torstai 22. marraskuuta 2018

Köyhän miehen marttyyrit - Fattigmansmartyrerna

Suomenkielisen median into paijata äärioikeistoa myötäkarvaan tuli taas ilmeiseksi, kun helluntailaispersu Mika Niikko nosti hirveän metakan joidenkin kaveriensa pidätyksestä Malesiassa. Lehdet nielivät kritiikittä Niikon näkemyksen kavereistaan jonkinlaisen uskonvainon uhreina eivätkä edes ihmetelleet tarinan yksityiskohtia.

De finska mediernas iver att stryka extremhögern medhårs visade sig igen, när pingstvännen-sannfinnen Mika Niikko gjorde ett nummer av hur hans kompisar arresterats i Malaysia. Niikko framställde sina vänner som offer för någon sorts religiös förföljelse, och tidningarna svalde betet utan att alls gå in på detaljerna.

Malesia on enemmistöltään islamilainen maa ja vähemmistöuskonnot ovat aika ajoin konfliktissa maan viranomaisten tai islamilaisten yhteisöjen kanssa, mutta vakiintuneet kristilliset kirkkokunnat saavat olla aika vapaasti, kunhan muslimeja ei yritetä käännyttää (ilmeisesti hinduilla on vaikeampaa, koska heidän uskontonsa tulkitaan monijumalaisuudeksi). Nimenomaan käännytystyö on se mikä on kiellettyä, ja sen takia Niikon uskonveljet joutuivat putkaan.

Malaysia har muslimsk majoritet, och minoritetsreligionerna har haft konflikter med lokala myndigheter och islamsamfund, men etablerade kristna kyrkor åtnjuter en relativ frihet, bara de inte försöker omvända muslimer till sin tro (det verkar att hinduerna har det mindre lätt, ty deras religion tolkas som polyteism). Det är omvändandet som inte tillåts, och det är därför Niikkos trosfränder arresterades.

Kristillisestä lähetystyöstä ja sen toivottavuudesta voi olla monta mieltä. Kaikenlaiset mustat legendat ovat jo kauan esittäneet lähetystyön paikalliskulttuureja tuhoavana imperialismina, mutta tämä on yksipuolista yksinkertaistamista: esimerkiksi Latinalaisessa Amerikassa katolinen kirkko oli moninkin paikoin ja monissa historian vaiheissa alkuperäisväestön ainoa suoja raainta imperialistista hyväksikäyttöä vastaan (googlettakaapa vaikka nimellä Bartolomé de Las Casas), ja paikalliset kielet saivat tukea jesuiitoilta. Suomalaisten lähetystyöntekijöiden roolin ovambon kielen kirjakielistämisessä ja Ambomaan koululaitoksen luomisessa taas tuntevat kaikki uskontotunneilla hereillä olleet.

Kristlig missionärsverksamhet i och för sig gillas ju inte av alla. Det finns en hel del svarta legender om missionärer som förstör fina lokalkulturer i samarbete med imperialisterna, men det här är en ensidig och förenklad syn. I Latinamerika uppträdde katolska kyrkan ofta som infödingarnas enda beskyddare mot det värsta av imperialistiskt utnyttjande (kolla namnet Bartolomé de Las Casas på Google), och även lokala språk stöddes t ex av jesuiterna. Och att finska missionärer gjorde ett skriftspråk av ovambo och skapade ett modernt skolväsende för Ovamboland vet alla som inte sovit på religionstimmarna.

Niikon kaverit sitä vastoin eivät ilmeisesti osaa sen enempää malaijia (joka ei todellakaan ole maailman vaikein kieli - siinä on niin vähän taivutusta ja muoto-oppia, että sitä voi kommunikaatioksi asti solkata pelkän sanakirjan avulla) kuin englantiakaan. On käännytystyönä täysin epäuskottavaa ja tehotonta, että tällaiset ummikot tyrkyttävät ohikulkijoille jotain raamatunlausetraktaatteja. Esimerkiksi joku Don Richardson, jonka Rauhan lapsen olen lukenut aika nuorena, on lähetystyöntekijänä aivan toisella vakavastiotettavuuden tasolla kuin nämä amatöörit.

Niikkos kompisar behärskar däremot tydligen varken malajiska (som faktiskt inte är världens svåraste språk - det finns så lite böjningsformer i malajiskan att det går att kommunicera med bara ordboken) eller engelska. Om sådana här representanter för enspråkig enfald prackar traktater med bibelfragment på förbipasserande är det ineffektivt och löjligt även ur religionens synvinkel. De här amatörerna kan inte alls jämföras med t ex Don Richardson (författaren till boken Fredsbarnet, som jag läste när jag var mycket ung).

Lupaan ottaa Niikon ja kumppanien lähetystyön vakavasti heti kun he opettelevat vaikkapa paštun kieltä ja menevät Afganistaniin käännyttämään paikallisia asukkaita kristinuskoon. Malesia on paljon vähäriskisempi lähetyskenttä, ja kun se on myös trooppinen lomaparatiisi täynnä vapaa-ajan mahdollisuuksia, ei vaadi kovin syvällistä kristillistä vakaumusta matkustaa sinne toisten rahoilla leikkimään lähetystyöntekijää. (On kyllä syytä todeta, että Afganistanissakin luultavasti on turvallisempaa kuin ennakkoluuloinen kuvittelisi, sillä monet afganistanilaiset ovat vieraanvaraisia ja huolehtivaisia ihmisiä, jotka eivät todellakaan teloittaisi Niikon ystäviä vääräuskoisina, vaan koettaisivat suojella moisia höyrypäitä satuttamasta itseään Afganistanin vaarallisissa oloissa.) 

Jag lovar att jag tar Niikkos och hans kompisars missionärsverksamhet på allvar den dag de lär sig t ex pashto och åker till Afghanistan för att predika kristen tro för folk där. Malaysia är ett mycket mindre riskfyllt missionsfält, och när man kommer ihåg att det också är ett tropiskt turistparadis med välutvecklade fritidsmöjligheter, behöver man inte ha särskilt djup kristlig övertygelse för att åka dit på andras pengar och inbilla sig att man är missionär. (Det är dock även skäl att påpeka, att det antagligen vore mindre farligt att missionera i Afghanistan än man med sina fördomar föreställer sig, ty många afghaner är gästfria och omtänksamma människor, som aldrig i livet skulle avrätta Niikkos vänner som otrogna: snarare skulle de göra sitt bästa för att ta hand om dessa stackars tokar och se till att de inte skulle göra sig illa i Afghanistans farliga förhållanden.)

Tietenkään en hyväksy sitä, että nämä lähettiläät pidätettiin. Sitä paitsi Malesian viranomaistenkin olisi pitänyt nähdä, että tuollainen porukka ei pysty käännyttämään ketään yhtään mihinkään, joten Malesiankaan lakia ei ole rikottu. Mutta se, että mennään lokoisaan lomapaikkaan teeskentelemään työntekoa (vakavasti otettava lähetystyö on oikeaa työtä) ilman kyseisessä työssä vaadittavaa perustason osaamista, on ihan toisista syistä moraalisesti epäilyttävää.

Naturligtvis är det inte acceptabelt att arrestera missionärer. Dessutom borde t o m de malaysiska myndigheterna ha insett att ett sådant där gäng inte kan omvända en enda människa, så man kan utgå från att inte ens den malaysiska lagen har brutits. Men att bege sig till en semesterort för latmaskar och simulera att man arbetar (seriöst missionärsarbete är seriöst arbete) medan man saknar den lägsta tänkbara kompetens till sagt arbete - det väcker moraliska misstankar på helt andra grunder.

keskiviikko 21. marraskuuta 2018

Persunuoret pelaavat Putinin pussiin - Sannfinsk ungdom spelar Putin i händerna

Kuten olen eräitäkin kertoja korostanut, en ole Karjalan palautuksen kannattaja, mutta arvostan karjalatakaisin.blogspot.fi-blogin realistista ja humaania asennetta Karjalan palauttamiseen, jota bloggaajat siis lähtökohtaisesti vaativat. Kuvaavaa kyllä on, että blogin kirjoittajat ovat koko sen olemassaolon ajan joutuneet lymyämään anonymiteetin takana samalla kun karkeat ja raa'at, usein äärioikeistolaisen murhanhimon ja väkivaltaisten vallankumoushaaveiden sävyttämät mielipiteet ovat rehottaneet aivan omilla nimillä esitettyinä varsinaisten Karjalan palautusjärjestöjen foorumeilla. Usein juuri kyseinen blogi on ollut niiden kaikkein törkeimpien ja brutaaleimpien uhkailujen ja kommunismisyytösten kohteena.

Som jag flera gånger påpekat är jag inte intresserad av att få Karelen återbördat till Finland, men jag uppskattar de anonyma skribenterna bakom bloggen karjalatakaisin.blogspot.fi: de vill ha Karelen, men uppvisar en human och realistisk attityd. Det är dock typiskt att skribenterna alltid sett sig tvungna att förbli anonyma, medan brutala och råa åsikter, ofta färgade av högerextrem mordlystnad och våldsamma revolutionsdrömmar, grasserat på de webbforum som de egentliga Karelenvännernas organisationer upprätthåller. Det är ofta precis den ovannämnda bloggen som varit föremål för de mest fräcka och brutala hotelserna och beskyllningarna för kommunism.

Muistutan taas kerran, että tämä kertoo, mistä "mielipidekäytävässä" ja "poliittisessa korrektiudessa" oikeasti on kyse. Monet äärioikeiston lempiteemoista olisivat kyllä käsiteltävissä ja pohdittavissa demokratian ja oikeusvaltion sääntöjen puitteissa, tekemättä niistä asetta esimerkiksi vähemmistöjen vainoamiseen ja ihmisoikeuksien riistämiseen, mutta äärioikeisto itse ei sitä salli, koska se on korvamerkinnyt nämä teemat omikseen. Jokainen sen omiin riveihin kuulumaton, joka tarttuu näihin aiheisiin suostumatta hyväksymään äärioikeiston koko asennepakettia, vaiennetaan massamittaisella häirinnällä. Minähän sen tiedän kaikkein parhaiten, mutta niin tietävät myös edellä mainitsemani Karjala takaisin -blogin kirjoittajat ja pysyvät siksi viisaasti anonyymeina.

Jag påminner en gång till att det här visar vad "åsiktskorridoren" och "politisk korrekthet" egentligen handlar om. Många av extremhögerns favoritteman kunde nog dryftas och diskuteras inom demokratiska ramar och regler, utan att utnyttja dem som vapen i extremhögerns eviga krig mot minoriteters och avvikares mänskliga rättigheter, men det är extremhögern själv som inte tillåter detta, eftersom den öronmärkt dessa teman för sig själv. Varenda icke-högerextremist som tar upp dessa teman men inte går med på att acceptera extremhögerns hela attitydpaket tystas genom massiv klappjakt. Det vet jag ju själv bättre än någon annan, men det vet även skribenterna till den ovannämnda bloggen, varför de framsynt framhärdar i sin anonymitet. 

Tämän esittelyn jälkeen otan puheeksi persunuorten keskuudessa esitetyn vaatimuksen, että Karjalan palauttamista tulisi ryhtyä ajamaan Suomen ulkopolitiikan virallisena vaatimuksena. Nythän epäilemättä joku alkaa esittää, että olisin ollut väärässä sanoessani perussuomalaisten ajavan Venäjän asiaa, koska on selvää, että Venäjä ei halua antaa palaakaan maata naapurimailleen. Venäjän tiedotusvälineet nappasivat kuitenkin innokkaina kopin tästä pallosta ja kertoivat heti kaikille venäläisille, kuinka Suomessa ihan justhetikohta pannaan pystyyn retkikunta hyökkäämään Venäjälle.

Härefter vill jag ta upp det krav på Karelens återbördande som en officiell målsättning för Finlands utrikespolitik som sannfinsk ungdom ställt. Nu vill någon säkert påstå att jag haft fel när jag sagt att sannfinnarna går Rysslands ärenden, för det är ju klart att Ryssland inte vill avstå en nog så liten fläck mark till ett enda grannland. De ryska medierna tog dock noga vara på denna läckerbit och basunerade ut i hela landet att finnarna kantänka just nu håller på att utrusta en expeditionskår för att invadera Ryssland.

On siis päivänselvää, että persunuoret tässä tapauksessa toimivat pelkkinä propagandamaakareina, joiden tuote on suunnattu Venäjän sisämarkkinoille. Aivan samalla tavalla Johan Bäckman on ladellut typeryyksiään ennen muuta Venäjän omia asukkaita varten, osana sitä Venäjän suurta kertomusta, jossa Venäjän ystävät lännessä ovat valistuneita, "Nato-fasististen" hallitusten vainoamia "ihmisoikeusaktivisteja". Nyt tarvittiin uskottavan näköinen tarina pönkittämään venäläisten pelkoja siitä, kuinka naapurimaat pyrkivät hyväksikäyttämään "Venäjän heikkoutta" liittämällä sen alueita itseensä. Todellisuudessahan se on lähinnä Venäjä, joka on pyrkinyt valtaamaan naapurimailta alueita, mutta ei nyt anneta faktojen tulla hyvän vainoharhan tielle - näin nämä asiat koetaan.

Det är sålunda klart som korvspad att sannfinsk ungdom här fungerar som en propagandafabrik vars produkt direktexporteras till den ryska marknaden. På samma sätt har Johan Bäckman svamlat på främst med tanke på Rysslands egna invånare, för att bidra sitt till Rysslands stora berättelse om hur Rysslands vänner i väst är upplysta "mänskorättsaktivister" förföljda av "Natofascistiska" regeringar. Nu behövde Ryssland en trovärdig propagandahistoria om hur grannländerna försöker utnyttja "Rysslands svaghet" och annektera ryskt territorium. Egentligen är det ju främst Ryssland som försökt erövra främmande mark, men en anständig paranoia rubbas ju inte av fakta - verkligt är ju vad man så upplever.

Pitkällä tähtäimellä tässä on toki kyse siitä, että Venäjä valmistelee hyökkäystä Suomeen. Tai siis Venäjän näkökulmasta kyse tietenkin on siitä, että venäläisten on "pakko tehdä puolustushyökkäys" "fasistisen" Suomen alueelle. Luonnollisestikaan persunuoret eivät tämän puolustushyökkäyksen yhteydessä ole vaarassa, heidän joukostaanhan värvätään riittävän raa'at ja armottomat johtajat miehitetyn maan nukkehallitukseen.

På lång sikt handlar det här givetvis om att Ryssland förbereder en invasion av Finland. Eller ur rysk synvinkel kommer det att handla om att Ryssland "ser sig tvunget att genomföra en offensiv försvarsoperation" på finsk mark. Naturligtvis kommer detta offensiva försvar inte att äventyra de sannfinska snorvalparnas personliga säkerhet, ty det är bland dem som Ryssland ska rekrytera tillräckligt brutala och grymma ledare för Finlands marionettregering.

tiistai 20. marraskuuta 2018

Persujen kulttuuripatriotismi on valetta ja ne myöntävät sen itsekin - Den sannfinska kulturpatriotismen är lögn och de medger det t o m själva

Peräaukkopuolueen nuorisojärjestössä toimiva teatterimies (onko sattumaa, että bäckmanilaisissakin riittää teatteriväkeä?) Tommi Pälve tuli tuossa myöntäneeksi erään asian, jonka itse olen nähnyt jo aikoja sitten: puolueen kulttuuripatriotismissa on kyse pelkästä rituaalista ja teeskentelystä, ja todellisuudessa puolueen ainoa kulttuuri on ylikansallinen roskakulttuuri. Tommi Pälve otsikoi erään blogikirjoituksensa sanoilla: "Suomen kieli joutaa roskiin".

Tommi Pälve, någon sorts teatermänniska aktiv i sannfinnarna (är det bara en tillfällighet att det inte råder brist på teatermänniskor i putinisternas led heller?), råkade nyligen medge en sak jag för länge sen insett: partiets kulturpatriotiska floskler är bara floskler, och den enda kultur dess medlemmar i verkligheten förstår sig på är den multinationella skräpkulturen. Pälve rubricerade en av sina bloggdrapor med orden "Finska språket bör helst slopas."


"SUOMEN KIELI JOUTAA ROSKIIN." - Tommi Pälve, Perussuomalaiset nuoret.


"FINSKA SPRÅKET BÖR HELST SLOPAS." - Tommi Pälve från sannfinska ungdomsorganisationen.

Olen jo kauan sanonut, että persut käyttävät kulttuuri-isänmaallisia iskulauseita pelkästään rituaalisesti ja tarkoittamatta mitä sanovat, ja että persujen esiintyminen suomen kielen edistäjinä on läpinäkyvää valhetta. Persut eivät vastusta ruotsin kieltä siksi, että suomenruotsalainen kulttuuri ei olisi suomalaista kulttuuria, vaan juuri siksi, että se on. Aivan vastaavasti he ovat suomenkielistä kulttuuria vastaan ja ilmeisesti pitävät sitä epäcoolina ja junttina. Kalevalaa he ainakin tuntuvat (päinvastaisista väitteistään huolimatta) kunnioittavan lähinnä kiertämällä sen kaukaa. Heitä kiinnostaa ainoastaan ylikansallinen kulttuuripuuro ja sen kieli, englanti.

Jag har för länge sedan konstaterat att sannfinnarna endast använder kulturpatriotiska slagord i rituellt syfte och utan att mena vad de säger, och att det är en uppenbar lögn när sannfinnarna påstår sig främja finskan. Sannfinnarna bekämpar inte svenskan därför att finlandssvenskhet inte är någonting finländskt som de påstår, utan därför att det faktiskt är en del av den gemensamma kulturen i Finland. På samma sätt ogillar de finsk kultur som för dem uppenbarligen är ocool bonnkultur. Kalevala respekterar de, men tydligen bara på långt avstånd. Den enda kultur de känner är den internationella masskulturen och det enda språk de uppskattar är dess språk engelskan.

Tässä ei olisi yhtään mitään väärää, jos sitä tehtäisiin avoimesti - olenhan minäkin menettänyt uskoni suomen kieleen jouduttuani suomeksi tosiasialliseen julkaisukieltoon ja keskityn nyttemmin pilaamaan kaikilla osaamillani kielillä suomenkielisen kulttuurin mainetta. Se, mikä siinä on väärää, on se, että sitä tehdään teeskentelemällä suomen kieltä arvostavaa kulttuuripatrioottia. Samalla tavalla on väärin, että persut ja heitä lähellä olevat ryhmät kutsuvat itseään isänmaallisiksi ja ajavat Suomea tosiasiassa fasistisen Venäjän osavaltioksi.

Jag skulle definitivt inte se någonting fel på det här om sannfinnarna öppet och ärligt bekände sig till antifinskhet. Jag har ju också själv förlorat min tro på finska språket när jag i praktiken fått utgivnings- och citeringsförbud i alla finska medier, vilket lett till att jag numera koncentrerar mig på att på alla de språk jag kan misskreditera finska språket och finskspråkig kultur. Det som är fel med vad sannfinnarna gör är att de främjar en antifinsk agenda medan de påstår sig vara kulturpatrioter och uppskatta finska språket. På ett liknande sätt är det fel att sannfinnarna och grupper som står dem nära kallar sig fosterländska och i praktiken vill göra Finland till en delstat i det fascistiska Ryssland.

Ryhmä, joka käyttää suomen kieltä ja suomalaista isänmaallisuutta väärin tällaisiin suomalaisuudelle vihamielisiin tarkoituksiin ja ajaa Suomen kielestä, kirjallisuudesta ja kulttuurista jotain tietävätkin tahot ulos julkisesta keskustelusta esiintymällä kaikkia muita suomalaisempana - eikö tässä olekin kyse siitä kulttuurisesta omimisesta, josta niin paljon puhutaan?

En politisk gruppering som missbrukar finska språket och finsk kulturpatriotism till sådana här antifinska syften och som utesluter alla som verkligen vet någonting om finska språket, finsk litteratur och finsk kultur ur offentlig diskussion genom att uppträda som höjden av all finskhet - är det inte ett exempel på den kulturella appropriering man talar så mycket om?

Tommi Pälve kuitenkin ansaitsee kiitokset rehellisyydestään. Juureton roskaväki on ratsastanut "suomalaisuuden" asialla vähän liian kauan. Sen on lopultakin aika myöntää oma juurettomuutensa. Me tarvitsemme politiikkaan avoimesti suomalaisen kulttuurin vastaisen juurettomien peräkylärokkarien puolueen. Sitten oikeilla kulttuuripatriooteilla on selkeä vihollinen, jota vastaan taistella.

Tommi Pälve bör dock tackas för sin ärlighet. Den kulturellt rotlösa pöbeln har alltför länge utnyttjat "finskhet" till sina syften. Den bör äntligen bekänna sig till rotlöshet. Vi behöver ett öppet antifinskt parti för kulturellt rotlösa bonnrockare. Sen ska riktiga kulturpatrioter ha en klar fiende att bekämpa. 

PS. Olen kyllä aika väsynyt kaikenlaisten intellektuellien hyväntahtoisiin yrityksiin nähdä jotain vilpitöntä kulttuurinationalismia äärioikeistolaisuudessa. Analyyseistä tulisi heti paljon vakavastiotettavampia, jos ymmärrettäisiin, millaista valetta se lätinä on ollut alusta saakka. Persujen suomen kielestäkin näkee, etteivät heitä ainakaan kotimaisen kaunokirjallisuuden klassikot ole kiinnostaneet. Jopa ruotsidemokraattien naurettava tapa pukeutua operettikansallispukuihin on uskottavampi.

PS. Jag är faktiskt rätt trött på intellektuellas välmenande försök att se högerextremismen som genuin och uppriktig kulturnationalism. Deras analyser vore mycket lättare att ta på allvar om de förstod vilken lögn det där pladdret från början varit. Man ser i sannfinnarnas finska genast att de inte precis är belästa i klassisk finsk skönlitteratur. Här bör man konstatera att sverigedemokraterna med sina löjliga, operettaktiga nationaldräkter gör ett gatukreddigare intryck.