perjantai 23. kesäkuuta 2017

Miksi äärioikeiston kanssa ei keskustella - Varför det inte lönar sig att föra "diskussioner" med extremhögern

Äärioikeiston käymän "keskustelun" tavoitteena on pelkästään väsyttää vastapuoli jankkaamalla käsitteiden määrittelemisestä (metakeskustelu) silloin kun kyseessä ei ole käännytysyritys tai yritys hankkia "doksaa" tai "kompromaattia" eli henkilökohtaiseen mustamaalaamiseen, ns. luonnemurhaan (character assassination) käytettävää taustatietoa vastapuolen edustajan yksityiselämästä. Koska äärioikeiston tavoitteena on koko demokraattisen oikeusvaltion murtaminen, minkäänlainen kompromissi äärioikeiston kanssa ei tule kyseeseen. Siksi "keskustelun" käyminen äärioikeistolaisten kanssa on lähtökohtaisesti turhaa. Ja on aivan aiheellista kohdella "keskustelun" kävijöitä ja vaatijoita maanpettureina ja yhteistoimintamiehinä, joiden tarkoituksena on valtavirtaistaa perusoikeuksiamme uhkaavan ääriaineksen ideoita.

Genom att föra "diskussion" med motståndaren försöker extremhögern endast trötta ut honom med onödiga finesser kring de rätta begreppsdefinitionerna (metadiskussion), om det inte handlar om omvändelseförsök eller försök att fiska efter "doxa" eller "kompromat", dvs bakgrundinfo om motståndarens privatliv som senare kommer att utnyttjas till personlig svartmålning, s k karaktärsmord (character assassination). Extremhögern eftersträvar att göra slut på rättsstaten som sådan, vilket innebär att någon kompromiss med extremhögern inte kommer på fråga. Sålunda är det bortkastat att alls föra några diskussioner med extremhögern. Och de som hela tiden tjatar om hur vi borde gå med på att föra "diskussion" med extremhögern är fosterlandsförrädare och kollaboratörer, som vill föra in i huvudfåran extremistiska idéer spridda av element som hotar våra mänskliga och medborgerliga rättigheter.

Tiedämme hyvin kuka niitä ääriaineksia tukee.

Vi vet mycket väl vem som står bakom sagda extrema element.