maanantai 11. syyskuuta 2017

Idän julma raakalainen pidätettiin Briteissä - En grym barbar österifrån arresterad i Storbritannien

Isossa-Britanniassa on pidätetty kavala maahantunkeutujaterroristi, joka on saapunut itäisiltä mailta viettelemään rehellisiä brittinuorukaisia raakalaistekoihin. Tietynlaisia epäilyksiä herää, kun tämä petomainen mies oli jo kolmenkymmenen ja hänen kaksi paikallista terroristikaveriaan kaksikymppisiä. Tällä tavalla pahat ulkomaalaiset mädättävät kristillisen lännen arvot ja tuhoavat länsimaisten demokratioiden yhteiskuntajärjestyksen. 

I Storbritannien har myndigheterna arresterat en lömsk inkräktare och terrorist, som anlänt från en orientalisk del av världen för att förföra ärliga brittiska ungdomar till barbariska dåd. En viss sorts misstankar väcks, när man vet att denne ondskefulle man var redan fyllda tretti och hans två lokala medhjälpare bara i tjuguårsåldern. Så här fördärvar elaka utlänningar de kristliga värderingarna i Väst och tillintetgör samhällsordningen i västerländska demokratier.

Maahantunkeutujan nimi oli vaikea säällisen britin kirjoittaa ja ääntää, kuten raakalaisten asuttamista maista saapuvien nimet usein. Mikä oli tuo nimi, jonka joka tavusta kaikuu vinosilmäisen idän armottomuus?

Inkräktarens namn var svårt för en anständig britt att skriva och uttala, som det ofta förhåller sig med namn på invandrare från länder bosatta av barbarer. Vad var detta namn, som stavelse på stavelse ekar av den obarmhärtighet som utmärker det snedögda Öst?

No tietenkin VEHVILÄINEN.

Det var givetvis VEHVILÄINEN.