lauantai 28. lokakuuta 2017

Onko Herrasmieshistorioitsijasta tullut ryssäläismielinen taho? Har Gentlemannahistorikern blivit rysksinnad?

Mehän kaikki tunnemme erään tamperelaisen miehen, joka on aivan riittävän hyvin identifioitu kutsumalla häntä "Hervannan Herrasmieshistorioitsijaksi". Monien vuosien ajan hän ilahdutti kaikkia mahdollisimman keveinkin kriteerein vasemmistolaisiksi tai vapaamielisiksi miellettävissä olevia henkilöitä leimaamalla heitä kommunisteiksi ja homoseksuaaleiksi ja perustamalla heidän nimellään homoseksuaalista pornoa sisältäviä herjaussivuja nettiin. Hän myös kehitteli kokonaisen oman sanavaraston seksuaalisävytteisiä herjoja, ja tietenkin julisti kaikki vihamiehinä pitämänsä "ryssäläismielisiksi tahoiksi".

Vi alla känner väl till en herre från Tammerfors som vanligen kallas Gentlemannahistorikern från Hervanta. Under många år gladde han alla som han med något svepskäl kunde beteckna som vänster eller liberala genom att utmåla dem som kommunister och homosexuella, varvid han vanligen upprättade webbsidor under deras namn som han sen fyllde med homosexuell porr. Han utvecklade ett helt eget ordförråd sexuellt färgade okvädinsord, och givetvis kallade han alla de som han ansåg vara ovänner för "rysksinnade aktörer".

Siihen aikaan kun Herrasmieshistorioitsija vielä oli omanlaatuisensa kyläoriginelli, monet älyllisesti kunnianhimoisesta ja vakavasti otettavasta äärioikeistoliikkeestä haaveilevat epäilivät häntä vähintäänkin Supon, kommunistien tai pääesikunnan  tiedusteluosaston agentiksi, jonka oli tarkoitus leimata äärioikeisto naurettavaksi ja mielisairaaksi. Sittemminhän tunnetusti kävi niin, että koko suomalainen vaihtoehto-oikeisto omaksui Herrasmieshistorioitsijan törynheittometodit. Herrasmieshistorioitsija ei enää ollutkaan alan miesten maineen pilaava häirikkö, vaan pioneeri, kansantaiteilija ja kunnioitettu vanhus.

När Gentlemannahistorikern ännu uppträdde som ett byoriginal sui generis, misstrodde många högerextremister som drömde om en intellektuellt ambitiös och seriös extremhöger att han var en agent för Skypo, kommunisterna eller generalstabens underrättelseavdelning vars mission det var att utmåla hela extremhögern som skrattretande eller sinnesrubbad. Sedan dess artade det sig så att hela den alternativa högern i Finland tillägnade sig Gentlemannahistorikens metoder i smuts- och pajkastning. Gentlemannahistorikern var inte längre ett plågoris som förstörde alla högerextremisters anseende, utan en pionjär, folkkonstnär och hedrad veteran.

Herrasmieshistorioitsijan ideologia oli kuitenkin hyvin yksiselitteisesti venäläisvastainen, ja yksi hänen itselleen myöntämistään arvonimistä oli "Aluepalauttaja", eli siis Suomen Neuvostoliitolle menettämien alueiden palauttaja. Hän julisti vihaansa ja katkeruuttaan venäläistä miehittäjää kohtaan sen verran raivokkaasti, että oli vaikeaa uskoa hänen koskaan omaksuvan nuoren polven vaihtoehto-oikeiston venäläismielisiä, putinistisia asenteita.

Ideologiskt var gentlemannahistorikern dock mycket entydigt russofobiskt sinnad, och en av de hederstitlar han beviljade sig själv var "Återbördaren", dvs den som ville återbörda de avträdda områdena till Finland. Han förkunnade sitt hat och sin bitterhet mot den ryska ockupationsmakten med sådant raseri att det var mycket svårt att föreställa sig att han någonsin kunde dela den unga alternativa högerns Rysslandsvänliga, putinistiska attityder.

Mutta kuten norjalaiset sanovat, teori er det du tror mens praksis er det eg veit - teoria on se mitä sinä luulet, kun taas käytäntö on se mitä minä tiedän. Nyt kun ne kaikkein kovimmat ja väkivaltaisimmat äärioikeistolaiset osoittivat mieltään Tampereella "sananvapauden" (ts. toista mieltä olevien vapaan murhaamisen) puolesta, ja heidän joukossaan marssineen varusmiehen nettikirjoittelut osoittivat hänet täysin putinismilla aivopestyksi, rakastettu herrasmieshistorioitsijamme riensi useamman kuin yhden blogin kommenttiosastoon julistamaan, että ilmeiseen ryssäläismielisyyteen hän ei ota kantaa, mutta ihan varmasti vastamielenosoittajat ne siellä Tampereella uhkailivat väkivallalla...

Men för att tala med norrmännen: teori er det du tror mens praksis er det eg veit, teori är vad du tror medan praktik är vad jag vet. Nyligen demonstrerade de allra tuffaste och mest våldsbenägna högerextremisterna i Tammerfors för "uttrycksfriheten" (dvs. för sin egen frihet att mörda vem som helst de ogillar), och en beväring som marscherade i deras led visade sig vara putinistiskt hjärntvättad: då skyndade sig Gentlemannahistorikern att förkunna (i kommentarlådan till fler än en blogg), att han inte ville ta ställning till de här uppenbart rysslandsvänliga attityderna, men att det alldeles säkert var motdemonstranterna som i Tammerfors kom med hotelser om våld...

Huomatkaa, että ilmeiseen ryssäläismielisyyteen hän ei siis ota kantaa. "Ryssäläismielisyys" ei siis enää ole Herrasmieshistorioitsijan mielestä oleellista eikä tärkeää. Voi sanoa että "vanhan hyvän ajan" isänmaallinen, tai ainakin venäläisvastainen, äärioikeisto on kuollut, kun Herrasmieshistorioitsijallekin kelpaa liittolaiseksi, tai ainakin puolusteltavaksi, uuden aikakauden venäläismielinen äärioikeistolainen.

Märk väl att han inte ville ta ställning till de här uppenbart rysslandsvänliga attityderna. "Rysslandsvänliga attityder" är sålunda inte längre någonting att fästa sig vid för Gentlemannahistorikern. Man kan säga att den gammelmodigt fosterländska, eller åtminstone ryskfientliga, extremhögern nu är död och begravd, när t o m Gentlemannahistorikern är villig att alliera sig med en putinistiskt sinnad högerextremist av den nya tiden, eller åtminstone att ta en sådan i försvar.

Joudumme siis tyrmistyneinä toteamaan, että Herrasmieshistorioitsijasta on näin tullut yksi niistä "ryssäläisistä tahoista", joita hän itse aikoinaan vainosi. 

Det är med bestörtning vi är tvungna att konstatera, att Gentlemannahistorikern nu har blivit en av de "Rysslandsvänliga aktörer" han förr i världen brukade förfölja.

torstai 26. lokakuuta 2017

Äärioikeistolaisuus ja Venäjä, taas kerran - Extremhögern och Ryssland en gång till

Äärioikeistolaisten marssiin osallistunut varusmies julistaa Facebook-sivullaan, että Donbass ei kuulu Ukrainalle - Beväringen som deltog i högerextremisternas demonstrationståg förkunnar på sin Facebooksida att Donbass inte tillhör Ukraina
Äärioikeistolaisten marssiin osallistunut varusmies juhlii venäjäksi Voiton päivää. Beväringen som marscherade med på högerextremisternas demonstrationståg högtidlighåller Segerdagen på ryska.

Äärioikeistolaisten marssiin osallistunut varusmies esittelee venäläisen äärioikeiston tunnusta. Beväringen som var med på högerextremisternas demonstrationståg skyltar med symbolen för de ryska åsiktsfränderna.

Kun laki lakkautetaan, se lakkautetaan kaikilta - När ett brott lagligförklaras så kan alla bli offer

Laura Huhtasaari on Radio Helsingin nettisivuilla vaatinut, että kiihottaminen kansanryhmää vastaan poistetaan rikoslaista. Onkohan hän taaskaan ajatellut asiaa loppuun asti? Kun laki lakkautetaan, se lakkautetaan kaikilta. Kun rikos laillistetaan, kaikista voi tulla uhreja. 

Laura Huhtasaari har på Radio Helsinkis webbsidor krävt att avskaffa brottet "hets mot folkgrupp". Jag undrar om hon alls frågat sig vad detta skulle innebära i praktiken. När man avskaffar en lag, så slutar den gälla - för alla. Om ett brott legaliseras, så kan alla bli offer.

Jos Huhtasaaren haave toteutuu, se tarkoittaa, että kaikki saavat vapaasti kehottaa esimerkiksi väkivaltaan Huhtasaaren omaa viiteryhmää vastaan. Voin vakuuttaa että esimerkiksi tässä blogissa alkaa leppymätön ja lakkaamaton vihanlietsonta heti kun siitä tulee laillista. Olen nimittäin lainkuuliainen mies, mutta jos kiihottaa saa ihan lainsäätäjän luvalla, kyllä minäkin sitten.

Om Huhtasaaris dröm går i uppfyllelse, betyder det att det är fritt fram för alla att t ex uppmana till våld mot Huhtasaaris egen referensgrupp. Blir det lagligt att uppvigla folk mot befolkningsgrupper kan jag lova att jag i den här bloggen genast sätter igång med obarmhärtig och oförsonlig hets när det blir lagligt. Jag är en laglydig människa, men får man uppvigla med lagstiftarens goda minne så ska jag minsann inte lägga någon sordin på mig.

En tiedä teeskenteleekö Huhtasaari vain, vai onko hän oikeastikin niin heikkolahjainen, ettei tajua mitä on tullut ehdottaneeksi. Vai onko tässä takana taas kerran viha juuri kaikille samaa lakia, oikeusvaltiota ja yhdenvertaisuusperiaatetta vastaan? Kai se on niin että laista pitäisi Huhtasaaren ja hänenlaistensa mielestä saada yhdenlainen heikäläisille ja toisenlainen meille huonommille ihmisille.

Jag vet inte om Huhtasaari bara låtsas eller om hon verkligen är så dum att hon inte fattar vad hon gått och föreslagit. Eller handlar det här igen om hatet mot lika lag för alla, mot rättsstaten och principen om likaberättigande? Det är väl så att vad Huhtasaari och hennes gelikar vill är en lag för dem och en annan för oss som är mindre värda.

maanantai 23. lokakuuta 2017

Mutta natseja emme ole, emme varmasti - Vi är inte nazister, nejdå

Tällaisia kuvia ihan-varmasti-ei-natsistinen Pohjoismainen Vastarintaliike jätti näkyville Tampereelle "sananvapaus"-mielenosoituksensa jälkeen.

Med såna här bilder signalerade Nordiska Motståndsrörelsen i Tammerfors att den inte är nazistisk, aldrig i livet.


Eikö kommunismin uhreja muistella riittävästi? Minns vi inte kommunismens offer?

Kaja Kunnas nosti hiljattain otsikon kysymyksen esille Hugenberger Zeitungissa, siis Hesarissa. Koska olen vanhana Solženitsynin lukijana pohtinut sitä paljonkin, heitän tässä pari sanaa.

Kaja Kunnas ställde nyligen den i rubriken citerade frågan i vår malligaste morgontidning, dvs Helsingin Sanomat. Jag läste som bekant Solzjenitsyn redan som tolvåring och har reflekterat över denna fråga sedan dess, och sålunda kan jag uttala mig om saken här.

Kunnas mainitsi kreikkalaisen vasemmistopoliitikon, jonka mielestä kommunismia ei voi tuomita samalla tavalla kuin natsismia, koska kommunismista on ollut myös vapauttavia muotoja. Kunnas kuittasi tämän sanomalla, totuudenmukaisesti, että kommunistiset vallankumoukset ovat aina johtaneet diktatuureihin. Nyt sietää miettiä, mitä kreikkalainen vasemmistopoliitikko oikeasti tarkoitti.

Kunnas nämnde en grekisk vänsterpolitiker, enligt vilken man inte kan fördöma kommunismen som man fördömer nazismen, eftersom vissa former av kommunism också varit befriande och frigörande. Kunnas avvärjde detta med det i och för sig sanna påpekandet att kommunistiska revolutioner alltid lett till diktaturer. Men låt oss överväga, vad den grekiske vänsterpolitikern egentligen ville säga.

Kommunistipuolueet ovat vakaan demokratian oloissa ja hillitseminä pystyneet uudistumaan niin, että niistä on tullut köyhälistön yhteiskunnallisten intressien aitoja edistäjiä. Suomen esimerkkiä minun ei tarvitse mainitakaan: siitä aiheesta kannattaa lukea vaikka Lauri Haatajan Demokratian opissa. Toinen merkittävä esimerkki tulee Italiasta, missä kommunistipuolue sai kannatusta sikäläisen sosialistisen (ts. sosiaalidemokraattisen) puolueen läpikorruptoituneisuuden ja mafiosoituneisuuden vuoksi. Siellä kommunistijohtaja Enrico Berlinguer päätyi irrottautumaan neuvostojohtoisuudesta ja vallankumouksellisuudesta ja totesi, että yhteistyö muiden puolueiden kanssa oli välttämätöntä köyhien ja vähäväkisten asioiden ajamiseksi demokraattisen valtion puitteissa.

I stabila demokratier har kommunistiska partier kunnat reformera sig så att de uppträtt som genuina representanter för proletariatet och dess samhälleliga intressen. Jag behöver inte ens nämna exemplet Finland här - jag hänvisar bara till Lauri Haatajas bok Demokratian opissa. Ett annat välkänt exempel är Italien, där kommunisterna fick stöd p g a av att socialistpartiet, dvs de italienska socialdemokraterna, sågs som korrumperade och mafiotiserade. Den kommunistiska partiledaren Enrico Berlinguer beslutade att det var viktigare att samarbeta med andra partier för att främja de fattigas sak inom den demokratiska statens ramar än drömma om revolutionen.


Enrico Berlinguer. Lähde/källa/Bildquelle: Wikipedia.de


Kyllä minä sinänsä hyväksyn ja ymmärränkin sen, että länsieurooppalainen vasemmistolainen haluaa pestä kommunismin nimeä puhtaaksi, koska hänelle se oikea henkilökohtaisesti koettu kommunismi tarkoittaa demokraattisen järjestelmän sisällä ja niiden säännöillä toimineita kommunistisia puolueita, ja Itä-Euroopan kommunistiset tyranniat ovat olleet jossain muualla. Odottaisin kuitenkin, että kyseinen länsieurooppalainen vasemmistolainen sanoisi tämän avoimesti, sen sijaan että kiertelee ja kaartelee.

I och för sig accepterar jag och förstår varför en västeuropeisk vänsterradikal vill rentvå kommunismens namn, ty för honom är kommunismen - så som han upplevt den - likabetydande med kommunistiska partier som fungerat inom det demokratiska systemet och beaktat dess regler, medan de östeuropeiska kommunistiska tyrannierna varit någon annanstans. Jag skulle dock förvänta att denne västeuropeiske vänsterradikal skulle säga det här öppet i st för att slingra sig.

Kommunistiset vallankumoukset ovat aina epäonnistuneet, mutta haave vallankumouksesta elää radikaalissa vasemmistossa eräänlaisena tiedostamattoman uskonnollisena elementtinä, jota voi verrata (ja minua fiksummatkin ajattelijat ovat verranneet) Jeesuksen toiseen tulemiseen, viimeiseen tuomioon ja tuhatvuotiseen valtakuntaan. Kommunistinen vallankumous on eräänlainen politiikan loppu. Ihanteen mukaan poliittisia riitoja ei vallankumouksen jälkeen enää tarvittaisi; käytännössä, kuten tiedämme, politiikka pyritään kommunistisen vallankumouksen jälkeen kieltämään. 

Kommunistiska revolutioner har alltid misslyckats, men revolutionsdrömmen lever vidare inom radikal vänster som en sorts omedvetet religiöst element, som även klokare män än jag jämfört med Kristi återkomst, domedagen och tusenårsriket. Kommunistisk revolution är en sorts slut på all politik. Enligt idealet behövs inga politiska stridigheter längre efter revolutionen; det som sker i praktiken är att den nya makten försöker förbjuda politiska motsättningar.


Vallankumoukseen kuuluu oleellisesti sortavan luokan nujertaminen, mahdollisesti likvidoiminenkin. Tämä ei ole panettelua, sillä porvarillinen tasavaltakin on syntynyt sellaisesta vallankumouksesta - Ranskan vallankumouksesta. Sekin johti tolkuttomaan lahtaamiseen, kun vallankumouksen oletettuja vihollisia piti raivata tieltä.

Revolution handlar om att besegra den härskande klassen, t o m om att förinta den. Det här är inte förtal, ty även den borgerliga demokratin har uppstått ur en sådan revolution - den franska. Och den revolutionen ledde också till vanvettigt slaktande när det gällde att ta kål på påstådda fiender till revolutionen.

Kommunismin pahin ongelma ei siis ole haave sosialistisesta yhteiskunnasta ilman rahaa ja sortajia. Sosialismi sinänsä on pelkkä käytännön järjestely, jota on tarpeen ilmaantuessa sovellettu ihmiskunnan historiassa moneen otteeseen - hyvinvointivaltiotakaan ei keksinyt vasemmisto, vaan Otto von Bismarck vastavedoksi vasemmistolle, ja varsin porvarillisetkin valtiot turvautuvat täysin sosialistisiin yhteiskuntajärjestelyihin aina sodan sattuessa. Kommunismin ongelma on juuri vallankumouksen nostaminen jonkinlaiseksi ihanteeksi. Todellisuudessa vallankumous on, kuten sota, viimeinen keino, johon ajaudutaan, kun yhteiskunnan sisäiset ristiriidat kasvavat liian suuriksi eikä ole neuvottelumekanismia niiden sovittelemiseksi. 

Problemet med kommunismen är alltså inte drömmen om ett socialistiskt samhälle utan pengar och förtryckare. Socialismen i och för sig är ett rent praktiskt arrangemang, som i historien vid behov tillämpats många gånger: det var t ex inte vänstern som hittade på välfärdsstaten, utan Otto von Bismarck, som ville ta vinden ur seglen för socialisterna. Och när det blir krig drar sig borgerliga regeringar inte för socialistiska lösningar heller. Det problematiska med kommunismen är att upphöja revolutionen till ett ideal. I verkligheten är revolutioner alltid nödlösningar som kan jämföras med krig. Man drivs till revolution som sista utväg när de inre konflikterna i samhället växer sig alltför stora och någon försonings- och förhandlingsmekanism inte finns till.


Otto von Bismarck. Lähde/källa/Quelle: Bundesarchiv


Neuvostoliiton julmuuksissa oli kyse vallankumouksellisesta väkivallasta, joka oli nostettu normiksi senkin jälkeen kun itse vallankumous ja kansalaissota olivat ohi. Äärivasemmiston haluttomuuden tuomita Gulagia yhtä pahana kuin natsismia selittää se, että silloinkin kun äärivasemmisto ei pyhitä eikä ihannoi vallankumouksellista väkivaltaa, se haluaa ymmärtää sitä. Fasismin väkivalta johtuu äärivasemmistolaisen mielestä silkasta pahuudesta (enkä todellakaan väitä vastaan), kun taas aidon vallankumouksellisen väkivallan taustalla on todellisia yhteiskunnallisia motiiveja, joita pitää voida ymmärtää. Kommunististen diktatuurien julmuus on ymmärrettävää, koska se on käytännön välttämättömyys pahojen kapitalistien nujertamiseksi ja pitämiseksi nujerrettuina.

I de sovjetiska grymheterna rörde det sig om revolutionärt våld som hade upphöjts till norm även när själva revolutionen och inbördeskriget var förbi. Om radikalvänstern är ovillig att fördöma Gulag som den fördömer nazismen, beror detta mest på att den - även när den gått med på att inte idealisera revolutionärt våld - tenderar att se på det med förståelse. Fascistiskt våld beror enligt vänsterradikalen på ren ondska (och det vill jag inte ifrågasätta), medan genuint och autentiskt revolutionärt våld beror på verkliga sociala motiveringar som man bör kunna förstå. Grymhet i kommunistiska diktaturer är förståeligt eftersom det inte finns något annat sätt att varaktigt få bukt med de onda kapitalisterna.

Tässä näkemyksessä on jotain sellaista rehellisyyttä ja johdonmukaisuutta, joka tekee siitä miltei arvostettavan. Valitettavasti vain tämäkään oikeutus kommunistisille julmuuksille ei oikein toimi. Katsokaapa Kiinaa. Siellä on siirrytty kapitalismiin, mutta kommunistinen puolue hallitsee maata yhä yksinään ja loukkaa ihmisoikeuksia jota kuinkin entiseen tapaan. Kommunistinen yksipuoluevalta ei siis pysty edes siihen ainoaan, millä se oikeuttaa julmuutensa: estämään siirtymistä kapitalismiin. Demokratiaan siirtymisen se sitä vastoin kykenee tehokkaasti pysäyttämään.

Den här synen på saken är såtillvida ärlig och logisk att jag nästan uppskattar den. Dessvärre fungerar inte ens det här berättigandet av kommunistiska grymheter i verkligheten. Se på Kina. Där har man övergått till kapitalism, men kommunistiska partiet fortsätter att härska ensamt över landet och kränker de mänskliga rättigheterna precis som ensamhärskande partier alltid brukar. Kommunistisk enpartimakt kan inte förebygga övergången till kapitalism, men däremot kan den effektivt förebygga övergången till demokrati.

No, tämä meni vähän liian pitkäksi, ja joka tapauksessa kaikki tietävät hyvin, miksi laitavasemmisto ei halua puhua kommunismin julmuuksista. Huomattavasti merkillisempää on se, että äärioikeisto ei sekään ole erityisen mielissään, jos tästä aiheesta puhutaan liikaa.

Nåja, det här blev lite för långrandigt, och i alla fall vet vi mycket väl varför radikala vänstermänniskor inte är så hemskt ivriga att ta upp kommunismens grymheter. Det är mycket konstigare att extremhögern inte heller är så förtjust om man talar alltför mycket om dem.

Silloin ennen, kun en itse ollut joutunut tosiasialliseen julkaisu- ja siteerauskieltoon suomenkielisessä mediassa, kirjoitin Solženitsynistä, neuvostoliittolaisista toisinajattelijoista ja Stalinin julmuuksista varmasti enemmän ja asiantuntevammin kuin kukaan suomalainen kulttuurimölisijä Sofi Oksasta ehkä lukuun ottamatta. Nämä kirjoitukset kuitenkin provosoivat juuri äärioikeistoa tavattomasti, ja eräät sen edustajista olivat niin sekaisin, että kutsuivat minua stalinistiksi juuri näiden kirjoitusten takia. Mikä moisessa saattoi olla takana?

Förr i världen, när jag ännu inte hade skaffat mig de facto utgivnings- och citeringsförbud i finskspråkiga medier, skrev jag - möjligtvis med undantag av Sofi Oksanen - mera och sakkunnigare än någon annan finsk kulturskribent. Mina skriverier provocerade dock extremhögern till den milda grad att en del av dess aktivister fick för sig att kalla mig stalinist på grund av precis dessa skriverier. Vad kunde månne detta bero på?Siinä oli takana se, että äärioikeisto katsoo itse omistavansa Gulagin. Se on tottunut ajattelemaan, että Gulag ja kommunismin julmuudet ovat moraalinen perustelu aivan kaikille sen omille väkivaltafantasioille. Samalla se on oikeastaan oikein hyvin sopeutunut siihen menneiden vuosikymmenten tilanteeseen, jossa Gulag oli sen oma yksityinen salaisuus.

Det beror på att extremhögern anser sig ha äganderätt till Gulag. Den har vant sig vid att tänka, att Gulag och kommunismens grymheter utgör ett vattentätt berättigande för alla dess egna våldsfantasier. Samtidigt har den egentligen anpassat sig alltför väl till den situation som rådde under gångna årtionden, då Gulag verkligen var dess egen privata hemlighet.

Kun minä rupesin tuomaan Gulagia valtavirtaan, äärioikeisto alkoi esittää minulle vaatimuksia, että minun pitäisi kannattaa kaikkia sen käsityksiä, hurrivihasta rasismiin, jos kerran en kiistänyt kommunismin raakuuksia. Kun en kannattanut, minuun suhtauduttiin ikään kuin Gulagin olemassaolon myöntämällä olisin ilmoittautunut jäseneksi heidän mafiaansa, jossa vallitsivat alamaailman ankarat lait: minua alettiin kohdella vasikkana

När jag försökte införa Gulag i huvudfåran, började extremhögern ställa mig krav på att jag borde omfatta alla dess dogmer från svenskhat till rasism, om jag inte ifrågasatte kommunismens grymheter. När jag vägrade, behandlades jag som om jag genom att medge att Gulag fanns till hade anmält mig som medlem till deras maffia, där det var den undre världens stränga lagar som rådde: de började bemöta mig som en tjallare.

Äärioikeisto tai "vaihtoehtoinen oikeisto" on "vaihtoehto" ennen kaikkea liberaalille, demokraattiselle järjestykselle ylipäätään. Samalla se kuitenkin valehtelee itselleen vastustavansa ennen kaikkea "kommunismia", jonka moraalisen hylättävyyden Gulag on todistanut ikuisiksi ajoiksi. Tämä itsepetos pysyy uskottavana tasan niin kauan kuin valtavirrassa ei puhuta Gulagista - tällöin nimittäin vaihtoehto-oikeisto voi uskotella itselleen, että valtavirran näkökulmasta on jotenkin noloa puhua siitä, ja näin vaihtoehto-oikeisto voi pitäytyä siinä harhassa, että liberaali länsimainen demokratia on jotenkin sama asia kuin kommunismi ja stalinismi.

Extremhögern eller den "alternativa högern" utgör främst ett alternativ till den liberala och demokratiska samhällsordningen överhuvudtaget. Samtidigt inbillar den sig att den framför allt bekämpar "kommunismen", vars moraliska förkastlighet Gulag givetvis bevisat för all tid framåt. Det här självbedrägeriet förblir trovärdigt precis så länge som man inte talar öppet om Gulag - då kan extremhögern nämligen inbilla sig, att huvudfåran på något sätt blygs att tala om det, och på det viset kan alternativa högern envisas med sina vanföreställningar om att liberal västerländsk demokrati på något sätt är samma sak som kommunism och stalinism.

Vaihtoehto-oikeisto ei todellakaan halua, että valtavirrassa puhuttaisiin Gulagista. Se haluaa päinvastaista: sitä, että valtavirta pysyisi siitä hiljaa, jotta se itse voisi pyörittää vanhaa veisuaan siitä, kuinka Gulagista ei puhuta mutta joka ämyri tööttää holokaustijuttuja. Kun Gulagista oikeasti aletaan puhua, vaihtoehto-oikeisto itkee ja rääkyy kuin ainakin pikkuvauva, jolta on riistetty lempilelu.

Den alternativa högern vill verkligen inte någon alltför offentlig eller öppen diskussion om Gulag. Det är det precis det motsatta den vill: att huvudfåran skulle hålla tyst om Gulag, så att den själv kunde veva sin utnötta slagdänga om hur det inte talas om Gulag i huvudfåran medan medierna och mediemurvlarna bara mal på om Förintelsen. När man verkligen börjar tala om Gulag så hör vi den alternativa högern lipa och gråta som ett barn när det berövats sin favoritleksak.

Ja kun mielipideterrori saa riittävän massiiviset mitat, totta kai valtavirta alkaa välttää aihetta. Jos kaikki tietävät, että puolen sanankin sanominen Gulagista johtaa äärioikeiston loanheittoon, kukaan ei tietenkään halua puuttua aiheeseen. Itse asiassa ns. poliittisessa korrektiudessa on kyse juuri tästä: ei siitä, että jokin mielipidesensuuri olisi kieltänyt puhumasta äärioikeiston lempiaiheista, vaan siitä, että äärioikeisto itse on varannut ne itselleen eikä salli, että vihkiytymättömät niistä puhuisivat.

Och när åsiktsterrorn får tillräckligt massiva dimensioner är det naturligt att folk börjar undvika temat. Om alla vet att man blir föremål för en smutskastningskampanj om man bara nämner Gulag med ett halvt ord, då föredrar folk att inte alls yttra sig om saken. Om det finns en "åsiktskorridor" eller "politisk korrekthet" så beror det på precis det här: inte på att någon åsiktscensur förbjudit oss att diskutera om extremhögerns favoritteman, utan på att själva extremhögern lagt beslag på dem och tillåter inte oss oinvigda att dryfta dem.