torstai 15. syyskuuta 2005

Na sluaite síoraí ag tarraingt ar shoiscéala na Gaeilge

Olen sitten antanut ensimmäisen iirin kielen oppitunnin. Aivan hämmästyin siitä, millaiset sankat ihmisjoukot saapuivat ilosanomaa kuulemaan - pelkäsin alun perin että tuskin saisimme ryhmää kasaan, mutta kaikkea vielä. Itse asiassa minulta loppuivat sekä ilmoittautumislaput että pankkisiirtokaavakkeet kesken. Toivotaan, etten mokannut mitään niistä asiaan liittyvistä paperimuodollisuuksista. Viime viikolla kyllä menin siihen opettajien tapaamiseen ja tein rehtorin antamista ohjeista perusteelliset muistiinpanot, mutta ne kysymykset, jotka sitten käytännössä tuntuivat tärkeimmiltä, olivat tietysti jääneet kysymättä. Toivotaan nyt kumminkin, että kaikki epäselvyydet saadaan selvitettyä ja kurssi luistamaan.

Lähdin siitä, että varsinaista kurssitusta ei ensimmäisellä kertaa vielä aloitettaisi, ja tyydyin puhumaan lähinnä kohteliaisuusfraaseista sekä iirin kieliopin yleisistä periaatteista, kuten substantiivikeskeisyydestä. Tietysti kopulalauseet olisi jo voinut ottaa käsiteltäviksi. Periaatteessa marssijärjestyksestä tulee seuraavanlainen:

- Luokituskopula.
- Identifioiva kopula. Määräinen artikkeli otetaan esille identifioivan kopulan yhteydessä.
- Tá-verbin preesens.
- Painottava kopula.
- Verbaalisubstantiivirakenteet.
- Yleispreesens.
- Mennyt aika.
- Futuuri.
- Agus-konstruktiot.
- Má-, mura- ja sula-sivulauseet.

Keskeisestä kieliopista täytyy siis jättää rannalle konditionaali ja habituaalinen preteriti. Toisaalta genetiivi pitäisi tunkea johonkin väliin. Samoin prepositio-oppi ja siihen liittyen pimennys.

Mihin kohtaan pannaan go/nach-sivulauseet?