perjantai 2. marraskuuta 2018

Pari sanaa identiteettipolitiikasta - Ett par ord om identitetspolitik

Jenkeissä identiteettijutut olivat ihan hyväksyttyjä niin kauan kuin niissä oli kyse siitä että perusvalkonaamat juhlivat saksalaisia, italialaisia, irlantilaisia tai muita sellaisia juuriaan juomalla Budweiseria, syömällä pizzaa tai värjäämällä joen vihreäksi. Kun mustat alkoivat sitten juhlia omaa mustuuttaan - heillähän ei ollut mitään muuta identiteettiä kuin se mustuus ja orjan kohtalo, koska heiltä oli viety muut juuret väkisin (ennen kuin Alex Haley kirjoitti suurromaaninsa Juuret, amerikkalaiset mustat eivät edes tienneet, minkä nimisiä kieliä heidän esi-isänsä olivat Senegambiassa puhuneet) - se olikin yhtäkkiä ihan kauheaa ja muka oikeutti reaktionaan valkoisen ihonväriperustaisen identiteettipolitiikan, eli fasismin ja rasismin.

I Staterna brukade identitet vara helt okej så länge det handlade om folk med vit hy som firade sina tyska, italienska, irländska eller vad det nu var för rötter genom att dricka Budweiser, äta pizza eller färga ån grön. När de svarta sen började fira sin egen svarthet - någon annan identitet hade de inte än sin svarthet och slavarnas öde, eftersom de med våld fråntagits alla andra rötter (svarta amerikaner visste inte ens vad deras förfäder i den senegambiska regionen hade talat för språk, förrän de kunde läsa om det i Alex Haleys mammutroman Rötter) - var det plötsligt någonting så hemskt att det berättigade vit hudfärgsbaserad identitetspolitik, som i praktiken är fascism och rasism.

Tästä tulee mieleen se, miten Suomessa suhtaudutaan "aggressiiviseen kerjäämiseen". Silloin kun joku mitätön peruspoliitikko inisi, että aggressiivinen kerjääminen on uusi ilmiö Suomessa, oli ihan pakko päästää katkera nauru. Pummaavat nuoret miehet, jotka vaativat turpaanvedon uhalla rahaa tai tupakkaa, ovat kuuluneet suomalaiseen arkeen koko sen ajan kun minä olen ollut lapsi tai nuori. Se, että näin saa tehdä, on ollut aina suomalaisen asvalttiviidakon kirjoittamaton laki, poliisinkin käytännössä hyväksymä. Mutta annas olla kun vähän tummaihoisemmat alkoivat harjoittaa samaa, silloin siitä tulikin hirveä ongelma.

Det här påminner mig om hur man i Finland på sin tid gjorde ett stort nummer av "aggressivt tiggande". När någon nollpolitiker började gnälla om aggressivt tiggande och påstod att det var en ny företeelse i Finland kände man sig tvungen att skratta bittert. Unga män som hotar med våld om man inte ger dem pengar eller tobak har varit en del av finsk vardag sedan mina barn- och ungdomsår, och det har alltid varit den finska asfaltdjungelns oskrivna lag att man får göra så, även accepterad av polisen. Men precis när det var lite mera mörkhyade människor som började idka "aggressivt tiggande" blev det ett väldigt samhällsproblem. 

torstai 1. marraskuuta 2018

Panuismin poliittinen ohjelma - Panuism som politiskt program

Koska mielipiteistäni jatkuvasti levitellään asiattomuuksia ja valheita äärioikeiston valvomilla nettisivuilla, siis suurimmassa osassa suomenkielisistä nettisivuista, sallikaa minun kertoa tässä oikeasti kannattamani asiat./Mina åsikter förvrängs hela tiden på de webbsidor som kontrolleras av extremhögern, dvs på majoriteten finskspråkiga webbsidor. Tillåt mig sålunda att här förkunna vad det är för saker jag i verkligheten står för.

 • Suomen tulee palata perinteisille Venäjä-vastaisille linjoille. On ymmärrettävä, että Venäjän ja Suomen edut ovat vastakkaiset eikä sovittelun varaa ole./Finland bör återgå till sin traditionellt kritiska attityd mot Ryssland. Alla bör inse att Finlands och Rysslands intressen är diametralt motsatta och att någon försoning inte är tänkbar.
 • Diplomaattisuhteet Venäjän kanssa on katkaistava ja idänkauppa pääsääntöisesti kriminalisoitava./Alla diplomatiska relationer med Ryssland bör brytas och östhandeln i princip kriminaliseras.
 • Tämä ei kuitenkaan koske venäjänkielisiä kulttuurituotteita kuten kirjoja, koska upseeriemme tulee osata venäjää sitä päivää ajatellen, "kun se kerran tulee"./Det här gäller dock inte ryskspråkiga kulturprodukter som t ex böcker, ty våra officerare bör kunna lära sig ryska och förkovra sig i språket, med tanke på den dag Ryssland invaderar oss.
 • Myöskään venäjän kieltä ei tule vainota. Päin vastoin venäjänkielisiä uutis- ja muita ohjelmia mediassa on lisättävä. Tällöin on huolehdittava siitä, että näissä ohjelmissa asioita tarkastellaan suomalaisesta, isänmaallisesta ja oikeusvaltiollisesta näkökulmasta./Några förföljelser mot ryska språket bör inte heller ske. I stället bör ryskspråkigt innehåll i medierna ökas. Härvid bör man givetvis se till att de ryskspråkiga programmen betraktar saker och ting ur en finländsk, fosterländsk och rättsstatsvänlig synvinkel.
 • Suomen kielen asemaa sitä vastoin on tuntuvasti heikennettävä, koska suomen kieli ei ole lunastanut lupauksiaan sivistyskielenä. Suomenkielisyysliike on aina ollut Venäjän keino levittää Suomeen valheita ja pakottaa suomalaiset orjuuteensa. Suomen kieli on ennen kaikkea venäläismielisten maanpetturien kieli ja Kremlin työkalu./Finska språkets ställning bör däremot försvagas, ty finska språket har aldrig uppfyllt sina löften som kulturspråk. Finskhetsrörelsen har alltid tjänat till att sprida ryska lögner i Finland, så att vi aldrig kunnat frigöra oss från ryska oket. Finska språket är främst ett landsförrädiskt språk och ett arbetsredskap för Kreml.
 • Suomenkielinen kirjallisuus on suurilta osin joko nationalistista tai kommunistista propagandaa ilman taiteellista arvoa. Suomenruotsalainen sitä vastoin on voittopuolisesti pyrkinyt yleisinhimillisiin taiteellisiin päämääriin. Siksi kouluissa on opetettava etupäässä suomenruotsalaista, ei suomenkielistä kaunokirjallisuutta./Finskspråkig litteratur är till största delen antingen nationalistisk eller kommunistisk propaganda utan konstnärligt värde. Däremot har finlandssvensk dito oftast eftersträvat allmänmänskliga konstnärliga mål. Därför bör litteraturundervisningen i skolan främst handla om finlandssvensk, inte om finskspråkig litteratur.
 • Ruotsista on pyrittävä tekemään julkisessa elämässä yhtä tärkeä kieli kuin suomesta; pitkän tähtäimen tavoite on ajaa suomen kieli alas./Svenska språket bör bli lika viktigt i det offentliga livet som finskan; på lång sikt är målsättningen att köra ned finskan överhuvudtaget.
 • Ruotsin kielen ja saamen kielten asemaa on ylipäätään vahvistettava. Koska inarinsaame on Suomen ainoa todellinen kotimainen kieli, sen osaamista olisi syytä edistää isänmaallisin perustein./Svenska språkets och de samiska språkens ställning i Finland bör överhuvudtaget förstärkas. Enaresamiskan är Finlands enda verkligen inhemska språk, vilket innebär att dess inlärning bör främjas av fosterländska skäl.
 • Taloudesta minulla ei edes ole kovin vahvoja mielipiteitä. Pääasiassa on lähdettävä siitä, että jonkinlainen hyvinvointivaltio julkisine palveluineen on säilytettävä. Erityisesti kirjastolaitosta on puolustettava ja vahvistettava./Vad gäller ekonomi har jag inga särskilt starka åsikter. Visst tycker jag att vi ska bibehålla någon sorts välfärdsstat. Det är särskilt biblioteksväsendet vi bör satsa på.
 • Maanpuolustukseen suhtaudun positiivisesti, mutta mielestäni raa'an raudan ohella olisi syytä pohtia myös muita mahdollisuuksia vahingoittaa Venäjää (maanpuolustus tarkoittaa Suomessa kokonaisvaltaista Venäjän ja sen etujen vahingoittamista eikä voi tarkoittaa mitään muuta). Olisi paneuduttava suunnittelemaan esim. vastaiskuja Venäjän informaatio- ja tietokonesodalle./Jag har en positiv inställning till försvaret, men jag anser att vi borde reflektera över andra möjligheter att skada Ryssland än den järnhandelsvara som man vanligen förknippar med stridsstyrkor (försvaret är i Finland likabetydande med att motverka Rysslands intressen och kan aldrig betyda något annat). Vi borde fråga oss, hur vi t ex kan besvara de offensiva informations- och datoroperationer Ryssland riktar mot oss.
 • Sekin olisi tärkeä kysymys, miten Venäjän ydinaseet voitaisiin tehdä vaarattomiksi tai räjäyttää laukaisualustoillaan, jotta niistä ei olisi harmia muille maille. Venäjän tietokonejärjestelmiin soluttautuminen ulkopuolelta hyvissä ajoin etukäteen olisi nähdäkseni se ase, jolla tämä toteutetaan./Det är också en viktig fråga, hur man kan ofarliggöra Rysslands kärnvapen eller detonera dem innan de avfyras, så att de inte kan skada andra länder. Enligt min åsikt kan detta förverkligas genom att i god tid på förhand infiltrera de ryska datorsystemen.
 • "Maahanmuuttokriittinen" äärioikeisto tulee hajottaa kovakätisesti ja sen yhteydet Venäjään paljastaa. Maanpetokseen ja valtiopetoksen valmisteluun syyllistyneet tulee tuomita asianmukaisesti./Den "invandringskritiska" extremhögern bör avvecklas och dess ryska kontakter avslöjas. De som gjort sig skyldiga till lands- eller högförräderibrott bör dömas enligt lagen.
 • Samoin äärioikeiston ase- ja ammusvarastot, joita varmasti on, on takavarikoitava ja niiden ylläpitäjät ja kokoajat tuomittava asianmukaisesti./Det är självklart att extremhögern redan lagrar vapen och ammunition i gömmor. Dessa gömmor bör beslagtas och de som upprätthållit gömmorna eller varit med om att samla på vapen och materiel bör dömas enligt lagen.
 • Kaikki lailliselle esivallalle aseellista vastarintaa vähänkin yrittävät äärioikeistolaisryhmät (ja samalla tavalla toimivat kommunisti- tai islamistiryhmät, jos sellaisia löytyy) on murskattava tarvittaessa tappavaa voimaa käyttäen./Alla högerextrema grupper som så gott som försöker göra väpnat motstånd mot laglig överhet (och kommunistiska och islamistiska grupper som uppträder på samma sätt) bör krossas, med dödligt våld om det så gäller.
 • Rauhanliikkeen toimintaa on rajoitettava. Selvästi maanpuolustusta heikentämään tarkoitettu toiminta on syytä tukahduttaa, ainakin jos kyse on ilmeisestä Venäjän propagandasta. Mitään tarpeetonta kovaotteisuutta en kuitenkaan kannata, jos kyse on oikeasta rauhanliikkeestä eli aseettomista ryhmistä. Sen, mitä mielestäni pitää tehdä aseellisille putinistiryhmille, mainitsin jo yllä./Fredsrörelsens verksamhet bör begränsas. Alla aktiviteter som uppenbart handlar om att försvaga försvaret bör kväsas ned, åtminstone om det tydligt är rysk propaganda som ligger bakom. Jag är dock inte för hårda tag i onödan, om vi har att göra med en genuin fredsrörelse, dvs obeväpnade personer och grupper. Vad man enligt min åsikt bör göra med beväpnade putinister har jag redan klargjort.
 • Ääriuskonnolliset ja uskonnolla totalitaristisia pyrkimyksiä motivoivat ryhmät on murskattava. Tämä koskee väkivaltaisten islamistien ohella mitä suurimmassa määrin amerikkalaisen uskonnollisen oikeiston suomalaisia apinoijia, jotka breivikiläisittäin kutsuvat "kulttuurimarxismiksi" jo isoisiemme verin puolustamia oikeuksia./Alla extremt religiösa grupper som motiverar totalitära målsättningar med religionen bör krossas. Detta gäller förutom våldsamma islamister även för de finska imitatörer av amerikansk religiös extremhöger, som i breivikiansk anda kallar för "kulturmarxism" även sådana rättigheter som våra mor- och farfäder med sitt blod försvarat. 
 • Mitään "monikulttuurin vastaisuutta" ei pidä virallistaa, koska yksilöillä on oikeus päättää kulttuuristaan. Tietenkään myöskään mitään millet-järjestelmää ei pidä hyväksyä, vaan ihmisillä tulee olla aina yhteiskunnan tuki pyrkimyksilleen irrottautua esimerkiksi ahdistavasta uskonnollisesta yhteisöstä./Någon "anti-mångkulturpolitik" bör inte ges officiell ställning, eftersom varje individ är berättigad att bestämma sin kulturella tillhörighet. Naturligtvis bör vi inte heller acceptera något milletsystem, utan individerna bör alltid åtnjuta samhällets stöd när de vill frigöra sig från ett religiöst samfund de anser kringskära deras frihet. 
 • Osana suomen kielen ylivallan purkua suomenkieliset viestimet on ajettava alas. Ne ovat pitkälti syyllisiä fasismin nousuun, mistä sekä toimittajat että mediamogulit tulee saattaa vastuuseen. Suuret suomenkieliset mediatalot (en nyt puhu Yleisradiosta, vaan yksityisestä puolesta) on paloiteltava pienemmiksi yhtiöiksi ja niiden varallisuus on pääsääntöisesti siirrettävä ruotsin- ja saamenkielisen uutis- ja julkaisutoiminnan haltuun./När vi avvecklar finska språkets hegemoni ska vi köra ned de finskspråkiga medierna. Det är de som mest bär skulden för fascismens uppgång, vilket både journalisterna och mediemogulerna bör ansvarsbeläggas för. De stora finskspråkiga mediekoncernerna (jag avser inte Rundradion, utan de privata firmorna) bör styckas och deras finansiella tillgångar konfiskeras och användas till att främja svensk- och samiskspråkig nyhets- och utgivningsverksamhet.
 • Edelleenkään en kannata minkäänlaista kannabiksen laillistamista, mutta jos saataisiin lääketieteelliset tosiasiat myöntävä, haittojen minimointiin pyrkivä käytännön laillistamis- ja valvontaehdotus, voisin muuttaa mielipidettäni. Lääkekannabikseen en usko, se on ainoastaan yritys saada huumekannabis saataville kiertotietä. Mieluummin sitten vaikka suoraan lailliseen huumekannabikseen./Jag är fortfarande emot all legalisering av cannabis, men jag kan ändra på min åsikt, om jag får se ett legaliseringsförslag som går ut på att minimera nackdelarna och som innebär laglig kontroll av cannabis inom ramarna för vad medicinsk vetenskap för närvarande vet. Cannabis som medicin tror jag inte på, det är bara ett försök att göra knarket åtkomligt via omvägar. Hellre borde man kräva legalisering av knarkcannabis utan omsvep. 

tiistai 30. lokakuuta 2018

Miksi äärioikeisto on suurempi vaara kuin islamistit - Varför extremhögern utgör ett större hot än islamisterna

Tässä on joitakin perusteita./Här räknar jag upp ett antal skäl.


 • Äärioikeiston potentiaalinen tukijamäärä on suurempi kuin koko islaminuskoisten lukumäärä Suomessa. Nyt kun persut ovat profiloituneet avoimen rasistiseksi ja äärioikeistolaiseksi puolueeksi, kannatus on vakiintunut 9 prosentin tienoille. 9 prosenttia Suomen äänioikeutetuista on suunnilleen 0,09 kertaa 4 200 000 (viimeisimmissä vaaleissa oli Tilastokeskuksen mukaan 4 246 803 äänioikeutettua). Tästä saadaan 378 000 henkeä, eli suuruusluokaltaan noin neljäsataa tuhatta. Tämä on se pohja, josta tulevan fasistisen terrorismin tukijat ja tekijät värvätään. Ja tämä on suunnilleen yhtä paljon kuin Suomen kaikki maahanmuuttajataustaiset yhteensä, siis myös venäläis-, virolais- ja ruotsinsuomalaistaustaiset (esimerkiksi Suomesta Ruotsiin siirtyneiden lapset, joilla on Ruotsin kansalaisuus ja jotka ovat muuttaneet vanhaan isänmaahan), ei vain muslimit./Antalet potentiella anhängare av extremhögern är större än antalet muslimer i Finland. I dag har sannfinnarna profilerat sig som ett öppet rasistiskt och högerextremt parti, vilket inbringat dem ett stöd på nio procent av väljarkåren. Nio procent av röstberättigade är ungefär 0,09 gånger 4 200 000 (antalet röstberättigade utgjorde i de senaste valen 4 246 803 enligt Statistikcentralen). Multipliceringen ger resultatet 378 000, alltså i storleksklassen fyra hundratusen. Det här är rekryteringsunderlaget för framtida fascistisk terrorism. Och det här är ungefär lika många som alla som i Finland har invandrarbakgrund, alltså inklusive rysk, estnisk och sverigefinsk (t ex barn till finska invandrare i Sverige, som har svenskt medborgarskap och som flyttat till det gamla fosterlandet), inte bara muslimsk bakgrund.
 • Äärioikeiston tukijat ovat enimmäkseen suomalaista kantaväestöä, joka ei erotu katukuvassa./Anhängare av extremhögern representerar oftast finsk stambefolkning och ser ut som alla andra.
 • Äärioikeisto on soluttautunut valtavirran politiikkaan ja onnistunut korruptoimaan sen. Valtavirran porvaripuolueet ovat halukkaita tekemään äärioikeiston kanssa yhteistyötä./Extremhögern har infiltrerat politikens huvudfåra och lyckats korrumpera den. Etablerade borgerliga partier är villiga att samarbeta med extremhögern.
 • Äärioikeisto on yhä avoimemmin yhteistyössä Venäjän kanssa, ja Venäjän etu on täysin yhteensovittamaton Suomen edun kanssa. Samalla käsitys vasemmistosta Venäjän kaverina on juurtunut niin syvälle suomalaiseen poliittiseen ajattelutapaan, että monien on yhä vaikea hyväksyä ajatusta Venäjästä äärioikeiston tukijana./Extremhögern samarbetar allt mera öppet med Ryssland, och Rysslands intressen är helt oförenliga med Finlands intressen. Samtidigt har uppfattningen om vänstern som Rysslands naturliga samarbetspartner etsat sig in så djupt att många av oss fortfarande har svårt att acceptera tanken om samarbetet mellan Ryssland och den finska extremhögern.
 • Jo tapahtuneen historian valossa äärioikeisto on suurempi uhka. Suomessa on tapahtunut ainoastaan yksi islamismiksi luokiteltava terroriteko, sekin amatöörimäinen ja järjestäytymätön. Jo sitä ennen täällä on ollut useita äärioikeistolaisen aatemaailman inspiroimia ammuskeluja./Med facit i hand kan man konstatera att extremhögern är ett större hot. I Finland har det skett ett enda islamistiskt terrordåd, och det var en amatörmässig och oorganiserad affär. Redan innan dess har flera högerextremt inspirerade skottlossningar ägt rum i vårt land.

1600-luvulla vakiintuneita kansallisvaltioita? - Nationalstater etablerade på 1600-talet?

Kaverini, joka todellisena sosialistisen työn sankarina Neuvostoliiton iskurityökokovartaloprikaatihengessä lukaisi Olli Immosen esseekokoelman (miettikääpä sitä, että minua ei julkaista suomeksi - ruotsiksi ja iiriksi kylläkin - mutta Ollia julkaistaan), kertoi Ollin kirjassaan sanoneen Euroopan kukoistuksen perustuvan "1600-luvulla vakiintuneisiin kansallisvaltioihin".

En kompis som, lik en socialistisk arbetets hjälte från Sovjetunionen, där det ju fanns mönsterarbetares helkroppsbrigader så det räckte och blev över, läste igenom en essäsamling av den sannfinske agitatorn Olli Immonen (jag får ingenting utgivet på finska - på svenska och på iriska går det däremot fint - men tänk er att Olli inte har några svårigheter med att se sina skriverier i tryck) och berättade att Olli i sin bok påstod att orsaken till Europas rikedom och välfärd var "nationalstaterna, som etablerat sig på sextonhundratalet".

Toistan: "1600-luvulla vakiintuneisiin kansallisvaltioihin".

Jag upprepar: "nationalstaterna, som etablerat sig på sextonhundratalet".

Vielä kerran: "1600-luvulla vakiintuneisiin kansallisvaltioihin".

En gång till: "nationalstaterna, som etablerat sig på sextonhundratalet".


1600-luvun Eurooppa näytti tällaiselta:
Så här såg Europa ut på sextonhundratalet:


 • Irlanti ei ollut vielä täysin Englannin valloittama. Sille olivat ominaisia hajanaiset heimokuningaskunnat joka niemessä, notkossa ja saarelmassa. Englannin ylivaltaa vastaan kapinoitiin vähän väliä. Iiriä puhuttiin yhä yleisesti koko saaren alueella./Irland var inte ännu helt under engelsk kontroll, utan det fanns fortfarande små stamkungariken överallt på ön. Det förekom resningar mot det engelska väldet här och var, och iriska talades ännu allmänt även i Irlands östra delar.
 • Portugali oli oikeasti kansallisvaltio - se on vieläkin kielellisesti yhtenäisimpiä Euroopan maista./Portugal var en genuin nationalstat - fortfarande en av de språkligt enhetligaste staterna i Europa.
 • Espanja, joka vielä tänäänkin on monikielinen maa. Vakiintuneita vähemmistökieliä ovat galicia (joka on pikemminkin portugalin kuin espanjan murre), katalonia (jonka murteena myös Valencian ja Baleaarien kansankieliä on pidettävä) ja tietenkin baski. Mutta silloin 1600-luvulla luultavasti aragoniakin oli suhteellisen iso kieli./Spanien, än i dag ett mångspråkigt land. Etablerade minoritetsspråk är galiciska (snarare en portugisisk än en spansk dialekt), katalanska (även de språk som talas i Valencia och Balearerna bör klassificeras som katalanska dialekter) och naturligtvis baskiska. På sextonhundratalet var antagligen även aragonesiskan ett relativt stort språk.
 • Ja siitäkin kai pitää muistuttaa, että 1600-luvun alkupuolella Portugali ja Espanja olivat pitkään unionissa. Joten Portugaliakaan ei tarvitse laskea kansallisvaltioksi tässä yhteydessä./Sen ska man väl också påminna om att Portugal och Spanien på sextonhundratalet länge låg i union med varandra. Därför är det inte heller nödvändigt att i det här sammanhanget kalla Portugal för en nationalstat.
 • Espanjan hallittavaksi kuului lisäksi monia nykyään Saksaan ja Italiaan laskettuja alueita. Esimerkiksi Sisilia ja Etelä-Italia olivat Espanjan hallussa (samoista alueista koostui myöhempi Molempain Sisiliain kuningaskunta)./Spanien härskade dessutom över många områden som i dag tillräknas Tyskland eller Italien. De områden som senare kom att utgöra Konungariket Bägge Sicilierna, dvs Syditalien och Sicilien, ingick t ex i Spanien. 
 • Englanti ja Skotlanti eivät vielä olleet yksi maa, vaan erillisiä valtioita, vaikka kuningas olikin sama./England och Skottland var inte ännu en enda stat utan två, låt vara att de styrdes av samma konung.
 • Englanti ei ollut yksikielinen maa, vaan siihen kuuluva Wales oli tuohon aikaan yhä enemmistöltään walesinkielinen - vielä nytkin walesin kieli huitelee puhujamäärältään sadoissa tuhansissa ja on siis esim. iiriä selvästi paremmassa hapessa. Myös Cornwallissa oli yhä elävä kelttikieli./England var inte en enspråkig stat, utan Wales, som ingår i England, var på den tiden walesisktalande - även i dag är walesiskan med ett par hundratusen infödda språkbärare ett betydligt större språk än t ex iriskan. På sextonhundratalet var dessutom cornwallskan fortfarande ett levande keltiskt språk.
 • Skotlanti taas oli pitkälti gaelinkielinen. Lisäksi se englannin murre, jota Skotlannissa puhutaan, on monien mielestä nykyäänkin oma kielensä, ja siihen aikaan varmasti vielä suuremmalla syyllä./Skottland var på den tiden mycket mera gaelisktalande. Dessutom är den dialekt av engelskan som talas i Skottland enligt många ett särskilt språk, dåförtiden i mycket större utsträckning än i dag.
 • Ranskassakin kielten moninaisuus oli ihan toista luokkaa kuin nykyään. Varsinainen ranskan kieli on historiallisesti katsoen yllättävän pienen alueen murre, ja ennen vallankumousta se oli luultavasti ranskalaisten vähemmistön kieli. Yhä eläviä vähemmistökieliä, kuten provensaalia (joka keskiajalla oli selvästi tärkeämpi kirjakieli kuin ranska), baskia, flaamia (jonka perintöä ovat sellaiset ilmeisen germaanisperäiset paikannimet kuin kuuluisa Dunkerque), bretonia ja epäilemättä myös saksaksi laskettavia murteita käytettiin Ranskan alueella paljon enemmän 1600-luvulla./I Frankrike var mångspråkigheten på den tiden mycket större än i dag. Det egentliga franska språket var historiskt sett ett mycket litet minoritetsspråk och blev majoritetsspråket först efter revolutionen. De minoritetsspråk som ännu talas i Frankrike - provensalskan (som på medeltiden var ett mycket viktigare litteraturspråk än franskan), baskiskan, flamländskan (som lämnat sina språk i nordfranska ortnamn, ett exempel är det berömda Dunkerque), bretonskan och även vad som räknas som tyska dialekter bör under sextonhundratalet ha varit mycket mera utbredda i Frankrike än i dag.
 • Sekä Saksa että Italia olivat hajanaisten ruhtinaskuntien tilkkutäkkejä. Kummankin alueella oli myös Espanjan kuningashuoneen hallitsemia pikkuvaltioita. Lisäksi "Saksa" oli tuohon aikaan itäosistaan paljon slaavilaisempi alue kuin nykyään. Polabi (elbenslaavi) oli yhä elävä kieli, ja sorbia osattiin paljon laajemmalla alueella kuin nykyään./Både Tyskland och Italien var lapptäcken av små furstendömen. Bägge länderna hyste också en del småstater som lydde under spanska kungahuset. Dessutom var de östra delarna av Tyskland - även det som i dag är Tyskland - mera slaviska på den tiden. Polabiska språket (elbeslaviskan) var fortfarande ett levande språk, och sorbiska talades i ett mycket större område än i dag. 
 • 1600-luvulla syntyi vähän kerrassaan Preussin valtio, joka myöhemmin nousi kilpailemaan Saksan yliherruudesta Itävallan kanssa. Alkujaan kyse oli siitä, että Brandenburgin rajakreivi junaili itselleen myös Preussin herttuan arvon, ja näin syntyi Brandenburg-Preussi. Sanomattakin on selvää, että Brandenburg-Preussi ei ollut "kansallisvaltio", vaan sen alueella puhuttiin saksan ohella ainakin liettuaa, sorbia, puolaa ja vanhaa preussia (liettuan ja latvian sukuinen, sittemmin sukupuuttoon kuollut kieli, jonka yksittäisiä sanoja jäi elämään saksan kielen itäisiin murteisiin, tunnetuimpana tyttöä tarkoittava "Marjellchen")./På sextonhundratalet uppstod så småningom den preussiska stat som senare kom att konkurrera om hegemonin över Tyskland med Österrike. Till att börja med var det markgreven över Brandenburg som lade beslag på hertigdömet Preussen, så att staten Brandenburg-Preussen uppstod. Det är självklart att Brandenburg-Preussen inte var en "nationalstat", utan att det förutom tyska åtminstone talades litauiska, sorbiska, polska och gammal preussiska i staten (preussiskan var en släkting till lettiskan och litauiskan; språket har sedan dött ut, men enstaka ord överlevde i östra tyska dialekter, som "Marjellchen" för "flicka"). 
 • Habsburgin kuningashuoneen itävaltalainen haara tunnetusti istui Wienissä komentamassa omaa imperiumiaan (se toinen haara hallitsi tuohon aikaan Espanjaa ja kutsui itseään Austrian dynastiaksi). Itävalta-Unkarin hallitsemilla alueilla asui saksalaisia, unkarilaisia, tšekkejä, slovakkeja, eteläslaaveja, italialaisia, itäslaaveja (ruteeneja, ukrainalaisia).../Den österrikiska grenen av kungahuset Habsburg regerade som bekant det österrikiska imperiet (den andra grenen härskade över Spanien och kallade sig kungahuset Austria). I de österrikisk-ungerska besittningarna talades det tyska, ungerska, tjeckiska, slovakiska, sydslaviska språk, östslaviska språk (ukrainska och/eller rutenska)... 
 • ...ja mitä sitten tulee siihen toiseen kaksoismonarkiaan eli Puola-Liettuaan, siellä puhuttiin puolaa, valkovenäjää (jonka puhujia siihen aikaan pidettiin niinä varsinaisina "liettualaisina"), liettuaa (jota kutsuttiin "samogitian kieleksi"), turkkilaiskieliä... Puola-Liettuan monikansallisessa valtiossa uskontoja olivat niin katolisuus, protestantismi, juutalaisuus kuin islamkin. Siellä oli esimerkiksi juutalaisryhmä, joka puhui äidinkielenään turkinsukuista kieltä./...och vad sen gäller den andra europeiska dubbelmonarkin, den polsk-litauiska, fanns där både polsktalande och vitrysktalande i riket (det var faktiskt vitryskan som då kallades för "litauiska"), det talades givetvis även litauiska (som då hette "samogitiska") och turkspråk... I det mångspråkiga riket Polen-Litauen var både katolicismen, protestantismen, den mosaiska tron och islam vanliga. Det fanns t ex en judisk folkgrupp som talade ett turkspråk.
 • Ruotsin kuningaskunnassa taas puhuttiin ruotsin lisäksi suomea, viroa ja latviaa, ja saksallakin taisi olla tärkeä rooli tuohon aikaan./I det svenska kungariket talades det förutom svenska även finska, estniska och lettiska, och jag kan föreställa mig att även tyskan spelade en viktig roll.
 • Myös Tanska oli monikansallinen valtakunta: tanskaa, norjaa, saksaa, islantia, grönlantia, fääriä./Danmark var också mångspråkigt: danska, norska, tyska, isländska, grönländska, färöiska.


Turkista, silloisesta osmanien tai ottomaanien valtakunnasta, vaikenen armeliaasti; samoin tsaarin Venäjästä. Sveitsikin oli jo tuohon aikaan olemassa, ja siellähän on aina puhuttu saksaa (jos se niiden mukellus nyt mitään saksaa on) ja epämääräisiä romaanisia murteita, jotka sitten on paimennettu ranskan, italian ja retoromaanin kaltaisten kattokäsitteiden alle.

Jag tänker inte ens ta upp vare sig Turkiet - det dåvarande Osmanska riket - eller Tsarryssland. Edsförbundet Schweiz existerade redan då, och där har det alltid talats någon sorts tyska och romanska dialekter, medan det officiellt har skrivits tyska, franska, italienska och rätoromanska.

Aika moni Olli Immosen nykyään "kansallisvaltioksi" kuvittelema maa oli siis pelkästään kuninkaallisten naimakauppojen yhteen tuoma kokoelma eri kansoja, kieliryhmiä ja ruhtinaskuntia. Sitten kun kansallisuusaate tuli muotiin, tämä moninaisuus murskattiin usein hyvinkin kovin ottein ja koko kansakunta pakotettiin puhumaan yhtä ja samaa kieltä. Tämän tuloksena yllättävänkin suuria kieliryhmiä on vielä viimeisten vuosisadan-parin aikana kadonnut lähes olemattomiin.

Många av de länder Olli Immonen inbillar sig är "gamla nationalstater" var alltså folkslag, språkgrupper och furstendömen hopgyttrade p g a kungliga giftermål. När nationalismen kom på modet var det ofta med mycket hårda tag denna mångkultur krossades och hela nationen tvingades tala ett enda språk. Som resultat av detta är det överraskande stora språkgrupper som ännu under de senaste ett-tvåhundra åren nästan spårlöst försvunnit från Europa.

Jos keskiajan eurooppalaiselle olisi kerrottu, että mahtava provensaalin kirjakieli katoaa historian näyttämöltä 1900-luvulle tultaessa ja että Île-de-Francen murre syrjäyttää sen koko Ranskassa, hän olisi nauranut itsensä tärviölle näin ilmeisen absurdille väitteelle. Eikä iirikään ennen 1800-lukua ollut mikään pieni vähemmistökieli.

Hade en medeltida europé fått höra att det mäktiga provensalska litteraturspråket kommer att dö ut på 1900-talet och att den lilla dialekten från Île-de-France ska tränga undan det i hela Frankrike, hade han skrattat ihjäl sig åt denna absurda profetia. Iriskan var inte heller något litet minoritetsspråk före artonhundratalet.

Toisaalta siellä missä kansallisuusaate ehti ajoissa, kuolemaantuomituilta vaikuttaneet kielet nousivat valtioiden kansalliskieliksi. 1800-luvun alkupuolella tšekki oli maaseudun kieli, ja Praha oli saksankielinen kaupunki. Slovakit taas olivat hyvää vauhtia sulautumassa unkarilaisiin.

Å andra sidan hann nationalismen i tid för att rädda en del språk som redan föreföll dödsdömda och upphöjde dem till officiella nationalspråk i egna stater. I början av artonhundratalet var tjeckiskan ett lantligt språk och Prag var en tyskspråkig stad. Slovakerna höll på att uppgå i ungrarna.

Tšekkien ja slovakkien kansallisvaltioista muuten on syytä todeta vielä se, että Tšekin ja Slovakian raja on siinä, missä aikoinaan oli Itävallan ja Unkarin raja. Mitään selvää kielirajaa maiden välillä ei ole perinteisesti ollut, ja Slovakiassa käytettiin pitkään kirjakielenä vanhan tšekkiläisen raamatunkäännöksen kieltä. Nykyinen kirjakieli perustuu keskislovakialaisiin murteisiin, jotka eivät mitenkään itsestään selvästi olleet länsislovakeille alun perin ymmärrettävämpiä kuin tšekki. Ei oman kansallisvaltion perustaminen ollut mitenkään Slovakian ja slovakkien väistämätön kohtalo, siihen vain päädyttiin puolivahingossa.

Vad gäller nationalstaterna Tjeckien och Slovakien bör det konstateras att gränsen mellan Tjeckien och Slovakien är den tidigare gränsen mellan Österrike och Ungern. Någon tydlig språkgräns har av gammalt inte existerat mellan länderna, och i Slovakien använde man länge gammal bibeltjeckiska som skriftspråk. Dagens standardslovakiska är baserad på mellanslovakiska dialekter, som ursprungligen ingalunda var mer förståeliga för västslovaker än tjeckiskan. Att grunda egen nationalstat var inget oundvikligt öde för slovakerna, det skedde nästan av misstag. 

Mutta sanalla sanoen, koko ajatus jostain "1600-luvulla vakiintuneista kansallisvaltioista" on niin mielipuolinen, että aivan yhtä hyvin voisi väittää kaksi ynnä kahden olleen 1600-luvulla viisi ja puoli. Se, että näin järjettömässä vaihtoehtouniversumissa elävä henkilö ylipäätään otetaan vakavasti suomalaisessa politiikassa, osoittaa tämän yhteiskunnan olevan pahasti sairas.

Kort sagt: tanken om "etablerade nationalstater på sextonhundratalet" är så korkad att man lika fullt kunde påstå att två plus två på sextonhundratalet var fem och ett halvt. Att en människa som bebor ett så vansinnigt alternativt universum alls tas på allvar i finsk politik visar att det här samhället lider av en farlig sjukdom. 

On kuvaavaa, että tämän maan olli-immoset eivät ole edes nationalismin historiasta perillä. Äärioikeisto jankkaa jatkuvasti, ettei kaikkea nationalismia saa leimata natsismiksi. Tämä on ihan totta, mutta äärioikeiston omassa julistuksessa ei näy yhtään mitään viittauksia historiallisiin nationalistisiin ajattelijoihin ja vapaustaistelijoihin. Kaikesta päätellen Eleftherios Venizelos, Giuseppe Garibaldi, Józef Piłsudski ja Giuseppe Mazzini ovat heille täysin vieraita nimiä. Sitä vastoin erilaisia ilmifasisteja he kyllä pyrkivät rehabilitoimaan, jostain Julius Evolasta alkaen.

Det är betecknande att Olli Immonens gelikar inte ens vet någonting om nationalismens historia. Extremhögern upprepar hela tiden att all nationalism inte bör avfärdas som nazism. Det här är helt riktigt, men i extremhögerns egen förkunnelse förekommer aldrig några anspelningar på historiska nationalistiska tänkare och frihetskämpar. Av allt att döma är Eleftherios Venizelos, Giuseppe Garibaldi, Józef Piłsudski och Giuseppe Mazzini helt främmande namn för dem. Däremot försöker de rehabilitera helt uppenbara och välkända fascister, Julius Evola till exempel. 

sunnuntai 28. lokakuuta 2018

Yleisön pyynnöstä uusintana: Pikku persykkäispoikulit

Olen alkanut poistaa kaksikielisistä kirjoituksistani suomenkielisiä versioita. Kun sellainen poistetaan, se on sitten peruuttamattomasti poistettu. Joitakin lukijoitani huolestuttaa, tarkoittaako tämä sitä, että esimerkiksi klassikko "Pikku persykkäispoikulit", joka on luetuimpia kirjoituksiani, katoaa netistä. Heidän rauhoittamisekseen julkaisen kirjoituksen tässä uusintana.Maahanmuuttokriittisten tappajarobottien ikäjakauma on mielenkiintoinen. Siellä on keski-ikäisiä ja sitä vanhempia setiä, joista monetkin ovat paheissa ja rikoksissa kypsyneet Rooman keisari Neron veroisiksi, mutta siellä on myös teitä innokkaita nuoria poikia, jotka pärstävärkistä päätellen viihdytte raastuvassa paremmin kuin ruotsintunnilla ja opitte kummassakin paikassa presiis yhtä vähän. Koska olen hyvä ja hurskas mies ja velvollisuudentunnon ajamana varoittelen nuorisoa sen siveyttä ja kuolematonta sielua uhkaavista vaaroista, minun on syytä kertoa maahanmuuttokriittisiin piireihin käkeäville nuorukaisille, mikä heitä noissa remmeissä odottaa.

Ymmärränhän minä tietysti, että nuorukaisikäinen poikuli haluaa kovasti päteä aikuisten setien silmissä. Pojanjolpilla on sellainen nuoren ihmisenalun tarve olla jotakin, varsinkin jos poikuli ei ole saanut elämässään aikaiseksi mitään sen merkittävämpää kuin blogin Uuden Suomen alustalle. Aikuiset sedät, joilla on oikea rikosrekisteri ja jotka siis eivät pelkää mitään eivätkä ketään eivätkä edes lakia, herättävät varmasti kunnioitusta teissä poikuleissa. Pienikin suosion ja tunnustuksen osoitus sellaisilta saa poikulijolpukaisen sydämesi hyppimään saksanpolkkaa ylpeydestä.

Tämä ei kuitenkaan ole se mitä normaalit poikuli-ikäiset pippelin omistajat tekevät. Normaalit jolpukaiset seuraavat etuveitikkaisensa ääntä nuorten neitojen pimpukkaisten suuntaan. Kuten Jaakko Myöhänen aikoinaan sanoi nettiesseessään miehistä ja naisista, seksuaalinen halu on ihmisen tervettä sosiaalista järkeä, ja lisäisin itse, että paljon muuta järkeä sinun ikäiselläsi nuorella miehellä ei olekaan eikä kuulukaan olla. Kaikenlaisen järjen käyttö on kuitenkin hyväksi, ja kun pippeli on ainoa järkielin, sen mukaan sietää sitten elämänsä järjestää.

Pippeli vetää jolpukaisikäisen miekkosen sellaisiin porukoihin, joissa pimpukkaa on. Näin on hyvä ja näin on oikein ja näin on ollut ihmiskunnan aamunkajosta asti. Valtakunnat kaatuvat, temppelit romahtavat, uskonnot unohtuvat ja suuret aatteet rapautuvat, mutta yksi pysyy eli nuoren pippelin kaipuu pimpan luo. Se on ihmiskunnan ikiaikaista viisautta, viisaampaa kuin ne suuret aatteet.

Nuorilla naisilla on yleensä enemmän tervettä sosiaalista järkeä kuin poikuleilla, mihin sinänsä ei vielä paljoa tarvita. Kuten niinkin paljon minua viisaampi mies kuin Jussi Jalonen on sanonut, nuoret miehet seuraavat poliittisesti aktivoituessaan sitä väliraajaansa. Eli kun sitä seksiä alkaa olla tarjolla, väliraajaohjautuva poikuli unohtaa teini-ikäisen rasisminsa, joka ei kuitenkaan ole muuta kuin jolpukkaisen ikäkausiuhmukkaista, ja menee sinne suvaitsevaiseen porukkaan pimppaa inumaan ja saamaan. Valitettavasti niitäkin jolpukoita on, jotka eivät järkevästi seuraa jolonsa ääntä.

Yhteiskunnassamme on paljon sellaista moralismia, feminismistä alkaen, joka vaatii nuorukaisia ajattelemaan jollain muulla kuin pippelillään. Tämä on tietysti poikuli-ikäiselle kohtuuton vaatimus, mutta joihinkin itseään kovin älykkääksi luuleviin se puree. Tällaisen moralismin vaikutuksesta sinä poikuli hurahdat mukaan eräisiin tiettyihin poliittisiin porukoihin, jotka mainostavat edustavansa itsenäistä ajattelua ja jotka vetoavat poikulin tyhmänylpeyteen ja väkivaltafantasioihin – nehän kuuluvat ikäkauteen siinä missä se väliraajaohjautuvuuskin. Kyse on sellaisesta jengistä, josta et takuulla tyttöjä löydä. Tarkoitan tietenkin maahanmuuttokriitikoita.

Siihen on syynsä, miksi niissä sakeissa on 1) vanhempia setiä ja 2) teitä nuoria poikuleita, muttei juurikaan neitokaisia. Jos olisit kysynyt äitykältä, mikä sellaisten remmien olemassaolon oikea syy on, hän varmaan olisi osannut kertoa sen sinulle. On sellainen tietty porukka vanhempia setiä, joita kiinnostavat kovasti nuorten poikulien pehmoiset persykkäiset. Nämä sedät keräävät ympärilleen sinunlaisiasi ihailijanuorukaisia. Koetahan arvata mitä he sinusta haluavat.

Nythän sinä tietysti hädissäsi selität, että kyllähän sinä tiedät mikä homo on ja että ne homot löytyvät ”teidän mokuttajien” riveistä. Voi voi, poikuliressukainen, kun sinä et edelleenkään tajua miten maailma makaa ja kenen kanssa. Ne avoimet homot, joiden asiaa ”mokuttajat” ajavat, ovat kilttejä ja harmittomia juuri siksi, että he homoilevat rehellisesti muiden homojen kanssa. Kokonaan toinen asia ovat nämä sinun ihailemasi kaverit.

Nämä sinua kehuvat mukavat sedät nimittäin eivät halua elää ihmisiksi toisen homon kanssa sellaisessa avioliiton kaltaisessa parisuhteessa. He ovat vähän niin kuin sellaiset viisikymppiset äijät, jotka yhä metsästävät nuoria tyttöjä. Kun he sanovat etteivät ole homoja, sillä vain hämätään teitä poikuleita. Niin kuin se viisikymppinen tyttöjenkähmijä haluaa nuorta kokematonta pimppaa, sillä tavalla nämä äijät himoavat sinun pehmykkäistä heteropersykkäistäsi, jota toiset heidänlaisensa eivät vielä ole päässeet sörkkimään.

Ei siihen kauaa mene kun joku näistä sinun ihailemistasi esikuvista virnistäen käskee poikulia ottamaan housut pois. Kalpenet kauhusta ja alat vastustella, mutta silloin esikuvasi hymy hyytyy ja hän äyskäisee äreän käskyn, luultavasti myös vetäisee nopean ja kipeän nyrkiniskun vankilavuosina treenatuilla lihaksilla. Viimeistään siinä vaiheessa kun rakas ystäväsi napsauttaa auki partaveitsenterävän stilettinsä naamasi edessä, ymmärrät että nyt on tosi kyseessä ja henki pelissä eikä paskapuhetta kuunnella.

Väkivahva rakastajasi vääntää persykänpuoliskosi erilleen ja junttaa heroiiniruiskeista ryhmyisen ja arpikohjuuntuneen molonsa peppuliisi. Jos hän käyttää liikaa väkivaltaa, kakkisuolukkaisesi lihaksisto saattaa vaurioitua pysyvästi niin että paskulisi ei pysy enää sisällä vessukkaan asti,vaan turahtelee ulos jo ennenaikaisesti, jolloin sinä peppupoikuli joudut vaipukkaisia pitämään.

Vaippaset ovat kuitenkin pulmistasi pienin. Sinä tiedät poikuli varmasti mitä siitä seuraa kun vankilan käynyt heroiinipippelinen setä ruilauttaa rojunsa takatorvukkaiseesi limakalvukaisiasi repivällä voimalla. On enemmän kuin todennäköistä, että hän on ruiskutellut heroiinin lisäksi kaluunsa myös immuunikatopöpösiä-pöpsykkäisiä. Tiedäthän sinä että heroiininkäyttäjien ruiskut ovat yhteisiä kuin uskovaisten tavara ja että pöpsykkäiset leviävät niiden mukana. Ja kovakaluinen setä, jonka imartelulle olet tyhmyyksissäsi antanut periksi, on tietysti vankilat nähnyt ja niissä huumeidenkäytön oppinut mies. Katsos kun se rasismi, jota sinä maahanmuuttokritiikiksi nimität, on osa vankilakundien kulttuuriin (se on niiden kulttuuria!) elimellisesti kuuluvaa kovanaamashowta. Se on yksi syy, miksi ”mokuttajat” (= lainkuuliaiset ihmiset) vierastavat maahanmuuttokritiikkiä, eli rasismia.

Voi tämä homma (heh!) toki niinkin mennä, että kun tarpeeksi kauan kaivat verta nenästäsi julistamalla rasismia ja uhkailemalla ihmisiä, päädyt ihan omilla tuomioillasi vankilaan. Sinä tietysti olet niin hölmö, ettet ole tajuavinasi, millaiset puheet ovat rikollisia ja miksi, mutta koska olet käytännön vähämielisyydestäsi huolimatta ainakin lain edessä täysivaltainen, joudut ennemmin tai myöhemmin kiven sisään moninkertaisena rikoksenuusijana.

Sananvapaudesta on turha itkeä, ja yhtä älytöntä on vedota siihen säälittävään kansanperinteeseen, jota lakina siteerataan Homma-foorumilla. Siellä jengi ei tunnetusti ole vielä kehittynyt sille sivilisaation tasolle, että siellä ymmärrettäisiin oikeuksia olevan kellään muilla kuin heillä itsellään. Ne ”lait”, joita hompanssit keskusteluissaan siteeraavat, ovat yleensä heidän omasta päästä keksimiään. Jos sinä poikuli ressukainen kuvittelet, että Hommalta oppimasi lait ja oikeusperiaatteet ovat minkään väärtejä, menet vankilaan suoraan kiertämättä lähtöruudun kautta.

Juu, kyllähän siellä Hommallakin on oma lakimieskiintiönsä joukossa mukana. Sille on selityksensä. Jos minä olisin juristi, hieroisin dollarinkuvat silmissäni käsiäni yhteen Homma-foorumia lukiessani. Kun yhteen paikkaan kerääntyy noin iso joukko tyyppejä, jotka ensinnäkin ovat täydellisen, pimeän tietämättömiä laista, toiseksi kiihkeän innokkaita tekemään uhkailu- ja kiihotusrikoksia ja kolmanneksi halukkaita riitelemään saamistaan tuomioista korkeimpaan oikeusinstanssiin asti, mitä muuta lakimies voi ajatella kuin että tässä on kokonainen hölmöjen rahastettavien kultakaivos?

Voi hyvinkin olla, että tällainen juristisetä suostuu puolustamaan sinuakin kun joudut syytteeseen kansanryhmän vastaisesta kiihottamisesta, jonkin ”mokuttajan” uhkailusta tai joistakin muista rikoksista, joita te pikku poikulit teette ollaksenne tosi kovia jätkiä ja päteäksenne ryhmypippelisten esikuvasetienne silmissä. Etkä joudu edes maksamaan itse asianajopalkkiotasi. Jengissännehän mielellään kerätään kolehteja syytteeseen joutuneiden aateveljien oikeuskuluihin. Mutta koska syyllisyytesi todennäköisesti on yksiselitteinen, rikosrekisterisi vain kasvaa ja ainoa joka tempauksesta hyötyy on se juristi, joka rohmuaa koko kolehdin omiin taskuihinsa, mitä nyt verottajalle vähän kymmenyksiä tilittää.

Ja vaikka ei kolehtia kerättäisikään, kyllähän valtio taikaseinästään hoitaa kaltaistesi pikkurikollisten asianajokulut. Me töissäkäyväthän emme tee mitään niin mielellämme kuin pulitamme veroa, jotta poikulit saisivat puolestapuhujan joutuessaan vastaamaan rötöksistään. Eikös olekin mukavaa olla sen kauhean holhousvaltion hyysättävänä? Sitten teillä poikuleilla on vielä otsaa valittaa verotuksesta. Teillehän ne verorahat maksetaan, kun teillä ei ole tuloja joista niitä periä.

Sinua odottaa siis joka tapauksessa sakkorangaistusten ketju ja lopulta vankila. Sinä olet maahanmuuttokriitikkopoikulina nimittäin taparikollinen. Tyyppi, joka silkasta uhmasta ja huomion kaipuusta tekee rikoksia rikosten perään, on nimittäin määritelmän mukaan taparikollinen. Kuten suuri historioitsijamme Heikki Ylikangas on huomauttanut, tämän takia ne Pohjanmaan puukkojunkkaritkin pitkälti hilluivat: jotta olisi jotain, ”josta mainittais”.

Kun sinä et oikeasti osaa tehdä mitään muita paremmin etkä edes voi aloittaa törkeän rasistista bloggailua ensimmäisenä (kuten Halla-aho), ainoa millä pääset maineeseen on Halla-ahon törkeyksien toisteleminen omilla lisukkeilla maustettuina. Ja koska olet Halla-ahoakin huonompi sanankäyttäjä etkä osaa varmistaa taustaasi, päädyt heittelemään yksiselitteisesti laittomia möläytyksiä.

Nythän sinä varmasti iniset että maahanmuuttokriitikoiden tekemät rikokset, kuten kiihotus kansanryhmää vastaan, eivät ole oikeita rikoksia, vaan Demlan sun muiden salaliittojen lakiin ujuttamia höpöhöpörikoksia. Se ei kuitenkaan lain silmissä eroa millään lailla niistä puolustuksista, joita Jammu-setä ja muut ilmiselvät kelmit keksivät omille rötöksilleen. Vankilasta et syyllistä miestä löydä, jos asianomaisilta itseltään kysyt. Sitten kun sinut tuomitaan kiven sisään rasismirikoksistasi, olet ihan samanlainen linnakundi kuin kaikki muutkin.

Itse asiassa maahanmuuttokritiikki on – muun ohessa – yksi ammattirikollisten alamaailman tapa värvätä uusia jäseniä, sekä peppuliin paneskeltaviksi poikuleiksi että juoksilaiksi ja oppipojiksi. Ammattirikollisen ura alkaa juuri siitä, että alat soittaa suutasi auktoriteeteille ja tehdä kiihotus- ja uhkailurikoksia ilmentääksesi epämääräistä vapaudenkaipuutasi ja uhmakkuuttasi. Joku muu yhtä tyhmä sälli tekee samalla tavalla omaisuusrikoksia kokeakseen olevansa kova jätkä jota eivät kukkahatut määräile. Hiljakseen hän sitten liukuu sinne tyrmään kongin kingien komenneltavaksi.

Sillä kelpo omaisuusrikollisella on kuitenkin sellaisia taitoja, joita venkuloiden valtakunnassa arvostetaan. Hän tietää luultavasti jo jotain murtautumisesta ja varastamisesta. Hänen ei siis tarvitse tarjoilla persykkäistään kongin kingille, hän osaa palvella paremmin. Sinä et osaa, joten sinusta ei roiseille rosmoille ole paljon muuta iloa kuin se persykkäispuoli.

Voihan tietysti olla että alat tyhmyyksissäsi soittaa suuta niille kingeille siitä kuinka sinulla on oikeus ja vapaus ja sananvapaus ja pläp pläp pläpäti pläpäti pläp. Se kova monimurhaaja ja heroiinisuonikas ammattirikollinen ei paljoa tuollaista kuuntele eikä katsele. Mutta sinähän olet juuri niin tyhmä, että kaivat taas verta nenästäsi. Sen kyllä tietää miten se päättyy.

Nythän sinulle tuli paha ahdistus ja trauma, varsinkin kun sydämessäsi tiedät että olen oikeassa ja että tämä on väistämätön kohtalosi, joka jo väikkyy edessäsi.


No se on voi-voi sitten.