tiistai 4. lokakuuta 2016

Persut haluavat saastuttaa - Sannfinländarna vill ha föroreningar

Kuten tiedämme, persuilla ei ole positiivista ohjelmaa, ainoastaan negatiivinen. Persut haluavat lisää saasteita, koska ja vain koska saasteet ovat sitä mistä vihreät eivät tykkää. Heille on aivan yhdentekevää vaikka heidän omat lapsensa tikahtuisivat angina pectorikseen heidän silmiensä edessä - pääasia että saa piruiltua vihreille ja vasemmistolle.

Som vi vet har sannfinnarna inget positivt program, endast ett negativt. De vill ha mer föroreningar av det enda skälet att föroreningar är vad de gröna inte gillar. För dem är det egalt om deras egna barn kvävs av angina pectoris i deras åsyn - det enda de bryr sig om är att jäklas med de gröna och vänstern.

Ainoa logiikka tässä on, että jos jokin on vanhentunutta, huonoa ja vahingollista, se pitää ottaa uudestaan käyttöön, koska se poistettiin vain siksi että vihreät, tai jokin heihin verrattava taho, niin halusi. Siksipä odotankin kärsimättömänä, milloin perussuomalaiset ottavat seuraavat ehdotukset virallisiksi tavoitteikseen.

Den enda logiken här går ut på att allt som är föråldrat, dåligt och skadligt bör återinföras eftersom det var de gröna, eller någon med dem jämförbar grupp, som drev igenom avskaffandet. Sålunda väntar jag otåligt på att sannfinnarna upptar de följande målsättningarna.

Kuolemanrangaistuksen palauttaminen on tietysti jo nyt eräiden persujen haave, ilmeisesti pohjimmiltaan sadistisista seksuaalisista motiiveista.

Att återinföra dödsstraffet är givetvis redan nu vad en del sannfinnar drömmer om, antagligen av rent sexuella, sadistiska motiv.

Lobotomian eli aivojen otsalohkon hermoratojen leikkauksen palauttaminen käytäntöön. Parodiasivu "Sotilaallinen Isänmaallinen Puolue" on tietysti julistanut lobotomian ihanuutta jo vuosikausia. Mutta totta on että lobotomia olisi persuille todellinen herkkupala. Asia on nimittäin niin, että lobotomia kiellettiin ensimmäiseksi Neuvostoliitossa, ainakin osittain humanitaarisin perustein, samalla kun länsimaat jatkoivat iloisesti 70-luvulle. Sellainen lääketieteellinen menetelmä, jonka Neuvostoliiton kommunistit todistettavasti kielsivät humanitaarisista syistä, on ilman muuta elvytettävä. Ajatelkaa nyt: "kommunisti" ja "humanitaarinen" - kaksi sanaa, jotka saavat peruspersun raivoihinsa.

Lobotomi är en kirurgisk operation där läkaren skär av nervbanorna till pannloben i hjärnan. Parodibloggen "Sotilaallinen Isänmaallinen Puolue" har i åratal krävt att återinföra lobotomi, men denna idé borde vara en läckerbit även för sannfinnarna. Faktum är nämligen att Sovjet åtminstone delvis av humanitära skäl förbjöd lobotomi långt innan detta skedde i västländerna, där läkarna i stället frejdigt fortsatte ända fram till sjuttiotalet. En kirurgisk metod som sovjetiska kommunister bevisligen bannlyste p g a humanitära motiv bör absolut återupplivas. Tänk er: "kommunist" och "humanitär", det är svordomar i det sannfinska ordförrådet.

Asbesti tarkoittaa eräitä kuitumaisista kiteistä koostuvia mineraaleja, joita on käytetty moniin teknisiin tarkoituksiin, mutta varsinkin paloturvallisuutta lisäämään. Niistä on parikymmentä vuotta sitten luovuttu, koska ne aiheuttavat keuhkosyöpää ja muita sairauksia. Persut voisivat kuitenkin ajaa asbestin palauttamista käyttöön isänmaallisin perustein, koska Suomessa tehdyn arkeologisen löydön mukaan maassamme on hyödynnetty asbestia jo esihistoriallisina aikoina. Sitä paitsi eihän se ole mies eikä mikään, joka ei terveysriskejä ota.

Asbest är den samlande beteckningen för en rad mineral som består av fiberliknande kristaller. De har använts till mycket varierande tekniska syften, men särskilt till brandskydd. För ungefär tjugu år sen har de totalförbjudits, eftersom de förorsakar lungcancer och övriga sjukdomar. Sannfinnarna kunde dock ställa krav på att återinföra asbest av fosterländska skäl, eftersom arkeologiska fynd i vårt land antyder att asbest redan under förhistorisk tid utnyttjats i Finland. Dessutom kan man inte vara en riktig macho och karlakarl om man inte tar risker med hälsan.

Oma ydinase Suomelle. On selvää, että persut eivät todellisuudessa paljoa välitä maanpuolustuksesta, niin paljon kuin julistavatkin isänmaallisuuttaan. Eivätkä he liioin halua puolustaa Suomea Venäjää vastaan, koska Ruotsin uhka on heidän mielestään paljon pahempi. Mutta ydinaseen kehittämiseen tarvitaan ydinkokeita, joilla voi näppärästi vittuilla vihreille pilaamalla radioaktiivisuudella takamaat, joten kyllä se ydinase heille kelpaa.

Eget kärnvapen för Finland. Hur mycket sannfinnarna än bedyrar sin fosterländskhet struntar de egentligen i försvaret. De vill inte försvara fosterlandet mot Ryssland, eftersom de tycker att det svenska hotet är etter värre. Men för att ta fram ett kärnvapen behövs det experiment, och genom kärnvapenexperiment kan man förorena vildmarkerna med radioaktivitet - det är ju ett jättefint sätt att jäklas med de gröna. Så ett kärnvapen för Finland, det heter duga.

Lyijy takaisin bensiiniin. Tämäkin on ihan päivänselvä juttu. Ennen bensiinissä oli lyijyä eikä siitä ollut mitään ongelmaa, paitsi viherpiipertäjien mielestä. Hehän tunnetusti eivät olisi sallineet ryssienkään lyijymyrkyttämistä syksyllä 1939. Tosin nykyään persut ja maahanmuuttokriitikotkaan eivät sallisi sitä, koska he ovat päätyneet siihen käsitykseen, että talvisota käytiin väärää vihollista vastaan. Ja jos lapsista sitten tulisikin vähän himmeitä lyijyaltistuksen vuoksi, niin hei, täytyyhän persupuolueenkin jostain saada uusia äänestäjäsukupolvia.

Bort med blyfri bensin. Det här är också klart som korvspad. Förr i världen fanns det bly i bensinen och ingen tyckte det var något problem med det, förutom naturknuttarna. Som bekant skulle det inte heller ha blivit något av att blyförgifta ryssarna hösten 1939 om de gröna redan på den tiden funnits till. Visserligen skulle inte heller sannfinnarna och invandringskritikerna i dag tillåta det, eftersom de kommit till slutsatsen att vinterkriget streds mot fel fiende. - Och om det nu så skedde att barn blev lite mindre klyftiga av att utsättas för bly i miljön, så behöver ju sannfinnarna också nya generationer av väljare.