perjantai 19. lokakuuta 2018

Rodullistaminen - Rasifiering

(suomenkielinen osuus poistettu/den finska versionen avlägsnad)

Det är inte alla nyord mångkulturen infört i vårt språkbruk som är träffande eller nödvändiga, men ett vill jag nämna som är bra och behändigt. Nämligen rasifiering. Det betecknar ett begrepp och en sak som verkligen existerar.

(suomenkielinen osuus poistettu/den finska versionen avlägsnad)

Extremhögern upprepar i all oändlighet att "islam inte är en ras och att islamofobi inte kan vara rasism". Men islam används som någonting som liknar ras. Muslimer bemöts rasistiskt. Muslimen kan inte frigöra sig från sådan behandling ens genom att utträda ur sin religion, ty hans eller hennes muslimska bakgrund används också i fortsättningen som ett svepskäl att bemöta honom eller henne rasistiskt. Muslimen har sålunda rasifierats.

(suomenkielinen osuus poistettu/den finska versionen avlägsnad)

Det är välkänt att "ras" inte är ett relevant biologiskt eller antropologiskt begrepp. Det enda lärda sammanhang där det ännu behövs är rasismforskning. "Ras" står för en grupp som rasister beslutat behandla diskriminerande - som de beslutat rasifiera. 


(suomenkielinen osuus poistettu/den finska versionen avlägsnad)

En karikatyr som återspeglar artonhundratalsattityderna mot irländare. Både fetman och det apliknande ansiktet ses i många skämtteckningar från den tiden. Med tanke på den hungersnöd som på artonhundratalet drabbade Irland var det särskilt osakligt att göra fetman till en aspekt av stereotypen.


(suomenkielinen osuus poistettu/den finska versionen avlägsnad)

Alla som har någon som helst föreställning om Irland och irländarnas historia vet att irländare i England och i den engelsktalande världen länge behandlades som en särskild "ras". De var sålunda rasifierade. En del av denna rasifiering var att religionen framställdes som ett kännetecken på rasen - då var det visserligen fråga om katolicismen, inte om islam. I engelska skämtteckningar hade irländarna apliknande ansiktsdrag och var ofta även feta. Det var främst det apliknande ansiktet som man i dessa karikatyrer kände irländare igen på.

(suomenkielinen osuus poistettu/den finska versionen avlägsnad)

Det sker även vad man kan kalla avrasifiering. Irländarna avrasifierades i Förenta Staterna som ett resultat av samhällsutvecklingen. I dag accepteras irländarna som en sorts vita. Det har inte alltid varit så. Men irländarnas öde visar hur godtyckligt och föränderligt rasifiering är.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentit on suljettu. Jos ajattelit kirjoittaa tänne jotain paskaa, niin tiedoksesi: siitä ei tule mitään nyt eikä koskaan.

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.