torstai 20. lokakuuta 2016

James Hirvisaari vaatii Venäjän miehitystä? Är det rysk ockupation av Finland James Hirvisaari efterlyser?

"Den finska statsledningen kan inte i någon mån hålla situationen under kontroll - sålunda förmodar jag att vår bättre granne Ryssland klarar det."