keskiviikko 10. lokakuuta 2018

Laura Huhtasaaren sivistysviha, taas yksi tapa jolla olin oikeassa - Laura Huhtasaaris hat mot bildningen visade en gång till att jag hade rätt

Silloin kun Suomalaisuuden Liitto, joka nyttemmin on täysin rappeutunut ja äärioikeistolaistunut, julistautui ruotsinkielenvastaisen propagandan levitysjärjestöksi, arvasin, että tämä aikanaan johtaisi yleisempäänkin koulutus- ja kouluvihamielisyyteen. Olin oikeassa, taas kerran.

När Finskhetsförbundet, på sin tid en anrik kulturorganisation, övergick till att angripa svenska språket i Finland för att sedan förfalla till en ren högerextrem liga, kunde jag gissa att detta så småningom skulle leda till en mer generell bildnings- och skolfientlighet. Jag hade rätt, åter en gång.

Peruskoulun ideana on ollut - ei se, että vanhemmat voisivat estää lapsiaan saamasta tietyn aineen opetusta koska se on ristiriidassa vanhempien vakaumuksen kanssa, vaan - se, että vanhemmat voivat lisätä opetuksen perussuunnitelmaan vakaumuksensa mukaisia aineksia, kuten tunnustuksellisen uskonnonopetuksen, tai sitten sen ateistien lapsille järjestettävän oppiaineen, jonka nimi oli vielä "uskontojen historia ja siveysoppi", kun minä menin kouluun. Mutta vaatiessaan ruotsin opetuksen lakkauttamista äärioikeisto loi ennakkotapauksen sellaiselle vaatimukselle, että vanhemmat voisivat kieltää koulua opettamasta lapselle vanhempien kavahtamia aineita. Näin saatiin Suomeen ujutettua esimerkiksi amerikkalaistyyppinen evoluutio-opetuksen vastustaminen.

Hela idén med grundskolan har varit - inte att ge föräldrarna rättigheten att undanhålla barnet undervisning i ett visst ämne därför att det står i strid med föräldrarnas övertygelser, utan - att föräldrarna kan utvidga grundläroplanen med ämnen som motsvarar deras övertygelser, dvs antingen konfessionell religionsundervisning eller undervisning i det ämne som anordnas för ateisters barn och som ännu i min barndom hette "religionshistoria och sedelära". Men genom att kräva avskaffandet av svenskundervisningen skapade extremhögern ett prejudikat för kravet att föräldrarna kunde förbjuda skolan att undervisa barnet i ämnen som de ogillar. Så här kunde t ex amerikanska krav på ett förbud mot evolutionslära i skolorna införas i finsk debatt. 

Nyt sitten on päästy sellaiseen vaiheeseen, että äärioikeisto vaatii koulua lopettamaan äärioikeistolle kriittisen opetuksen, tai kieltämään lapsia ilmaisemasta äärioikeistoa kritisoivia mielipiteitä. Sen, että lapset pystyvät kehittämään äärioikeistovastaisen mielipiteen, äärioikeisto voi selittää itselleen ainoastaan "poliittisena aivopesuna". Äärioikeisto nimittäin pitää itseään epäpoliittisen "terveen järjen" yksinomaisena omistajana, ja kaikki äärioikeiston "terveestä järjestä" poikkeava on "politiikkaa".

Nu har vi nått därhän att extremhögern kräver skolan att sluta med all undervisning som kan tolkas som kritik av extremhögern, eller att förbjuda barnen att uttrycka åsikter kritiska mot extremhögern. Att barn överhuvudtaget utvecklar dylika åsikter kan extremhögern bara förklara för sig som ett resultat av politisk hjärntvätt. Extremhögern anser sig nämligen allena förfoga över "sunt förnuft", och allt som avviker från detta sunda förnuft är "politik".

Äärioikeistolainen "terve järki" tarkoittaa käytännössä sitä, mitä on voitu tarkastella äärioikeiston Facebook-ryhmissä. Siellä mm. sadistisesti riemuitaan ja mässäillään, kun Välimereen on hukkunut lapsia, joiden ruumiit ajautuvat rannalle. Tällaisia aiheita esittävien valokuvien alle kertyy aina joukoittain pilkkaavia ja vahingoniloisia kommentteja. Näiden lasten kuolemaa pidetään osavoittoina äärioikeiston sodassa islamia, afrikkalaisuutta tms. kollektiivista vihollista vastaan, ja jos et riemuitse lasten kuolemasta yhdessä äärioikeiston kanssa, olet äärioikeiston mielestä "poliittisesti aivopesty".

Högerextremt "sunt förnuft" kan beskådas i högerextrema Facebookgrupper. Där brukar folk t ex sadistiskt jubla och frossa när det i Medelhavet har drunknat barn vars lik drivs till stranden. Fotografier med dylika motiv brukar alltid kommenteras i hånfull eller skadeglad ton. Dessa barns död uppfattas som delsegrar i extremhögerns krig mot islam, afrikanisering eller vad det nu än är för en kollektiv fiende, och gläds du inte åt barnens död tillsammans med högerextremisterna så tycker de att du är "offer för politisk hjärntvätt".

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kommentit on suljettu. Jos ajattelit kirjoittaa tänne jotain paskaa, niin tiedoksesi: siitä ei tule mitään nyt eikä koskaan.

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.