keskiviikko 14. kesäkuuta 2017

Eläimellinen roskaväki saa maistaa omaa lääkettään - Den djuriska pöbeln får smaka på sin egen medicin

Simon Elo on ehdottomasti vastenmielisimmistä ja iljettävimmästä päästä persuja, ja siinä porukassa se on merkittävä urheilusuoritus. Nyt kun peräsuolinkaisten mafia hajoaa kahdeksi kilpailevaksi roistojoukoksi, Elolla oli jo itku silmässä siitä, kuinka häntä ihan just kohta pian aletaan uhata tappamisella. 

Simon Elo är utan tvivel en av de äckligaste och mest motbjudande sannfinnarna, och i det gänget är det en betydande prestation. Nu, när den satfinska maffian håller på att sönderfalla i två konkurrerande ligor av kriminella, blev Elo redan gråtfärdig över hur han snart kommer att få stå ut med en massa mordhot.

Täältä päin tulee vain pilkkanaurua vastaukseksi Elon hätään, vaikka onhan pojalle annettava tunnustusta siitä, että hänellä ei ole illuusioita persulan käytöstavoista. Huomatkaa kuitenkin yksi juttu: se mikä häntä häiritsee ei ole se, että ihmisiä uhkaillaan, vainotaan ja solvataan poliittisin perustein, vaan se, että tämä uhkailu, vaino ja solvaaminen kohdistuu häneen itseensä. 

Jag kan bara hånskratta åt Elos nöd, men jag är beredd att ge killen en viss erkänsla för att han inte hyser några illusioner om hur hans partivänner brukar uppföra sig. Men lägg märke till en sak: det som han ogillar är inte att folk i allmänhet får stå ut med hotelser, klappjakt och okvädinsord på politiska grunder, utan att det är han själv som blir föremål för allt detta.

Niin kauan kuin kaikkia muita kuin silloisia persuja terrorisoitiin, se oli Elon mielestä ihan hienoa ja hyvä homma. Mutta annas olla kun törkyä alkoi roiskua hänen itsensä päälle, silloin alkoi itku ja säälin inuminen. Kuinka monta niistä epäpoliittisista ihmisistä jotka persut ovat ajaneet työpaikoiltaan, syösseet mielisairauteen ja itsemurhaan on kukaan koskaan säälinyt? Miksi helvetissä kenenkään pitäisi sääliä Eloa?

Sålänge det var alla andra än de dåvarande sannfinnarna som utsattes för denna terror, tyckte Elo allt var frid och fröjd och okej. Men när det var han själv som gjordes till måltavla, då ansåg han med krokodiltårar i ögonen att vi borde tycka synd om honom. Vem har någonsin tyckt synd om de opolitiska människor som efter sannfinsk påtryckning förlorat ett jobb, blivit psykiskt sjuka eller begått självmord? Varför i helvete borde någon tycka synd om Elo?

Olen aina sanonut, että persuilun ja rasismin ytimessä on seuraava ajatus: "jos säännöt ovat samat minulle kuin muille, minua sorretaan; jos säännöt ovat sellaiset, että minäkin voin hävitä, säännöt eivät ole reilut". Tässä se taas nähdään. Eloa ei vähääkään häiritse se, että kaikkia "äärivasemmistolaisia mokuttajia" tms. (lue: kaikkia laillisen menon kannattajia) ahdistellaan, solvataan ja uhkaillaan. Mutta annas olla kun hän itse on vuorossa, siitä vasta poru nousee.

Jag har alltid sagt att sannfinskhet och rasism ytterst handlar om följande grundidé: "om jag måste iaktta samma regler som de andra förtrycker man mig; om reglerna är sådana att också jag kan förlora är det inte rättvist". Här ser man det igen: Elo störs inte det minsta av att man ansätter, skymfar och hotar representanter för den "vänsterextrema tolerantian" e dyl (läs: alla som är för laglighet och legalism). Men när det är hans egen tur, fan vilket lip det blir.

On tietenkin selvää, ettei Elo eikä kukaan muukaan hänenlaisensa opi tästä mitään. Hän on ilmeisestikin fyysisesti kyvytön asettumaan niiden asemaan, joita pitää poliittisina vastustajinaan. Eihän koko puolueen ideanakaan ole koskaan ollut mikään muu kuin kateuden ja ilkeyden nostaminen politiikkaa hallitsevaksi moraaliseksi periaatteeksi.

Det är självklart att varken Elo eller någon annan av hans sort kommer att lära sig någonting av detta. Han är uppenbarligen fysiskt inkapabel att alls känna igen sig själv i de som han ser som politiska motståndare. Hela partiet har ju aldrig handlat om något annat än om avund och elakhet som det upphöjt till ledande moraliska principer för sin politik.