tiistai 19. toukokuuta 2020

Äärioikeisto vainoaa Sotaveteraaniliittoa - Extremhögern förföljer Krigsveteranförbundet

Sitä voisi peräti luulla, että äärioikeiston postmodernisoituminen saavutti huippunsa, kun kiihkokristillinen nuorehko naiseläjä luulee Sotaveteraaniliiton tunnusta jonkinlaiseksi muslimimerkiksi. Mutta vielä hurjemmaksi homma näkyy menevän, sillä kaimaseni Panu Huuhtanen on maalittanut Sotaveteraaniliiton tiedottajan Ariela Säkkisen, koska Säkkinen esitteli kaatuneiden muistopäivänä liiton Twitter-tilillä tataaritaustaisen muslimivainajan, 17-vuotiaan Gayär Nasretdinin. Tämä nuorukainen oli matruusina suomalaisella kauppalaivalla, joka oli matkalla Saksan Königsbergiin (nykyään Kaliningrad Venäjän eksklaavialueella Liettuan ja Puolan välissä), kun venäläinen sukellusvene yhytti laivan ja torpedoi sen upoksiin. Miehistöstä jäi eloon vain lämmittäjä, alle kaksikymppinen nuorukainen hänkin.

Man kunde kanske inbilla sig att postmoderniseringen inom extremhögern nått sin kulmen när en relativt ung kvinnlig kristen fundamentalist missuppfattat Krigsveteransförbundets emblem som en muslimsk symbol. Men nähä, det är etter värre: min namne Panu Huuhtanen har nämligen utpekat Ariela Säkkinen, taleskvinnan för förbundet, för en koordinerad hatkampanj bara därför att Säkkinen på de stupades dag presenterade på förbundets Twitterkonto en ung muslim av tatarisk härkomst, Gayär Nasretdin, som bara var sjutton år gammal när den finska handelsbåt där han arbetade som matros torpederades av en sovjetisk ubåt. Det var bara eldaren, också han en mindre än tjugoårig yngling, som överlevde.

"Skicka till Krigsveteranförbundets verksamhetsledare Sakari Martimo e-post om hur fräckt Ariela Säkkinen betett sig mot fosterländska finländare. Eller ring, kontaktinformationen ser ni på bilden."Huuhtanen ja hänen sometilejään seuraavat aatetoverit raivostuivat siitä, että muslimeja ja juutalaisia esitellään sotaveteraaneina ja sodassa kaatuneina. Heikäläisille nimittäin merkittävää ei ole se, että suomalaiset etnisestä alkuperästä ja poliittisesta kannasta riippumatta puolustivat maataan Neuvostoliittoa vastaan. Heikäläisille merkittävää ei ole talvisodan henki. Ainoa, mikä merkitsee, on ulkomailta tuotu, aiemmin siirtomaaimperiumeja ylläpitäneissä suurvaltamaissa kehitelty rotuviha, jolla kyseiset maat kokevat lääkitä imperialismikrapulaansa. Tähän myrkkytroppiin ei toki ole varaa niillä isoillakaan mailla, mutta vielä vähemmän siitä on iloa pienelle Suomelle.

Huuhtanen och idéfränderna som följer hans konton på sociala nätverk blev rosenrasande över att se muslimer och judar presenterade som krigsveteraner och stupade hjältar. För dem är det inte viktigt att finländare oavsett etnisk grund och politiska åsikter försvarade fosterlandet mot Sovjetunionen. Vinterkrigsandan ger de katten i. Det enda de intresserar sig för är ett rashat som importerats från utlandet och som uppkommit i före detta stormakter som tidigare härskat över kolonialimperier. Med detta rashat försöker nu dylika länder bota bakfyllan efter imperialismen. En så farlig medicin borde inte ens de ovannämnda länderna förgifta sig med, men ännu mindre nytta drar Finland av den.

Kuten hyvin muistatte, minut ajettiin ulos mediapaikaltani juuri tuon saman roskaväen voimin, koska olin yrittänyt modernisoida isänmaallisuutta ja tehdä siitä houkuttelevan ja hyväksyttävän myös vasemmistolle - koska olin yrittänyt herättää talvisodan hengen. Mutta ei siinä kyllin. Ylikansallista rasismiaatetta tunnustava äärioikeisto hyökkää nyt jo perinteisiäkin isänmaallisia järjestöjä vastaan. Miksi? Koska se haluaa tuhota suomalaisten historiatietoisuuden ja nostaa oman aatteensa perinteisen isänmaallisuuden tilalle.

Som ni säkert kommer ihåg, var det precis samma pack som rökte ut mig som webbkåsör precis därför att jag hade velat modernisera fosterländskheten och göra den lockande och acceptabel även för vänstermänniskor - för att jag hade velat återuppväcka vinterkrigsandan. Men det var inte nog. Nu angriper extremhögern, som omhuldar en internationell rasideologi, t o m traditionella fosterländska organisationer. Varför? För att den vill förstöra genuint historiskt medvetande i Finland och införa sin egen ideologi istället.

Suomenkieliset tiedotusvälineet eivät toki tästä hiiskahdakaan - ne samat tiedotusvälineet, jotka antoivat minulle potkut ja rekrytointikiellon seitsemän vuotta sitten. Ne ylläpitävät edelleen aikaansaelänyttä mielikuvaa rasisteista jonkinlaisina kommunistien vainoamina ja väärinymmärtäminä isänmaanystävinä. Kukaan sillä taholla ei uskalla esimerkiksi avoimesti puhua nykyisen äärioikeiston myötämielisyydestä Putinin Venäjää kohtaan, mukaan lukien Homma-foorumilla jo vuosikymmen sitten avoimesti esitetyt haaveet venäläisestä miehittäjästä, joka tulee Suomeen ja tappaa maahanmuuttajat ja suomenruotsalaiset.

Finskspråkiga medier säger dock inte flaska om det här - samma medier som under högerextrem påtryckning för sju år sedan gav mig sparken och belade mig med rekryteringsförbud inom hela branschen. De upprätthåller fortfarande den för länge sedan föråldrade uppfattningen av rasister som någon sorts missförstådda och av kommunister förföljda fosterlandsvänner. Ingen på det hållet vågar öppet t ex ta upp den nuvarande extremhögerns välvilliga inställning till det putinistiska Ryssland, trots att det på webbforumet Homma redan för ett årtionde sedan var accepterat att t ex vakendrömma om rysk ockupation och massmord på invandrare och finlandssvenskar.

Mutta näen tässä jotain riemullisen ironista. Vasemmisto- ja rasisminvastaisella taholla on suhtauduttu epäluuloisesti liian julistavaan sotaveteraanimyönteisyyteen, koska ns. kiitospaidat on mielletty äärioikeistolaisten törkimysten ja rasistien lempivaatetukseksi. Mutta ehkä olemme saavuttamassa sellaisen tilanteen, että leijonakoruista ja kiitospaidoista tuleekin yksi tapa protestoida rasismia vastaan ja uhmata niitä äärioikeistolaisia törkimyksiä.

Men på sätt och vis är det här härligt ironiskt. Inom vänstern och i de antirasistiska kretsarna har det varit utbrett att ogilla alltför öppen förkunnelse av krigsveteranvänliga attityder, eftersom de s k tacksägelseskjortorna uppfattats som någonting bara högerextrema grobianer och rasister kan klä sig i. Men kanske allting håller på att förändras. Kanske vi snart kan gå klädda i tacksägelseskjortor och ha lejonsmycken precis därför att vi vill uttrycka protest mot rasism och trotsa de där högerextrema grobianerna.

Uhrin ansiosta lippu liehuu. Tack vare offren får flaggan vaja. Kiitos - tack - рәхмәт, Gayär.

Sotaveteraaniliitto musliminaisten perustama? - Krigsveteranförbundet grundat av muslimska kvinnor?

Ns. maahanmuuttokriitikot ovat jo kauan sitten osoittaneet, että heitä ei oikeasti kiinnosta sen enempää isänmaan historia, kulttuuri kuin puolustaminenkaan, mutta tämä menee jo kaiken nähdynkin yli:

De såkallade invandringskritikerna har för länge sen demonstrerat att de skiter i allt vad fosterlandets historia, kultur och försvar betyder, men det här överträffar allt vi hittills sett:

Anne Torppa: "Det här är deras [= Krigsveteranförbundets] profilbild, en muslimsk kvinna." Katja Koivistoinen: "Det där är Krigsveteranförbundets logo. Din farfar har säkert inte ens varit veteran om du inte känner igen logon." Anne Torppa: "Kunde krigsveteranerna berätta för mig när den här logon tillkommit? Eller har muslimska kvinnor styrt förbundet sedan dess tillblivelse?"Kirjoittaja on ymmärtääkseni jonkinlaista kristillistä lahkoa edustava maahanmuuttokriitikko. Oletettavasti hän myös pitää itseään isänmaallisena. No, suomalainen isänmaallisuus on perinteisesti ollut armeijakorosteista, ja täällä odotetaan yleisesti, että isänmaallisiksi itseään väittävät ainakin tuntisivat keskeiset kotimaiseen maanpuolustuskulttuuriin liittyvät käsitteet, eli eivät kutsuisi sissiyksiköitä partisaaneiksi eivätkä sotkisi Mannerheimia Mannheimiin.

Skribenten är en invandringskritiker som vad jag förstått representerar någon sorts kristlig sekt. Antagligen anser hon sig också vara fosterländskt orienterad. Som vi vet har finländsk fosterländskhet alltid betonat arméns roll, och här förväntar man i allmänhet att folk som påstår sig vara fosterlandsvänner åtminstone känner igen de centrala begreppen i inhemsk försvarskultur, dvs. att de inte kallar sissienheter för partisaner och att de är medvetna om att Mannheim och Mannerheim är två olika saker.

Kertauksena: Tämä on Mannerheim:

Repetera här: Det här är Mannerheim:

Carl Gustav Emil Mannerheim, Suomen marsalkka. Kuva: Wikipedia/SA-kuva. Carl Gustav Emil Mannerheim, marskalken av Finland. Bild: Wikipedia/SA-kuva.

...ja tämä taas on Mannheim:

...och det här är Mannheim:


Mannheim, Baden-Württenbergin osavaltion kolmanneksi suurin kaupunki Saksassa Rheinland-Pfalzin osavaltion rajalla. Mannheim, den tredje största staden i delstaten Baden-Württemberg i Tyskland vid gränsen till delstaten Rheinland-Pfalz. Lähde/källa/Bildquelle: Immanuel Giel, Wikipedia.de


Sotaveteraanitunnus on aika lailla yleisesti tunnettu isänmaallinen symboli, jolla ainakin kuolinilmoitukset on varustettu pahimpina taistolaisaikoinakin, Toisin sanoen henkilöiden, jotka pitävät itseään isänmaallisina, tulisi kaiken järjen mukaan tietää tämä tunnus. Ottaen huomioon, että Anne Torppa on ymmärtääkseni kotoisin Pohjanmaan vaikeakulkuisilta vuoristoseuduilta*, joissa nimenomaan perinteinen isänmaallisuus on kunniassaan, hän kuuluu juuri sellaiseen viiteryhmään, jossa sotaveteraanien tunnuksen pitää olla tiedossa ja arvostettu.

Krigsveteranernas emblem är en rätt välkänd fosterländsk symbol, som t o m under det värsta stalinistmodet syntes åtminstone i dödsannonser. Personer som anser sig vara fosterländskt sinnade bör sålunda känna igen emblemet. Med tanke på att Anne Torppa mig veterligen är hemma från de svårtillgängliga bergstrakterna i Österbotten*, där den traditionella fosterländskheten allmänt omhuldas, ingår hon i en referensgrupp som är särskilt mån om att känna till och uppskatta emblemet.

Mutta tämä on taas yksi esimerkki siitä, että äärioikeisto ei todellisuudessa piittaa yhtään mitään isänmaan kulttuurista eikä isänmaallisuudesta - sitä kiinnostaa ainoastaan sen oma kansainvälisesti markkinoitu kuolemankultti, ja siinä kaikki. Isänmaallisuuden edistämisen sijasta se pyrkii vaientamaan oikeat isänmaallisuuden edistäjät ja korvaamaan isänmaallisuuden sillä kuolemankultilla.

Men det här är åter ett exempel på att extremhögern i verkligheten struntar i fosterlandets kultur och fosterländskheten - den intresserar sig uteslutande för sin egen internationellt marknadsförda dödskult, och därmed basta. I stället för att främja fosterländskhet försöker den tysta ned dess verkliga främjare och ersätta fosterländskheten med dödskulten. 

Loppukaneettina totean, että vaikka sotaveteraaniliitto ei olekaan musliminaisten perustama, Suomen sotaponnistuksiin osallistui tiettävästi ainakin 17 tataarinaista Lotta Svärdin riveissä. Sekä Anne Torpan että allekirjoittaneen siviilipalvelusmiehen panos isänmaamme puolustamiseen on ollut merkittävästi vähäisempi.

Som en slutkläm konstaterar jag, att Krigsveteranförbundet visserligen inte grundats av muslimska kvinnor, men att åtminstone 17 tatariska kvinnor deltog i Finlands krigsansträngningar som lottor. Både Anne Torppa och undertecknad civiltjänstgörare har lämnat ett betydligt mindre bidrag till fosterlandets försvar.

*) Tämä vitsi on alun perin Arto Mellerin näytelmästä Aavekaupunki, jonka pohjalta syntyi samanniminen sarjakuva-albumikin.

*) Den här kvickheten är en anspelning på poeten Arto Melleris pjäs Aavekaupunki ("Spökstaden"), även känd som seriealbum.

lauantai 9. toukokuuta 2020

Salaliittoteoria, johon melkein haluaisi uskoa - En konspirationsteori jag nästan tror på

Muuan ilmeisesti venäläistaustainen veikko esitteli Twitterissä salaliittoteorian, johon miltei haluaisin uskoa: glasnost ja perestroika olivat KGB:n keksintöä alusta loppuun. Kun lännelle uskoteltiin, että Venäjä muka halusi siirtyä demokratiaan, länsi saatiin laskemaan suojauksensa ja avaamaan ovensa solutukselle. Näin länsi antoi tuhota itsensä sisältäpäin. En sano että uskon tähän, mutta silloin kun Putinin aiheuttama demokratiamme ja kulttuurimme hävitys eniten suututtaa, tämä tuntuu suorastaan uskottavalta.

En kille av rysk bakgrund (verkar det som) delgav på Twitter en konspirationsteori som jag nästan vill tro på: glasnosten och perestrojkan var ett påhitt av KGB från början till slut. Genom att låta förstå att Ryssland ville övergå till demokrati fick de Väst att sänka garden och öppna dörrarna för infiltrering. Så här kunde Väst förstöras inifrån. Jag vill inte säga att jag helt tror på det här, men när man är mest irriterad över den ödeläggelse som Putin vållat för vår demokrati och kultur känns det nästan trovärdigt.

lauantai 2. toukokuuta 2020

Äärioikeiston tuoreimpia hölmöilyjä - Extremhögerns nyaste tokenskaper


Ihan aluksi katsellaan Päivän Byrokraatin neronleimausta:

Till att börja med ska vi ta en titt på vad "Dagens Byråkrat" har att säga:


"Öppna skolor eller inte? Jag har inte hunnit reflektera över saken, så jag tar ställning genom att ha motsatt åsikt än (inrikesminister Maria) Ohisalo." 


Päivän Byrokraattihan on tämä alun perin libertaarikokoomuslaisesta näkökulmasta "yhteiskuntasatiiria" harrastanut nettipresenssi, joka on kehittynyt saman kaaren mukaisesti kuin surullisen kuuluisa MV-lehti. Nyttemmin sillä porukalla ei ole ilmeisesti mitään muuta tarjottavaa kuin lapsellinen vastaanjankkaaminen.

"Dagens Byråkrat" är, som vi vet, en webbsajt som idkat "samhällssatir" utifrån en libertariansk-samlingspartistisk synvinkel, som i sin utveckling följt samma rutt som den beryktade webbtidningen MV-lehti. I dag förefaller gänget bakom sajten inte ha något annat att erbjuda än barnslig envishet.

Kyllä minä olen valmis myöntämään, että oikeistoaalto oli ymmärrettävä ja tarpeellinenkin vastareaktio 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen vasemmistoväsymykseen (ja väsyneitä olivat sekä äänestäjät että vasemmistolaiset). Mutta nyt näyttäisi siltä että oikeiston takki on puolestaan tyhjentynyt.

Jag är helt beredd att medge, att högervågen var en förståelig, t o m nödvändig, motreaktion på vänstertröttheten under det nya årtusendets första decennium (och när jag talar om trötthet så var det både vänstern och väljarna som var trötta). Men nu förefaller det att högern å sin sida inte längre har några krafter kvar.

Toki Maria Ohisalon toiminnassa on varmasti yhtä ja toista kritisoitavaa. Sitä kritiikkiä voisi harjoittaa sekä ideologisilla että käytännön perusteilla. Mutta jos oma mielipide määritellään sen perusteella, mitä vihaobjekti ei kannata tai mitä tämän oletetaan paheksuvan, silloin ollaan lastentarhatasolla. Ja nimenomaan niiden penskojen tasolla, jotka silkkaa uhmaikäisyyttään tekevät toisin kuin tarhan täti määrää.

Jag kan föreställa mig att man kan kritisera ett och annat i hur Maria Ohisalo klarat krisen. Den kritiken kunde utgå både från praktiska och från ideologiska skäl. Men om ens egen mening består i att automatiskt omhulda allt det som hatobjektet inte gillar eller förväntas ogilla, då befinner man sig på barnträdgårdsnivå. På de barns nivå som är i trotsåldern och därför inte gör som tanten säger.

Ja ei tosiaankaan, ei minullakaan ole mielipidettä siitä, pitäisikö koulut avata vai ei ja onko esim. Ohisalo oikeassa vai ei. Juuri siksi pidän suuni kiinni ja annan Ohisalon tehdä historiaa, kun kerran on siihen osaan joutunut. Jälkeen päin sitten katsellaan, menikö hyvin ja mitä olisi voitu tehdä paremmin.

Och nää, jag har inte heller någon åsikt om huruvida skolorna borde öppnas eller inte och om t ex Ohisalo har rätt eller inte. Det är precis därför jag håller min trut och låter Ohisalo göra historia, eftersom hon nu en gång är i bräschen. Efteråt ska vi sen se om det gick väl och vad man kunde ha gjort bättre.

Siirrytään sitten seuraavaksi tähän:

Sen ska vi gå över till det här:"Gå nu t ex i Strömmingrörelsens facebookgrupp och läs vad du ser här. Det är en folkrörelse som öppet bekämpar rasism och rasister, dvs en rörelse som uppviglar till hat mot Sannfinländarna."


Nythän on niin että Silakkaliike on suunnilleen harmittomin ja kiltein - myös persuja kohtaan kiltein - rasisminvastainen liike, joka maailmassa on. Liikkeen sivuilla on moneen kertaan paheksuttu perussuomalaisten nimeämistä vastustajaksi, koska kaikkia pitää kuunnella ja ymmärtää.

Nu förhåller det sig faktiskt så att Strömmingrörelsen är den harmlösaste och snällaste (även mot sannf) antirasistiska rörelse man kan tänka sig. På rörelsens sidor har man gång på gång ogillat alla försök att definiera sannfinnarna som fienden, eftersom man kantänka bör lyssna till alla och visa förståelse för alla.

Mutta kuten Jarkko Lampisen kirjoituksesta ilmenee, perussuomalaiset itse pitävät kaikkea rasismin vastustamista juuri heidän "vihaamisenaan". Selvemmin ei voisi sanoa, että persuudella ei enää ole muuta sisältöä kuin avoin rasismi.

Men som Jarkko Lampinens yttrande bevisar, skiljer sannfinnarna inte på antirasism och "hat mot sannfinnar". Klarare kunde han inte medge, att den sannfinska idén inte har något annat innehåll än öppen rasism.

maanantai 27. huhtikuuta 2020

Kansallisen veteraanipäivän johdosta - Inspirerad av nationella veterandagen

Kansallisen veteraanipäivän johdosta ehdotan, että Suomi nimetään uudelleen Mannerheimlandiksi. Samalla Suomen ainoaksi viralliseksi, isänmaalliseksi kieleksi julistetaan Mannerheimin äidinkieli (tietysti saamelaiskielillä alkuperäiskansan kielinä tulee olla asianmukaiset oikeudet). Tällä tavalla saataisiin tehokkaasti vittuiltua sekä Henrik Arnstad -sarjan vasemmistolaisille, jotka yrittävät väkisin vääntää Mannerheimista fasistia, että hurrivihaajapersuille, jotka inisevät pakkoruotsista.

Inspirerad av nationella veterandagen föreslår jag att Finland omnämns till Mannerheimland. Samtidigt förklaras Mannerheims modersmål till det enda officiella, fosterländska språket i Finland (naturligtvis bör samerna som urfolk också ha tillbörliga språkliga rättigheter). På det här sättet kan man jäklas både med Henrik Arnstadvänstern, som ohistoriskt försöker brännmärka Mannerheim som fascist, och med svenskätande sannfinnar, som gnäller om tvångssvenskan.

sunnuntai 26. huhtikuuta 2020

Hyvät ja pahat lepakonsyöjäkommarit - De goda och de dåliga fladdermusätande kommunisterna

Persut ovat paheksuneet sitä, että hallitus on - sen jälkeen kun Donald Trump päätti lopettaa rahoittamisen - budjetoinut lisää tukea Maailman terveysjärjestölle. Tämä on heidän mielestään kannanotto Yhdysvaltoja vastaan ja "lepakonsyöjäkommarien" puolesta.

Sannfinnarna har uttryckt sitt ogillande av att regeringen - när Donald Trump beslutit frysa betalningarna - beviljat mer stöd till den internationella hälsoorganisationen WHO. Det är enligt deras mening ett ställningstagande mot Förenta Staterna och för de "fladdermusätande kommunisterna" i Kina.

Tämä on toki esimerkki siitä, kuinka kansainvälisessä yhteistyöjärjestöissä joutuu olemaan tekemisissä hyvinkin epäilyttävien hallitusten kanssa. Mutta Trumpin asenne, eli kaikenlaisesta kansainvälisestä yhteistyöstä irrottautuminen oman maan suvereniteetin takia, tarkoittaa käytännössä sitä, että ne yhteistyöjärjestöt jätetään diktatuurien ja totalitarististen maiden kynsiin. Jos jenkeillä olisi vastuullinen ja oikeasti demokraattisia arvoja kannattava presidentti, hän tietysti tunkisi kotimaansa mukaan jokaiseen kansainväliseen yhteistyöjärjestöön vääntämään kättä diktatuurimaiden kanssa.

Det här utgör naturligtvis ett exempel på hur man i internationellt samarbete ofta är tvungen att upprätthålla kontakter med mycket suspekta regeringar. Men Trumps attityd, dvs att man lösgör sig från allt internationellt samarbete för att framhäva egen suveränitet, innebär i praktiken att samarbetsorganisationerna prisges åt diktaturer och totalitära länder. Hade amerikanerna en ansvarsfull och genuint demokratiskt sinnad president skulle denne i stället engagera sig i alla möjliga samarbetsorganisationer för att utmana diktaturerna.

Persut ovat ehdottomasti maailman viimeinen taho moittimaan ketään "lepakonsyöjäkommarien" kanssa asioimisesta, ottaen huomioon, että heidän omissa riveissään viihtyy niin paljon Kiinan ystäviä. Vallankin sellaisia Kiinan ystäviä kuin Mika Niikko, joka tekee bisnesyhteistyötä Kiinan hallitusta (ja oletettavasti myös turvallisuuspalveluja) lähellä olevan teknologiayrityksen kanssa. Mutta ehkä siellä kyse olikin jonkinlaisista "paremmista lepakonsyöjäkommareista".

Att just sannfinnarna understår sig att klandra någon annan för att stå i maskopi med de "fladdermusätande kommunisterna" är naturligtvis toppen av fräckheten, när man beaktar att deras eget parti hyser så många vänner till Kina. Särsilt den sortens vänner som Mika Niikko, som har gemensamma affärer med ett kinesiskt teknologiföretag närstående Kinas regering (och förmodligen även säkerhetstjänsterna i Kina). Men antagligen rör det sig om någon sorts "bättre" fladdermusätande kommunister.

tiistai 7. huhtikuuta 2020

Putinin pippelin persun peppua piristävä peräruiske - Sannfinnen vill ha uppfriskande lavemang från Ryssland

Perussuomalainen kansanedustaja Jukka Mäkynen on sikäli arvostettava kaveri, että hänellä on oikea ammatti rakennusmiehenä. Tapaamani rakennusmiehet ovat olleet poikkeuksetta mukavia ihmisiä, joten tämä ei ole ironiaa: perussuomalaisessakin tämä ammatinvalinta on kiitosta ja kehua ansaitseva piirre. Aivan yhtä sympaattista ei ole, että Mäkysellä on myös pahoinpitelytuomio, ja hänen mielipiteensä itänaapuristamme ovat vielä vähemmän omiaan herättämään myötämieltä, sillä hän on Twitterissä kiertävän kuvakaappauksen mukaan (varaus: en ole voinut selvittää kuvakaappauksen autenttisuutta) sanonut:

Den sannfinske riksdagsledamoten Jukka Mäkynen förtjänar åtminstone den uppskattning som tillkommer en genuin yrkesman, ty det är vad han som byggnadsarbetare är. De byggnadsarbetare jag råkat har utan undantag varit rätt trevliga människor, så det här är ingen ironi: även hos en sannfinne är det här yrkesvalet sålunda ett lovvärt drag. Lika sympatiskt är det inte att han också är en dömd våldsverkare, och hans åsikter om vårt östra grannland väcker ännu mindre välvilja, ty enligt en skärmdump som cirkulerar på Twitter (och vars autenticitet jag inte har kunnat bestyrka, ett förbehåll som läsaren bör beakta) har han sagt:

"Lantbrukarna får inget utbyte av EU, det är raka motsatsen. Många inhemska företag befinner sig i svag position när EU tvingar dem till lågpriskonkurrens. Finländarna har knappast dragit någon nytta av EU. Finland skulle klara sig mycket bättre utan unionen. Låt oss medge geografiska och politiska fakta: handel med Ryssland skulle i den nuvarande försvagade ekonomiska situationen verka som ett uppfriskande lavemang för ekonomin. Men när EU säger nej, kan man ingenting göra!" - Jukka Mäkynen, riksdagsman, Sf

"Venäjän kauppa toimisi maamme hiipuvassa taloustilanteessa valtiontaloutta PIRISTÄVÄNÄ PERÄRUISKEENA". Siis PIRISTÄVÄNÄ PERÄRUISKEENA. Minua moititaan aina siitä, että käytän liikaa homoseksuaaliseen alistumiseen viittaavia sanamuotoja kuvatessani persujen suhdetta Venäjään. Mutta minkäs teet, kun tämäkin tarjoiltiin ihan hopealautasella. On vaikea välttää mielikuvaa Putinista, joka tunnetusti väkevänä ja potenttina, rintakarvojaan mielellään esittelevänä miehisenä miehenä antaa henkilökohtaisella ruiskullaan persuille piristävän poliittisen peräruiskeen.

"Handel med Ryssland skulle i vårt lands försvagade ekonomiska situation fungera som ett UPPFRISKANDE LAVEMANG för ekonomin". Jag upprepar: ett UPPFRISKANDE LAVEMANG, alltså en uppfriskande ändtarmssköljning. Jag beskylls alltid för att alltför ofta skildra sannfinnarnas förhållande till Ryssland med metaforer baserade på homosexuell underkastelse, men vad kan man göra, när även den här metaforen serverades på silvertallrik? Det är svårt att inte komma att tänka på Putin, som - den starke och potente karlakarl han är och så gärna han visar sitt ymniga manliga brösthår för hela världen - med sin egen högst personliga spruta ger sannfinnarna ett uppfriskande politiskt lavemang.

Lieventävänä asianhaarana on tietysti syytä muistaa, että alkusointu on ainakin kalevalaisista ajoista saakka ollut keskeinen osa suomen kielen runousoppia, joten kerrankos tällaisia lipsautuksia sattuu itse kullekin. Mutta itse asia on vakava: perussuomalainen haluaa Suomen taloudelliseen, ja sitä tietä poliittiseen, riippuvuussuhteeseen fasistisesta Venäjästä. Tämä merkitsee strategista suuntautumista Venäjän etuun, aivan samalla tavalla kuin taistolaiset olivat strategisesti suuntautuneet Neuvostoliiton etuun eikä heillä ollut mielikuvaa sellaisesta Suomen edusta, joka eroaisi Neuvostoliiton edusta.

På finska har uttrycket allitteration (piristävä peräruiske), och allitterationen har spelat en viktig roll i finsk poetik sedan Kalevalas tider, vilket innebär att uttrycket kan förklaras som en naturlig felsägning. Men i övrigt är det här dödligt allvar. Sannfinnen vill se Finland i ett ekonomiskt, och därigenom även politiskt, beroendeförhållande till det fascistiska Ryssland. Det här innebär en strategisk orientering baserad på Rysslands intresse, precis som ungstalinisterna på sjuttiotalet bara iakttog Sovjetunions intresse och hade ingen föreställning om ett separat finländskt intresse.

Perussuomalaiset ovat siis Kremlin poliittisia sotilaita Suomen kamaralla, ja sellaisina heitä kaikki isänmaalliset kansalaiset kohdelkoot.

Sannfinnarna är sålunda Kremls politiska soldater på finländsk mark, och jag uppmanar alla fosterländska medborgare att bemöta dem som sådana.

tiistai 31. maaliskuuta 2020

Taas kerran kommunistien suhteesta Venäjään - Än en gång om kommunisternas förhållande till Ryssland

Jouduin tuolla Twitterin puolella sanaharkkaan erään ilmiselvän kommunistin kanssa. Mahdollisesti hän ei ollut kommunistipuolueen jäsen, saattoi olla vasemmistoliitonkin poikia, mutta päätellen hänen asenteestaan Venäjään ja muihin itäeurooppalaisiin maihin hänet oli luokiteltavissa kommunistiksi. Olen jo eräitäkin kertoja sanonut, että nykytilanteessa "kommunisti" tarkoittaa käytännössä sellaista vasemmistolaista, joka ajaa Venäjän asiaa ja levittää Venäjän propagandaa ja jolle tämä Venäjän myötäileminen on tärkeämpää kuin mikään tuotantovälineiden sosialisointi tai yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden lisääminen.

På Twitter kom jag ihop mig med en uppenbar kommunist. Det är tänkbart att han inte var medlem av kommunistpartiet, kanske han t o m verkade inom Vänsterförbundet, men hans attityder å ena sidan mot Ryssland och å andra sidan mot övriga östeuropeiska länder var typiska för en kommunist. Jag har redan flera gånger konstaterat att en "kommunist" i dagens situation avser en uttalad vänstermänniska som går Rysslands ärenden och sprider rysk propaganda och för vilken eftergifter till Ryssland är viktigare än att socialisera produktionsmedlen eller att öka rättvisan i samhället.

Kyseinen kommunisti heitti vaihteeksi jonkin verran ihan osuvaakin läppää äärioikeiston uhasta. Yleensähän kommunistit korostavat liberaalia oikeistoa suurimpana fasistisena uhkana, johon verrattuna persut, halla-ahot, hompanssit ja vastarintaliikeläiset ovat triviaalia loiskiehuntaa. Mutta sitten tämä poika meni aivan metsään ja syytti uudesta äärioikeistoaallosta itäeurooppalaisia, ja varsinkin näiden venäläisvastaisuutta. Hänellä oli vieläpä otsaa väittää, että esimerkiksi virolaisella kulttuurilla ei olisi paljon muuta sisältöä kuin Venäjästä erottautuminen. Jokainen, joka tuntee vaikkapa Jaan Krossin kirjallista tuotantoa, nauraa tuollaisen väitteen suohon.

Kommunisten ifråga hade ett par relativt förnuftiga ord att säga om hotet från högerextremismen. Vanligen framhäver kommunister ju den liberala högern som världens värsta fascism, i jämförelse med vilken sannfinnarna, Halla-aho, hommaiterna och Motståndsrörelsen bara är triviala ytligheter. Men sen drog det helt åt skogen: killen beskyllde nämligen östeuropéer för högerextremism och ansåg att hela den nuvarande vågen av fascism var ett resultat av deras ryssfientlighet. Han hade t o m fräckheten att påstå att estnisk kultur bara handlar om att göra ett stort nummer av hur man inte är ryssar. Vem som helst som läst t ex Jaan Kross' romaner vet att påståendet är rena smörjan.

Vasemmiston suurimpia ja typerimpiä virheitä neuvostoimperiumin romahtamisen jälkeen on ollut itäeurooppalaisten moittiminen "russofobiasta". Jopa vasemmistolaisjärjellä (heh) on lähtökohtaisesti ymmärrettävää, että puoli vuosisataa kestänyt sorto saa uhrit katkeroitumaan sortajalle. Esimerkiksi latinalaisamerikkalaisten katkeruutta jenkkejä kohtaan vasemmalla kyllä ymmärretään loputtomiin. Miksiköhän samaa katkeruutta on niin vaikea hyväksyä tai ymmärtää silloin, kun sortaja on ollut Neuvostoliitto eli eräänlainen Venäjä?

Ett av de största och dummaste fel vänstern begått sedan sovjetimperiet föll har varit att i all evighet förebrå östeuropéer för "russofobi". Det är även ur en vänstersynvinkel i princip förståeligt att ett halvt århundrade av förtryck skapar bitterhet mot förtryckaren bland offren. Latinamerikanernas bitterhet mot jänkarna väcker oändliga sympatier på vänsterhåll. Varför har man så svårt att förstå och acceptera samma bitterhet när förtryckaren varit Sovjetunionen, dvs en sorts Ryssland?

Väite, että äärioikeistoaallosta olisi ollut vastuussa Itä-Eurooppa, on typerä siksikin, että Itä-Euroopassa alettiin siirtyä äärioikeistolaisiin hallituksiin kunnolla vasta aatteen miesten saatua merkittävästi vaikutusvaltaa lännessä.

Att den högerextrema vågen på något sätt skulle ha förorsakats av Östeuropa är ett urdumt påstående också därför att östeuropéerna började rösta in högerextrema regeringar först när ideologin väl blivit tillräckligt rumsren i Västeuropa. 

Kun kommunistimme suvaitsi kuitata itäeurooppalaiset yhtenä yksittäisenä venäläisvihamielisenä massana, on mielenkiintoista, miten hän sitten vaati minua olemaan nyansoidumpi suhteessa Venäjään. Kaikkia venäläisiä ei saa tuomita, koska Venäjällä sentään toimii "riippumattomia vasemmistolaisia" ja muita kapinallisia. Kaikki kunnia venäläisille toisinajattelijoille, mutta kuvitteliko herra kommunisti tosissaan, että esimerkiksi Puolassa - maassa, jossa auktoriteetteja vastaan kapinoiminen on ollut perinne ja isänmaallinen hyve jo surullisen kuuluisista Puolan jaoista asti - ei olisi samanlaisia kapinallisryhmiä?

När kommunisten nedlät sig till att avfärda alla östeuropéer som en enda rysshatande massa, är det intressant att han sedan ställde mig krav på en mera nyanserad syn på Ryssland. Alla ryssar får man inte dra över en kam, eftersom det ändå finns "oberoende vänstergrupper" och andra rebeller i Ryssland. Nåja, ryska oliktänkare i all ära, men trodde herr kommunisten verkligen att det inte skulle finnas liknande upproriska politiska grupper i Polen, ett land där det sedan de beryktade polska delningarna varit både tradition och fosterländsk dygd att resa sig mot överheten?

Myös tämän veikon asenne maanpuolustukseen oli - kuten hänen lajitoveriensa yleensä - typerällä tavalla kielteinen. Hänen mielestään Suomen puolustamisesta puhuminen oli pelkkää "nationalismia". Tämä oli tietysti samaa latteaa pasifismia, joka luonnehtii myös suurta osaa ei-kommunistisesta vasemmistosta. Mutta on aika kuvaavaa, että hän leimaa maanpuolustuksen juuri nationalismiksi.

Som de flesta kommunister hyste också denne herre en korkat negativ attityd mot försvaret. Enligt honom var det bara "nationalism" att alls tala om att försvara Finland. Det här var givetvis lättköpt pacifism av samma sort som karaktäriserar en stor del av den icke-kommunistiska vänstern. Men det är betecknande att han brännmärker försvarsviljan som nationalism

Pitäisiköhän kyseinen herra nationalismina sitä, että Venäjällä lapsetkin kasvatetaan aseellisiksi tappajiksi ja kulttuuria militarisoidaan väkisin? Tuskinpa. Katsokaas kun Venäjällä on se traaginen historia, fasistit hyökkäsivät maahan ja silleen. Siksi Venäjän aseuho on läpeensä puolustuksellista, sanoo kommunisti.

Skulle gentlemannen ifråga se det som nationalism att självaste barnen i Ryssland uppfostras till vapenbärande yrkesmördare och kulturen tvångsmilitariseras? Knappast. Ni vet, Ryssland har ju sin tragiska historia med fascister som invaderar osv. Därför är Rysslands vapenskrammel endast av defensiv sort.

En nyt edes kaivele historian visvaisia haavoja tämän tiimoilta. Olettakaamme ihan huvin vuoksi, että kommunistit ovat oikeassa ja että Venäjälle on aina vain hyökätty ja venäläisiä lahdattu ja raiskattu eikä Venäjä koskaan ole hyökännyt minnekään. Jos katsomme Venäjän ylintä ystävää Serbiaa, niin se maa vasta onkin joutunut kärsimään hyökkääjistä ja rääkkääjistä molempien maailmansotien aikana. Serbian nationalismi oli siis voittopuolisesti puolustuksellista johtaessaan aikamme käsittämättömimpiin julmuuksiin 1990-luvulla. Toisin sanoen myös historiallisesti "oikeutettu" ja "puolustuksellinen" nationalismi voi olla helkutin vaarallista naapurikansoille ja kansallisille vähemmistöille.

Jag vill inte ens peta i historiens variga sår - låt oss för nöjes skull utgå från att kommunisterna har rätt, att det alltid har varit Ryssland som blivit föremål för attacker, angrepp och invasioner, att det bara varit ryssar som mördats och våldtagits och att Ryssland aldrig invaderat något annat land. Reflekterar vi över Rysslands bästa drastukamrat Serbien, så har precis serberna fått lida av invasioner och grymheter under bägge världskrigen. Serbisk nationalism var sålunda främst av defensiv sort när nationalistiskt inspirerade serber begick vår tids mest obegripliga folkmord på nittiotalet. Sålunda kan även "historiskt berättigad" och "defensiv" nationalism bli jäkla farlig både för grannländer och för nationella minoriteter.

Toisin sanoen Venäjä on Suomelle uhka, jopa kommunistisesta tai marxilaisesta näkökulmasta. Ottaisin kommunistit heti todesta edes kommunisteina, jos heidän suunnastaan alkaisi kuulua esimerkiksi seuraavanlaisia mielipiteitä:

Sålunda kan man lugnt konstatera att Ryssland utgör ett hot för Finland, och det även ur kommunistisk eller marxistisk synvinkel. Jag kunde kanske ta kommunisterna på allvar som kommunister, om jag hörde dem förkunna t ex följande sorts åsikter:


  • Yhdysvallat on ehkä kapitalistinen maa, mutta Venäjä pyrkii aktiivisesti kohti feodaalista harvainvaltaa. Siksi Yhdysvallat on marxilaisenkin opin kannalta pienempi paha ja vähemmän taantumuksellinen./Förenta Staterna är kanhända ett kapitalistiskt land, men Ryssland eftersträvar aktivt feodal oligarki. Därför är Förenta Staterna även ur en marxistisk synvinkel ett mindre ont och ett mindre reaktionärt land.
  • Venäjä on yhä ilmeisemmin fasistinen maa, joka uhkaa Suomea, myös Suomen työväenluokkaa. Työväenluokan on puolustauduttava Venäjän fasistista uhkaa vastaan./Det är allt mera uppenbart att Ryssland nu är ett fascistiskt land, och därför utgör Ryssland ett hot mot Finland, inklusive den finländska arbetarklassen. Arbetarklassen bör försvara sig mot detta hot.
  • Jos Venäjä valloittaa Suomen, työväenluokalta menevät kaikki poliittiset vaikutusmahdollisuudet, lakko-oikeus jne. Siksi Venäjän miehitys tulee pyrkiä estämään etukäteen varustautumalla, ja jos se tapahtuu, sitä on vastustettava sissisodalla./Om Ryssland erövrar Finland, innebär det att arbetarklassen förlorar allt politiskt inflytande i landet, strejkrätten osv. Därför måste den ryska ockupationen av Finland förebyggas genom krigsrustning, och om det här inte lyckas, bör ockupanten bekämpas genom gerillakrig.
En tietenkään itse pidä sissisotaa kovin hyvänä ideana, koska historia osoittaa, ettei sissitoiminnalla yleensä voida nujertaa miehittäjää (sekä neuvostopartisaanien, Viron metsäveljien että Puolan ns. "kirottujen sotilaiden" vaiheista ilmenee, että sillä vain rikotaan infraa ja raaistetaan miehittäjän otteita). Olenpahan vain sitä mieltä, että kun vasemmistoperinteessä on niinkin paljon ihannoitu sissisotaa, tuollainen kanta olisi edes uskottavasti kommunistinen.

Jag ser inte gerillakriget som en alltför bra idé, ty historien visar att ockupanten vanligen inte kan besegras genom gerillaverksamhet (både de sovjetiska partisanernas, de estniska skogsbrödernas och de polska s k "förbannade soldaternas" öde visar att gerillan bara kan spränga infrastrukturobjekt och provocera ockupanterna till allt brutalare tag mot civilbefolkningen). Men inom vänstertraditionen har man idealiserat gerillor och partisaner så länge, att ett sådant ställningstagande åtminstone skulle kännas trovärdigt kommunistiskt.

maanantai 30. maaliskuuta 2020

Glötäreet ja zöingät - Glötäreanhängarna och zöingäanhängarna

Maahanmuuttokriittisten hörhöjen salaliittoteorioissa on toistaiseksi pysytelty edes havaittavassa yhteydessä todellisuuteen. Vihollisiksi on määritelty milloin anarkomarkot, milloin vihervasemmisto, milloin juutalaiset, milloin muslimit ja milloin kommunistit. "Anarkomarkoiksi" on toki käytännössä leimattu suunnilleen kaikki, jotka eivät ole äärioikeistoa, ja myös "kommunisteja" ovat heikäläisten puheessa käytännössä kaikki, jotka kannattavat jonkinlaista järjestäytynyttä yhteiskuntaa, mutta anarkismi, kommunismi, juutalaisuus ja islam ovat toki äärioikeiston oman mielikuvituksen ulkopuolella olemassa olevia yhteiskunnallisia tai uskonnollisia ilmiöitä.

Ända fram till de senaste tiderna har de invandringskritiska tokstollarna i sina konspirationsteorier åtminstone uppträtt på ett någorlunda verklighetsbaserat sätt. Som fiender har man definierat anarkisterna, "gröna vänstern", judarna, muslimerna eller kommunisterna. "Anarkister" är givetvis i praktiken alla som inte är högerextremister, och "kommunister" kallas alla som förespråkar någon sorts samhällsordning; men åtminstone kan man säga att anarkismen, kommunismen, judendomen och islam ändå i någon form existerar utanför extremhögerns egen föreställningsvärld.

Näiden tilalle porukan sakeimman siiven käsitevarastoon ovat kuitenkin tunkeutuneet yhä selvemmin sellaiset käsitteet, jotka ovat olemassa vain osana kansainvälisen salaliittoteoriakulttuurin palettia. Enkä nyt puhu edes ns. Baijerin illuminaateista, jotka ovat kuitenkin todennettavasti olleet olemassa vapaamuurarien sisäisenä ryhmittymänä - ilmeisesti monarkististen ruusuristiläisten ja liberaalien illuminaattien vastakkainasettelu oli jossain vaiheessa merkittäväkin Saksan vapaamuurarien historiassa. Äärioikeisto on määritellyt vastustajansa (ja puolustajansa) huomattavasti hämärämminkin.

I stället för dessa opererar de mest korkade inom extremhögern redan med begrepp som bara existerar i den internationella konspirationsmytologin. Och här talar jag inte ens t ex om de bajerska illuminaterna, som ändå har funnits till som en fraktion inom frimurarna - tydligen har motsättningen mellan de liberala illuminaterna och de monarkistiska rosenkreuzarna vid något skede spelat en viktig roll i de tyska frimurarnas historia. Extremhögern har definierat sina motståndare (och sina allierade) även i mycket mera mystiska termer.

Jo ensi vuonna äärioikeisto sanoo luultavasti edustavansa hyvää voimaa, jonka jonkun täysin omasta päästään keksimä nimi on vaikkapa glötäre. Me äärioikeiston puruluut ja vihaobjektit taas saamme kuulla olevamme esimerkiksi zöingämielisiä. Tietenkään ei auta yrittääkään selitellä, ettei ole ikinä kuullutkaan mistään zöingästä, koska maailmanzöingän kieroihin menetelmiin kuuluu juuri tuollainen kiistäminen. Siitähän zöingäläiset nimenomaan tunnistetaan. Toki, jos joku piruuttaan sanoo olevansa zöingän agentti, kaikki glötäreet huutavat, että SE ITSE MYÖNSI.

Redan nästa år kommer extremhögern antagligen att säga sig representera en välvillig kraft som någon hittar på att exempelvis kalla för Glötäre. Vi som extremhögern hatar ska däremot få höra att vi t ex är på samma sida med Zöingä. Naturligtvis hjälper det inte att påstå att man aldrig ens hört talas om Zöingä, för en av det globala Zöingäs lömska metoder är givetvis att inte bekänna sig till Zöingä. Ja, det är precis på det man känner igen Zöingä. Om någon bara för att jäklas säger sig vara en Zöingäagent kommer alla Glötäreanhängarna givetvis att ropa: HAN FÖRNEKAR DET INTE ENS!

Mielenkiintoisinta on tietysti se, miten persuja ja äärioikeistoa innolla mielistelevä mediamme reagoi sitten kun tuon porukan todellisuudentaju rappeutuu glötäre-zöingä-tasolle. Kokemukseni mukaanhan äärioikeistoa "ei saa ärsyttää", tai tulee potkut ja rekrytointikielto mediaan. Mutta tämä tarkoittaa, että kun äärioikeisto alkaa puhua glötäreistä ja zöingöistä, viestinten uusi "poliittinen korrektius" vaatii jollei nyt ottamaan glötärettä ja zöingää vakavasti, niin ainakin olemaan puhumatta tästä maailmanselityksestä salaliittoteoreettisena tai virheellisenä, koska sellaisen väittäjä joutuisi heti glötäreen ihanuutta julistavien nettipartioiden hampaisiin arkkizöingänä, eikä työnjohto silloin todellakaan puolusta häntä.

Det mest intressanta kommer att bli, hur våra medier, så inställsamma de är mot sannfinnarna och extremhögern, kommer att reagera när verklighetsförankringen hos extremhögern förfaller till glötäre-zöingä-nivå. Av bitter erfarenhet vet jag att man "inte får provocera extremhögern", för då får man sparken och beläggs med rekryteringsförbud i medierna. Men en oundviklig följdföreteelse är att mediernas nya "politiska korrekthet" tvingar dem att ta glötäre och zöingä på allvar. Åtminstone får man inte ifrågasätta att glötäre och zöingä på något sätt existerar, eller påstå att det handlar om en konspirationsteori, ty då blir man föremål för koordinerad hatkampanj på nätet, som utmålar en som en aktiv zöingäagent, och då kan man inte räkna med att arbetsledningen tar en i försvar.

Liioittelua? Ei suinkaan. Olen ennenkin maininnut, että medialta ei onnistu ilmiselvimpienkään epäloogisuuksien havaitseminen esim. persujen julistuksessa, saati sitten niiden pakinahenkinen pilkkaaminen. Kuten viime päivinä on nähty, iltapäivälehdet ovat jo valmiita julkaisemaan ilmiselviä valheita ja epätosia vihjailuja keikuttaakseen vihaamaansa kansanrintamahallitusta. Mikä tahansa hiekka kelpaa Marinin rattaisiin heitettäväksi, ja nyt kun suuri osa persujen rivikansanedustajista on jo vajonnut täysin samalle hulluuden tasolle kuin salaliittoteorioita viljelevä katuäärioikeisto, on odotettavissa, että pääministeri Halla-ahosta haaveilevat suomenkieliset mediat juoksevat kilpaa katuojaan heidän perässään.

Överdrivet, säger ni? Nähä. Jag har redan tidigare bevisat att medierna inte klarar av att ens sakligt påpeka de mest uppenbara ologiskheterna t ex i sannfinsk förkunnelse, ännu mindre att raljera över dem i kåserier. Som vi på sistone sett, är aftontidningarna beredda att publicera oförskämda lögner och osanna insinuationer för att smutskasta den för dem så förhatliga folkfrontsregeringen. Vad som helst duger till att utnyttjas mot Marin, och nu, när en stor del av de sannfinska riksdagsledamöterna befinner sig på samma nivå av galenskap som de mera konspirationsfrälsta högerextrema gatuaktivisterna, kan man förvänta sig att de finskspråkiga medierna med sina våta drömmar om Halla-aho som statsminister ansluter sig till samma nedåtgående spiral.

maanantai 23. maaliskuuta 2020

Jo riittää - Nu får det räcka

Sodanjälkeiset vaaran vuodet loppuivat siihen, että SDP pelasti isänmaan menemällä vaaleihin korostetun kommunistivastaisella tunnuksella Jo riittää. Ne vuodet kestivät vain sodan lopusta seuraaviin eduskuntavaaleihin. Nyt olemme ainakin vuosikymmenen eläneet uusia vaaran vuosia. Vaikka aate on toinen, kyse on samasta asiasta kuin silloin: itänaapurin tukema, lakeja tunnustamaton poliittinen liike hallitsee ja komentelee maata ilman kansan mandaattia, uhkailee ja terrorisoi ja tuhoaa ihmisten työuria ja elämiä. Meidän olisi jo aikoja sitten pitänyt sanoa samaa kuin asevelisosialistit aikoinaan: Jo riittää.

Farans år efter kriget var slut när socialdemokraterna räddade fosterlandet med det öppet antikommunistiska slagordet Nu får det räcka. De åren varade bara från krigsslutet till nästa riksdagsval. Nu har vi inte bara upplevt farans år, utan ett farans årtionde. Trots att ideologin är en annan, handlar det om samma sak som under efterkrigsåren: en politisk rörelse som stöds av vår östra granne uppträder utan folkets mandat som om den ägde fosterlandet, terroriserar vanliga människor med hotelser och förstör både karriären och livet för många. För länge sedan borde vi ha sagt som vapenbrödrasocialisterna gjorde: Nu får det räcka.

Äärioikeisto väittää vastustavansa "sosialismia" ja "kommunismia" ja ajavansa yrittäjyyden ja markkinatalouden asiaa. Kuitenkin tässä maassa on tapahtunut sellaistakin, että maahanmuuttajia työllistävien yrittäjien ja maahanmuuttajayrittäjien liiketoimintaa on sabotoitu ja tuhottu maalituskampanjoilla. Mitenkähän tällainen auttaa maahanmuuttajien kotoutumista, saati sitten yrittäjyyttä? "Yrittäjien puolustajina" esiintyneillä poliittisilla tahoilla on kuitenkin niin kiire hännystellä rasisteja, ettei niitä kiinnosta vastata kysymykseen, mitä ne tekevät tällaisten yrittäjien hyväksi.

Extremhögern påstår sig bekämpa "socialism" och "kommunism" och kallar sig en försvarare av företagare och marknadsekonomin. Ändå har det skett sådana saker i det här landet som att man genom koordinerade hatkampanjer tillintetgjort invandrarägda företag eller företag som sysselsatt invandrare. Hur främjar detta invandrarintegrationen eller företagarverksamheten? De politiska grupperingar som säger sig "ta företagaren i försvar" är dock så inställsamma gentemot rasister att de ger katten i att besvara frågan, vad de gör för att ta dylika företagare i försvar. 

Jo kymmenen vuotta sitten rasistinen äärioikeisto uhkaili, että länsimainen kulttuuri ihan justiinsa romahtaa tummaihoisten maahanmuuttoon. Siihen aikaan tähän valheeseen saattoi joku vakavissaan vielä uskoa, koska maahanmuutto kuitenkin oli Suomessa verraten uusi juttu. Nyt olemme käytännössä todenneet somea seuraamalla, että tyypillinen nuori maahanmuuttaja puhuu suomea kuin äidinkieltään ja on nuorisoporukoissaan kasvanut osaksi samaa kulttuuria kuin ikäisensä kantaväestö. Tällainen nuori maahanmuuttaja on yleensä myös hyvin maanpuolustushenkinen ja työtä pelkäämätön - jostain syystä työtäkarttelevia maahanmuuttajataustaisia (!) tuntuu löytyvän erityisesti äärioikeiston omista riveistä, ja äärioikeiston puheenjohtaja on aseistakieltäytyjä.

För tio år sedan påstod den rasistiska extremhögern att den västerländska kulturen håller på att krascha när det flyttar in massor av mörkhyade. På den tiden kunde kanske någon ännu på allvar tro på dessa amsagor, eftersom invandringen ännu var en relativt ny grej i Finland. I dag har vi dock på sociala medier kunnat konstatera att en typisk ung invandrare talar finska som vore det hans modersmål och representerar i praktiken samma kultur som jämnåriga oberoende av om de är invandrare eller inte. En sådan ung invandrare är dessutom vanligen försvarsvänligt sinnad och arbetsam - av något skäl förefaller det vara vanligare med arbetsskygga människor med invandrarbakgrund (!) inom själva extremhögern, och ordföranden för extremhögern är vapenvägrare.

Suomessa on tapahtunut koko aikana yksi islamistiseksi terroriteoksi luokiteltava tapaus. Yksi. Jo sitä ennen täällä tehtiin äärioikeistolaisten aatteiden motivoimia joukkosurmia. Kaiken lisäksi sitä islamistista terroritekoa pysäyttämässä oli maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, jotka hyvin ymmärsivät, miten tapaus vaikuttaisi heidän asemaansa yhteiskunnassa ja miten äärioikeistolainen roskaväki käyttäisi sitä hyväkseen vihanlietsonnassaan.

Under alla dessa år har det inträffat ett enda islamistiskt terrordåd i Finland. Ett enda. Redan dessförinnan hade det skett flera massmord bakom vilka det låg högerextrema motiveringar. Dessutom var det människor av invandrarbakgrund som försökte stoppa islamisten, ty de insåg mycket väl vad incidenten skulle innebära för deras ställning i samhället och hur den högerextrema pöbeln skulle utnyttja det skedda i sin hatpropaganda.

Toki toki, kyllähän minäkin olen kuullut ne kauhutarinat muslimimiesten koplista, jotka muka vaanivat joka nurkassa raiskaamassa suomalaisia pikkutyttöjä allah-akbaria huutaen. Jostain kumman syystä nämä tarinat ovat yleensä osoittautuneet roimasti liioitelluiksi. Ensin kerrotaan kuinka tyyliin kaksikymmentä raavasta keski-ikäistä setää on käynyt kymmenvuotiaan pikkutytön kimppuun, ja sitten osoittautuu, että kyseessä ovat olleet kahdeksantoistavuotiaat roikaleet kähmimässä röökin ja viinan voimalla houkuttelemiaan neljätoistavuotiaita neitokaisia. Niille tavoille he tuskin ovat moskeijassa oppineet, pikemminkin kotoutuminen suomalaiseen kulttuuriin on onnistunut turhankin hyvin.

Visst-visst har också jag hört alla skräckhistorier om muslimska mäns ligor som kantänka lurpassar i varje vrå för att kasta sig över finska småflickor med "allah akbar" på läpparna. Av något skäl har dessa historier vanligen visat sig vara grällt överdrivna. Man berättar hur ett tjugotal medelålders gubbar angripit en tioårig flicka, och sen visar det sig att det egentligen har varit artonåriga killar som med tobak och sprit lockat till sig fjortonåriga flicksnärtor för att hångla med dem. Det är definitivt inte något de lärt sig i moskén, snarare har de varit mer än lovligt framgångsrika med sin integration.

Mutta mistähän nämä tarinat on maahantuotu? Mielenkiintoista kyllä aivan samanlaisia juttuja on levitelty esimerkiksi Saksassa, ja siellä ne olivat yksiselitteisesti peräisin venäläisestä valhemediasta. Niillä saatiinkin vielä isot joukot venäjänkielistä maahanmuuttajaväestöä osoittamaan mieltä tummaihoisten uhkaa vastaan, usein varsin virheellisellä saksalla kirjoitetuin mielenosoituskyltein. Tuli ainakin selväksi, millä porukalla sielläpäin maailmaa on oikeasti vaikeuksia päästä sisälle yhteiskuntaan ja pois getostaan. Mutta koska saksanvenäläiset ovat valkoihoisia, kyse on perse- ei kun persusilmällä katsoen ns. paremmasta gettoutumisesta.

Men varifrån kommer alla dessa historier? Märkligt nog har precis likadana skrönor spridits t ex i Tyskland, naturligtvis av ryska fejkmedier. Där inspirerades stora skaror ryska invandrare till demonstrationer mot det mörkhyade hotet, varvid slagorden på skyltarna ofta stod på rätt knagglig tyska. Det blev åtminstone klart vem som har svårt att slippa invandrargettot och komma in i tyska samhällets huvudfåra. Men tysklandsryssarna är ljushyade, vilket innebär att deras gettoisering är s k bättre gettoisering, om man frågar sannfinnarna.

Ei siksi että venäläisiäkään haluaisin tässä erityisesti morkata. Maahanmuuttajaraiskaajista lyödään rumpua niin paljon, että suomalaiset miehet, jotka raiskaavat nuoria maahanmuuttajanaisia, jäävät täysin huomiotta. Joitakin vuosia sitten eräs kantakansaan kuuluva sankari esimerkiksi makasi Savonmaalla väkisin erään venäläisen marjoja poimimaan tulleen neitokaisen. Kukaan ei nostanut tästä metakkaa, eivät edes venäläiset maahanmuuttajat, vaikka kaikkien nuorten venäläisten naisten näkeminen prostituoituina (joka on varsin tavallinen asenne suomalaisten äijämiesten keskuudessa) varmasti altistaa heidät raiskauksille. 
Kun uhri on vieraassa maassa, jonka oikeuslaitoksen toimintaa hän ei ymmärrä ja jonka kieltä hän ei puhu, samanlaisia raiskauksia jää aivan varmasti paljastamatta ja tutkimatta. 

Inte för att jag skulle vilja skylla på ryssarna. Man gör så stort nummer av invandrare som våldtäktsmän att inhemska män som våldtar unga kvinnor av invandrarbakgrund helt ignoreras. För ett antal år sen våldtog t ex en inhemsk man i Savolax en ung rysk kvinna som var där för att plocka bär. Något medieståhej blev det inte, trots att unga ryska kvinnor säkert blir utsatta för våldtäkter därför att finska gubbar tenderar att se dem alla som prostituerade. När offret befinner sig i ett främmande land med ett oförståeligt språk och inte förstår sig på lokal rättskipning är det säkert som amen i kyrkan att många liknande våldtäktsfall förblir oupptäckta och outredda.


Mitä sitten tulee suomalaisen äärioikeiston "maanpuolustushenkeen" ja "isänmaallisuuteen", viime joulukuussa Jussi Halla-ahon esiintyminen Russia Today -kanavalla Suomen tuhoa ennustelevana vääränä profeettana täytti kymmenen vuotta. Siitä huolimatta hänellä on otsaa väittää, että persut ovat Suomen Venäjä-kriittisin puolue. Hänen masturbatorinen fantasiansa "palavien maahanmuuttajagettojen kehästä" Helsingin ympärillä, jota Venäjä käytti hyväkseen omassa propagandassaan, ei ole toteutunut kymmenessä vuodessakaan. Sitä vastoin Venäjän hännystelijöiden, trollien ja nettiterroristien vaikutus suomalaisissa sosiaalisissa ja muissa medioissa on kiihtynyt yhä rajummaksi. Ja arvatkaapa huviksenne, mistä puolueesta Venäjän innokkaimmat myötäilijät löytyvät.

Vad sedan gäller den påstådda "försvarsvänligheten" och "fosterländskheten" i sannfinnarnas led, så kunde Jussi Halla-aho fira sitt tioåriga konstnärsjubileum som rysk propagandist i december i fjol - det var nämligen år 2009 som han uppträtt på den ryska propagandakanalen Russia Today med sin masturbatoriska fantasi om Helsingfors "omringat av brinnande invandrargetton", en förutsägelse som inte besannats ens på tio år. Däremot har allehanda putinister, ryskstödda troll och webbterrorister bara blivit mera inflytelserika i finska medier, särskilt sociala medier. Och gissa bara, vilket parti som hyser de såtaste vännerna till Ryssland.

Puhutaan sitten vielä siitä maahanmuutosta. Nykyinen maahanmuuttopolitiikkamme on äärioikeiston kynästä, ja se aiheuttaa jatkuvasti oikeusmurhia. Niin täydellisesti kuin suomenkielinen roskalehdistö, eli sanotaan vain suomenkielinen lehdistö, onkin alistunut äärioikeiston äänitorveksi, jopa sieltä saa yhtä mittaa lukea juttuja erinomaisesti Suomeen kotoutuneista, täällä kouluttautuneista ja työllistyneistä maahanmuuttajanuorista, joita ollaan persujen maahanmuuttopoliittisen sabotaasin vuoksi karkottamassa jonnekin Taka-Murjanistaniin.

Sen ett par ord till om invandringen. Vår nuvarande invandringspolitik har formulerats av extremhögern och leder hela tiden till justitiemord. Hur fullkomligt den finskspråkiga bulevardpressen, eller låt oss bara säga den finskspråkiga pressen, än underkastat sig extremhögern, kan man t o m där hela tiden läsa artiklar om föredömligt integrerade invandrarungdomar som skaffat sig utbildning och jobb i Finland och som man nu p g av sannfinnarnas invandringspolitiska sabotage håller på att utvisa till Bakre Morianistan.

Ja tässä näemme, mitä se äärioikeiston julistama "maahanmuuton ottaminen hallintaan" oikeasti tarkoittaa. Se tarkoittaa aiemman varsin rajoittavan, mutta edes joten kuten oikeudenmukaisuuteen ja oikeusvaltiollisuuteen pyrkivän maahanmuuttopolitiikan muuttamista mielivaltaiseksi ja epäoikeudenmukaiseksi. Se on osa äärioikeiston laajempaa pyrkimystä rappeuttaa ja raunioittaa oikeusvaltio ja muuttaa Suomi banaanitasavallaksi, jossa ei kasva edes banaaneja - äärioikeiston lempivaltion Venäjän kaltaiseksi kleptokratiaksi, jossa ihmisten oikeudet ja vapaus ovat täysin alisteisia sille, kenen kamuja he ovat.

Och här ser vi vad extremhögern menar när den snackar om att "ta kontroll" över invandringen. Tidigare hade vi en restriktiv invandringspolitik, men samtidigt strävade vi till att åtminstone bemöta invandrare rättvist och rättsstatligt. Sannfinnarna vill ha godtycklig och orättvis invandringspolitik i stället, precis som de vill ta kål på hela rättsstaten och förvandla Finland till en bananrepublik utan bananer - en kleptokrati av samma sort som Ryssland, där människans rättigheter och frihet helt är beroende av vem hon är kompis med.

Nykyinen maahanmuuttopolitiikka on edelleenkin suoraan Halla-ahon kynästä. Silti Halla-aho julisti viime vaalien alla, että "vihervasemmiston" kataluuden vuoksi rajat olivat muka sepposen selällään. Persujen sanoma oli tosiasiassa: Halla-ahon jäljiltä maahanmuutto on hallitsematonta, äänestäkää Halla-aho panemaan Halla-ahon sotkema maahanmuuttopolitiikka taas kuntoon. Suomenkielinen media on niin surkeassa kunnossa, että siellä kerta kaikkiaan kukaan ei uskaltanut esimerkiksi nähdä tässä sanomassa piileviä koomisia mahdollisuuksia.

Vår nuvarande invandringspolitik är den som Jussi Halla-aho fått vara med om att formulera. Ändå förkunnade Halla-aho före det senaste riksdagsvalet att gränserna kantänka stod vidöppna och att det givetvis var den "gröna vänstern" som var skyldig. Sannfinnarnas budskap lydde i praktiken: den av Halla-aho införda invandringspolitiken är kaotisk, rösta på Halla-aho för en vettig invandringspolitik i stället för den av Halla-aho tilltrasslade. De finskspråkiga medierna befinner sig i ett så bedrövligt tillstånd att de inte ens vågade se det komiska i det här.

keskiviikko 11. maaliskuuta 2020

Kokoomuksen liikahdus Venäjän suuntaan - Hur Samlingspartiet började röra sig i Rysslandvänlig riktning

Katsokaapa tätä ruutukaappausta:

Kolla den här skärmdumpen:


Tero Immonen: "Hallå, Dagens Byråkrat. Det var en intressant statistik det där om en miljon i en enda stad [det är inte klart vad det här handlar om, och det är inte heller poängen]. Kan du ge en länk till informationskällan, tack. Jag skulle gärna läsa mer om temat."
Dagens Byråkrat: "Den här kalkylen har förekommit i ryska medier. Jag känner inte till en källa som jag kunde länka till här. [...]"
Poängen är alltså att den Samlingspartiet närstående sajten Päivän Byrokraatti ("Dagens Byråkrat") förlitar sig på rysk desinformation när den sår invandrarhat.


Siitä ilmenee, että Kokoomuksen "klassisia liberaaleja" lähellä oleva nettilehti "Päivän Byrokraatti" ilmoittaa käyttävänsä lähteenä "venäläisiä medioita". 

Det framgår att den Samlingspartiets "klassiska liberaler" närstående webbtidningen "Päivän Byrokraatti" ("Dagens Byråkrat") medger att den använder "ryska medier" som källor.

Sinänsä Päivän Byrokraatin kehittyminen kohti venäläismielisyyttä ei ole mikään suuri uutinen, koska tämä nettilehti on tähänkin asti noudattanut tarkasti MV:n kaarta. Aloitettiin nokkelalla ja osuvallakin satiirilla vanhan Pahkasian hengessä ja sitten siirryttiin yksiselitteisesti äärioikeistolaiseen propagandaan, jossa "byrokratiaksi" saatettiin laskea kansalaisten oikeuksien toteutumiseksi luodut ratkaisut. Saman radan seuraava etappi on Venäjän propagandan ottaminen todesta.

I och för sig är det ingen stor nyhet att Dagens Byråkrat utvecklar sig i putinistisk riktning, eftersom den här webbtidningen även hittills följt samma kurva som Ilja Janitskins rasistiska och putinvänliga webbsajt MV. Man inledde verksamheten med fiffig och träffande satir som fick en att tänka på den legendariska finska humorblaskan Pahkasika ("Vårtsvinet"), men därefter övergick man till entydigt högerextrem propaganda, där det framställdes som "byråkrati" att myndigheter i sitt arbete tog hänsyn till medborgarens rättigheter. Nästa station på samma bana är att framställa rysk propaganda som sanning.

Minun täytyy sanoa, että olen ollut hyvin tyytyväinen Kokoomuksen Verkkouutiset-verkkolehden Venäjä-raportointiin, vaikka olenkin puolueen kanssa monesta asiasta eri linjoilla. Mutta tämä Päivän Byrokraatin Twitter-kirjoitus valitettavasti on omiaan osoittamaan, että Venäjänkin kanssa ollaan eräissä kokoomuspiireissä valmiita tekemään yhteistyötä ja Venäjänkin propagandaa kuuntelemaan, jos sillä saa lyötyä toista mieltä olevia omanmaalaisia.

Jag måste säga, att jag i allmänhet har varit mycket nöjd med Rysslandbevakningen i Samlingspartiets webbtidning Verkkouutiset, trots att jag i många saker är oenig med partiet. Men tyvärr visar Twitterinlägget ovan att en del samlingspartister är villiga att kollaborera med Ryssland och sprida propaganda från Ryssland för att därigenom bekämpa oliktänkare i det egna landet. 

Ja tämä on jo täysin rinnastettavissa taistolaisuuteen. Ei taistolaisuudessa ollut vikana se, että kannatettiin kommunismia, sillä kyllä demokraattisessa maassa saa kannattaa erilaisia talousjärjestelmiä ja myös toteuttaa sellaisia, jos kansa sitä haluaa ja jos perustuslaki pidetään voimassa, niin että kansalla on niin halutessaan myös oikeus luopua niistä aiemmin haluamistaan erilaisista talousjärjestelmistä. (En tässä ota kantaa siihen sinänsä tärkeään kysymykseen, onko kommunismi kommunismia jos sen voi perua, se on ihan toinen keskustelu.) Vikana oli se, että kommunismi haluttiin toteuttaa vieraan vallan pistimien avulla ilman kansan enemmistön tukea.

Och det här kan redan jämställas med sjuttiotalsstalinismen. Det som var fel med taistoiterna var inte att de ville ha kommunism. I ett demokratiskt land kan man vara anhängare av allehanda ekonomiska system och även införa sådana, om folket det vill - och om man därvid behåller grundlagen i kraft, så att folket, när det så vill, också kan skrota det nya ekonomiska system det nyligen infört. (Jag tar inte ställning till den i och för sig viktiga frågan, om kommunismen alls är kommunism om man kan upphäva den, det är en helt annan diskussion.) Det som var fel var, att man ville införa kommunismen med en främmande makts militära stöd utan att ens tillfråga folkmajoriteten.

Aivan vastaavasti merkittävä osa oikeistoamme, myös osa Kokoomusta, on nähnyt Unkarissa sellaisen tulevaisuuden, josta se pitää, ja haluaa toteuttaa sen Suomessa Venäjän pistimien avulla. Se, että minut on suljettu kokonaan suomenkielisestä valtajulkisuudesta, oli vain esimakua siitä, mikä on tulossa. Median olisi kannattanut olla solidaarinen silloin, kun meikäläinen joutui maalitetuksi.

På helt samma sätt har en stor del av vår höger, inklusive många samlingspartister, i Ungern sett en framtid den gillar och vill förverkliga denna vision med ryskt militärt stöd om det så gäller. Att jag helt uteslöts från finska mainstreammedier var bara en försmak av det som komma skall. Medierna borde ha solidariserat sig med mig när jag blev föremål för en koordinerad hatkampanj.

tiistai 3. maaliskuuta 2020

Osoittauduin taas profeetaksi - Mina förutsägelser besannades igen

Martti J. Kari, kyberturvallisuuden asiantuntija ja reservin eversti, sanoi äskettäisessä haastattelussaan, että Suomen poliittinen polarisaatio johtuu ulkopuolisesta (ts. Venäjän) aiheuttamasta horjuttamisesta. Minulle on ollut selvää jo vuosikaudet, että äärioikeiston nousulla ei ole mitään Suomen omasta poliittisesta historiasta kumpuavaa syytä: äärioikeisto tuli Suomen politiikkaan ikään kuin sivusta.

Martti J. Kari, expert i cybersäkerhet och överste i reserv, konstaterade nyligen i en intervju att den politiska polariseringen i Finland beror på destabilisering utifrån, dvs. genom ryska agenter. För mig har det varit klart sedan många år tillbaka att extremhögerns uppgång i Finland inte beror på några skäl som kunde återföras till vårt land egen politiska historia: högerextremisterna gjorde sitt intrång liksom från flanken.  

Hulluna pidettiin ja hulluksi haukuttiin. Äärioikeisto nosti sellaisen maineenpilaamiskampanjan, että sain potkut mediasta ja siteeraamiskiellon. Mutta katsokaapa, mitä asiantuntijat nyt sanovat.

Man ansåg att jag var galen och man kallade mig en galning. Extremhögern riktade en sådan svartmålningskampanj mot mig att jag sparkades ur medierna och belades med de facto citeringsförbud. Men kolla vad riktiga experter nu säger.

Eiköhän olisi kunnianpalautuksen aika meikäläisellekin?

Är det inte dags att rehabilitera också mig?

sunnuntai 1. maaliskuuta 2020

Murhanhimon juovuttamat pedot kääntyvät toisiaan vastaan? - De av mordlystnad berusade odjuren vänder sig mot varandra?

Persunuoret ja pääpuolue ovat hyvää vauhtia kääntymässä toisiaan vastaan. Mitään ideologisia erojahan niiden välillä ei ole, koska Halla-aho itse aloitti uransa väkivaltafantasioilla, jotka sittemmin ovat inspiroineet hänen nuoria seuraajiaan. Ne eduskuntaryhmän hormoneilla täyteen pumpatut pahoinpitelijärikolliset, jotka kehottavat väkivaltaan mm. Suomen Punaista Ristiä kohtaan, eivät aatemaailmaltaan eroa millään tavalla persunuorista.

Sannfinsk ungdom och sannfinnarnas parti håller på att vända sig mot varandra. Några ideologiska skillnader finns det inte: Halla-aho inledde sin egen politiska karriär med våldsfantasier, som senare inspirerat hans unga anhängare. Riksdagsgruppens med hormoner genomsyrade brottslingar med domar för misshandel, som bl a uppmanar till våld mot Finlands Röda Kors, omhuldar precis samma idévärld som sannfinsk ungdom. 

Ainoa ero on, että Halla-ahon (kuten kaikkien totalitaristien) pitää teeskennellä edustavansa "oikeaa ja parempaa" demokratiaa päästäkseen pääministerin paikalle tuhoamaan demokratian. Tätä nuorisojärjestössä pidetään hyvinkin perustellusti tekopyhyytenä. Jos kerran tarkoituksena on tappaa kommunisteja (= kaikkia muita kuin persuja ja heidän liehittelijöitään), miksi pitäisi esittää muuta? Jos kerran Tehtaanpuiston homo (viitatakseni erääseen Halla-ahon kuuluisista väkivaltafantasioista) on määrä teloittaa neuvostotyyliin päähän ampumalla, miksi teeskennellään, että Tehtaanpuiston homoa halutaan suojella muslimien uhalta?

Den enda skillnaden är att Halla-aho, som alla totalitära politiker, måste upprätthålla en fasad som företrädare av "rättare, bättre" demokrati för att komma åt statsministerposten och avskaffa demokratin. Det här uppfattar ungdomsorganisationen med fog som skenhelighet. Om det är meningen att döda kommunister (= icke-sannfinnar av alla sorter), varför borde man låtsas om annat? Om det är meningen att avrätta bögen från Fabriksparken (för att påminna om en av Halla-ahos välkända våldsfantasier) med ett huvudskott i sovjetisk stil, varför låtsas man att man vill ha makt för att försvara bögen från Fabriksparken mot det muslimska hotet?

Puolueen nykytilassa persuaate koostuu kahdesta asiasta: 1) Jussi Halla-ahon kulttimaisesta, uskonnollisesta palvonnasta jumalana ja 2) kaipuusta hillittömään väkivaltaan ja rankaisemattomaan murhaamiseen. Halla-ahoa palvotaan siksi, että hän bloggauksissaan on antanut luvan tuohon kakkoskohtaan. Kun hän poliittisen tarkoituksenmukaisuuden nimissä joutuu kiistämään sen, olemme mielenkiintoisen paradoksin äärellä. Nuorisojärjestön poikien mielestä Halla-aho on pettänyt Halla-ahon. Jumala on pettänyt Taivaan. Tämä on sellainen ristiriita, jonka aiheuttamasta kognitiivisesta dissonanssista petomainen, eläimellinen villi-ihminen selviää henkisesti vain väkivallalla.

I dagens situation består den sannfinska ideologin av två saker: 1) kultisk, religiös dyrkan av Jussi Halla-aho som gud och 2) längtan efter otyglat våld och ostraffat mördande. Halla-aho avgudas därför att han i sina bloggdrapor gett sannfinnarna tillåtelse att ägna sig åt punkt nummer två. När han i den politiska ändamålsenlighetens namn ser sig tvungen att förneka detta, är det en intressant paradox. Enligt ungdomsorganisationen har Halla-aho förrått Halla-aho. Gud har förrått Himmelen. Det här är en motsägelse att en bestial, djurisk vilde endast kan komma tillrätta med den med aktivt våld.

Tämä saattaa johtaa hyvinkin ankariin väkivaltaisiin yhteenottoihin persupuolueen ja persunuorten välillä. Pitää muistaa, että kyseessä on aggressiivinen ja arvaamaton väki, joista monella puolin ja toisin on väkivaltatuomioita. Lisäksi totalitaarisissa liikkeissä suurin vihollinen on aina se, joka on aatteellisesti omalla puolella mutta joka on eri mieltä valtapoliittisista asioista: ei Trotskin ja Stalininkaan välillä mitään hirveän suuria poliittisia mielipide-eroja ollut, mutta trotskilaisia vainottiin Neuvostoliitossa julmemmin kuin mitään oikeita kommunismin vastustajia.

Det här kan leda till raseriutbrott och våldsamma sammandrabbningar mellan sannfinska partiet och sannfinsk ungdom. Man måste komma ihåg att vi har att göra med aggressiva, otillräkneliga människor av vilka många redan har dömts för våldsbrott. Dessutom ser totalitära rörelser alltid den värsta fienden i den som idémässigt är på samma sida men som maktpolitiskt har en avvikande opinion. Det var inte någon stor skillnad på Trotskijs och Stalins politiska åsikter heller, men trotskister förföljdes i Sovjet mera brutalt än verkliga antikommunister.