tiistai 17. toukokuuta 2005

Keira

Vokaalit:

1. vartalotavussa (painollinen) ei, ui, oi, ai, eu, ou, au, iu, ā, ē, ī, ō, ū

muissa tavuissa vain ă, ĕ, ĭ, ŏ, ǔ


konsonantit b, d, g, k, l, m, n, p, r, t

[j], [v]/[w] mahdollisia hiatuskonsonantteina, mutta niitä ei kirjoiteta

kei- puhua
-ra abstraktisubstantiivi

persoonapronominit

bou = minä
rei = sinä
kui = hän

boua = me (mutta et sinä)
reia = te
kuia = he

boure = me (myös sinä)

verbiparadigma: keio "puhua"

Preesens:

bou keita
rei keita
kui keita

boua keiata
reia keiata
kuia keiata

boure keirata

Futuuri:

bou keiko
rei keiko
kui keiko

boua keiako
reia keiako
kuia keiako

boure keirako

Perfekti:

bou ge-kéino
rei ge-kéino
kui ge-kéino

boua ge-kéiano
reia ge-kéiano
kuia ge-kéiano

boure ge-kéirano

Imperfekti:

bou keino
rei keino
kui keino

boua keiano
reia keiano
kuia keiano

boure keirano

Pluskvamperfekti:

bou nage-kéino
rei nage-kéino
kui nage-kéino

boua nage-kéiano
rei nage-kéiano
kui nage-kéiano

boure nage-kéirano

Passiivipääte: -gu

puhutaan: keitagu
puhutaan tulevaisuudessa: keikogu
on puhuttu: ge-kéinogu
puhuttiin: keinogu
oli puhuttu: nage-kéinogu

passiivin infinitiivi: keiogu ("olla puhuttavana" tms.)