sunnuntai 6. lokakuuta 2013

Hommalaiskäsitteiden sanakirja - huumorilla, mutta vakavastikin

(alkujaan julkaistu Paljastettu-blogissa 6. lokakuuta 2013)

Monia meistä hämmentää omituinen koodikieli, jota hompanssit, hompandrillit, hommarakatit, homporillat ja hompanoidit käyttävät sekä keskenään että kääntyessään normaalien ihmisten puoleen. Jotta me kaikki voisimme paremmin ymmärtää, mitä he sanovat, on syytä tutustua oheiseen sanastoon, jossa hommalaiskäsitteet on selvitetty tavallisten ihmisten kielellä. Hakusanojen valinnassa ja määrittelyssä ovat avustaneet Anis Harran, Timo Anttila ja Todellisuus.org -foorumin nimimerkki Julmuri.

ANARKOMARKO: Tavallisesti töissä käyvä poliittisesti maltillinen tai välinpitämätön ihminen, joka on erehtynyt sanomaan hommalaiselle vastaan.

ARGUMENTTI: Tavallisten ihmisten kielessä argumentilla tarkoitetaan esitetyn väitteen perusteltua todistetta. Hompanssikielessä argumentilla viitataan hompanssien käyttämään raflaavaan yleistykseen, iskusanaan tai iskulauseeseen, jota ei tietenkään voida normaalissa todistelussa kumota ja joka siksi todistaa hompanssille, että hänen puolensa on oikeassa. Tyypillinen hompanssikeskustelussa esitetty argumentti on ÄLÄWÄBÄLÄ (katso tätä hakusanaa).

ATEISMI: Ateismilla tarkoitetaan hompanssien keskuudessa kahta eri asiaa, jotka voidaan tässä erottaa pahaksi ja hyväksi ateismiksi. Paha ateismi on sellaista, joka suvaitsee tai arvostelee yhtä lailla kaikkia uskontoja (eli hompanssitulkinnan mukaan avaa ovet muslimien ylivallalle) ja jota esiintyy muiden kuin hompanssien keskuudessa. Hyvä ateismi taas yhdistyy muslimivihaan ja sitä esiintyy hompanssien keskuudessa. Hyvä ateisti arvostaa myös tiettyjen kristittyjen suuntausten ”tervettä” autoritaarisuutta ja suvaitsemattomuutta.

BUKKAKE: Japanilaisessa pornossa esiintyvä sadistinen perversio, jossa joukko miehiä ruilauttaa siemennesteensä nöyryytettävän kasvoille. Hompanssien keskuudessa suosittu vastustajien nöyryytysfantasia, jolla usein hekumoidaan. Tämä ei (tietenkään!) tarkoita, että he olisivat homoseksuaaleja, ei alkuunkaan. Ei, ei ja ei.

BÄCKMAN, JOHAN: Useimpien Homman ulkopuolisten suomalaisten syvästi halveksima mies, jonka elämäntehtävä tuntuu kaikesta päätellen olevan Suomen ja Venäjän suhteiden pilaaminen. Hompanssit suhtautuvat Bäckmaniin jakautuneesti. Toisaalta Hommalta Todellisuus.org-foorumille bannejaan viettämään ilmaantuvat hompanssit esittävät mielellään asian niin, että Bäckman edustaa jonkinlaista ”suvaitsevaisuuden äärimuotoa”. Toisaalta taas hompanssien omat asenteet Venäjää kohtaan osoittavat, että juuri heillä on varsin paljon yhteistä Bäckmanin ihannoiman ja Suomessakin saarnaaman putinismin kanssa, johon kuuluu esimerkiksi homoseksuaalien paheksuminen ja vainoaminen. Bäckmankaan ei pidä päävihollisenaan hompansseja, vaan Alexander Stubbin kaltaisia bisnesliberaaleja, joita hän luonnehtii ”Halla-ahoa pahemmiksi fasisteiksi”. Katso myös hakusanaa VENÄJÄ.

DEMLA: Tämä on lyhenne Demokraattiset Lakimiehet -järjestön nimestä. Järjestö oli alkujaan vasemmistolaisten juristien yhdistys, joka 1970-luvulla elvytettiin keskustaliberaalien ja vasemmistolaisten lakimiesten voimin. Hompanssien puheessa Demla tarkoittaa ylimaallisen vaikutusvaltaista salaliittoa, joka suvereenisti päättää suomalaisesta lainsäädäntötyöstä. Hompanssikielessä kaikki lait, jotka eivät hompansseja miellytä, esitetään Demla-salaliiton yksinään säätäminä. Kyse on yleensä ihmisoikeuslainsäädännöstä, jota hompanssit pitävät vastenmielisenä, koska vihaavat ihmisoikeuksia. Näiden sijaan hompanssit puhuvat valkoisen lihaa syövän heteromiehen oikeuksista.

ELIITTI: Ihan kuka vain joka on eri mieltä hompanssin kanssa on ”eliittiä”, vaikka olisi hädin tuskin rahat riittämään saava perusduunari. ”Eliitin” oletetaan olevan pitkälle koulutettua, humanistiselle turhakealalle erikoistunutta ja toimivan korkeissa viroissa tai luottamusasemissa. ”Eliitti” on tylyä ja itsekästä porukkaa, joka röyhkeyttään ja pöyhkeyttään ylenkatsoo sellaisia juurevia kansanihmisiä kuin esimerkiksi Jussi Halla-ahoa (kirkkoslaavista tohtorinväitöskirjan tehnyttä kansanedustajaa). Se, että Halla-aho on eräässä yhteydessä luonnehtinut puoluetovereitaan ”roikkupöksyisiksi, isomahaisiksi ja perskännisiksi”, ei tietenkään ole merkki elitismistä eikä kansan halveksunnasta.

ETNINEN VÄRINÄ: Maahanmuuttajamiesten seksuaalinen kiihottavuus, jonka oletetaan olevan naisten maahanmuuttajamyönteisyyden taustalla. Tunnetusti heteroseksuaaleiksi miehiksi itseään väittävien hompanssien luulisikin olevan parhaiten perillä etnisestä värinästä, vai mitä? ”Etnisellä värinällä” voidaan tietysti viitata myös maahanmuuttajien tekemiin raiskauksiin, mutta milläpä ei.

HALLA-AHO, JUSSI: Mies, jota hompanssien uskonnossa palvotaan profeettana, mahdollisesti myös jumalana. Kaikkien hompanssikeskustelujen tärkein kysymys on: ”Mitä Halla-aho on sanonut tästä?” Halla-ahon mielipiteiden kiistäminen ja hänen (anteeksi, siis Hänen) pitämisensä tavallisena erehtyväisenä ihmisenä on hompanssien mielestä pyhäinhäväistystä ja johtaa samanlaisiin reaktioihin kuin Muhammedista piirretyt pilakuvat monissa muslimimaissa, tosin sillä erotuksella että Muhammad-mellakat ovat yleensä ainakin jossain määrin paikallisten viranomaisten kyynisesti manipuloimia, hompanssien Halla-aho -mellakat sitä vastoin vilpittömiä ja suoraan sydämestä kummunneita. Tästä syystä olisikin suotavaa, että hompanssit järjestyisivät uskonnoksi saadakseen jumalolennolleen samanlaisen lain suojan kuin muiden kulttien profeetoilla on.

HALLITSEMATON MAAHANMUUTTO: Hompanssien kielessä tällä tarkoitetaan Suomen tämänhetkistä maahanmuuttopolitiikkaa, jota muualla Euroopassa pidetään varsin kontrolloituna ja tiukkana. Esimerkiksi Ruotsissa paikallinen äärioikeisto esittää Suomen maahanmuuttopolitiikan esikuvallisena. Kaikki ne, jotka eivät ole hompansseja – siis myös kaikki asiaan välinpitämättömästi suhtautuvat, jotka pitävät Suomen nykyisiä maahanmuuttokriteereitä riittävän tiukkoina – ovat hompanssien mielestä hallitsemattoman ja rajattoman maahanmuuton kannattajia.

Hompanssien tyypillinen taktiikka on aggressiivisesti vaatia maahanmuuttokannanottoja ihmisiltä, joita koko asia ei tähän mennessä ole kiinnostanut suuntaan eikä toiseen, kysymällä: ”Kannatatko hallitsematonta maahanmuuttoa?” Useimmat meistä vastaavat tietysti pahaa aavistamatta: ”En”, koska jonkinlaiset maahantulotarkastukset lienevät käytössä avoimimmissakin maissa. Tällöin hompanssi julistaa, että asianomaisen moraalinen velvollisuus on liittyä hompansseihin ja hyväksyä koko hommalainen ideologiapaketti rasismeineen, fasismeineen, homovihoineen, hurrivihoineen jne. Jos edelleenkin olet sitä mieltä, että hompanssiaate ei nappaa, oletkin hirveä SUVAKKI (katso tätä hakusanaa) ja päällesi heitetään lokaa pitkin nettiä vaikka vuosikausia.

HAUDOILLA TANSSIMINEN: Tällä tarkoitetaan sitä, että hompansseille esitetään yhteiskunnallisia vastuuvaatimuksia silloin kun joku heidän puheistaan kiihottunut tekee murhan tai muun raskaan rikoksen. Se, että hompanssit itse pitävät riemukestejä päiväkausia aina kun joku kaltevalle pinnalle joutunut maahanmuuttaja tekee rikoksen, ei tietenkään ole ”haudoilla tanssimista”, jos heiltä itseltään kysytään.

HETERO: Normaalien ihmisten kielessä tällä tarkoitetaan heteroseksuaalia eli vastakkaisesta sukupuolesta kiinnostunutta henkilöä. Hompanssien kielessä sana viittaa jäykän miehisen sukupuoliroolin edustajaan, sellaiseen joka esimerkiksi juo paljon viinaa ja tekee paljon summittaisia väkivaltarikoksia. Seksuaalisella suuntautumisella ei oikeastaan ole merkitystä. Homoseksuaalikin voi olla hompanssimerkityksessä hetero, jos käyttäytyy kuten hetero eli juo paljon viinaa ja tekee paljon summittaisia väkivaltarikoksia.

HOLAPOIDI: Yhdysvalloista turhaan turvapaikkaa hakeneen Henrik Holapan kannattaja, hompansseja jyrkempi äärioikeistolainen. Holapoideille on ominaista avoin antisemitismi, jota useimmat hompanssit välttävät julkisissa lausunnoissaan taktisista syistä.

HOLOHÖLINÄ: Televisiossa ja viestimissä esitetyt ohjelmat ja elokuvat juutalaisten joukkotuhosta Natsi-Saksassa (holocaust). Hompanssien mielestä holohölinä on epätoivottavaa, koska se vie huomiota kommunismin rikoksilta ja esittää äärioikeistolaisuuden jotenkin ikävänä ja pahana asiana. Holohölinää edustavat muun muassa Steven Spielbergin elokuva ”Schindlerin lista”, Claude Lanzmannin dokumentti ”Shoah” tai vaikkapa Imre Kertészin romaanit.

HOMO: Normaalien ihmisten kielessä homolla tarkoitetaan homoseksuaalia eli henkilöä, joka on seksuaalisesti kiinnostunut omasta sukupuolestaan. Hompanssien kielessä homo on jokainen mies, joka ei elä ahtaan machomieheysroolin mukaisesti (ei juo viinaa, ei tee impulsiivisia väkivaltarikoksia, ei solvaa tummaihoisia jne).

HOMOSAATIO: Kömpelö sivistyssanatekele (parempaa suomea olisi esimerkiksi ”homouttaminen” tai ”homoseksuaalistaminen”, ehkä jopa ”hintillistäminen” tai ”hinttiyttäminen”), jolla hompanssit tarkoittavat homoseksuaalisuuden hyväksymistä tiedotusvälineissä. Heidän mielestään kyse on ihmisten aivopesemisestä harjoittamaan homoseksuaalisuutta. Koska sanaa käyttelevät ovat oman homoseksuaalisuutensa kiistäjiä, he kuvittelevat, että kuka tahansa hetero voidaan propagandalla aivopestä homoksi (homouttaa, homoseksuaalistaa). Me oikeat heterot tietystikään emme ole omakohtaisesti kiinnostuneita homoilusta vaikka kuinka propagoitaisiin, joten emme oikein ymmärrä ”homosaatiota” kauhistelevien hädän syitä.

HUMIS: Humanitaarinen maahanmuuttaja, siis ulkomaalainen, joka pääsee Suomeen asumaan humanitaarisin perustein. Pelkkä sana ”humanitaarinen” saa hompanssin raivostumaan järjiltään, koska koko hompanssiaatteessa on viime kädessä kyse humanitaarisuuden, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon käsitteiden vastustamisesta ja silmittömästä vihaamisesta, minkä lahkon johtomies on heikkona hetkenään itsekin myöntänyt.

HYYSÄRI: Henkilö, joka kohtelee maahanmuuttajia ihmisinä, siis periaatteessa jokainen, joka ei ole hompanssi. Katso myös hakusanaa HOMO.

ILLMAN, Mika: Hompanssien mielestä paha mies, joka ilkeyttään vainoaa hompansseja.

ISRAEL: Välimeren pohjukassa sijaitseva, juutalaisten kansalliseksi kodiksi 1940-luvun lopulla perustettu valtio, johon hompanssit suhtautuvat varovaisen positiivisesti. Tähän on useampiakin syitä. Ensinnäkin muut maat voivat periaatteessa dumpata sinne juutalaisvähemmistönsä, ja toiseksi se taistelee jatkuvasti arabeja vastaan. Se, että saisi tappaa arabeja, on hompanssien suurin haave, ja Israel on käytännössä toteuttanut tämän haaveen. Sitä paitsi vasemmistolaiset – siis ne jotka ovat oikeastikin vasemmistoa, eivät ”vasemmistoa” hompanssiterminologian mukaan – eivät yleensä hirveästi perusta Israelista, ja se, josta vasemmisto ei tykkää, on aina hyvä tyyppi, jos hompanssilta kysyt.

JIHAD: Se, että julma muslimi muslimiuksissaan ja julmuuksissaan panee hanttiin, kun häntä tullaan pikkuisen tappamaan. Hompanssien mielestä jihad on maailman hirvein asia, joka tuhoaa lännen. Jihadia vastaan käydään taistelua niin sanotulla VASTAJIHADilla, katso tätä hakusanaa.

JÄTESÄKKI: Maahanmuuttajanainen, musliminainen. Sanan tarkoitus on epäinhimillistää ja epäseksualisoida maahanmuuttajanainen. Katso myös hakusanaa SÄKKI.

KAAPUAPINA: Maahanmuuttajanainen, musliminainen. Sanan tarkoitus on epäinhimillistää ja epäseksualisoida maahanmuuttajanainen. Katso myös hakusanaa SÄKKI.

KALEVALA: Elias Lönnrotin 1800-luvulla kansanrunoudesta koostama runoeepos, jossa seikkailevat Suomen kansantarujen myyttiset sankarit, kuten vanha tietäjä Väinämöinen, seppä Ilmarinen ja nuori Joukahainen. Tätä kirjaa hompanssit kunnioittavat äänekkäästi ja pitkän matkan päästä. Tietenkään he eivät ole koskaan lukeneet sitä, sehän olisi epäkunnioittavaa.

KATOLTA ÄÄNESTÄMINEN: Silmitön ihmisjoukkoon ampuminen. Hompanssit esittävät yhtenään vaatimuksia, että heidän kohtuuttomiin poliittisiin vaatimuksiinsa pitäisi alistua, tai muuten alkaa "katolta äänestäminen", ts. he nousevat katoille ja alkavat tulittaa mielivaltaisesti ohikulkijoita. Tätä ei kuitenkaan saa kutsua terrorismiksi, koska valkoinen lihaa syövä heteroseksuaalinen mies ei koskaan ole terroristi.

KAUSTI tai CAUSTI: Yhdyssanan jälkiosa, joka liitetään erilaisiin hompanssipiireissä merkittävinä pidettyihin tapahtumiin, lehdistökohuihin tai suoranaisiin juoruihin (tarkoituksena vaivihkaisesti trivialisoida sitä oikeaa holo-alkuista kaustia). Esimerkiksi termi ”diskohousukausti” viittaa tapaukseen, jossa hompanssit alkoivat kiusoitella erästä porukkansa jäsentä homoksi, koska tämän housuja pidettiin tyyliltään homoseksuaalille ominaisina (asianomainen itse kutsui niitä ”vintage-diskohousuiksi”). ”Sohvakausti” taas tarkoittaa hompanssien kertomia juoruja Syyriassa käsityönä tehdystä kalliista nahkasohvasta, jonka sosiaalitoimisto muka lentorahtimaksuja myöten kustansi maahanmuuttajaperheelle.

KEENERI: Henkilö, jolla on paljon KEENEJÄ (katso tätä hakusanaa).

KEENI: Mystinen olemuksellinen juttu, joka tekee ihmisestä kykenemättömän sopeutumaan länsimaiseen yhteiskuntaan. Tummaihoisilla niitä on hompanssien mukaan enemmän kuin vaaleaihoisilla. Mistähän moinen sattuma?

KESKUSTELU: Hompanssien esteettä harjoittama fasistinen ja rasistinen joukkospämmääminen eri keskustelupalstoilla. ”Herättää keskustelua”: spämmätä rasistista roskaa keskustelupalstalle, myös sellaiselle, joka on tarkoitettu maahanmuuttoon täysin liittymättömille asioille. ”Asioista on voitava keskustella”: hompansseilla on oltava oikeus julistaa aatettaan kenenkään väittämättä vastaan.

KIIHKOTON: Hompanssien kielessä tämä on pelkästään merkityksetön kehusana, jolla he viittaavat toistensa blogeihin ja nettikirjoituksiin. Ilmeisesti joku on löytänyt sen hienojen sanojen sanakirjasta, ja pojat ovat sitten ihastuneet sanan sointiin. Mitenkään muuten ei voida selittää sitä, että maanista rasistista ja fasistista julistusta vellovat blogit, joiden kirjoittajat vaikuttavat juttujensa perusteella seinäänsidottavassa tilassa örseltäviltä ja kuolaavilta fanaatikoilta, sisältävät aateveljien mielestä pelkästään ”kiihkotonta kritiikkiä”.

KLITORISAMPUTOITU SOSIAALIKATASTROFI: Musliminainen. Termillä on tarkoitus pilkata ympärileikattujen naisten kärsimyksiä, epäseksualisoida heidät sekä epäinhimillistää heidät pelkäksi sosiaalipoliittiseksi kustannuseräksi.

KOMMUNISMI: Yleisnimi kaikelle sille, mistä hompanssit eivät syystä tai toisesta tykkää. Tavallisten ihmisten kielenkäytössä kommunismilla tarkoitetaan sosialismin taistelevaa suuntaa, joka ei hyväksy demokratian sisällä tapahtuvaa yhteistyö- ja neuvotteluperustaista vaikuttamista, vaan pyrkii väkivaltaiseen vallankumoukseen. Kommunistien yksinvaltaisesti hallitsemat valtiot, kuten Neuvostoliitto, ovat yleensä osoittautuneet kovaotteisiksi totalitaarisiksi diktatuureiksi, joissa kansalaisia on surmattu tai vangittu pakkotyöleireihin massamitassa poliittisin perustein – toisaalta kommunistiset vallankaappaukset ovat olleet käytännössä mahdollisia vain poikkeusoloissa, ja avoimissa demokraattisissa yhteiskunnissa kommunistit ovat yleensä kesyyntyneet sosiaalidemokraattien apupuolueeksi aiheuttamatta merkittäviä uhkia demokratialle. Hompanssit uhkailevat yleensä vastustajiaan juuri samanlaisilla joukkoteloituksilla ja pakkotyöleireillä, vedoten siihen, että ”niinhän te kommunistitkin teitte”. Tällöin hompanssit tietysti laskevat kommunisteiksi myös kaikki laillista menoa kannattavat porvarit, sosiaalidemokraateista puhumattakaan.

KRISTINUSKO: Länsimaiden valtauskonto, jossa uskotaan kaksi vuosituhatta sitten Palestiinassa saarnanneen ja sittemmin pilkkaajana ja kapinoitsijana teloitetun uskonnollisen mystikon Jeesuksen Kristuksen olleen Jumalan poika ja ruumiillistuma, nousseen ylös kuolleista ja tuomitsevan viimeisenä päivänä ihmiset iankaikkiseen onneen tai iankaikkiseen kadotukseen sen mukaan, miten moraalisesti he ovat elämänsä eläneet. Intellektuelliudestaan syvästi vakuuttuneiden ateistihompanssien mukaan tämä heidän mielestään periaatteessa pilkattava ja naurettava uskonto on sikäli hyvä juttu, että se on näppärä tapa hallita tyhmää kansaa. Jostain syystä kristityt hompanssit ovat täysin tyytyväisiä tähän asetelmaan ja alistuvat tulevaisuuden Homma-harvainvallassa ilmeisesti mielellään ensinmainitun ryhmän orjiksi ja käsikassaroiksi.

KRITIIKKI: Kaikenlainen solvaaminen ja uhkailu on kritiikkiä, jos sitä harjoittaa hompanssi. Toisaalta kaikenlainen kritiikki on solvaamista, uhkailua ja sananvapauden rajoittamista, jos se suuntautuu hompansseihin, ja suoranaista jumalanpilkkaa, jos se suuntautuu Jussi Halla-ahoon.

KUKKAHATTUTÄTI: Kukkahattutädeiksi lasketaan esimerkiksi kaikki armeijan käyneet karvaiset miehet, jotka pitävät maahanmuuttajia ihmisinä. Tunnettu kukkahattutäti on puolustusvoimain entinen komentaja, amiraali evp Juhani Kaskeala, joka on sanonut: ”On todella ilo käydä harjoituksissa seuraamassa, kun somalinuorukainen ryhmänjohtajana johtaa tykkiryhmää, jossa on harjatukkaisia suomalaisia perinteisiä julleja, ja kun homma näyttää vielä toimivan erinomaisesti.”

KULTAMUNA: Ironinen pilkkanimi maahanmuuttajille, ilmeisesti tarkoituksena (taas kerran) vihjata, että maahanmuuttajat olisivat yksinomaan miehiä ja että heitä haalittaisiin maahan naisten seksuaalikumppaneiksi (muna = miehen sukupuolielin). Katso myös hakusanaa KUNNIAKANSALAINEN.

KULTTUURI: Esi-isiltä peritty elämäntapa, joka ei koskaan voi eikä saa muuttua millään tavalla, tai räähkä tulee. Suomalaiseen kulttuuriin kuuluvat hompanssin mielestä kansallisruoat (pizza ja kebab), kansallisjuomat (kossu, kahvi ja kokis), kansalliskieli (amerikanenglanti) ja kansallistelkkariohjelma (Big Brother) sekä valkoihoisuus, joten tummaihoinen ei koskaan voi sopeutua suomalaiseen kulttuuriin. Tämä ei tietenkään ole rasismia, vaan kyse on pelkistä kulttuuriristiriidoista, jotka tietysti ovat tummaihoisen syytä, koska hän on tummaihoinen ja siksi ristiriidassa suomalaisen kulttuurin kanssa.

KULTTUURINRIKASTAJA: Hompanssien kielenkäytössä raiskaaja. Hompanssin mielestä vain tummaihoiset voivat syyllistyä raiskaukseen, koska oikeutta myöten valkoihoiselle suomalaiselle heteromiehelle kuuluu valkoinen suomalainen nainen (jos kohta thaimaalainen postimyyntimorsiankin välttää). Kun valkoinen heteromies ottaa väkisin naisen, hän soveltaa siinä vain syntymäoikeuttaan omaisuuteensa, ja jos häntä tällöin syytetään raiskauksesta, se on feminististä sortoa. Koska raiskaus siis ei kuulu eikä voi kuulua suomalaiseen kulttuuriin, raiskaaminen on kulttuurin rikastamista ja raiskaaja (aina tummaihoinen) on kulttuurinrikastaja – mikä oli todistettava.

KUNNIAKANSALAINEN: Tummaihoinen maahanmuuttaja. Tyypillinen mukahauskan ironinen nimitys. Vertaa hakusanaa KULTAMUNA.

LINNA, VÄINÖ: Hompanssien halveksima kirjailija, jota hompanssipiireissä pidetään kommunistina ja joka siksi ei kuulu suomalaiseen kulttuuriin.

MAAHANMUUTTOKRITIIKKI: Rasismi. Sana ”maahanmuuttokritiikki” voisi periaatteessa tarkoittaa myös maahanmuuttopolitiikan kritisoimista liiasta tiukkuudesta tai vaikkapa riittämättömistä mahdollisuuksista maahanmuuttajille opetella suomea, mutta hompanssien keskuudessa se on pelkkä peitenimi väärentämättömälle rasismille. Sanan avulla pyritään omimaan hompansseille oikeus edustaa kaikkia maahanmuuttopolitiikkaan tavalla tai toisella tyytymättömiä ja pakottamaan kaikki maahanmuuttopolitiikan arvostelijat hyväksymään koko halla-aholainen paketti törkeyksineen ja rasismeineen. Jos joku ei halua näin tehdä, vaikka näkisikin maahanmuuttopolitiikassa arvosteltavaa, hänet leimataan välittömästi viholliseksi.

MONIKULTTURISTI: Kömpelö sivistyssanayritelmä, jolla viitataan (kuvitellun) monikulttuurisuusaatteen kannattajiin. Hompanssin mielikuvituksessa ”monikultturisti” on fanaattinen äärivasemmistolainen, joka ”haalii” Suomeen mahdollisimman primitiivisiin ja väkivaltaisiin kulttuureihin kuuluvia maahanmuuttajia ehdoin tahdoin. Esimerkiksi Suomen nykyistä varsin tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa (ks. HALLITSEMATON MAAHANMUUTTO) passiivisesti kannattavat henkilöt ovat hompanssille ”monikultturisteja”.

MONIOSAAJA: Pilkkanimi maahanmuuttajille ja pakolaisille. Vertaa hakusanaan VUOHIPAIMEN.

MORAALI: Kaikki ne säännöt, joita muut kuin hompanssit ovat velvollisia noudattamaan ja joiden rikkomisesta saa, voi ja tulee moittia kaikkia muita kuin hompansseja. Hompanssin oma moraali noudattaa perusperiaatetta ”sellainen peli, jonka minä voin hävitä, ei ole reilu, ja sellainen laki, jonka mukaan minutkin voi tuomita rikoksesta, ei voi olla oikeudenmukainen”.

MUTAVYÖRY: Maahan muuttavat tummaihoiset ihmiset.

NEEKERI: Sana, jonka kouristuksenomainen toistaminen ääneen on sananvapauden korkein ilmentymä.

NETTOMAKSAJA: Esiintyy yleensä sanaliitossa ”yhteiskunnan nettomaksaja, jolla hompanssit viittaavat itseensä, antaen ymmärtää olevansa kovan työn tekijöitä ja sellaisina yhteiskunnan rahoittajia. Ei ole vielä selvinnyt, miten tämä sopii yhteen sen kanssa, että hompansseilla tuntuu riittävän aikaa ja tupakkaa maleksia päivät pitkät spämmäämässä Halla-ahon evankeliumia joka jumalan nettilaudalle.

NOITAVAINO: Kaikenlainen eri mieltä oleminen hompanssien kanssa sekä pyrkimykset analysoida heidän käsityksiään ei-hommalaisesta näkökulmasta. Esimerkiksi tämä sanasto edustaa hompanssien mielestä noitavainoa.

NUIVUUS: Vihamielisyys etnisiä ja seksuaalisia vähemmistöjä sekä maahanmuuttajia kohtaan. Nuivuus on hompanssien keskuudessa itseisarvona arvostettu kansallishyve, jota ei voi eikä saa kyseenalaistaa.

POLIITTINEN KORREKTIUS: Vähemmistöihin kuuluvien kohteleminen normaalien käytöstapojen mukaan. Hompanssien mielestä normaalit käytöstavat yleensä ovat luonteeltaan kommunistisia rajoituksia, joilla kommunistit haluavat kommunistisesti tukahduttaa vapaan ihmisen  (muistinko mainita kommunismin?). Hompanssien oma käsitys hyvistä tavoista on se, että hompanssille pokkuroidaan nöyristellen kuin egyptiläiselle faaraolle, eikä hänelle koskaan sanota vastaan, kun taas hänellä itsellään on oikeus mihin tahansa törkeyteen. Tämä kai olisi oikeaa, epäpoliittista korrektiutta sitten.

RAISKAUS: Rikos, johon vain tummaihoiset maahanmuuttajat voivat syyllistyä (vertaa hakusanaa KULTTUURINRIKASTAJA).

RASISMI: Ilmiö, jota Suomessa ei hompanssin mielestä ole, tai jos on, se on tullut Suomeen maahanmuuttajien mukana ja näiden omaa syytä, ja sitä paitsi ainoa Suomessa esiintyvä rasismi kohdistuu kantasuomalaisiin, erityisesti hompansseihin.

ROTUREALISMI: Rasismi. Termi oli käytössä edellisellä kerralla, noin vuoden 2003 tienoilla, kun äärioikeistolaiset rasistit yrittivät tunkeutua valtavirtaan. Koska se ei mennyt läpi, se korvattiin ”maahanmuuttokritiikillä”, mutta asialla oli sama porukka samoin aikein ja samoin asiasisällöin. Jostain syystä tämä huijaus meni läpi suomalaisille toimittajille, jotka kuitenkin olivat edellisellä kierroksella nopeasti nauraneet koko ”roturealismi”-läpän maanrakoon läpinäkyvänä yrityksenä valkopestä rasismia.

SANANVAPAUS: Vapaus olla samaa mieltä kuin Jussi Halla-aho ja ylistää hänen Pyhää Sanaansa. Sananvapautta loukkaa kaikenlainen Pyhän Sanan arvostelu ja Halla-ahon ja hänen kannattajiensa kanssa eri mieltä oleminen.

SARASTUS: Äärioikeistolainen verkkolehti, joka pyrkii älyllistämään äärioikeistolaista aatetta. Käytännössä tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että käännetään suomeksi ulkomaalaisten antisemitistien salaliittoteorioita Frankfurtin koulukunnan juonista ja hekumoidaan tulevalla väkivaltaisella äärioikeiston vallankumouksella. Lehden seksuaalipoliittinen linja on sikäli ristiriitainen, että sieltä löytyy niin moralisoivaa homouden kauhistelua kuin kiilusilmäisiä haaveita uudesta seksuaalisesta vallankumouksesta muukalaisvihan lippujen alla. Mutta samat epäjohdonmukaisuudethan ovat osoitettavissa myös siitä alkuperäisestä natsismista. 

SCRIPTA: Jussi Halla-ahon 2000-luvulla rasistisista ennakkoluuloista, tekohauskoista tölväisyistä ja englannista käännetystä propagandasta koostama mielikuvitustarinoiden kokoelma. Tarinoissa seikkailevat elämää suuremmat, lähinnä Batman-seikkailuista hypänneiltä vaikuttavat superkonnat kuten Panu Höglund ja Jussi Jalonen, joita kirjoittaja usein antaa ymmärtää pitävänsä saman henkilön eri ilmentyminä (näillä kirjallisilla henkilöhahmoilla ei tietenkään ole mitään tekemistä samannimisten tosielämän ihmisten kanssa, vaikka tämä onkin puutteellisen medialukutaidon vuoksi epäselvää sekä tekstien aatteellisesti myötämielisille lukijoille että aika ajoin ilmeisesti myös itse kirjoittajalle). Tätäkään teosta monet hompanssit eivät ole lukeneet tai eivät tunnusta lukeneensa, mutta sanovat arvostavansa Halla-ahon rohkeutta kirjoittajana periaatteellisista sananvapaussyistä (katso hakusanaa SANANVAPAUS). Teoksen nimi on latinaa, neutrin monikko verbin ”scribere” = ”kirjoittaa” partisiipin perfektistä ja tarkoittaa sananmukaisesti ”kirjoitetut (asiat)”, enemmän merkityksen mukaan ”kirjoitukset, se mitä on kirjoitettu”. Mahdollisesti otsikko on valittu viittauksena tunnettuun latinankieliseen sananlaskuun ”verba volant, scripta manent” (”[puhutut] sanat lentävät [tuulen mukana unohdukseen], kirjoitukset jäävät [muistiin]”).

SOTAVETERAANI: Toiseen maailmansotaan Suomen armeijassa osallistunut mies, useinkin rento ja seesteinen vanha herra, joka ymmärtää pakolaisten tulleen Suomeen sotiemme kaltaista hätää pakoon ja on isänmaallisesti ylpeä siitä, että Suomi on hänenkin ponnistustensa ansiosta nykyään aika rauhallinen ja turvallinen maa. Hompanssit ovat sitä mieltä, että sotaveteraanien kunnioittamista on olla päästämättä Suomeen maahanmuuttajia. Silloin kun joku sotaveteraani on tästä julkisesti eri mieltä, hompanssit julistavat asianomaisen välittömästi vanhuudenhöperöksi ja paheksuvat sitä, että seniilit ukot sekaantuvat yhteiskunnan asioihin, joista eivät menneisyyteen jämähtäneinä mitään tiedä. Tämä ei tietenkään ole hompanssien mielestä veteraanien pilkkaamista, josta he muuten ovat kärkkäitä syyttämään kaikkia muita.

STALIN, JOSIF VISSARIONOVITŠ (alkujaan Ioseb Džughašvili): Neuvostoliiton georgialaissyntyinen kommunistidiktaattori, joka murhautti ja sulki vankileireille miljoonia ihmisiä. Stalinin kannattaminen (kuten kaikki muukin) on sallittua hompansseille, mikä käy ilmi seuraavasta sitaatista: ”Enemmän kuin Hitler oppi-isiäni olivat Platon ja Lenin ja tietenkin Toynbee, Nietzsche, Machiavelli...ja jopa Stalin!”Sitaatti on peräisin peitenimiä ”Robespierre” ja ”Kritias” käyttäneeltä ”kansallismieliseltä” nettikirjoittajalta, jota Jussi Halla-aho eduskuntavaaleissa 2007 suositteli Turun vaalipiirissä asuvien kannattajiensa ”korvaavaksi Halla-ahoksi”.

STALINISTI: Ihan kuka vain, joka on eri mieltä hompanssien kanssa. Stalinin kannattaminen tai ihannointi ei liity asiaan millään tavalla, itse asiassa stalinisteiksi on hompanssipiireissä leimattu sellaisiakin ihmisiä, jotka ovat valistaneet suomalaisia Stalinin julmuuksista vuosikausia. Hompansseilla itsellään on tietenkin täysi oikeus pitää Stalinia vaikka oppi-isänään, se ei tietenkään tee heistä stalinisteja. Olisihan tavattoman epäreilua, että heitä kohdeltaisiin samojen sääntöjen mukaan kuin muitakin (katso hakusanaa MORAALI).

SUOMENMIELINEN: Ruotsia ja ruotsin kieltä vihaava sekä Venäjän raakuutta ihannoiva (yleinen asenne hompanssien keskuudessa). ”Suomenmielisyyttä” on esimerkiksi väittää, että ”Venäjä ei koskaan ole hyökännyt Suomeen”, joten ilmeisesti talvisota taisteltiin Ruotsia vastaan. Toinen ”suomenmielinen” väite on, että vuoden 1918 sodassa ei ollut kyse porvarien ja sosialistien vastakkainasettelusta, vaan suomenruotsalaisten ja suomenkielisten sodasta, joka päättyi ensinmainittujen voittoon ja jälkimmäisten kansanmurhaan. Näitä väitteitä levittävät esimerkiksi Agricola-historiafoorumilla päivystävät hompanssit, joiden painotus on tavallista, heh, suomenmielisempi. On toki huomattava, että perinteinen vapaussotatulkintakin elää hompanssien keskuudessa ja siihen vedotaan tarpeen mukaan, aivan kuten ”suomenmieliseen” tulkintaan viitataan toisissa yhteyksissä. Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka hompanssiaatteessa ei ole kyse sisäisesti johdonmukaisesta poliittisesta aaterakennelmasta, vaan ideoiden romuvarastosta, josta haetaan kulloinkin milloin minkäkin vähemmistön kiusaamiseen soveltuva työkalu.

SUVAITSEVAISTO: Yleisnimi kaikille, jotka eivät palvo Halla-ahoa jumalanaan.

SUVAKKI, SUVIS: Henkilö, joka ei ole samaa mieltä jostain asiasta hompanssien ja Halla-ahon kanssa. Suvakin mielletään olevan älyllisesti epäitsenäinen henkilö, joka toistelee ulkoa opettelemiaan iskulauseita. Se, että hompanssit itse jankkaavat usein sanasta sanaan samoja omia viisauksiaan, ei tietenkään ole merkki älyllisestä epäitsenäisyydestä, vaan pikemminkin siitä, että suuret älyt ajattelevat samoja linjoja pitkin ja totuus on jakamaton. Hompanssit uskovat, että suvakki tietää sydämessään hommalaisten olevan oikeudessa ja totuuden löytyvän Halla-ahon blogista, muttei pelkuruuttaan ja epäitsenäisyyttään uskalla sitä myöntää. Hompanssien mielestä on myös mahdollista, että suvakki on tahallisesti ilkeämielinen ja eri mieltä vain halutakseen vahingoittaa isänmaata ja satuttaa hompanssia henkilökohtaisesti.

SÄKKI: Maahanmuuttajanainen, erityisesti peittäviin vaatteisiin pukeutuva musliminainen. Hompanssien retoriikkaan kuuluu oleellisesti kiistää naispuolisia maahanmuuttajia olevankaan tai ainakin epäseksualisoida ja epäinhimillistää heidät ”säkeiksi”, olivatpa muslimeja tai eivät.

TAQIJA (myös englantilaisella oikeinkirjoituksella TAQIYYA): Shiialaisen islamin sallima uskon näennäinen kieltäminen oman hengen pelastamiseksi, kun välitön kuolema uhkaa. Taqija on islamilaisessakin maailmassa kiistelty käsite, jota oikeaoppiset sunnimuslimit pitävät pelkuruuden oikeuttamisena: marttyyrikuolemaa uskon puolesta arvostetaan parempana ja jalompana vaihtoehtona. Hommalaisten mielestä taqija tarkoittaa sitä, että kaikki muslimit valehtelevat päin naamaa ja jemmaavat koko ajan käyrämiekkaa selkänsä takana katkaistakseen vääräuskoiselta pään, vaikka esittäisivät kuinka ystävällistä ja/tai maallistunutta.

TODORGILAINEN TORAKKA: Todellisuus.org -foorumille kirjoittava hommalaisuuden arvostelija.

VARSINAINEN MAAHANMUUTTAJA: Tummaihoinen ja/tai islaminuskoinen maahanmuuttaja. Varsinaisiin maahanmuuttajiin ei lasketa esimerkiksi kiinalaisia eikä varsinkaan thaimaalaisia, koska heidän naistensa ajatellaan olevan seksuaalisesti tarjolla hompansseille.

VASTAJIHAD: Sankarillinen taistelu demarien lapsia vastaan. Taistelussa käytetään aseena esimerkiksi dum-dum-luoteja ja lannoitepommeja.

VENÄJÄ: Suomen itänaapuri, joka on historian saatossa aika ajoin uhannut Suomea ja hyökännytkin maahamme. Hompanssien keskuudessa Venäjää pidetään laajalti valkoisen rodun ja kristillisen sivilisaation viimeisenä puolustajana, koska maassa tehdään paljon rasistisia rikoksia muslimeja vastaan, esimerkiksi murhataan lapsia. Myös Putinin homovastainen politiikka viehättää hompansseja. Monet hompanssit haluavatkin siksi, että Venäjä miehittäisi Suomen, ja pitävät talvisotaa väärää vihollista vastaan sodittuna. Hompanssien Venäjä-asenteita voi tarkastella esimerkiksi seuraavista sitaateista:

Sitaatti 1:

”Suomi ei tule koskaan saamaan sodissa menettämiään alueita takaisin muuta kuin liittymällä (tai pakolla liitettynä) Venäjään. Tämä lienee aika selvää eikä asiaa voi muuttaa sitoutumalla pariin muuhun pieneen ja sammuvaan kansaan. Sitä paitsi etnis-uskonnolliseen aikapommiin liimautuminen voi olla olla jopa vaarallista Suomelle.

Jos Venäjästä tulisi ns. kunnon maa jossain vaiheessa lähitulevaisuudessa niin sen yhteydessä Suomella olisi ihan hyvät mahdollisuudet menestyä. Luonnonvaroja piisaisi ja loisongelma ratkaisi itse itsensä, koska Venäjän federaatio tuskin suosii ihmisten loisimista runsaalla sosiaaliturvalla omalla alueellaan. Näin ollen suomalainen kulttuuri luultavasti köyhtyisi niin etnisten värisijöiden kuin ruotsalaistenkin suhteen pikavauhtia

Miksei Suomen tulevaisuus siis voisi olla osana Venäjän federaatiota tai valtioliitossa sen kanssa? Unohdetaan vanhat kärsämät ja sitoudutaan siihen osaan Eurooppaa, joka tulee vielä olemaan olemassa sadan vuoden päästäkin.” (nimimerkki ”kraboniittimies” Hommalla 7. marraskuuta 2009)

Sitaatti 2:

”Mitä [sotaveteraani] mahtaisi ajatella? En oikein usko että se ajatteli ensimmäisenä, että "Tässä sitä jälkipolville tehdään parempi paikka asua.". Se ajatteli ensimmäisenä omaa napaansa. Sille oli kerrottu, että se on voitto tai lopullinen tuho. Sillä oli esimakua vuodesta 1918. Sille oli itsestäänselvyys, että sitä joko voitetaan tai kuollaan. Kaikki propaganda ja dramatiikka siinä ohella vain vahvisti sitä kuvaa. Tällainen kuva minulla on sen perusteella mitä olen muutaman veteraanin juttuja lueskellut, joten se voi olla myös väärä.

Minusta yksikään ihminen tässä maassa tällä hetkellä ei ole tehnyt mitään ansaitakseen veteraanien uhrausta. Jos Suomi olisi esim. Latvian kaltainen persereikä, meillä ei olisi mitään ongelmaa turvapaikkaturismista tai irrallaan maasta lepattavien elitistien kanssa. Se on minusta kiistaton fakta.

Sikäli kun sotaveteraanien uhraus on tekijänä nykysuomessa, tässä yliempaattisessa identiteettiongelmaisessa hyysäysyhteiskunnassa, voi olla että olisi sille sotaveteraanillekin hyödyllisempää loppupeleissä ollut vaan nostaa kädet ylös Neuvostoliiton hyökätessä. Olot olisivat hieman vittumaisemmat ja täällä olisi luultavasti hirmuinen venäläisvähemmistö.

Kun kävelee tuonne pihalle ja katselee vähän aikaa meininkiä, minusta se ei välttämättä olisi läpeensä paha asia.
” (nimimerkki ”Kami” Hommalla 21. marraskuuta 2009)

Sitaatti 3:

”Jos Suomi ei olisi taistellut ollenkaan, edes talvisodassa, tuskin neuvostovaltakaan olisi saanut aikaan sellaista hävitystä ja tuskaa mihin maata ollaan nyt kovaa vauhtia vetämässä. Käsittääkseni Stalin päätti jossain vaiheessa tuhota suomalaiset kansana, mutta oletetaan, että näin ei olisi käynyt esim. siksi, etteivät suomalaiset olisi ärsyttäneet taistelemalla edes talvisodassa vastaan. Älymystöä olisi hävitetty tuhansittain, ja muita satunnaisesti tai poliittisista syistä myös kentien kymmeniä tai satoja tuhansia. Maahan olisi rahdattu esim. yli miljoona muuta neuvostokansalaista (ja heistäkin toki osa hävitetty), ja kansa olisi elänyt kurjuudessa ja lähes orjuudessa 90-luvulle asti.

Nyt Suomi olisi kuitenkin vapaa ja itsetuntoinen, siihen kuuluisi myös Karjala ja kenties Itä-Karjalakin (en ole Karjalan palautuksen intoilija, ihan vain mainitsin). Täällä olisi ehkä yli miljoona venäläistä, jotka olisivat melko hyvin integroituneet ja osaisivat useimmat suomea. Jos suomalaiset haluaisivat, niin ne venäläiset jotka oppisivat hyvää suomea ja tulisivat muutenkin toimeen, saisivat laillisen kansalaisuuden (miehityshallinnon myöntämän laittoman ja sittemmin mitätöidyn kansalaisuuden sijasta).

Asenteet olisivat monin tavoin paremmat kuin todellisessa Nyky-Suomessa. Mokutus ja muut läntiseen itsevihaan perustuvat mielisairaudet eivät tänne voisi levitä, koska kansa olisi perinpohjaisesti rokotettu sellaista systemaattista valehtelua ja sanojen muokkausta vastaan jo neuvostoaikana, ja koska sellainen itseviha-oppi ei vain uppoaisi. Ei tänne moni rikastuttaja haluaisikaan, vaikka hyvinvointi olisi kenties noussut Viroakin nopeammin neuvostovallan romahdettua.

Historian kanssa tehtäisiin tilit selviksi, asioista puhuttaisiin niiden oikeilla nimillä. Neuvostorikolliset ja kollaboraattorit tuomittaisiin kenties oikeudessa, eivätkä he saisi paistatella yhteiskunnan huipulla kuten todellisuudessa.” (nimimerkki ”Pöllämystynyt” Hommalla vastauksena edelliseen)

Perussuomalaisten piirissä esiintyvä venäläismielisyys ei rajoitu yksinomaan hompansseihin, vaan sitä perustellaan myös EU- ja NATO-kielteisyydellä. Esimerkiksi perussuomalainen paikallispoliitikko Veli-Pekka Kortelainen, joka hompanssivaikutteisuudestaan huolimatta lienee pääasiassa euroskeptikko asenteiltaan, on sanonut: ”NATO vittuun! Jos totta puhutaan, niin saattaisin jopa toivottaa sodan tullen ryssät tervetulleeksi, jos tulevat ja erottavat meidät EU:sta. Olen tässä pikku hiljaa nationalistina alkanut pitää väliaikaista miehitystä ja nukkehallitusta pitemmällä tähtäimellä hyväksyttävänä hintana – vaikka menee väliaikaisesti turvallisuus ja demokratia – suomalaisen kulttuurin, kielen ja kansakunnan säilymisen kannalta.”

Niin, se venäläinen miehityshän pakkaa olemaan väliaikainen luonteeltaan, kysykää vaikka etelänaapurista, missä se ei kestänyt kuin rupiset viisi vuosikymmentä – sen verranhan me kaikki jaksamme odottaa. Ja kyllähän se varmaan on ”suomalaisen kulttuurin, kielen ja kansakunnan” säilymisen kannalta” ihan hieno homma, jos annetaan koko kulttuuripoliittinen päätösvalta valtavalle naapurimaalle, joka voi halutessaan vaikka kieltää muiden kielten kuin venäjän puhumisen televisiossa ja radiossa ja tuoda omalta maaltaan opettajat huolehtimaan siitä, että suomenkieliset lapset eivät koulussa kuule suomen sanaa, paitsi ehkä toisiltaan.

Esitellyistä esimerkeistä voimme tehdä seuraavat päätelmät hompanssien arvomaailmasta:

–        Valkoihoinen on aina sopeutuneempi suomalaiseen kulttuuriin kuin tummaihoinen. Suomessa ei ole ollut minkäänlaisia muslimien eikä muidenkaan maahanmuuttajien mellakoita ehkä nuorison jengitappeluita lukuun ottamatta (kantasuomalaisten miesten sangen väkivaltaiset hyökkäykset maahanmuuttajien kimppuun ovat paljon yleisempi ilmiö), kun taas Virossa juurettomiksi jääneiden venäjänkielisten nuorten hilluminen esimerkiksi pronssisoturijupakan yhteydessä on tunnettu tapaus. Mutta onhan selvää, mitä hompanssit tarkoittavat ”hyvin integroituneilla” siirtolaisilla: he tarkoittavat tietenkin valkoihoisia siirtolaisia.
–        Venäjän julmuus kiihottaa hompansseja: Venäjän liittolaisiksi haluttaisiin, koska Venäjä armottomuudessaan surmaisi suomenruotsalaiset, homot ja maahanmuuttajat.
–        Neuvostoliiton-jälkeinen kurjuus (”Latvian kaltainen persereikä”) olisi parempi vaihtoehto kuin suhteellisen vauras ja vakaa länsimaa, koska hompanssia mustan miehen näkeminen kaupungilla sieppaa niin paljon, että koko maa sietäisi vaikka raunioittaa kehitysmaaksi, jos sitä mustaa miestä vain ei tarvitsisi joutua suvaitsemaan.
–        Mieluummin asuttaisiin epävakaassa ja köyhässä maassa, jos vain ihmisten asenteet olisivat karkean äärioikeistolaiset ja tylyt nykyisen suhteellisen humaanin ja länsimaisen arvomaailman sijaan.
–        Mieluummin haluttaisiin, että väestöstä puolet puhuisi äidinkielenään venäjää kuin että siitä kuusi prosenttia puhuu ruotsia ja prosentti jotain somalia.
–        Valkoihoinen raiskaaja ei taaskaan ole raiskaaja ollenkaan. Neuvostosotilaiden raakuudet Itä-Euroopassa ja Saksassa toisen maailmansodan loppuvaiheissa (esimerkiksi Nemmersdorfin verilöyly Itä-Preussissa) osoittavat, että Suomessakin olisi luultavasti esiintynyt kasakkatyylisiä ”raiskataan ensin ja tapetaan sitten” -julmuuksia (ja kyllähän niitä taisi partisaanihyökkäyksien yhteydessä jonkin verran esiintyäkin), jos veteraanit olisivat heittäneet aseensa menemään (lakanneet taistelemasta sitä hompanssien mielestä väärää vihollista vastaan) ja avanneet Suomi-kaunottaren portin molemmat puoliskot hyökkääjälle. Koska venäläinen on valkoinen mies ja valkoisen miehen tekemiä raiskauksia ei lasketa, nämä tapaukset olisivat hompanssien mielestä olleet pienempi paha kuin mustien miesten pelkkä läsnäolo Suomessa. Sitä paitsi tänäänhän ne raakuudet olisivat kaukaista menneisyyttä, jolloin ne olisivat hompansseille vain oiva propagandavaltti kommunisteja (= kaikkia muita kuin hompansseja) vastaan.
–        Myös hompanssien asiatiedot Itä-Euroopan maista ovat virheellisiä: itse asiassa on varsin yleistä, että itäeurooppalaiset kommunistipuolueen pukarit tai vanhojen salaisen palvelun miesten porukat ovat sopivasti takkia kääntämällä onnistuneet säilyttämään huomattavan vaikutusvallan maansa asioihin.

VIHERVASEMMISTO: Kaikki muut kuin hompanssit. Myös esimerkiksi kokoomuslainen on vihervasemmistoa, jos hän ei ole hompanssi.

VUOHIPAIMEN: Esiintyy yleensä ilmauksessa ”lukutaidoton vuohipaimen”, jolla viitataan oletettuun keskivertomaahanmuuttajaan muslimimaista. Tällä tavalla korostetaan maahanmuuttajia taakkana kansantaloudelle ja esitetään heidät kouluttamiskelvottomina. Hompanssien mielestä iranilaisen yliopiston professorikin muuttuu maagisesti lukutaidottomaksi vuohipaimeneksi heti Suomen rajan ylitettyään.

ÄLÄWÄBÄLÄ, nykyään myös ÄBÄLÄWÄBÄLÄ: Alkujaan blogissa ”Octaviuksen ajatuksia” esitetty taikasana, joka muuttaa kaiken maahanmuuttajiin liittyvänkin vastenmieliseksi. Sana on epäilemättä jonkin maahanmuuttajien puhuman kielen lapsellista jäljittelyä, mutta nykyään siitä on tullut suosittu argumentti (katso hakusanaa ARGUMENTTI) hompanssien kielessä. Sanan tarkkaa merkitystä on vaikea määritellä, mutta ilmeisesti se tarkoittaa nykyisellään jotain salaperäistä vierautta, jota maahanmuuttajista kuvitellaan säteilevän ja jonka välttäminen on hompanssien mielestä itsetarkoituksellinen tavoite.