationalister.

Sittemmin Piskorski toimi Puolan talonpoikaispuolueessa (Polskie Stronnictwo Ludowe, oikeastaan "Puolan kansanpuolue"). Tämä puolue on niitä, jotka olivat olemassa kommunistisen puolueen (puolalaisittain "Puolan yhtyneen työväenpuolueen", Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) apupuolueina jo ennen vuotta 1989. 2000-luvun puolella Piskorski liittyi Samoobronaan ja pääsi vuonna 2005 sen riveistä parlamenttiin asti. Vuonna 2015 hän perusti oman puolueen nimeltä Zmiana ("Muutos"), mutta jo seuraavana vuonna hänet pidätettiin vakoilusta epäiltynä.

Senare verkade Piskorski i det polska bondepartiet (egentligen Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska allmogepartiet). Det här var ett av de partier som under kommunismen assisterade makthavarpartiet Polska Zjednoczona Partia Robotnicza ("Polska förenade arbetarpartiet", egentligen ett kommunistiskt parti). Efter millennieskiftet anslöt sig Piskorski till Samoobrona och valdes till parlamentet år 2005. År 2015 startade han sitt eget parti Zmiana ("Förändringen"), men redan året därpå anhölls han som misstänkt för spionage.

Wóycicki lopettaa artikkelinsa toteamukseen, että puolalaisten Venäjän-pelkoinen vaisto on pettänyt heidät. Valtapuolue Prawo i Sprawiedliwość on keskittynyt siivoamaan pois kommunistisen järjestelmän väitettyjä jäänteitä (mikä käytännössä on tarkoittanut useinkin sellaisten instituutioiden heikentämistä, jotka on rakennettu maahan vasta kommunismin jälkeen nimenomaisena tarkoituksena luoda länsimainen oikeusvaltio). Sitä vastoin ei tunnisteta niitä uusia verkostoja, joita Kreml nyt rakentaa, joilla ei ole mitään tekemistä kommunismin kanssa ja jotka useinkin esiintyvät, perverssiä kyllä, kansallismielisinä ja isänmaallisina Puolan punavalkoista lippua heiluttaen.

Wóycicki avslutar sin artikel med att konstatera att polackernas instinktiva rysskräck svikit dem. Makthavarpartiet Prawo i Sprawiedliwość har koncentrerat sig på att avlägsna de påstådda resterna efter det kommunistiska systemet (vilket dock i praktiken ofta inneburit att försvaga institutioner som byggts upp efter kommunismens fall med den uttalade avsikten att skapa en västerländsk rättsstat). Däremot har de nya nätverk som Kreml i dag satsar på förbigåtts - nätverk som inte har någonting med kommunism att göra och som ofta uppträder, perverst nog, under den rödvita polska flaggan och under fosterlandskärlekens och nationalismens tecken.

Wóycicki korostaa, että vaisto on samalla tavalla pettänyt myös opposition. Nyt tarvittaisiin laajaa koalitiota, joka puoluerajat ylittäen ottaisi asiakseen tämän uuden sodan voittamisen. Se voisi merkitä koko puoluekentän uudelleenjärjestelyä venäläismieliseen leiriin ja isänmaalliseen leiriin. Ja tämä olisi tarpeen täällä Suomessakin.

Wóycicki framhäver att samma instinkt också svikit oppositionen. Nu skulle det behövas en bred koalition utöver partigränserna som skulle åta sig att vinna detta nya krig. Det skulle innebära att hela partisystemet omorganiserades så att det skulle uppstå ett ryssvänligt politiskt läger och ett fosterländskt läger. Samma omorganisering skulle givetvis behövas även här i Finland. 

sunnuntai 6. toukokuuta 2018

Suomenkielinen Suomi ei ole koskaan ollut siirtomaa - Finska Finland har aldrig varit en koloni

Lehtisenttarit ja muu roskaväki sönkkäävät saamelaiskeskustelun vaiheilta, että Suomi olisi muka ollut jotenkin siirtomaa ja suomen kieli sorrettu. Koska vähäjärkisiä pitää aina opettaa uudestaan, niin opetetaan.

Tidningsmurvlar och annat pack svamlar - nu när samernas krav på mera rättigheter väckt motstånd bland den finsktalande pöbeln - om att Finland kantänka varit en koloni och att finska språket hade varit förtryckt. De intellektuellt mindre bemedlade måste alltid undervisas flera gånger om, så jag bör väl bita i det sura äpplet.

Suomen kieli ei ollut Ruotsin valtakunnassa erityisen sorrettu. 1700-luvulla Ruotsin valtakunnan laki käännettiin suomeksi. Miksi? Koska Suomessa oli umpisuomalaisia maallikkotuomareita eli lautamiehiä, jotka istuivat käräjiä ja jotka tarvitsivat lakikirjaa. Siellä missä oikeaa kielisortoa oli, ei olisi tullut mieleenkään, että vähemmistökielen puhujat olisivat jakaneet oikeutta omalla kielellään. Brittiläiset vallanpitäjät olisivat nauraneet ulos tai pidättäneet maanpetturina jokaisen, joka olisi ehdottanut lakien iirintämistä ja oikeudenkäynnin järjestämistä iiriksi.

Finska språket var inte särskilt förtryckt i svenska riket. På 1700-talet översattes Sveriges Rikes Lag till finska. Varför? För att det fanns finsktalande och svenskokunniga nämndemän eller lekmannadomare, som höll ting och behövde en lagbok. Där det fanns genuint språkförtryck hade det inte fallit någon in att låta minoritetsspråkliga skipa rättvisa på sitt eget språk. Hade någon föreslagit de brittiska makthavarna på Irland att översätta lagar till iriska eller tillåta rättegångar på iriska hade han skrattats ut eller arresterats som landsförrädare.Ruotzin Waldacunnan laki. Hywäxi luettu ja wastan otettu Herrain Päiwillä Wuonna 1734. Sveriges Rikes lag i finsk översättning redan på 1700-talet.Suomi siis ei ollut siirtomaa Ruotsin-vallan aikana. Alituinen sotiminen toki vei miehiä mannermaan multiin, mutta niin se vei Ruotsin ydinalueidenkin talonpoikia. Tosiasia on, että suomenkielinen Suomi oli tasaveroinen osa Ruotsia, ja puheet jostain sorrosta ovat nationalistien propagandavalheita. Suomalaiset olivat Ruotsin kuninkaan arvostama osa yhteistä kansaa, ja kuningas kääntyi suomenkielisten puoleen suomennetuilla käskykirjeillä. "Suomen kielen sortoa" esiintyi vasta Venäjän vallan aikana 1800-luvun puolessavälissä, mutta sekin meni ohi kun tsaari siirtyi mieluummin suosimaan suomea, jotta maa saataisiin henkisesti irti Ruotsista.

Finland var alltså inte en koloni under svenska väldet. Visst är det sant att massor av finnar stupade i Sveriges stormaktskrig på kontinenten, men lika stora skaror bönder från Sveriges kärnområden fick sätta livet till i samma krig. Faktum kvarstår att det finska Finland var en jämställd del av Sverige, och förtryckssnacket är lögner som nationalister hittat på. Finnar var en del av det svenska folket, uppskattade av konungen, som vände sig till det finsktalande folket med förordningar översatta till finska. Finska språket förtrycktes först under ryska väldet i mitten av nittonde århundradet, men även det förtrycket var snart förbi, när tsaren övergick till att favorisera finskan för att lösgöra landet från Sveriges inflytande.

Väitteet, että Suomi olisi joskus ollut "siirtomaa" tai että suomen kieltä muka olisi systemaattisesti sorrettu sillä tavalla kuin saamelaisia ja heidän kieliään on sorrettu, ovat siis valhetta.

Alla påståenden om att Finland kantänka varit en "koloni" eller att finska språket hade varit utsatt för systematiskt förtryck på det viset samerna och deras språk varit det är sålunda lögn och förbannad dikt. 

lauantai 5. toukokuuta 2018

Sääliksi kävisi, jos vielä sääliä osaisi - Man skulle tycka synd om dem, om man kunde

Ilja Janitskinia ympäröivä kultti on pikkuhiljaa saanut jo niin irrationaalisia piirteitä, että sille olisi pakko nauraa, jos sen mittasuhteet ja yhteiskunnallinen vaikutusvalta eivät olisi mitä ovat. Ns. maahanmuuttokriitikoiden alakulttuuri on jo itsessään irrationaalinen, mutta Iljan palvojiin ovat tempautuneet mukaan kaikki mahdolliset hörhöt äärioikeistosta äärirussofiileihin ja kaiken maailman salaliittoteoreetikkoihin, puhumattakaan nationalististen pseudohistorioiden kirjoittajista.

Kulten kring Ilja Janitskin har så småningom fått så irrationella drag att man vore tvungen att skratta åt den om dess dimensioner och inflytande på samhället inte vore vad de är. Den s k invandringskritiska subkulturen är redan i och för sig irrationell, men Iljadyrkarna har ryckt med sig alla möjliga tokstollar från extremhögern till extrema putinister och alla möjliga konspirationsteoretiker, för att nu inte nämna nationalistiska pseudohistoriker.

Oman huvittavan säväyksensä tilanteelle antaa se, että maahanmuuttokriitikoiden lahko aloitti uransa silloin toistakymmentä vuotta sitten leimallisesti luonnontieteilijöiden ja insinöörien kuppikuntana. Maahanmuuttokritiikki esitettiin nimeään myöten jonkinlaisena rationaalisena vastapoolina ylitunteelliselle pakolaisten hyysäämiselle, ja Skepsis ry oli tärkeä solutuskohde. Nyt maahanmuuttokriitikoiden riveihin on rynnännyt joka ikinen uforeptiliaanisalaliittoteorioiden kannattaja.

Situationen får mera komisk prägel av att den invandrarkritiska sekten för mer än tio år sen uppträdde som ett kotteri av naturvetare och ingenjörer. Invandringskritiken framställdes som en sorts rationell motpol till överdrivet emotionell omtanke om flyktingar, och föreningen Skepsis (den finska motsvarigheten till rikssvenska Föreningen Vetenskap och Folkbildning) utsattes för målmedveten infiltrering. I dag är det dock varenda anhängare av konspirationsteorier om uforeptilianer som sällat sig till invandringskritikerna.

Toki koko maahanmuuttokriitikoiden alakulttuuri sisälsi irrationaalisuuden siemenet alusta lähtien. En nyt ollenkaan puhu itsestäänselvyydestä eli noiden Eurabia-teorioiden irrationaalisesta luonteesta. Rationaalisuuden vastaisuus ilmenee tuossa porukassa monella muullakin tavalla.

Visst bar hela den invandringskritiska subkulturen på den irrationella smittan från början. Jag vill inte ens nämna här det självklara, dvs det irrationella i Eurabien-teorierna. Antirationalismen gör sig gällande i det gänget på många andra sätt.

Olen jo kohta kaksi vuosikymmentä julistanut, että ns. pakkoruotsinvastaisuus on viime kädessä koulutuksen ja sivistyksen vastaisuutta. "Pakkoruotsia" vastaan ei ole esitetty mitään sellaista argumenttia, jota ei vähän rukkaamalla voisi käyttää esimerkiksi evoluutioteorian kouluopetusta vastaan. Ja hyvin ennustettavasti "pakkoruotsinvastaisuus" veti äärioikeistolaisen liikkeen riveihin sankat joukot uskonkiihkoilijoita, jotka haluavat evoluutio-opin pois kouluista. Vielä kymmenen vuotta sitten he olivat Suomessa aivan toisella tavalla marginaalissa, ja koko evoluutionvastaisuutta pidettiin höpsönä amerikkalaisten hullutuksena.

Jag har i nästan två årtionden förkunnat att hatet mot svenskundervisningen i finska skolor till syvende och sist handlar om utbildningsfientlighet. Det har inte framförts ett enda "argument" mot "tvångssvenskan" som inte kunde riktas mot t ex skolundervisningen i evolutionslära. Och förutsägbart nog attraherade fientligheten mot "tvångssvenskan" massor av kristliga fanatiker som vill avlägsna evolutionsläran från skolorna. Ännu för tio år sedan var de mycket mera marginaliserade i Finland, och evolutionsfientligheten ansågs vara en typiskt amerikansk dumhet.

Suomenkieliselle ruotsin osaaminen on yksi tapa muotisanaa käyttääkseni voimaantua, sillä ruotsin tarpeellisuus ei järky vähääkään pakkoruotsiurputuksesta, ja ruotsia hyvin osaavalla on kiistatta enemmän mahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa. Mutta koulutus yleensäkin on voimaannuttavaa. Ja juuri siksi maahanmuuttokriitikot ja rasistit pyrkivät luomaan epäluuloa koulutusta ja asiantuntemusta kohtaan. He tarvitsevat käsikassaroikseen tietämätöntä ja helposti manipuloitavaa ihmisliejua.

För en finskspråkig innebär kunskaper i svenska "egenmakt", för att tillåta mig ett modeord, för det förblir ett faktum att svenska språket är ett nyttigt språk som öppnar nya dörrar i det finländska samhället. Men all utbildning ger egenmakt. Och det är precis därför invandringskritiker och rasister försöker skapa misstro mot utbildning och expertis. De behöver ignorant och lättmanipulerad pöbel som de kan exploatera och vilseleda.

Tässä muuten on yksi perinteinen ero äärivasemmiston ja äärioikeiston välillä: äärivasemmisto pyrkii takaamaan koulutuksen kaikille, äärioikeisto käyttämään hyväksi kouluttamattomien ennakkoluuloja ja heidän kateuttaan koulutettuja kohtaan. Toki tämäkin voi olla muuttumassa, kun myös nykyiset netissä hilluvat vasemmistopopulistit panostavat siihen perusideaan, että koulutetut ovat aivopestyjä, kun taas kouluttamattomat ovat neitseellisiä ja heidän mielipiteensä edustavat kansan vilpitöntä moraalista vaistoa.

Här finns förresten en grundläggande skillnad mellan extremhögern och extremvänstern: extremvänstern vill garantera att alla har tillgång till utbildning, extremhögern vill utnyttja de outbildades fördomar och avundsjuka mot de utbildade. Visserligen kan en förändring skönjas även här, för på webben ser man ofta vänsterpopulister som också utgår från idén att de utbildade är hjärntvättade medan de outbildade är jungfruliga och deras åsikter representerar folkets uppriktiga moraliska instinkt. "Håller polisen i Böle på att tortera Ilja Janitskin med strålningsvapen? Ilja Janitskins hälsotillstånd försvagades genast efter hans ankomst till Finland och har blivit ännu sämre när han burades in på polishuset i Böle. Enligt uppgifter började han bl a lida av stark tinnitus så att han nästan ingenting hörde på förhör..."