keskiviikko 14. marraskuuta 2018

Sota tulee, koska Venäjä sitä haluaa - Det ska bli krig, för det är vad Ryssland vill

Fasistisen Venäjän rikollinen hallitus osoitti taas terroristisen, sodanhimoisen luonteensa häiritsemällä siviili-ilmailun signaaleja. Onneksi koneita ei putoillut eikä kukaan kuollut, mutta on selvää, että itänaapuri ilkkuen otti riskin, että niin olisi käynyt.

Det fascistiska Rysslands kriminella regering demonstrerade än en gång sin terroristiska, krigslystna karaktär genom att störa civilflygets signaler. Till all lycka föll inga plan så det blev inga dödsoffer, men det är klart att vår östra granne hångrinande tog den risken.

Tämä on sotaa. Venäjä haluaa sodan lännen kanssa. Ehkäpä olisi paras ryhtyä vastatoimiin. Aloitetaan vaikka siitä, että katkaistaan Venäjän SWIFT-pankkiyhteydet. Saa nähdä, pysyvätkö hengissä syömällä ydinaseitaan ja juomalla öljyään.

Det här är krig. Ryssland vill ha krig med Väst. Kanske det är dags med vedergällningsåtgärder. Till att börja med kunde man t ex klippa av Rysslands SWIFT-bankförbindelser. Låt jävlarna gnaga på sina kärnvapen och dricka sin olja.