torstai 28. marraskuuta 2019

"Heinrich Heisse"

Perussuomalainen poliitikko Ville Tavio on taas demonstroinut suurenmoista yleissivistystään. Hän on eräässä puheenvuorossaan väittänyt, että saksalainen kirjailija "Heinrich Heisse" olisi "vuonna 1981" sanonut: "Missä poltetaan kirjoja, siellä poltetaan lopulta myös ihmisiä".

Den sannfinske politikern Ville Tavio har igen demonstrerat sin lysande allmänbildning. Han har påstått i ett uttalande att den tyske författaren "Heinrich Heisse" "år 1981" sagt: "Där man bränner böcker, bränner man till slut också människor."

Ennen vanhaan sentään suomalainen äärioikeisto tiesi oikeasti jotain Saksan kulttuurista, näiltä nykyisiltä ei voi vaatia sitäkään, että he osaisivat tuon hyvinkin tunnetun kirjailijan nimen oikein saati sijoittaisivat tämän oikealle vuosisadalle. Todellisuudessa tietenkin kirjailijan nimi oli Heinrich Heine, ja sitaatti on vuonna 1821 valmiiksi tulleesta, kaksi vuotta myöhemmin julkaistusta ja ensiesitetystä näytelmästä Almansor.

Förr i världen hade man i det här landet högerextremister som verkligen visste något om tysk kultur, men i dag kan man inte ens kräva att de skulle känna till det riktiga namnet på den där rätt välkände författaren, än mindre att de skulle kunna placera honom i rätt århundrade. Det verkliga namnet löd givetvis Heinrich Heine, och citatet härstammar från pjäsen Almansor, avslutad år 1821 och publicerad och för första gången uppförd två år senare. 

Oma ironiansa on siinä, että Almansor sijoittuu Granadaan, kristittyjen juuri muslimeilta valtaamaan Espanjaan. Sitaatin lausuu näytelmässä muslimismies, joka on kauhistunut siitä, että kristityt valloittajat polttavat Koraaneja.

Det ligger en särskild ironi i att Almansor utspelar sig i Granada, Spanien strax efter att de kristna erövrat det från muslimerna. Orden uttalas i pjäsen av en muslim förskräckt över att de kristna erövrarna bränner exemplar av Koranen.

Mutta miettikääpä sitä, että minä, joka tämän tiedän, olen perussuomalaisten painostuksesta jo seitsemättä vuotta de facto julkaisu-, haastattelu- ja siteerauskiellossa koko suomenkielisessä mediassa. Sitä vastoin persut kyllä saavat tietämättömät möläytyksensä aina julki, mutta mm. tähän sitaattiin vedoten esittävät itsensä vainottuina ja vaiennettuina.


Men tänk er att jag, som vet det här, p g a sannfinsk påtryckning stått under de facto utgivnings-, intervju-, och citeringsförbud i alla finskspråkiga medier. Vad sannfinnarna än säger, hur ignorant och dumt det än är, kan de räkna med att få det publicerat, men under åberopande av bl a det här citatet framställer de sig själva som nedtystade offer för åsiktsförföljelser och häxjakter.