tiistai 27. helmikuuta 2018

Äärioikeiston vainoharhakulttuuri - Den högerextrema paranojan

Muudan äärioikeistolainen herrasmies, jolla sattumoisin on sama etunimi kuin nöyrimmällä palvelijallamme, on antanut oheisen näytteen edustamissaan piireissä rehottavasta vainoharhaisesta maailmankuvasta:


En högerextrem gentleman, som råkar ha samma förnamn som er ödmjuke tjänare, har vänligen försett oss med följande prov på den paranoida världsbild som grasserar i de kretsar han representerar:[Översättning:] Jag lägger till min brottsanmälan om hur Polpo förföljer mig även en begäran att undersöka, vilka aktörer, förutom Facebookadministrationen, som ligger bakom förföljelserna mot de nationellt sinnade. Polisen i Helsingfors har redan förkunnat att det inte är polisen. Är det då Skyddspolisen eller armén (läs Nato)? Länk: [Texten på tidningssidan:] "Det hemligaste stället i Finland". [Länktexten:] "Facebookcensuren i Finland leds från Tikkakoski".

Tässä ruutukaappauksessa siis on myös linkki blogiin nimeltä "Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä". Kyseinen sivusto on ollut toiminnassa jo ainakin vuosikymmenen, ja siellä on ollut tarjolla kaikenlaisia salaliittoteorioita kirjakieltä kehnonlaisesti osaavan henkilön suomella.

Den här skärmdumpen innehåller alltså också en länk till bloggen "Havaintoja uudesta maailmanjärjestyksestä" ("Observationer om den nya världsordningen"). Sajten har funnits åtminstone i ett årtionde och erbjuder allehanda konspirationsteorier skrivna av en person utan alltför djupa insikter i finskt skriftspråk.

Kaima kutsuu Helsingin järjestyspoliisia, joka aika ajoin on joutunut panemaan kuriin äärioikeiston väkivaltaisia ja viinanhuuruisia mielenosoituksia, "Polpoksi". Tämä sana on täysin äärioikeiston itse keksimä - jos se nyt osaa keksiä moista; en ihmettelisi vaikka tämäkin olisi alun perin Venäjän propagandatehtaiden äärioikeistolle syöttämä. Todellisuudessa Suomessa ei tietenkään ole sellaista poliisiorganisaatiota kuin "poliittinen poliisi", vaikka jonkin Saksan Verfassungsschutzia vastaavan puljun perustaminen voisi olla aivan hyvä idea (tosin sitten tarvittaisiin myös perustuslakituomioistuin).

Min namne kallar ordningspolisen i Helsingfors, som av och till sett sig tvungen att skingra högerextremistiska demonstrationer p g a att deltagarna hotat förbipasserande med våld eller uppträtt i alkoholpåverkat tillstånd, för "Polpo". Det här ordet är något extremhögern själv hittat på - om den nu ens är tillräckligt klyftig för att hitta på sådant: det skulle inte förvåna mig om även detta ord vore ett fabrikat av ryska propagandacentra. I Finland finns det naturligtvis inte någon "politisk polis", låt vara att det vore en helt förnuftig idé att starta någonting i stil med tyska Verfassungsschutz (fast vi då också skulle behöva en författningsdomstol).

Miettikääpäs tätä. Salaliittoteorioilla päänsä sotkeneilla äärioikeistolaisilla on niin hämärä käsitys suomalaisesta yhteiskunnasta, että voidaan keksiä olematon "salainen palvelu", joka muka vainoaa heitä, ja he uskovat tällaisen elimen olemassaoloon kuin pikkulapset joulupukkiin. He ovat valmiita vaikka mellakoimaan "mielenosoituksissa", jotka on suunnattu olematonta virastoa vastaan.

Tänk på det här. Högerextremistiska konspirationstroende har så dimmiga begrepp om samhället de lever i att man kan hitta på en icke existerande "hemlig polis" som kantänka förföljer dem, och de är beredda att orubbligt tro på ett sådant organ. De är till och med villiga att organisera "demonstrationer", dvs upplopp och kravaller, riktade mot ett ämbetsverk som inte finns till.

Kun tiedetään, miten myötäkarvaan suomenkieliset mediat ovat viime aikoina äärioikeistoa silittäneet (eivätkä syyttä - viittaahan minunkin kokemukseni siihen, että äärioikeiston maalittama kirjoittaja voi käytännössä joutua ammatinharjoittamiskieltoon kaikissa medioissa), ei olisi mikään ihme, jos esimerkiksi Yle järjestäisi keskustelun, jossa äärioikeistolaiset saisivat keskustella itsensä kanssa Polpon uhasta. Vastapuoltahan ei saataisi paikalle, koska, no, Polpoa ei edelleenkään ole olemassa. Mutta koska äärioikeisto on merkittävä yhteiskunnallinen voima, joka tiedotusvälineiden tulee ottaa huomioon, niiden on myös ennemmin tai myöhemmin otettava Polpo-vainoharha vakavasti.

Är vi medvetna om hur okritiskt finskspråkiga medier på sistone förhållit sig till extremhögern (och inte utan orsak - även mina erfarenheter tyder ju på att en skribent som extremhögern fiendeförklarat kan råka ut för de facto näringsförbud i alla finskspråkiga medier) bör vi inte bli förvånade om t ex Yle arrangerar ett diskussionsprogram där högerextremister får diskutera Polpohotet med sig själva. Motståndaren kunde ju inte skicka en representant, eftersom Polpo ju fortfarande är ett icke existerande organ. Men extremhögern är en betydande kraft i samhället som medierna måste beakta, vilket innebär att de förr eller senare också blir tvungna att ta Polpoparanojan på allvar.

Rikollisten kannalta on tietysti kätevää, että olemassa on poliittinen liike, joka esittää rikokset poliittisina kannanottoina, rikolliset poliittisina toisinajattelijoina ja poliisin polpona.

Ur brottslig synvinkel är det givetvis behändigt att ha en politisk rörelse som framställer brotten som politiska ställningstaganden, brottslingarna som politiska oliktänkare och polisen som Polpo.