keskiviikko 21. syyskuuta 2016

Viikon hölmöilyt - Veckans dumheter

Viikon hölmö on tietenkin Aleksanteri-instituutin (Institut preklonenija pered Rossiei imeni Aleksandra Vtorogo, Tsarja-Osvoboditelja) johtaja Markku Kivinen, joka pääsi Hesariin ja somen linkkikierrätykseen Lähetin loppupeli -nimisellä jännärinä markkinoidulla propagandapläjäyksellä. Läpisuomettuneena eliitin jäsenenä Kivinen tietenkin sai tekeleensä tuosta vain painoon - toista se on meillä marginalisoiduilla natottajilla ja antirasisteilla.

Veckans dumbom är givetvis direktören för Alexanderinstitutet, eller kanske Institut preklonenija pered Rossiej imeni Aleksandra Vtorogo, Tsarja-Osvoboditelja Markku Kivinen, som fick publicitet både i tidningen Helsingin Sanomat och på Fejan med ett propagandaalster som heter Lähetin loppupeli ("Löparens slutspel") och som marknadsförs som thriller. Som en medlem av eliten fick han sin lunta tryckt och bunden utan vidare - det är någonting vi marginaliserade Natovänner och antirasister inte direkt kan räkna med.


Jos Hesarin arvosteluun on uskomista, Kivinen toistaa kaikki mahdolliset uus-YYA-propagandakliseet Naton pahuudesta. Sankari on Venäjän asiantuntija ja Kekkosen aikaisen ulkopolitiikan kannattaja, tietenkin nimeltään isänmaallisesti Suominen; konna taas nimeään myöten länsisuuntautunut oikeistolainen Nordström.

Om recensionen i Hesari är pålitlig upprepar Kivinen i sin bok alla möjliga återupplivade propagandaklichéer från vsb-tiden om Natos ondska. Hjälten i boken är en Rysslandsexpert och anhängare av traditionell utrikespolitik från Kekkoneneran och heter till på köpet någonting så fosterländskt som Suominen; boven i historien är västinriktad, och nomen est omen även här, ty han lystrar till efternamnet Nordström. Och visst är han en högermänniska också.

Eli Kivinenkin on liittynyt tähän kaikkea ruotsalaista mollaavien russofiilisten "kansallismielisten" porukkaan. Pahisten merkkaaminen ruotsinkielisellä nimellä on tietysti näppärä sovellus KGB:n ja venäläisten antisemitististen nationalistien vanhasta tempusta eli "oikeiden nimien" (juutalaisten nimien) keksimisestä kaikille "kosmopoliiteille" ja "liberaaleille". Jos joku Ivanov tai Platonov sanoo Venäjällä mitään länsimielistä tai yleishumanistista, voitte olla varmat, että nationalistiset propagandistit sanovat hänen "oikeasti" olevan nimeltään Epstein tai Danziger.

Kivinen har alltså sällat sig till den skara av russofila "nationalister" som ogillar allt svenskt. Att ge boven ett svenskt namn låter som en klipskt lokaliserad variant av KGBs och ryska antisemiters gamla trick: att ge "kosmopoliter" och "liberaler" judiska namn och påstå att de "på riktigt" heter så. Säger någon Ivanov eller Platonov något västvänligt eller allmänt humanistiskt i Ryssland, kan ni vara säkra att nationalistiska propagandister genast kallar honom eller henne Epstein eller Danziger.

Aivan erityiseksi pahisten maaksi kirjassa julistetaan Viro, jolle Kivinen keksii imperialistisen seikkailupolitiikkahankkeen Kaukasiassa. Juuri niin: Viro, tuo kauhistuttavien sodanhimoitsijoiden imperialistinen jättivaltio.

Den värsta boven i boken förefaller dock vara Estland: i Kivinens fantasivärld håller vår södra granne på med imperialistiska äventyr i Kaukasus. Precis: lilla Estland, som om det vore någon imperialistisk jättestat befolkad med krigstokiga barbarer. 

Kuinkahan monella tapaa Kivisellä on nyt pää väärässä? Ensinnäkin tuo ajattelutapa, että länsisuuntautuneisuus on automaattisesti merkki "oikeistolaisuudesta". Kuitenkin - kuten taas kerran pitää tyhmille takoa päähän - nykyisin maanpetoksellisuutta hipova venäläismielisyys on tavallista kautta koko poliittisen spektrin ja sen fanaattisimmat muodot löytyvät jostain Hommafoorumilta tai pakolaisvastaisesta äärioikeistosta. Nyt ihan valtavirrankin lehdet kirjoittavat jo Venäjän roolista nimenomaan äärioikeiston tukijana, se ei ole enää "Höglundin vainoharha", kuten äärioikeiston homoeroottinen ikoni ja valtiasjohtaja tapaa sanoa. (Muistutan taas kerran, että minä oivalsin tämän vuosia ennen ketään muuta - ja kuten Stanisław Jerzy Lec on sanonut, "moni aikaansa edelle ehtinyt on joutunut odottamaan sitä saapuvaksi hyvin epämukavassa pakopaikassa".)

På hur många sätt kan man ha sitt huvud felskruvat? För det första det där att en västvänlig orientation automatiskt innebär att man är en galen högermänniska. Ändå är det vanligt med nästan landsförrädisk russofili på hela det politiska spektrumet, och dess mest fanatiska former bör sökas på Hommaforumet eller i den flyktingfientliga extremhögern. I dag är det även vanliga dagstidningar som skriver om Ryssland som hallicken bakom alla högerextrema politiska horor, det är inte längre "Höglunds paranoja", som självaste den homoerotiska ikonen och Mästaren för extremhögern brukar säga. (Jag påpekar än en gång att det var jag som insåg det här tidigare än någon annan i Finland - och som Stanisław Jerzy Lec har sagt, är det många som hunnit före sin tid som fått invänta den på mycket obekväma tillflyktsorter.)

Toiseksi (ja tämä on se pahin munaus) Viro saattaa joskus mennä liiallisuuksiinkin vierastaessaan Venäjää, mutta toisin kuin Kivinen järjettömällä Kaukasia-skenariollaan antaa ymmärtää, kyseessä ei ole mikään ilkeämielinen fasistinen halu hyökätä Venäjälle. Kyseessä on puoli vuosisataa äärimmäisen julman neuvostovenäläisen sorron ikeessä riutuneen pienen kansan trauma. Sellaisella kansalla on koko maailman moraalinen oikeus hakea turvaa Venäjää vastaan esimerkiksi Natosta.

För det andra (och värsta) är det sant att esternas ogillande av Ryssland ibland må uttrycka sig på fula sätt, men i motsats till vad Kivinen med sitt vansinniga kaukasiska scenario antyder handlar det inte om någon elak och fascistisk invasionslystnad. Det är traumat efter det halva århundrade som ett litet folkslag fått försmäkta under det ytterst grymma sovjetryska oket. Ett sådant folk har all moralisk rätt i världen att söka trygghet och säkerhet mot Ryssland - t ex i Nato om det så gäller.

Jos kerran Kivinen itse näkee niin paljon vaivaa ymmärtääkseen sodassa paljon kärsineen Venäjän traumoja, voisi ehkä kohtuuden nimessä odottaa, että hän vaivautuisi edes näkemään myös Viron traumatisoituneena maana, ei murhanhimoisena imperialistipesäkkeenä, joka silkkaa ilkeyttään sotkeutuu sotaseikkailuihin Kaukasuksella. Mutta ei. Venäjä on maailman suurin vauva, jolle koko hela maailman on leperreltävä, ja jos Viro joutuu vauvan tallomaksi, se on pientä ja sitä paitsi Viron oma syy.

Jag antar att Kivinen rättfärdigar sin rysslandvänliga inställning med att han vill förstå de trauman som andra världskriget åsamkat ryssarna. Om det är så, varför visar han inte en liknande förståelse för esternas trauma istället för att demonisera hela nationen som ett imperialistiskt näste som av ren elakhet lägger sig i kaukasiers angelägenheter. Men nää. Ryssland är världens största bäbis som hela världen bör fjäska för, och om Estland råkar bli ihjälstampat är det bara en liten kollateralskada och dessutom esternas eget fel.

Kivinen elää ilmeisesti muutenkin sellaisessa mikämikämaassa, jossa Venäjän ja Suomen välillä on erityisside, "vanha veljeys". Heräisi aikaansa: Venäjä pitää Suomea vihollisena pelkästään siksi, että olemme kaikesta huolimatta jotakuinkin demokraattinen valtio, ja sellaisten valtioiden pelkkä olemassaolo on Venäjälle punainen vaate uhatessaan maan diktatuuria "värivallankumouksella". Venäjä katsoo siis etunsa vaativan koko länsimaisen liberaalin demokratian epävakauttamista ja tuhoamista joka maassa, jossa se esiintyy

Kivinen förefaller överhuvudtaget leva i en fantasivärld där Ryssland och Finland har ett speciellt förhållande, "ett gammalt broderskap". Han borde äntligen få upp ögonen för sin samtid: Ryssland ser oss som fiender därför att vi trots allt är en någorlunda demokratisk stat, och sådana stater är för Ryssland ett rött skynke, eftersom de hotar den ryska diktaturen med "färgad revolution" genom att överhuvudtaget existera. Sålunda anser Ryssland att det ligger i dess intresse att avstabilisera och tillintetgöra liberal demokrati i varje land där den förekommer.

Siksi Kivisen haikailema neuvotteleva ja sovitteleva asenne Venäjään on järjettömyyttä. Neuvottelu tarkoittaa sitä, että mailla on yhteisiä etuja, jotka voidaan neuvottelupöydässä määritellä molempia tyydyttävällä tavalla. Venäjä on kuitenkin nyt määritellyt etunsa niin, että Suomen tuho demokraattisena ja säällisenä maana kuuluu siihen elimellisesti. Siksi neuvotteluja ei kannata edes yrittää. Pallo on kokonaan Venäjällä. Katsotaan niitä neuvotteluja sitten kun Venäjällä on sellainen tsaari, joka hyväksyy itsenäisen Suomen olemassaolon etujensa mukaiseksi.

Därför känns det som galenskap när Kivinen efterlyser en förhandlingsvillig, försonlig attityd till Ryssland. Förhandlingar innebär att länderna har gemensamma intressen som vid förhandlingsbordet kan definiera på ett sätt som tillfredsställer bägge parterna. Ryssland har dock nu definierat sina intressen så, att det ingår i dem att tillintetgöra Finland som ett demokratiskt och anständigt land. Därför är det inte lönt att förhandla. Bollen ligger helt hos Ryssland. Det där med förhandlingar, det kan vi tala om sen när Ryssland har en sån tsar som accepterar att ett självständigt Finland också är i hans intresse.