perjantai 7. huhtikuuta 2017

Mikä se on se suomalainen kulttuuri? Finsk kultur, vad betyder det månne?

Mikä se suomalainen kulttuuri ja suomalainen elämäntapa on, jonka puolustamisesta persut lyövät niin paljon rumpua? No sen olemme saaneet juuri lukea lehdistä: persujen ehdokkaissa on suhteessa yli kymmenen prosenttia enemmän kuin RKP:n ehdokkaissa rikollisia ja rikoksesta syytettyjä.

Vad är den där finska kulturen, den där finska livsstilen som sannfinnarna gör ett så stort nummer av och säger sig försvara? Det har vi just läst i tidningarna: i jämförelse med SFP är sannfinska kandidater i kommunalval med över tie gånger större sannolikhet kriminella eller åtalade för brott.

Siinä se on se koko "suomalainen kulttuuri". Persut ja rasistit jaksavat kiljua siitä, että maahanmuuttajat tekevät enemmän rikoksia. Ulkomaalaisten rikokset selittyvät tyhjentävästi ikärakenteella, sosiaalisella asemalla ja tietämättömyydellä suomalaisista laeista (puhumattakaan siitä, että eniten rikoksia eivät tee maahanmuuttajat, vaan esimerkiksi vaihto-opiskelijat, jotka eivät ole tulleet maahan jäädäkseen ja tietävät sen). Mutta persuilla ja rasisteilla ei ole sitä puolustusta. He rikkovat lakia, koska se on heidän kulttuuriaan, sitä suomalaista elämänmuotoa, jota he haluavat puolustaa - varmaankin lainkuuliaisuutta vastaan, joka on heidän mielestään epäilemättä hurrien keksintö.

Det är allt vad deras ”finska kultur” handlar om. Sannfinnar orkar svamla om hur mycket mer brott utlänningar begår, men denna diskrepans beror uteslutande på åldersstrukturen, socialgruppen och ovetskapen om finländska lagar (dessutom bör det påpekas att de utlänningar som begår flest brott är utbytesstuderande och likadana som inte tänker stanna kvar i landet). Det försvaret har inte sannfinnarna att falla tillbaka på. De begår brott, eftersom det är deras kultur att göra så – det utgör en del av den ”finska livsstil” de vill försvara – antagligen mot laglydigheten, som de säkert tycker är någonting finlandssvenskarna hittat på.

Minä puolestani sanon, että jos jokin "kulttuuri" tai "elämäntapa" on niin rikollinen kuin persujen ja rasistien, se joutaa mennä. Jos todellakin on niin, että siellä missä suomea puhutaan tehdään niin paljon enemmän rikoksia, suomen kieltä on vastustettava pelkästään yhteiskuntarauhan tähden. Ja persujen ja rasistien on aivan turha urputtaa ja itkeä tästä kauheasta suomalaisvihasta, koska tässä sovelletaan vain ihan samoja kriteereitä kuin millä he itse perustelevat omat törkeytensä.

Jag för min del tycker att en "kultur" eller "livsstil" är så kriminell som sannfinnarnas eller rasisternas, måste den gå. Om det verkligen förhåller sig så att man begår så mycket mer brott där det talar finska, bör finska språket motarbetas redan för samhällsfredens skull. Och om sannfinnar och rasister nu börjar gråta om att jag sprider antifinsk rasism och hat i den här bloggen betackar jag mig för deras skitprat. Jag tillämpar på dem bara samma kriterier med vilka de alltid försöker berättiga sina fräckheter.