torstai 29. maaliskuuta 2018

Džeimppa haluaa Venäjälle - Dzjejmpan vill göra Finland till en rysk delstat

Ovan: "Ett nationalistiskt Ryssland är mycket bättre än den kommunistiska Europeiska Unionen." Nedan: "Skulle man välja ett av dessa två alternativ, skulle jag hellre se Finland som ett autonomt storfurstendöme i Ryssland än som en periferi i det mångkulturella helvete som EU-förbundsstaten skulle bli."

On jo ollut pitkään selvää että etunimeltään ah niin sointuvan suomalainen James "Džeimppa" Hirvisaari haluaisi Suomesta Venäjän osan, mutta pannaan nyt tämä lisätodiste näkyviin.

Det har länge varit klart att James "Dzjejmpan" Hirvisaari med sitt fina finska förnamn vill ansluta Finland till Ryssland, men här har vi ett extra bevis.