torstai 29. lokakuuta 2015

Bäckman-päivitys - Det nyaste om Johan Bäckman

Johan Bäckmanin tuorein propagandaisku Suomen maineen mustaamiseksi esittää Juha Molarin hulluksi leimattuna mielipidevankina, jota on vainottu hänen Nato-vastaisten ja venäläisystävällisten käsitystensä vuoksi. Älkää menkö halpaan. Molarin omastakin kirjoituksesta voi päätellä, että kyseessä on henkilökohtainen perhetragedia, ja että viranomaisilla oli asialliset syyt panna mies psykiatrisiin tutkimuksiin. Enempää en sano, koska jopa Juha Molarilla on oikeus yksityisyyteen. Mutta Bäckmanilta on vielä tavallistakin halpamaisempaa käyttää ystävänsä elämänhallintavaikeuksia propaganda-aseena isänmaataan vastaan.

Johan Bäckman har i sin senaste propagandakupp mot Finland påstått att hans meningsfrände Juha Molari råkat ut för åsiktsförföljelse och utmålats som galning på grund av sina Natofientliga och rysslandvänliga uttalanden. Låt er inte luras. Även från innehållet i Molaris egen redogörelse kan man sluta sig till att det hela handlar om en personlig familjetragedi och att myndigheterna hade sakliga skäl för att underkasta honom en psykiatrisk undersökning. Det här är allt jag har att säga om saken, ty även Juha Molari är berättigad till integritetsskydd. Men Bäckman uppför sig ännu vidrigare och nedrigare än vanligt, när han utnyttjar sin väns bristande livskontroll som propagandavapen mot fosterlandet.