sunnuntai 18. kesäkuuta 2017

Touko Aalto - huono uutinen Touko Aalto - dåliga nyheter

Touko Aalto on ilmoittautunut dialoginhaluiseksi persuja kohtaan. Tästä minun ei tarvitse kirjoittaa uudestaan, koska olen jo pari vuotta sitten sanonut kaiken tarvittavan.

Touko Aalto har förklarat sig villig att föra dialog med sannfinnarna. Det här behöver jag inte skriva något nytt om, eftersom jag redan för ett par år sen sagt allt man kan säga om det.